Chavali sheng bajar bhav : 23 ते 28 मे पर्यंतचे चवळी शेंग बाजार भाव 2022

Chavali sheng bajar bhav : 23 ते 28 मे पर्यंतचे चवळी शेंग बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील चवळी चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (chavli rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

त्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : चवळी (शेंगा)
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
28/05/2022
औरंगाबाद क्विंटल 8 4000 5000 4500
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 3 800 1500 1000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 13 850 1200 990
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 30 1800 2200 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 13 1500 3000 2250
भुसावळ लोकल क्विंटल 4 2000 2000 2000
कामठी लोकल क्विंटल 3 3500 4000 3800
27/05/2022
खेड-चाकण क्विंटल 28 2000 3000 2500
राहता क्विंटल 1 2000 2000 2000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 18 1030 1400 1290
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 2000 2800 2400
जळगाव लोकल क्विंटल 4 3000 3000 3000
पुणे लोकल क्विंटल 24 1500 3000 2250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 7 2000 2500 2250
मुंबई लोकल क्विंटल 25 2400 3600 3000
भुसावळ लोकल क्विंटल 1 2000 2000 2000
कामठी लोकल क्विंटल 2 4000 4500 4400
26/05/2022
औरंगाबाद क्विंटल 13 1500 2500 2000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 4 1000 1500 1200
खेड-चाकण क्विंटल 22 2000 3000 2500
मंचर क्विंटल 16 1000 3290 2145
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 16 680 1000 890
जळगाव लोकल क्विंटल 5 2500 2500 2500
पुणे लोकल क्विंटल 17 1000 3500 2250
मुंबई लोकल क्विंटल 70 2400 3600 3000
भुसावळ लोकल क्विंटल 2 2000 2000 2000
रामटेक लोकल क्विंटल 10 1400 1600 1500
कामठी लोकल क्विंटल 1 3000 3500 3400
25/05/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 4 3000 3500 3250
औरंगाबाद क्विंटल 17 2000 3500 2750
खेड-चाकण क्विंटल 13 2000 3000 2500
मंचर क्विंटल 6 1100 2810 1955
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 18 1440 1800 1670
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2200 2800 2500
जळगाव लोकल क्विंटल 10 2000 3200 2600
पुणे लोकल क्विंटल 20 1500 3000 2250
मुंबई लोकल क्विंटल 17 2400 3400 2900
भुसावळ लोकल क्विंटल 5 2000 2000 2000
रामटेक लोकल क्विंटल 7 1000 1400 1200
24/05/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 3 3000 3500 3250
औरंगाबाद क्विंटल 6 2000 3200 2600
खेड-चाकण क्विंटल 28 2000 3000 2500
मंचर क्विंटल 4 1200 2600 1900
राहता क्विंटल 1 1500 1500 1500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 16 1650 2000 1840
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 30 1600 2200 1900
जळगाव लोकल क्विंटल 2 2500 2500 2500
पुणे लोकल क्विंटल 17 1000 3000 2000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 146 500 2000 1500
भुसावळ लोकल क्विंटल 2 2000 2000 2000
रामटेक लोकल क्विंटल 7 1800 2000 1900
कामठी लोकल क्विंटल 3 2000 3500 3000
23/05/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 4 3000 4000 3500
नागपूर क्विंटल 50 1800 2000 1950
औरंगाबाद क्विंटल 16 3000 3400 3200
मंचर क्विंटल 17 2200 3000 2600
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 1600 2200 1900
जळगाव लोकल क्विंटल 2 2500 2500 2500
पुणे लोकल क्विंटल 7 1000 3000 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 15 1500 2000 1750
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 84 1000 3190 2000
मुंबई लोकल क्विंटल 36 3000 3400 3200
22/05/2022
नागपूर क्विंटल 40 1500 2000 1875
औरंगाबाद क्विंटल 7 3500 4000 3750
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 2 700 1000 800
खेड-चाकण क्विंटल 26 2000 3000 2500
मंचर क्विंटल 25 1500 3200 2350
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 16 725 1000 885
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 1500 2000 1700
पुणे लोकल क्विंटल 5 1500 3000 2250
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 75 1000 3000 2000
भुसावळ लोकल क्विंटल 5 2000 2000 2000
रामटेक लोकल क्विंटल 10 800 1000 900
21/05/2022
नागपूर क्विंटल 70 2000 2200 2150
औरंगाबाद क्विंटल 6 3000 4000 3500
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 6 700 1200 1000
खेड-चाकण क्विंटल 51 2000 3000 2500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 15 575 1000 785
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 30 1500 2000 1700
जळगाव लोकल क्विंटल 2 1000 1000 1000
पुणे-मोशी लोकल नग 1000 6 7 7
मुंबई लोकल क्विंटल 60 3000 3400 3200
रामटेक लोकल क्विंटल 10 600 800 700
कामठी लोकल क्विंटल 3 600 1400 1200