Chavali sheng bajar bhav : 25 ते 30 एप्रिल पर्यंतचे चवळी शेंग बाजार भाव 2022

Chavali sheng bajar bhav : 25 ते 30 एप्रिल पर्यंतचे चवळी शेंग बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील चवळी चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (chavli rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

त्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : चवळी (शेंगा)
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/04/2022
नागपूर क्विंटल 60 2000 2500 2350
औरंगाबाद क्विंटल 5 1500 2000 1750
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 2 1000 2000 1500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 13 2050 2300 2160
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 1500 2000 1750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 8 1600 2000 1800
कामठी लोकल क्विंटल 2 1000 1800 1600
29/04/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 3 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 40 1500 2500 2000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 19 2175 2500 2365
जळगाव लोकल क्विंटल 3 2500 2500 2500
पुणे लोकल क्विंटल 22 1500 4000 2750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 5 1000 2000 1500
मुंबई लोकल क्विंटल 135 3000 3500 3300
भुसावळ लोकल क्विंटल 2 2500 2500 2500
कामठी लोकल क्विंटल 8 1500 2500 2100
28/04/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 3 2000 3000 2500
नागपूर क्विंटल 60 1800 2000 1950
औरंगाबाद क्विंटल 20 1400 2000 1700
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 10 600 800 700
खेड-चाकण क्विंटल 38 2000 3000 2500
मंचर क्विंटल 11 1000 3500 2000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 13 1855 2200 2045
जळगाव लोकल क्विंटल 7 2000 3000 2500
पुणे लोकल क्विंटल 20 1500 3500 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 7 2000 2500 2250
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 34 1500 3300 2500
मुंबई लोकल क्विंटल 107 3000 4000 3800
भुसावळ लोकल क्विंटल 5 2000 2000 2000
रामटेक लोकल क्विंटल 14 1400 1600 1500
कामठी लोकल क्विंटल 3 1500 2500 2100
27/04/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 4 2000 3000 2500
नागपूर क्विंटल 35 1200 1500 1350
औरंगाबाद क्विंटल 6 1200 1600 1400
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 4 700 1000 800
खेड-चाकण क्विंटल 24 2000 3000 2500
मंचर क्विंटल 10 1000 3500 2000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 17 1600 2200 2150
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 1500 2000 1700
पुणे लोकल क्विंटल 23 1500 3500 2500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 34 2000 3910 2500
मुंबई लोकल क्विंटल 92 3000 3500 3300
भुसावळ लोकल क्विंटल 6 2500 2500 2500
रामटेक लोकल क्विंटल 7 1000 1400 1200
कामठी लोकल क्विंटल 3 1500 2500 2100
26/04/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 2 2500 3000 2750
नागपूर क्विंटल 40 1500 1700 1650
औरंगाबाद क्विंटल 5 1400 2200 1800
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 4 700 1000 800
खेड-चाकण क्विंटल 33 2500 3500 3000
मंचर क्विंटल 7 1000 3810 2550
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 16 2065 2500 2360
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 1800 2000 1900
पुणे लोकल क्विंटल 32 1500 3500 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 11 3000 3500 3250
मुंबई लोकल क्विंटल 106 2000 3000 2500
भुसावळ लोकल क्विंटल 2 2500 2500 2500
रामटेक लोकल क्विंटल 10 1000 1400 1200
कामठी लोकल क्विंटल 5 2000 2500 2400
25/04/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 2 2500 3000 2750
नागपूर क्विंटल 60 1500 2000 1875
औरंगाबाद क्विंटल 5 1500 2000 1750
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 10 700 1000 800
मंचर क्विंटल 9 1000 3500 2200
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 1800 2200 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 4 2500 2500 2500
पुणे लोकल क्विंटल 21 1500 4000 2750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 6 1800 2500 2150
मुंबई लोकल क्विंटल 148 4000 5000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 2 2000 3000 2800
24/04/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 2 3000 4000 3500
नागपूर क्विंटल 60 1500 2000 1875
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 5 700 2000 800
खेड-चाकण क्विंटल 21 1500 2500 2000
मंचर क्विंटल 20 1000 3500 2150
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 16 2575 3000 2815
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2200 2800 2500
पुणे लोकल क्विंटल 36 1500 4000 2750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 4 2500 3000 2750
भुसावळ लोकल क्विंटल 8 2500 2500 2500
रामटेक लोकल क्विंटल 10 1400 1600 1500
कामठी लोकल क्विंटल 6 2000 3000 2800
23/04/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 1 3000 4000 3500
नागपूर क्विंटल 80 1800 2000 1950
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 6 700 1000 800
खेड-चाकण क्विंटल 21 1500 2500 2000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 14 2230 2500 2385
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2400 2800 2600
जळगाव लोकल क्विंटल 12 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 12 2000 3000 2500
मुंबई लोकल क्विंटल 95 3000 3500 3300
रामटेक लोकल क्विंटल 10 1400 1600 1500
कामठी लोकल क्विंटल 3 2000 3000 2800

Leave a Comment