Chavali sheng bajar bhav : 30 मे ते 4 जून पर्यंतचे चवळी शेंग बाजार भाव

Chavali sheng bajar bhav : 30 मे ते 4 जून पर्यंतचे चवळी शेंग बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील चवळी चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (chavli rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

त्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : चवळी (शेंगा)
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
04/06/2022
नागपूर क्विंटल 70 1200 1500 1425
औरंगाबाद क्विंटल 12 1500 2000 1750
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 13 1530 2000 1760
जळगाव लोकल क्विंटल 11 2500 3200 2800
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 15 2500 3000 2750
कामठी लोकल क्विंटल 5 1500 2000 1800
03/06/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 4 3000 3500 3250
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 13 2670 3000 2840
जळगाव लोकल क्विंटल 7 3000 3000 3000
पुणे लोकल क्विंटल 34 1500 3000 2250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 8 2000 3000 2500
मुंबई लोकल क्विंटल 78 2400 3600 3000
भुसावळ लोकल क्विंटल 2 2000 2000 2000
कामठी लोकल क्विंटल 6 2000 3000 2800
02/06/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 6 3000 3500 3250
औरंगाबाद क्विंटल 23 2600 3200 2900
खेड-चाकण क्विंटल 27 2000 3000 2500
मंचर क्विंटल 13 1800 3110 2455
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 16 1840 2200 2050
पुणे लोकल क्विंटल 33 1500 3000 2250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 14 2500 3000 2750
मुंबई लोकल क्विंटल 61 2800 3600 3200
रामटेक लोकल क्विंटल 14 600 800 700
कामठी लोकल क्विंटल 3 1500 2500 2100
01/06/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 3 3000 3500 3250
औरंगाबाद क्विंटल 17 3000 4500 3750
खेड-चाकण क्विंटल 35 2000 3000 2500
मंचर क्विंटल 21 1000 3700 2350
राहता क्विंटल 1 2000 2000 2000
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 1800 2000 1900
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 14 2070 2500 2390
जळगाव लोकल क्विंटल 3 2000 3200 2600
पुणे लोकल क्विंटल 32 1000 3000 2000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
मुंबई लोकल क्विंटल 62 2800 3600 3200
भुसावळ लोकल क्विंटल 7 2000 2000 2000
रामटेक लोकल क्विंटल 7 1000 1400 1200
कामठी लोकल क्विंटल 4 1500 2500 2100
31/05/2022
नागपूर क्विंटल 40 3500 4000 3875
औरंगाबाद क्विंटल 6 3000 3500 3250
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 9 800 1500 1000
खेड-चाकण क्विंटल 96 3000 5000 4000
मंचर क्विंटल 15 1000 3100 2100
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 1000 1800 1500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 15 1815 2200 2145
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 2000 2600 2300
जळगाव लोकल क्विंटल 4 4000 4000 4000
पुणे लोकल क्विंटल 29 1500 3000 2250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 8 2500 3500 3000
मुंबई लोकल क्विंटल 81 2800 3400 3100
भुसावळ लोकल क्विंटल 6 2000 2000 2000
रामटेक लोकल क्विंटल 7 800 1000 900
कामठी लोकल क्विंटल 4 3000 4000 3800
30/05/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 2 2000 4000 3000
नागपूर क्विंटल 40 1500 1700 1650
औरंगाबाद क्विंटल 17 3000 4000 3500
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 13 800 1500 1000
मंचर क्विंटल 7 1000 3110 2055
राहता क्विंटल 3 1000 1500 1200
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 1800 2000 1900
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2600 3200 2900
जळगाव लोकल क्विंटल 5 3000 3000 3000
पुणे लोकल क्विंटल 19 1500 3000 2250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 13 1500 2000 1750
मुंबई लोकल क्विंटल 26 2800 3200 3100
कामठी लोकल क्विंटल 1 1000 1400 1300
29/05/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 4 2000 4000 3000
औरंगाबाद क्विंटल 7 2500 3000 2750
खेड-चाकण क्विंटल 35 2000 3000 2500
मंचर क्विंटल 35 1000 3500 2250
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 16 725 1000 885
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2800 3200 3000
पुणे लोकल क्विंटल 54 1000 3500 2250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 4 2000 2500 2250
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 92 1000 3600 2500
रामटेक लोकल क्विंटल 10 800 1000 900
कामठी लोकल क्विंटल 2 3500 4000 3800