Bhendi bajar bhav : 4-9 एप्रिल पर्यंतचे भेंडी बाजार भाव 2022

Bhendi bajar bhav : 4-9 एप्रिल पर्यंतचे भेंडी बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील भेंडी चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (bhendi rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : भेडी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
09/04/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 2400 3200 2800
औरंगाबाद क्विंटल 43 1500 2000 1750
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 6 1500 2500 2000
श्रीरामपूर क्विंटल 5 1000 2000 1550
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 59 1410 3540 2910
सोलापूर लोकल क्विंटल 44 500 3500 2500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 2000 3000 2500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 4000 4000 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 96 1500 3000 2250
नागपूर लोकल क्विंटल 40 2500 3000 2875
भुसावळ लोकल क्विंटल 10 2000 2000 2000
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 3500 3400
पनवेल नं. १ क्विंटल 25 2000 2500 2250
08/04/2022
अकलुज क्विंटल 12 1800 3500 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 3000 4000 3500
पुणे-मांजरी क्विंटल 107 3000 5000 4000
खेड-चाकण क्विंटल 69 2000 3000 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 12 1500 2500 2000
मंगळवेढा क्विंटल 10 900 2700 2200
राहता क्विंटल 6 2000 3000 2500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 55 1500 3550 3000
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 42 1500 2500 2000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 16 4015 4500 4285
सोलापूर लोकल क्विंटल 19 2000 3000 2500
जळगाव लोकल क्विंटल 27 2000 3000 2500
पुणे लोकल क्विंटल 481 1000 3500 2250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 2000 2500 2250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 3500 3800 3650
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 106 1000 3000 2000
भुसावळ लोकल क्विंटल 16 2000 2000 2000
कामठी लोकल क्विंटल 5 2000 3500 3000
पनवेल नं. १ क्विंटल 25 2000 2500 2250
मुंबई नं. १ क्विंटल 1654 2800 3800 3300
07/04/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 3 1000 4000 2500
पुणे-मांजरी क्विंटल 70 2500 4500 3500
औरंगाबाद क्विंटल 39 1600 2000 1800
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 6 1500 2500 2000
राहूरी क्विंटल 18 1000 4000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 77 2000 3000 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 4 1500 2500 2000
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 7 3000 5000 4000
सातारा क्विंटल 28 2000 4000 3000
मंगळवेढा क्विंटल 9 500 3000 2000
राहता क्विंटल 8 2000 4000 3000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 90 1525 3525 2925
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 8 4230 4500 4370
सोलापूर लोकल क्विंटल 16 800 3000 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 25 1500 2500 2000
पुणे लोकल क्विंटल 375 1500 3000 2250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 2000 2500 2250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 2500 2500 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 91 2500 3500 3000
नागपूर लोकल क्विंटल 40 2500 2700 2650
चांदवड लोकल क्विंटल 3 2000 3100 2600
मंचर लोकल क्विंटल 9 2000 4000 3000
कराड लोकल क्विंटल 6 2500 3500 3500
भुसावळ लोकल क्विंटल 20 1500 1500 1500
रामटेक लोकल क्विंटल 10 2000 2400 2200
कामठी लोकल क्विंटल 3 2000 3500 3000
मुंबई नं. १ क्विंटल 1172 3000 4000 3500
06/04/2022
अकलुज क्विंटल 10 2000 3800 3500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 3400 4000 3700
उस्मानाबाद क्विंटल 3 2200 4000 3100
पुणे-मांजरी क्विंटल 77 3000 5000 4000
औरंगाबाद क्विंटल 28 2000 2200 2100
राहूरी क्विंटल 4 1000 4000 2500
पाटन क्विंटल 4 3000 4000 3500
खेड-चाकण क्विंटल 68 2500 3500 3000
श्रीरामपूर क्विंटल 9 1500 2500 2000
सातारा क्विंटल 16 2000 3500 2700
मंगळवेढा क्विंटल 15 600 4500 2700
राहता क्विंटल 1 1500 1500 1500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 70 2125 4000 3000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2500 3000 2750
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 36 1500 2500 2000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 12 4125 4500 4415
सोलापूर लोकल क्विंटल 17 1000 3000 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 35 1500 2500 2000
पुणे लोकल क्विंटल 403 1500 4000 2750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 3000 3500 3250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 3500 3700 3600
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 54 1000 1600 1200
नागपूर लोकल क्विंटल 50 3000 3500 3350
चांदवड लोकल क्विंटल 3 2500 3500 3000
कराड लोकल क्विंटल 6 2500 3000 3000
भुसावळ लोकल क्विंटल 10 3000 3000 3000
रामटेक लोकल क्विंटल 7 1800 2000 1900
कामठी लोकल क्विंटल 3 2000 3500 3000
पनवेल नं. १ क्विंटल 30 2400 2500 2450
मुंबई नं. १ क्विंटल 1440 3600 4000 3800
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 60 4000 5000 4500
05/04/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 3400 4000 3700
उस्मानाबाद क्विंटल 7 2000 4000 3000
पुणे-मांजरी क्विंटल 71 3000 5000 4000
औरंगाबाद क्विंटल 52 1500 2500 2000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 7 1000 2000 1500
खेड-चाकण क्विंटल 80 2000 3000 2500
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 11 3000 4500 3500
सातारा क्विंटल 22 3000 4000 3500
राहता क्विंटल 6 2000 3000 2500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 58 2000 4000 3125
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2500 3000 2800
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 19 1500 2500 2000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 14 3330 3500 3420
सोलापूर लोकल क्विंटल 18 1000 4000 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 65 1500 2500 2000
पुणे लोकल क्विंटल 367 1500 4000 2750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 3500 3500 3500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 3800 4000 3900
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 66 1500 3000 2250
नागपूर लोकल क्विंटल 60 2500 3000 2875
मंचर लोकल क्विंटल 10 1000 3500 2250
कराड लोकल क्विंटल 15 2000 3000 3000
पेन लोकल क्विंटल 60 4400 4600 4400
भुसावळ लोकल क्विंटल 7 2500 2500 2500
रामटेक लोकल क्विंटल 7 2000 2400 2200
कामठी लोकल क्विंटल 5 2000 3500 3000
पनवेल नं. १ क्विंटल 35 2000 2500 2250
मुंबई नं. १ क्विंटल 1075 3600 4000 3800
04/04/2022
अकलुज क्विंटल 15 3000 4200 3500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 3000 4000 3500
पुणे-मांजरी क्विंटल 80 3500 5000 4250
औरंगाबाद क्विंटल 32 2000 2500 2250
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 21 1000 2000 1500
राहूरी क्विंटल 9 1500 3500 2500
पाटन क्विंटल 4 2500 3500 3000
श्रीरामपूर क्विंटल 4 2000 3000 2550
सातारा क्विंटल 21 3000 4000 3500
मंगळवेढा क्विंटल 12 1000 4000 2600
राहता क्विंटल 9 3000 3700 3300
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 42 2000 4500 3500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2400 3200 2800
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 73 1500 2500 2000
सोलापूर लोकल क्विंटल 20 600 2700 1800
जळगाव लोकल क्विंटल 40 1500 2500 2000
पुणे लोकल क्विंटल 339 1500 4000 2750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 3500 3500 3500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 3500 3500 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 132 2500 3000 2750
नागपूर लोकल क्विंटल 40 2500 3000 2875
चांदवड लोकल क्विंटल 3 2500 4000 3100
मंचर लोकल क्विंटल 7 1800 4050 2925
कराड लोकल क्विंटल 6 2500 3500 3500
पनवेल नं. १ क्विंटल 35 3000 3500 3250
मुंबई नं. १ क्विंटल 1122 3000 4000 3500
03/04/2022
अकलुज क्विंटल 8 2800 4000 3500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 3000 4000 3500
उस्मानाबाद क्विंटल 5 1400 4000 2700
पुणे-मांजरी क्विंटल 96 3500 5000 4250
औरंगाबाद क्विंटल 31 2000 2500 2250
राहूरी क्विंटल 5 1100 4100 2600
खेड-चाकण क्विंटल 82 2000 3000 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 8 2000 3000 2550
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 9 3000 4500 4000
सातारा क्विंटल 21 3000 4000 3500
मंगळवेढा क्विंटल 6 800 4000 2900
राहता क्विंटल 6 1500 3500 2500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 52 1580 3330 2910
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 25 1400 2100 1700
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 15 3015 3500 3335
पुणे लोकल क्विंटल 404 1500 3000 2250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 3000 3500 3250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 3000 4000 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 66 2000 2500 2250
नागपूर लोकल क्विंटल 60 3000 3200 3150
चांदवड लोकल क्विंटल 3 4400 5500 5000
मंचर लोकल क्विंटल 4 1800 4000 2900
पेन लोकल क्विंटल 108 4400 4600 4400
भुसावळ लोकल क्विंटल 14 2000 2000 2000
रामटेक लोकल क्विंटल 10 1800 2000 1900
कामठी लोकल क्विंटल 3 2000 3000 2800
02/04/2022
अकलुज क्विंटल 9 2800 4000 3500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 3000 4000 3500
पुणे-मांजरी क्विंटल 65 3000 5000 4000
औरंगाबाद क्विंटल 34 1500 2500 2000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 5 1000 2000 1500
राहूरी क्विंटल 12 600 3200 1900
खेड-चाकण क्विंटल 72 1500 2500 2000
श्रीरामपूर क्विंटल 4 1500 2500 2000
सातारा क्विंटल 17 2000 3500 2700
मंगळवेढा क्विंटल 4 1600 3800 2700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 45 1500 3350 3000
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 46 1500 2500 2000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 13 3045 3600 3325
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 3000 3500 3250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 4000 4000 4000
नागपूर लोकल क्विंटल 70 2500 2700 2650
मुंबई लोकल क्विंटल 1208 3200 4000 3600
भुसावळ लोकल क्विंटल 11 2000 2000 2000
रामटेक लोकल क्विंटल 6 1800 2000 1900
कामठी लोकल क्विंटल 3 2000 3000 2800

 

Leave a Comment