Bhendi bajar bhav : 28 जानेवारी ते 04 फेब्रुवारी भेंडी बाजार भाव

Bhendi bajar bhav : 28 जानेवारी ते 04 फेब्रुवारी भेंडी बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील भेंडी चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (bhendi rate today in maharashtra 2022)

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : भेडी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
04/02/2022
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 8 800 1500 1000
खेड-चाकण क्विंटल 43 4000 6000 5000
विटा क्विंटल 5 5000 5500 5350
मंगळवेढा क्विंटल 3 4100 4400 4200
पलूस क्विंटल 2 4500 5000 4500
राहता क्विंटल 3 4000 6500 5000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 46 4000 7000 5500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4500 5500 4700
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 62 2500 3500 3000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 15 4065 4500 4275
सोलापूर लोकल क्विंटल 4 2500 6500 4000
जळगाव लोकल क्विंटल 12 3000 4000 3500
पुणे लोकल क्विंटल 170 2000 5000 3500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 6000 6000 6000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 14 4000 5000 4500
भुसावळ लोकल क्विंटल 21 4000 4000 4000
वाई लोकल क्विंटल 8 6000 7500 6750
मुंबई नं. १ क्विंटल 470 5000 7000 6000
03/02/2022
अकलुज क्विंटल 12 3000 4000 3500
उस्मानाबाद क्विंटल 3 4200 6000 5100
पुणे-मांजरी क्विंटल 32 5000 9000 7000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 3 2000 3000 2500
राहूरी क्विंटल 3 2000 8000 5000
खेड-चाकण क्विंटल 97 4000 6000 5000
विटा क्विंटल 5 5000 5500 5250
सातारा क्विंटल 16 5000 6000 5500
मंगळवेढा क्विंटल 2 5200 6000 5200
राहता क्विंटल 4 4000 6000 5000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 51 3330 6250 5250
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 1 2500 2500 2500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5000 5500 5250
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 91 3500 4500 4000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 12 4015 4600 4365
सोलापूर लोकल क्विंटल 10 3000 6000 4000
जळगाव लोकल क्विंटल 11 2500 4000 3500
पुणे लोकल क्विंटल 214 2500 7000 4750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 34 4000 5000 4500
नागपूर लोकल क्विंटल 40 4000 5000 4750
चांदवड लोकल क्विंटल 3 5000 6000 5500
मंचर लोकल क्विंटल 1 3000 5300 4150
पेन लोकल क्विंटल 165 4400 4600 4400
भुसावळ लोकल क्विंटल 1 2500 2500 2500
वाई लोकल क्विंटल 6 6000 7000 6500
कामठी लोकल क्विंटल 3 3000 4000 3800
मुंबई नं. १ क्विंटल 523 5000 7000 6000
02/02/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 4000 5000 4500
पुणे-मांजरी क्विंटल 43 5000 9000 7000
औरंगाबाद क्विंटल 27 5300 5800 5550
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 1 800 1500 1200
खेड-चाकण क्विंटल 45 4500 5500 5000
मंगळवेढा क्विंटल 2 5500 6000 5500
राहता क्विंटल 3 3000 7500 5500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 47 4000 5500 5000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5000 6000 5500
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 80 3500 4500 4000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 12 4015 4600 4365
सोलापूर लोकल क्विंटल 7 1000 7000 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 15 2500 4000 3000
मंचर लोकल क्विंटल 1 3000 5500 4250
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 21 3000 6000 4800
कराड लोकल क्विंटल 12 2500 3500 3500
भुसावळ लोकल क्विंटल 1 2800 2800 2800
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 4500 4000
पनवेल नं. १ क्विंटल 32 4400 5000 4800
मुंबई नं. १ क्विंटल 545 5000 6000 5500
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 60 4000 5000 4500
01/02/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 4000 5000 4500
पुणे-मांजरी क्विंटल 32 5000 10000 7500
औरंगाबाद क्विंटल 25 5000 6000 5500
खेड-चाकण क्विंटल 82 4000 6000 5000
विटा क्विंटल 5 5000 5500 5250
पलूस क्विंटल 3 5500 6000 5500
राहता क्विंटल 3 3000 7500 5000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 69 4160 6660 5830
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 1 4000 4000 4000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 13 5000 5500 5250
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 35 3500 4500 4000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 10 3545 4000 3835
सोलापूर लोकल क्विंटल 7 1500 6500 4500
जळगाव लोकल क्विंटल 13 2500 4500 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 25 4000 5000 4500
नागपूर लोकल क्विंटल 30 4000 4500 4375
चांदवड लोकल क्विंटल 3 6700 6700 6700
मंचर लोकल क्विंटल 2 4800 5500 5150
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 45 4000 6000 5000
कराड लोकल क्विंटल 6 3000 3500 3500
रामटेक लोकल क्विंटल 5 2000 2400 2200
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 5000 4500
पनवेल नं. १ क्विंटल 38 4400 5000 4700
मुंबई नं. १ क्विंटल 458 5000 7000 6000
31/01/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 4400 5000 4700
औरंगाबाद क्विंटल 21 3000 6000 4500
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 3 2000 3000 2500
पाटन क्विंटल 3 5000 6000 5500
विटा क्विंटल 5 5000 5500 5250
मंगळवेढा क्विंटल 1 5800 5800 5800
राहता क्विंटल 3 3000 3500 3200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 35 2500 3760 3125
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 1 3500 3500 3500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5000 7000 6000
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 25 1500 2500 2000
सोलापूर लोकल क्विंटल 10 2000 6000 4000
जळगाव लोकल क्विंटल 18 2500 4000 3500
पुणे लोकल क्विंटल 135 2500 7000 4750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 58 3500 4500 4000
कराड लोकल क्विंटल 9 3000 3500 3500
मुंबई नं. १ क्विंटल 622 5000 6000 5500
30/01/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 4400 5000 4700
पुणे-मांजरी क्विंटल 34 6000 10000 8000
औरंगाबाद क्विंटल 20 3000 4500 3750
खेड-चाकण क्विंटल 90 4000 6000 5000
विटा क्विंटल 2 5000 5500 5250
सातारा क्विंटल 15 4000 6000 5000
मंगळवेढा क्विंटल 1 5500 5500 5500
पलूस क्विंटल 4 4000 5000 4500
राहता क्विंटल 3 3000 8000 5500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 51 4160 8000 6000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 12 3475 4000 3725
पुणे लोकल क्विंटल 246 2500 8000 5250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 46 4000 5000 4500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 14 1500 4500 3000
कराड लोकल क्विंटल 12 3000 3500 3500
पेन लोकल क्विंटल 228 3600 3800 3600
भुसावळ लोकल क्विंटल 11 3000 3000 3000
रामटेक लोकल क्विंटल 10 2000 2400 2200
29/01/2022
अकलुज क्विंटल 10 3000 4000 3500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 4000 5000 4500
पुणे-मांजरी क्विंटल 38 7000 10000 8500
औरंगाबाद क्विंटल 34 4000 5500 4750
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 1 800 1500 1000
खेड-चाकण क्विंटल 66 4000 5000 4500
विटा क्विंटल 10 4500 5000 4750
सातारा क्विंटल 8 3000 5000 4000
मंगळवेढा क्विंटल 1 5400 5400 5400
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 44 4375 7080 6040
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5500 7000 6500
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 28 1500 2500 2000
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 4500 5500 5000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 10 3565 4000 3825
सोलापूर लोकल क्विंटल 6 2000 6000 4000
जळगाव लोकल क्विंटल 11 3000 5000 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 24 4000 5000 4500
नागपूर लोकल क्विंटल 30 4500 5000 4725
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 29 3000 5000 4500
कराड लोकल क्विंटल 6 2000 2500 2500
भुसावळ लोकल क्विंटल 1 4000 4000 4000
वाई लोकल क्विंटल 6 7000 8000 7500
रामटेक लोकल क्विंटल 4 2000 2400 2200
कामठी लोकल क्विंटल 3 2000 3500 3000
मुंबई नं. १ क्विंटल 587 4000 6500 5300
28/01/2022
अकलुज क्विंटल 15 3000 4200 4000
अहमदनगर क्विंटल 16 3000 6000 4500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 12 4200 4800 4500
पुणे-मांजरी क्विंटल 50 7000 8500 7750
पाटन क्विंटल 4 3000 4000 3500
खेड-चाकण क्विंटल 33 5000 6000 5500
विटा क्विंटल 10 4500 5000 4750
मंगळवेढा क्विंटल 1 5000 5000 5000
पलूस क्विंटल 4 4500 5500 5000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 41 5000 7000 6050
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5000 7000 6000
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 17 2000 3000 2500
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 4500 5500 5000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 16 4015 4500 4285
सोलापूर लोकल क्विंटल 9 2500 6000 4000
जळगाव लोकल क्विंटल 17 1500 2500 2000
पुणे लोकल क्विंटल 115 2000 7000 4500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 5500 5500 5500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 26 3000 5000 4000
चांदवड लोकल क्विंटल 3 3000 3000 3000
मंचर लोकल क्विंटल 3 3200 5200 4200
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 9 3000 6000 4500
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 4 3000 6000 4000
वाई लोकल क्विंटल 8 7000 8000 7500
पनवेल नं. १ क्विंटल 32 4800 5000 4950
मुंबई नं. १ क्विंटल 574 4000 6000 5000
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 55 5000 7000 6000

 

Leave a Comment