Chavali sheng bajar bhav : 16 ते 21 मे पर्यंतचे चवळी शेंग बाजार भाव 2022

Chavali sheng bajar bhav : 16 ते 21 मे पर्यंतचे चवळी शेंग बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील चवळी चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (chavli rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

त्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : चवळी (शेंगा)
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
21/05/2022
नागपूर क्विंटल 70 2000 2200 2150
औरंगाबाद क्विंटल 6 3000 4000 3500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 15 575 1000 785
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 30 1500 2000 1700
जळगाव लोकल क्विंटल 2 1000 1000 1000
पुणे-मोशी लोकल नग 1000 6 7 7
कामठी लोकल क्विंटल 3 600 1400 1200
20/05/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 5 2500 3500 3000
खेड-चाकण क्विंटल 15 2000 3000 2500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 18 720 1000 830
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 30 1500 2000 1700
जळगाव लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
पुणे लोकल क्विंटल 12 1500 3000 2250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 10 1500 2000 1750
मुंबई लोकल क्विंटल 66 3400 4000 3800
भुसावळ लोकल क्विंटल 6 2000 2000 2000
कामठी लोकल क्विंटल 5 600 1400 1200
19/05/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 3 2500 3500 3000
नागपूर क्विंटल 60 1500 2000 1875
औरंगाबाद क्विंटल 12 2200 3000 2600
खेड-चाकण क्विंटल 23 2000 3000 2500
मंचर क्विंटल 13 850 3000 1925
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 13 1145 1500 1325
जळगाव लोकल क्विंटल 3 2500 2500 2500
पुणे लोकल क्विंटल 19 1500 3000 2250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 18 1000 2000 1500
मुंबई लोकल क्विंटल 68 3400 4000 3800
भुसावळ लोकल क्विंटल 4 2000 2000 2000
रामटेक लोकल क्विंटल 10 600 800 700
कामठी लोकल क्विंटल 2 600 1400 1200
18/05/2022
नागपूर क्विंटल 50 1000 1500 1350
औरंगाबाद क्विंटल 12 2000 3500 2750
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 18 500 1000 700
खेड-चाकण क्विंटल 30 2000 3000 2500
मंचर क्विंटल 7 1500 2500 2000
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 1500 2000 1800
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 18 855 1000 925
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 1500 2000 1700
जळगाव लोकल क्विंटल 3 2500 2500 2500
पुणे लोकल क्विंटल 21 1000 3000 2000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 76 1000 3000 2000
मुंबई लोकल क्विंटल 61 3400 4000 3800
भुसावळ लोकल क्विंटल 2 2500 2500 2500
रामटेक लोकल क्विंटल 10 600 800 700
कामठी लोकल क्विंटल 4 500 1000 800
17/05/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 2 2000 3500 2750
नागपूर क्विंटल 70 1200 1500 1350
औरंगाबाद क्विंटल 15 2500 3500 3000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 21 500 1000 600
खेड-चाकण क्विंटल 46 2000 3000 2500
मंचर क्विंटल 11 825 2500 1660
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 1500 2000 1800
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 16 680 1000 890
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 1400 2000 1700
जळगाव लोकल क्विंटल 3 2500 2500 2500
पुणे लोकल क्विंटल 18 1000 3000 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 13 1500 2000 1750
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 93 1000 3000 2000
मुंबई लोकल क्विंटल 58 3000 4000 3500
भुसावळ लोकल क्विंटल 9 1500 1500 1500
रामटेक लोकल क्विंटल 10 600 800 700
कामठी लोकल क्विंटल 4 600 1400 1200
16/05/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 4 2000 3500 2750
नागपूर क्विंटल 70 1000 1500 1350
औरंगाबाद क्विंटल 15 3000 3500 3250
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 12 400 700 600
मंचर क्विंटल 9 1000 2800 1900
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 1500 2000 1800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 30 1000 1400 1200
पुणे लोकल क्विंटल 15 1500 3000 2250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 11 2000 3000 2500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 72 1000 3000 2000
मुंबई लोकल क्विंटल 40 3000 4000 3500
कामठी लोकल क्विंटल 2 1000 1600 1400
15/05/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 6 2000 3500 2750
नागपूर क्विंटल 60 1500 1700 1650
औरंगाबाद क्विंटल 15 3000 3500 3250
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 14 700 1000 800
खेड-चाकण क्विंटल 32 2000 3000 2500
मंचर क्विंटल 17 1000 3000 2000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 18 1075 1500 1285
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 30 1000 1400 1200
पुणे लोकल क्विंटल 28 1500 3000 2250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 6 1000 2000 1500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 79 1000 2600 1500
भुसावळ लोकल क्विंटल 3 4000 4000 4000
रामटेक लोकल क्विंटल 14 600 800 700
कामठी लोकल क्विंटल 4 1000 1600 1400
14/05/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 4 2000 3000 2500
नागपूर क्विंटल 60 800 1200 1100
औरंगाबाद क्विंटल 7 2500 3000 2750
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 18 1000 1500 1200
खेड-चाकण क्विंटल 27 2000 3000 2500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 13 1145 1500 1325
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 1200 1800 1500
जळगाव लोकल क्विंटल 4 2500 2500 2500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 2800 2800 2800
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 15 1000 2000 1500
मुंबई लोकल क्विंटल 67 3000 4000 3500
भुसावळ लोकल क्विंटल 2 2000 2000 2000
रामटेक लोकल क्विंटल 10 600 800 700
कामठी लोकल क्विंटल 2 1000 1400 1300