Bhendi bajar bhav : 9 ते 14 मे पर्यंतचे भेंडी बाजार भाव 2022

Bhendi bajar bhav : 9 ते 14 मे पर्यंतचे भेंडी बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील भेंडी चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (bhendi rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : भेडी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
14/05/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 20 2000 2600 2300
औरंगाबाद क्विंटल 49 1000 1500 1250
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 17 1000 1500 1200
श्रीरामपूर क्विंटल 5 1000 2000 1550
मंगळवेढा क्विंटल 12 800 2600 1900
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 15 855 1000 925
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 9 1700 2500 2100
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 10 1500 2500 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 63 1500 2500 2000
नागपूर लोकल क्विंटल 100 1500 2000 1875
भुसावळ लोकल क्विंटल 12 1500 1500 1500
वाई लोकल क्विंटल 12 1500 2000 1750
कामठी लोकल क्विंटल 4 500 1200 900
13/05/2022
अकलुज क्विंटल 18 1500 2200 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 20 2000 2500 2300
पुणे-मांजरी क्विंटल 103 2000 3000 2500
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 5 1000 1500 1200
खेड-चाकण क्विंटल 68 1000 2000 1500
श्रीरामपूर क्विंटल 8 2000 2500 2250
मंगळवेढा क्विंटल 7 800 2700 1800
राहता क्विंटल 7 1500 2000 1700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 51 500 2100 1875
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2800 2400
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 68 1200 1700 1500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 18 1220 1500 1370
सोलापूर लोकल क्विंटल 14 1000 3000 2000
पुणे लोकल क्विंटल 326 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 1800 2200 2000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 6 1500 2500 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 37 1500 1600 1550
भुसावळ लोकल क्विंटल 20 1000 1000 1000
वाई लोकल क्विंटल 12 1500 2000 1750
कामठी लोकल क्विंटल 5 800 1200 1100
पनवेल नं. १ क्विंटल 28 2000 2200 2100
मुंबई नं. १ क्विंटल 930 2400 2800 2600
12/05/2022
अकलुज क्विंटल 14 1200 2000 1800
पुणे-मांजरी क्विंटल 130 2000 3000 2500
औरंगाबाद क्विंटल 43 1000 1500 1250
खेड-चाकण क्विंटल 170 1000 2000 1500
श्रीरामपूर क्विंटल 5 1500 2200 1850
सातारा क्विंटल 30 1000 2000 1500
मंगळवेढा क्विंटल 9 1000 2500 2000
राहता क्विंटल 10 1500 2500 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 69 580 2080 1580
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2400 2000
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 31 1000 1400 1200
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 15 1230 1500 1380
सोलापूर लोकल क्विंटल 20 1000 2000 1500
जळगाव लोकल क्विंटल 11 1000 2000 1500
पुणे लोकल क्विंटल 341 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 1700 2200 1950
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 7 1800 2500 2150
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 75 1500 2500 2000
नागपूर लोकल क्विंटल 70 1500 1700 1650
चांदवड लोकल क्विंटल 3 1000 2500 1800
कराड लोकल क्विंटल 12 3000 3500 3500
भुसावळ लोकल क्विंटल 12 2000 2000 2000
रामटेक लोकल क्विंटल 10 800 1000 900
कामठी लोकल क्विंटल 5 1000 2000 1800
पनवेल नं. १ क्विंटल 26 2000 2200 2100
मुंबई नं. १ क्विंटल 1161 2600 3000 2800
11/05/2022
अकलुज क्विंटल 14 1000 2500 1800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 20 2500 3000 2750
पुणे-मांजरी क्विंटल 120 2500 3000 2750
औरंगाबाद क्विंटल 31 600 1300 950
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 9 800 1200 1000
खेड-चाकण क्विंटल 66 1000 2000 1500
श्रीरामपूर क्विंटल 8 1500 2000 1750
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 9 1800 2200 2000
सातारा क्विंटल 18 1000 2000 1500
मंगळवेढा क्विंटल 14 400 3000 1500
राहता क्विंटल 10 1000 2200 1600
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 67 500 2000 1500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2400 2000
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 30 1200 1600 1400
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 1000 1400 1200
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 18 1555 1900 1785
सोलापूर लोकल क्विंटल 31 700 2000 1000
जळगाव लोकल क्विंटल 20 1000 1500 1200
पुणे लोकल क्विंटल 215 1000 2500 1750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 2000 2500 2250
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 24 500 1210 900
नागपूर लोकल क्विंटल 40 2500 3000 2875
चांदवड लोकल क्विंटल 3 1000 2300 1500
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 45 1000 3000 2600
कराड लोकल क्विंटल 6 1500 2000 2000
पेन लोकल क्विंटल 57 4800 5000 4800
भुसावळ लोकल क्विंटल 20 1500 1500 1500
रामटेक लोकल क्विंटल 7 800 1000 900
पारशिवनी लोकल क्विंटल 3 600 1000 800
पनवेल नं. १ क्विंटल 24 2200 2500 2400
मुंबई नं. १ क्विंटल 1520 2800 3400 3100
10/05/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 20 1400 2000 1700
पुणे-मांजरी क्विंटल 121 2000 3000 2500
औरंगाबाद क्विंटल 31 1000 1500 1250
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 6 1000 1500 1200
खेड-चाकण क्विंटल 77 1000 2000 1500
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 12 1500 2500 2000
सातारा क्विंटल 22 1000 2200 1600
राहता क्विंटल 12 1000 2500 1700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 59 850 2500 2125
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2200 1800
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 308 800 1200 1000
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 1000 1400 1200
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 18 1150 1600 1470
सोलापूर लोकल क्विंटल 30 1000 2500 1500
जळगाव लोकल क्विंटल 15 800 1500 1200
पुणे लोकल क्विंटल 380 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 1600 2200 1900
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 7 2000 2500 2250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 45 1500 2000 1750
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 53 500 1500 1000
नागपूर लोकल क्विंटल 110 1000 1500 1375
मंचर लोकल क्विंटल 10 500 2300 1400
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 42 2200 3500 2800
कराड लोकल क्विंटल 9 2500 3000 3000
भुसावळ लोकल क्विंटल 11 2000 2000 2000
वाई लोकल क्विंटल 12 1500 2000 1750
रामटेक लोकल क्विंटल 10 800 1000 900
कामठी लोकल क्विंटल 4 1500 2000 1800
मुंबई नं. १ क्विंटल 987 2800 3600 3200
09/05/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 20 1600 2000 1800
पुणे-मांजरी क्विंटल 117 2000 3500 2750
औरंगाबाद क्विंटल 52 500 1500 1000
श्रीरामपूर क्विंटल 5 2000 2500 2250
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 13 1500 2000 1800
सातारा क्विंटल 22 1000 2200 1600
मंगळवेढा क्विंटल 17 800 2600 1600
राहता क्विंटल 5 1000 2000 1500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 54 1000 2500 2150
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2000 1800
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 345 900 1100 1000
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 800 1200 1000
सोलापूर लोकल क्विंटल 21 500 1600 1000
जळगाव लोकल क्विंटल 28 1000 1500 1200
पुणे लोकल क्विंटल 131 1000 2500 1750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 1500 2000 1750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 1500 2500 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 66 2000 2500 2250
नागपूर लोकल क्विंटल 130 1000 1200 1150
चांदवड लोकल क्विंटल 3 1300 2500 2000
मंचर लोकल क्विंटल 7 1000 2300 1825
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 26 2000 3000 2800
कराड लोकल क्विंटल 6 1000 2000 2000
कामठी लोकल क्विंटल 3 1000 2000 1800
मुंबई नं. १ क्विंटल 1666 2600 3200 2900
08/05/2022
अकलुज क्विंटल 15 1500 2500 2000
अहमदनगर क्विंटल 91 1000 2500 1750
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 20 1800 2200 2000
पुणे-मांजरी क्विंटल 92 2000 3000 2500
औरंगाबाद क्विंटल 34 600 1000 800
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 4 700 1000 800
खेड-चाकण क्विंटल 84 1500 2500 2000
श्रीरामपूर क्विंटल 6 2000 3000 2550
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 14 2000 3000 2500
सातारा क्विंटल 26 1000 2000 1500
मंगळवेढा क्विंटल 6 500 2900 2000
राहता क्विंटल 10 1000 2500 1700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 70 1670 3335 2505
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 39 1000 1400 1200
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 1025 1500 1265
पुणे लोकल क्विंटल 404 1000 2500 1750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 2000 3000 2500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 9 1500 2500 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 74 1000 1500 1250
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 24 500 1510 1000
चांदवड लोकल क्विंटल 3 1500 2400 2000
मंचर लोकल क्विंटल 26 725 2500 1450
कराड लोकल क्विंटल 9 1000 1500 1500
भुसावळ लोकल क्विंटल 3 2000 2000 2000
रामटेक लोकल क्विंटल 10 800 1000 900
कामठी लोकल क्विंटल 4 1000 2000 1800
07/05/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 20 1600 2200 1900
पुणे-मांजरी क्विंटल 113 2000 3000 2500
औरंगाबाद क्विंटल 39 600 1000 800
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 5 1000 1500 1200
राहूरी क्विंटल 14 500 2500 1500
खेड-चाकण क्विंटल 84 1000 3000 2000
सातारा क्विंटल 32 1000 2000 1500
मंगळवेढा क्विंटल 7 700 2800 2200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 61 500 2080 1660
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1400 1800 1600
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 38 1200 1600 1400
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 800 1200 1000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 16 1120 1500 1330
सोलापूर लोकल क्विंटल 45 1000 2750 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 14 1000 1500 1200
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 1500 2000 1750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 6 2000 2500 2250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 47 1800 2500 2150
नागपूर लोकल क्विंटल 90 1000 1500 1325
चांदवड लोकल क्विंटल 3 1500 1500 1500
कराड लोकल क्विंटल 9 1000 1200 1200
रामटेक लोकल क्विंटल 10 800 1000 900
कामठी लोकल क्विंटल 2 1000 2000 1800
पनवेल नं. १ क्विंटल 30 1400 1600 1500
मुंबई नं. १ क्विंटल 1509 2500 3500 3000