Bhendi bajar bhav : 07 फेब्रुवारी ते 12 फेब्रुवारी भेंडी बाजार भाव

Bhendi bajar bhav : 07 फेब्रुवारी ते 12 फेब्रुवारी भेंडी बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील भेंडी चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (bhendi rate today in maharashtra 2022)

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : भेडी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/02/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 6000 7000 6500
औरंगाबाद क्विंटल 43 300 6000 4500
श्रीरामपूर क्विंटल 9 1500 2500 2000
मंगळवेढा क्विंटल 2 4000 5000 4000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 94 2810 5000 4500
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 3 3000 4500 3500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 12 3655 4500 4265
सोलापूर लोकल क्विंटल 7 2000 5000 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 15 2000 4000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 71 3000 4000 3500
कराड लोकल क्विंटल 6 3000 4000 4000
भुसावळ लोकल क्विंटल 4 5000 5000 5000
रामटेक लोकल क्विंटल 5 2000 2400 2200
कामठी लोकल क्विंटल 5 3000 4000 3800
11/02/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 6000 7000 6500
पुणे-मांजरी क्विंटल 37 5000 8500 6750
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 5 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 68 4000 5000 4500
श्रीरामपूर क्विंटल 14 2000 3000 2550
विटा क्विंटल 10 4000 4500 4350
मंगळवेढा क्विंटल 3 2200 4500 4200
राहता क्विंटल 4 3000 6000 4500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 90 3000 5000 4500
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 3500 4000 3800
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 16 3535 4000 3785
सोलापूर लोकल क्विंटल 8 2000 6000 4000
जळगाव लोकल क्विंटल 10 3000 5000 4000
पुणे लोकल क्विंटल 230 2000 6000 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 42 3000 4000 3500
चांदवड लोकल क्विंटल 3 2400 6000 4500
भुसावळ लोकल क्विंटल 3 4000 4000 4000
कामठी लोकल क्विंटल 2 600 1400 1200
पनवेल नं. १ क्विंटल 36 4000 5000 4500
मुंबई नं. १ क्विंटल 748 4400 6000 5200
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 60 7500 8500 8000
10/02/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 39 5000 8000 6500
औरंगाबाद क्विंटल 33 4000 6000 5000
खेड-चाकण क्विंटल 68 4000 5000 4500
श्रीरामपूर क्विंटल 6 1000 2500 1700
विटा क्विंटल 5 4500 5000 4750
सातारा क्विंटल 17 3000 4500 3700
मंगळवेढा क्विंटल 2 4900 5100 4900
राहता क्विंटल 4 3000 6000 4500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 85 2500 5410 4715
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4000 5000 4500
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 48 3500 4500 4000
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 3000 4000 3500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 12 4150 4500 4330
सोलापूर लोकल क्विंटल 5 1500 6000 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 7 3000 5000 4000
पुणे लोकल क्विंटल 219 2500 6000 4250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 5000 5000 5000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 70 4000 4500 4250
नागपूर लोकल क्विंटल 35 4000 5000 4750
मंचर लोकल क्विंटल 1 2500 4500 3500
कराड लोकल क्विंटल 15 5000 6000 6000
भुसावळ लोकल क्विंटल 2 4000 4000 4000
रामटेक लोकल क्विंटल 6 2000 2400 2200
कामठी लोकल क्विंटल 3 3000 4000 3800
पनवेल नं. १ क्विंटल 35 4000 4200 4100
मुंबई नं. १ क्विंटल 663 4500 5600 5000
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 58 8000 8500 8200
09/02/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 6000 7000 6500
पुणे-मांजरी क्विंटल 44 4000 8000 6000
औरंगाबाद क्विंटल 32 5000 6000 5500
राहूरी क्विंटल 2 2000 7000 4500
खेड-चाकण क्विंटल 97 4000 5000 4500
श्रीरामपूर क्विंटल 12 1000 2000 1550
सातारा क्विंटल 9 4000 5000 4500
मंगळवेढा क्विंटल 3 2200 5100 4100
राहता क्विंटल 3 6000 7000 6500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 82 3000 5500 5000
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 2 3000 3000 3000
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 41 3500 4500 4000
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 3500 4000 3800
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 14 3535 4000 3815
सोलापूर लोकल क्विंटल 9 2500 6000 4000
पुणे लोकल क्विंटल 173 2000 6000 4000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 2200 2200 2200
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 30 2000 5000 3500
नागपूर लोकल क्विंटल 30 5000 5500 5375
चांदवड लोकल क्विंटल 3 5000 6000 5500
मंचर लोकल क्विंटल 2 5000 5500 5250
कराड लोकल क्विंटल 15 5000 5500 5500
भुसावळ लोकल क्विंटल 3 4000 4000 4000
रामटेक लोकल क्विंटल 4 2000 2400 2200
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 4000 3800
मुंबई नं. १ क्विंटल 883 4000 5000 4500
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 63 8000 9000 8500
08/02/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 5400 6000 5700
पुणे-मांजरी क्विंटल 46 5000 9000 7000
औरंगाबाद क्विंटल 37 4000 5500 4750
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 3 1000 1500 1200
खेड-चाकण क्विंटल 73 4000 6000 5000
विटा क्विंटल 3 6000 6500 6350
सातारा क्विंटल 6 5000 6000 5500
राहता क्विंटल 4 3000 7000 5000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 68 3950 7080 6250
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 1 3000 3000 3000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5000 6000 5500
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 42 3500 4500 4000
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 3500 4500 4000
सोलापूर लोकल क्विंटल 10 3000 6000 4000
जळगाव लोकल क्विंटल 8 2500 4000 3200
पुणे लोकल क्विंटल 194 2000 6000 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 41 3000 4000 3500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 14 2000 5350 3500
नागपूर लोकल क्विंटल 30 4000 5000 4750
चांदवड लोकल क्विंटल 3 6000 6000 6000
मंचर लोकल क्विंटल 3 2800 5000 3900
कराड लोकल क्विंटल 12 5000 6000 6000
भुसावळ लोकल क्विंटल 2 4000 4000 4000
वाई लोकल क्विंटल 8 6000 7500 6750
रामटेक लोकल क्विंटल 5 2000 2400 2200
मुंबई नं. १ क्विंटल 725 6000 7000 6500
07/02/2022
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 12 5200 6000 5600
पुणे-मांजरी क्विंटल 32 7000 10000 8500
श्रीरामपूर क्विंटल 5 1500 2500 2000
विटा क्विंटल 10 5500 6000 5750
सातारा क्विंटल 6 5000 6000 5500
मंगळवेढा क्विंटल 2 5000 5800 5000
राहता क्विंटल 4 5000 7500 6000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 68 4000 7000 6250
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 1 3000 3000 3000
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 76 2500 3500 3000
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 3500 4500 4000
पुणे लोकल क्विंटल 143 2500 7000 4750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 4000 4000 4000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 5500 5500 5500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 42 3000 4000 3500
नागपूर लोकल क्विंटल 30 4000 5000 4750
चांदवड लोकल क्विंटल 3 4000 5000 4500
मंचर लोकल क्विंटल 1 4000 5000 4500
कराड लोकल क्विंटल 12 3000 4000 4000
वाई लोकल क्विंटल 4 6000 7000 6500
मुंबई नं. १ क्विंटल 720 5000 7000 6000
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 53 8000 8500 8200
06/02/2022
अकलुज क्विंटल 13 3000 3800 3500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 25 5000 6000 5500
पुणे-मांजरी क्विंटल 42 5000 9000 7000
औरंगाबाद क्विंटल 26 5200 5800 5500
खेड-चाकण क्विंटल 74 3000 5000 4000
श्रीरामपूर क्विंटल 8 2000 3000 2550
विटा क्विंटल 5 5000 6000 5500
सातारा क्विंटल 14 4000 6000 5000
मंगळवेढा क्विंटल 1 5800 5800 5800
राहता क्विंटल 4 3000 6500 4000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 65 2505 3335 2960
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4000 5000 4500
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 87 3500 4500 4000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 17 3075 3500 3325
पुणे लोकल क्विंटल 269 2500 6000 4250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 3500 3500 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 44 3000 4000 3500
मंचर लोकल क्विंटल 3 2500 5300 3900
कराड लोकल क्विंटल 9 5000 6000 6000
भुसावळ लोकल क्विंटल 5 4000 4000 4000
रामटेक लोकल क्विंटल 5 2000 2400 2200
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 4000 3800
05/02/2022
अकलुज क्विंटल 9 3000 4000 3600
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 12 5000 6000 5500
पुणे-मांजरी क्विंटल 37 5000 9000 7000
औरंगाबाद क्विंटल 33 4000 6000 5000
राहूरी क्विंटल 4 4500 7500 6000
खेड-चाकण क्विंटल 82 3000 5000 4000
श्रीरामपूर क्विंटल 7 2000 3000 2550
विटा क्विंटल 5 5000 6000 5500
सातारा क्विंटल 15 4000 5000 4500
मंगळवेढा क्विंटल 2 4800 5100 4800
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 57 4000 7000 6000
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 3 2000 5000 4000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4500 5500 4700
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 55 2500 3500 3000
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 3500 4500 4000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 12 3055 3600 3335
सोलापूर लोकल क्विंटल 6 2500 6000 4000
जळगाव लोकल क्विंटल 15 3000 5000 4000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 5000 7000 6000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 52 3000 4000 3500
नागपूर लोकल क्विंटल 35 4000 5000 4750
कराड लोकल क्विंटल 6 3000 4000 4000
भुसावळ लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
वाई लोकल क्विंटल 6 5000 6500 5750
रामटेक लोकल क्विंटल 4 2400 2800 2600
कामठी लोकल क्विंटल 10 3000 4000 3800
पनवेल नं. १ क्विंटल 30 5000 5500 5250
मुंबई नं. १ क्विंटल 678 5000 7000 6000

 

Leave a Comment