Chavali sheng bajar bhav : 18 जुलै ते 23 जुलै पर्यंतचे चवळी शेंग बाजार भाव 2022

Chavali sheng bajar bhav : 18 जुलै ते 23 जुलै पर्यंतचे चवळी शेंग बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील चवळी चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (chavli rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

त्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : चवळी (शेंगा)
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
23/07/2022
नागपूर क्विंटल 40 6000 7000 6500
औरंगाबाद क्विंटल 12 2500 4500 3500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 12 3525 4000 3835
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 3000 4000 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 6 2000 3000 2500
भुसावळ लोकल क्विंटल 1 4000 4000 4000
रामटेक लोकल क्विंटल 7 1800 2000 1900
पारशिवनी लोकल क्विंटल 4 3500 5000 4000
कामठी लोकल क्विंटल 3 3000 6000 5500
22/07/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 1 3000 5000 4000
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 65 500 6300 5500
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 14 2000 4000 3000
खेड-चाकण क्विंटल 19 3000 4000 3500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 8 3465 3800 3685
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 3500 4000 3750
जळगाव लोकल क्विंटल 1 5000 5000 5000
पुणे लोकल क्विंटल 17 2000 3500 2750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 6 2000 3000 2500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 108 3000 6210 5000
भुसावळ लोकल क्विंटल 1 4000 4000 4000
कामठी लोकल क्विंटल 4 3000 6000 5500
21/07/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 2 3000 4000 3500
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 68 600 5300 4500
नागपूर क्विंटल 30 5000 5500 5350
औरंगाबाद क्विंटल 5 3000 4000 3500
खेड-चाकण क्विंटल 28 3000 4000 3500
मंचर क्विंटल 37 3000 5820 4410
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 10 3540 4000 3890
पुणे लोकल क्विंटल 25 1500 4000 2750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 10 2200 3000 2600
भुसावळ लोकल क्विंटल 2 5000 5000 5000
रामटेक लोकल क्विंटल 10 1800 2000 1900
20/07/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 2 3000 5000 4000
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 57 500 6500 6000
औरंगाबाद क्विंटल 8 3290 4500 3850
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 8 1200 2000 1500
खेड-चाकण क्विंटल 15 3000 4000 3500
मंचर क्विंटल 24 2000 5800 3877
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 15 3015 3500 3335
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 5 4000 5000 4500
जळगाव लोकल क्विंटल 2 4000 4000 4000
पुणे लोकल क्विंटल 15 2000 3500 2750
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 97 2000 6660 4200
भुसावळ लोकल क्विंटल 1 2000 2000 2000
रामटेक लोकल क्विंटल 4 2000 2400 2200
19/07/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 4 2500 4000 3250
नागपूर क्विंटल 40 3500 4000 3875
औरंगाबाद क्विंटल 6 3000 5000 4000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 4 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 26 3000 4000 3500
मंचर क्विंटल 15 2000 5620 3810
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 13 2595 3000 2715
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 5 5000 6000 5500
जळगाव लोकल क्विंटल 2 4000 4000 4000
पुणे लोकल क्विंटल 15 2000 3500 2750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 7 2500 3000 2750
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 92 2000 6570 4100
भुसावळ लोकल क्विंटल 1 4000 4000 4000
रामटेक लोकल क्विंटल 7 2000 2400 2200
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 5500 5000
18/07/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 11 3000 4000 3500
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 64 1000 5300 4500
नागपूर क्विंटल 40 4000 5000 4750
औरंगाबाद क्विंटल 6 3000 4000 3500
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 141 800 1500 1000
मंचर क्विंटल 20 2000 5600 3800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 4500 5500 5000
पुणे लोकल क्विंटल 9 1500 3000 2250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 4 2000 3000 2500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 76 2000 6400 5000
पारशिवनी लोकल क्विंटल 3 2500 3000 2800
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 4500 4000
17/07/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 4 3000 4000 3500
औरंगाबाद क्विंटल 8 2500 3000 2750
खेड-चाकण क्विंटल 21 3000 4000 3500
मंचर क्विंटल 35 1000 5510 3255
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 5000 5500 5250
पुणे लोकल क्विंटल 22 1500 4000 2750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 2 2000 4000 3000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 74 2000 6110 4500
भुसावळ लोकल क्विंटल 2 2500 2500 2500
रामटेक लोकल क्विंटल 7 1800 2000 1900
कामठी लोकल क्विंटल 3 3000 4500 4000
16/07/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 7 3000 4000 3500
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 58 410 5000 4000
नागपूर क्विंटल 50 3500 4000 3875
औरंगाबाद क्विंटल 11 1500 2500 2000
खेड-चाकण क्विंटल 28 3000 4000 3500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 14 3085 3500 3355
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 4000 5000 4500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 8 2500 3000 2750
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 113 2000 5400 3500
मुंबई लोकल क्विंटल 8 3000 5000 4000
भुसावळ लोकल क्विंटल 2 2500 2500 2500
रामटेक लोकल क्विंटल 5 2000 2400 2200
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 4500 4000