Bhendi bajar bhav : 30 मे ते 4 जून पर्यंतचे भेंडी बाजार भाव

Bhendi bajar bhav : 30 मे ते 4 जून पर्यंतचे भेंडी बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे भेंडी चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (bhendi rate today in maharashtra 2022)

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : भेडी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
03/06/2022
खेड-चाकण क्विंटल 65 2000 3000 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 8 1000 1500 1250
मंगळवेढा क्विंटल 11 700 2500 1600
पलूस क्विंटल 2 1500 2000 1800
राहता क्विंटल 3 2000 2500 2200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 42 1250 2833 2000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 16 2775 3000 2885
सोलापूर लोकल क्विंटल 24 300 2500 1500
जळगाव लोकल क्विंटल 10 2000 3000 2500
पुणे लोकल क्विंटल 233 1000 4000 2500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 1500 2500 2000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 3000 3500 3250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 45 2500 3000 2750
चांदवड लोकल नग 3 2500 3300 3000
कराड लोकल क्विंटल 9 1500 2000 2000
पेन लोकल क्विंटल 150 4600 4800 4600
भुसावळ लोकल क्विंटल 11 2500 2500 2500
वाई लोकल क्विंटल 12 2000 2500 2300
कामठी लोकल क्विंटल 5 2000 3000 2800
मुंबई नं. १ क्विंटल 1251 3400 4000 3700
02/06/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 101 3000 3800 3400
औरंगाबाद क्विंटल 42 1200 2500 1850
खेड-चाकण क्विंटल 82 1500 2500 2000
श्रीरामपूर क्विंटल 7 1200 2000 1600
सातारा क्विंटल 33 2000 2500 2250
मंगळवेढा क्विंटल 10 600 3300 2500
राहता क्विंटल 8 2500 4000 3200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 56 1250 2915 2080
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 18 2070 2400 2280
पुणे लोकल क्विंटल 287 1000 3500 2250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 2000 2500 2250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 3000 3500 3250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 63 2000 3000 2500
चांदवड लोकल क्विंटल 3 2500 3200 2900
मंचर लोकल क्विंटल 15 1000 3100 2050
कराड लोकल क्विंटल 9 1500 2000 2000
वाई लोकल क्विंटल 10 2000 3000 2750
कामठी लोकल क्विंटल 5 1500 2500 2100
मुंबई नं. १ क्विंटल 1225 3000 4000 3500
01/06/2022
अकलुज क्विंटल 10 2000 3000 2500
पुणे-मांजरी नग 94 2000 4000 3000
औरंगाबाद क्विंटल 36 1500 2500 2000
पाटन क्विंटल 12 1500 2000 1750
खेड-चाकण क्विंटल 200 2000 3000 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 8 1500 2500 2000
सातारा क्विंटल 20 2000 2500 2250
मंगळवेढा क्विंटल 17 1000 3800 2600
राहता क्विंटल 7 1500 2500 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 72 1000 2915 2330
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2500 2300
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 15 2175 2500 2395
सोलापूर लोकल क्विंटल 25 600 2800 1500
जळगाव लोकल क्विंटल 7 2000 3000 2500
पुणे लोकल क्विंटल 176 1500 3000 2250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 2500 3200 2850
नागपूर लोकल क्विंटल 70 1200 1400 1350
चांदवड लोकल क्विंटल 3 1500 3400 2500
मंचर लोकल क्विंटल 9 1000 2800 1950
कराड लोकल क्विंटल 6 2000 2500 2500
भुसावळ लोकल क्विंटल 10 1500 1500 1500
वाई लोकल क्विंटल 10 2800 3200 3000
कामठी लोकल क्विंटल 3 1500 2500 2100
मुंबई नं. १ क्विंटल 1360 3400 4000 3700
31/05/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 20 2800 3200 3000
पुणे-मांजरी क्विंटल 103 2000 4200 3100
औरंगाबाद क्विंटल 42 1400 2200 1800
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 5 1000 2000 1500
खेड-चाकण क्विंटल 74 2000 3000 2500
सातारा क्विंटल 27 2000 3000 2500
पलूस क्विंटल 5 1500 2000 1800
राहता क्विंटल 7 2000 2500 2200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 69 1040 3000 2500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2800 2400
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 28 1300 1900 1600
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2500 2300
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 14 1380 2000 1740
सोलापूर लोकल क्विंटल 7 1000 4500 2250
जळगाव लोकल क्विंटल 8 1500 3000 2200
पुणे लोकल क्विंटल 263 1200 3000 2100
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 1400 2800 2100
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 2800 3200 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 20 2500 4000 3250
नागपूर लोकल क्विंटल 100 1500 2000 1875
मंचर लोकल क्विंटल 13 1000 3110 2055
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 5 1500 3000 2200
कराड लोकल क्विंटल 15 3000 3500 3500
भुसावळ लोकल क्विंटल 4 2500 2500 2500
वाई लोकल क्विंटल 10 2500 3000 2750
रामटेक लोकल क्विंटल 10 800 1000 900
कामठी लोकल क्विंटल 7 2000 3000 2800
पनवेल नं. १ क्विंटल 58 2500 3000 2800
मुंबई नं. १ क्विंटल 1329 3000 3600 3300
30/05/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 2600 3200 2900
पुणे-मांजरी क्विंटल 98 2000 4000 3000
औरंगाबाद क्विंटल 32 1400 2200 1800
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 4 1000 2000 1500
पाटन क्विंटल 7 2000 2500 2250
श्रीरामपूर क्विंटल 5 1000 1800 1400
सातारा क्विंटल 18 1000 3000 2000
मंगळवेढा क्विंटल 12 1000 3100 2200
राहता क्विंटल 5 2500 3500 3000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 66 1000 2950 2250
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 23 1500 2500 2000
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2500 2300
सोलापूर लोकल क्विंटल 25 1000 2500 1500
जळगाव लोकल क्विंटल 7 1500 2500 2000
पुणे लोकल क्विंटल 115 1200 3000 2100
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 2500 3000 2750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 2500 3500 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 80 1500 2000 1750
नागपूर लोकल क्विंटल 100 1200 1500 1350
चांदवड लोकल क्विंटल 3 1500 5000 3200
मंचर लोकल क्विंटल 7 1000 3200 2100
कराड लोकल क्विंटल 9 1500 2000 2000
वाई लोकल क्विंटल 12 2500 3000 2750
कामठी लोकल क्विंटल 2 1500 2000 1800
पनवेल नं. १ क्विंटल 25 2000 2500 2250
मुंबई नं. १ क्विंटल 1838 3000 3800 3400
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 63 3000 3500 3200
29/05/2022
अकलुज क्विंटल 14 2500 3000 2700
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 2800 3200 3000
पुणे-मांजरी क्विंटल 100 2000 4000 3000
औरंगाबाद क्विंटल 60 1500 2500 2000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 4 1000 2000 1500
खेड-चाकण क्विंटल 83 2000 3000 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 8 1500 2000 1750
सातारा क्विंटल 33 1000 3000 2000
मंगळवेढा क्विंटल 9 400 3500 2000
राहता क्विंटल 3 2000 3000 2500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 73 1040 3250 2580
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 39 1200 1600 1400
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 16 1530 2000 1760
पुणे लोकल क्विंटल 494 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 9 3000 3000 3000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 7 2800 3200 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 27 2500 3000 2750
चांदवड लोकल क्विंटल 3 2300 3200 2700
मंचर लोकल क्विंटल 27 1000 3350 2175
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 5 2000 3000 2400
कराड लोकल क्विंटल 9 1500 2500 2500
पेन लोकल क्विंटल 192 3600 3800 3600
रामटेक लोकल क्विंटल 14 400 600 500
कामठी लोकल क्विंटल 2 1500 2200 1900
28/05/2022
अकलुज क्विंटल 14 1500 2500 2200
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 20 2000 2600 2300
पुणे-मांजरी क्विंटल 97 2500 4200 3500
औरंगाबाद क्विंटल 23 1000 2000 1500
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 22 1000 2000 1500
खेड-चाकण क्विंटल 91 2000 3000 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 7 1500 2000 1750
सातारा क्विंटल 28 2000 2500 2250
मंगळवेढा क्विंटल 9 500 3900 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 69 1040 3125 2705
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 30 1300 1800 1600
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2500 2300
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 15 1145 1500 1365
सोलापूर लोकल क्विंटल 24 700 3000 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 15 1500 2000 1800
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 1800 3000 2400
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 7 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 70 2000 2500 2250
नागपूर लोकल क्विंटल 100 1000 1500 1350
चांदवड लोकल क्विंटल 3 2400 2800 2600
कराड लोकल क्विंटल 6 1500 2000 2000
भुसावळ लोकल क्विंटल 9 1500 1500 1500
वाई लोकल क्विंटल 12 2000 2500 2250
रामटेक लोकल क्विंटल 10 600 800 700
कामठी लोकल क्विंटल 3 1500 2200 1900
पनवेल नं. १ क्विंटल 28 2000 2200 2100
मुंबई नं. १ क्विंटल 981 3200 4000 3600
27/05/2022
अकलुज क्विंटल 15 2500 3200 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 20 2000 3000 2500
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 23 1000 2000 1500
पाटन क्विंटल 4 1500 2000 1750
खेड-चाकण क्विंटल 74 2000 3000 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 8 2000 2200 2100
मंगळवेढा क्विंटल 10 800 2900 2000
पलूस क्विंटल 2 1000 1500 1500
राहता क्विंटल 3 1500 2500 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 58 835 2500 2080
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2800 2400
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 22 1200 1600 1400
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2500 2300
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 875 1000 965
सोलापूर लोकल क्विंटल 19 500 3200 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 11 1500 2500 2000
पुणे लोकल क्विंटल 257 1200 3000 2100
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 2000 3000 2500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 11 3000 3500 3250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 47 2500 3000 2750
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 16 1000 2600 1500
चांदवड लोकल क्विंटल 3 1500 3000 2500
मंचर लोकल क्विंटल 10 1000 3000 2000
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 5 1200 2000 1500
भुसावळ लोकल क्विंटल 11 2000 2000 2000
कामठी लोकल क्विंटल 6 1500 2000 1800
मुंबई नं. १ क्विंटल 1007 3200 4000 3700
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 51 2000 3000 2500

 

Leave a Comment