Chavali sheng bajar bhav : 6 ते 11 जून पर्यंतचे चवळी शेंग बाजार भाव 2022

Chavali sheng bajar bhav : 6 ते 11 जून पर्यंतचे चवळी शेंग बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील चवळी चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (chavli rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

त्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : चवळी (शेंगा)
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
11/06/2022
नागपूर क्विंटल 60 2500 3000 2875
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 15 2670 3000 2880
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 3200 3200 3200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 6 2000 3000 2500
भुसावळ लोकल क्विंटल 1 2500 2500 2500
रामटेक लोकल क्विंटल 7 1800 2000 1900
कामठी लोकल क्विंटल 2 2000 3000 2800
10/06/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 5 2500 3000 2750
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 14 700 1000 800
खेड-चाकण क्विंटल 34 1500 2500 2000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 2315 2500 2485
जळगाव लोकल क्विंटल 3 3000 3000 3000
पुणे लोकल क्विंटल 34 1000 3000 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 3 2000 3000 2500
मुंबई लोकल क्विंटल 24 3000 3600 3300
भुसावळ लोकल क्विंटल 7 2000 2000 2000
कामठी लोकल क्विंटल 3 2500 3000 2800
09/06/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 5 2000 3000 2500
नागपूर क्विंटल 60 2000 2500 2350
औरंगाबाद क्विंटल 12 1600 3000 2300
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 12 700 1000 800
खेड-चाकण क्विंटल 21 2500 3500 3000
मंचर क्विंटल 15 2000 3200 2600
राहता क्विंटल 1 2000 2000 2000
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2500 2300
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 15 2020 2500 2350
पुणे लोकल क्विंटल 35 1500 3000 2250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 17 1500 3000 2250
मुंबई लोकल क्विंटल 72 3000 3400 3200
भुसावळ लोकल क्विंटल 5 2500 2500 2500
रामटेक लोकल क्विंटल 10 1800 2000 1900
कामठी लोकल क्विंटल 2 1000 2200 1900
08/06/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 4 2000 3000 2500
नागपूर क्विंटल 70 2000 2500 2350
औरंगाबाद क्विंटल 13 2200 3000 2600
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 10 700 1000 800
खेड-चाकण क्विंटल 25 2000 3000 2500
मंचर क्विंटल 26 1500 3000 2250
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2500 2300
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 12 2025 2500 2315
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2800 3200 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 18 2000 3000 2500
पुणे लोकल क्विंटल 29 2000 4000 3000
मुंबई लोकल क्विंटल 36 3000 3600 3300
भुसावळ लोकल क्विंटल 2 4000 4000 4000
रामटेक लोकल क्विंटल 5 1000 1400 1200
कामठी लोकल क्विंटल 3 1000 2200 1900
07/06/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 3 2000 3500 2750
नागपूर क्विंटल 30 1200 1500 1425
औरंगाबाद क्विंटल 15 3000 4200 3600
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 10 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 37 2500 3500 3000
मंचर क्विंटल 27 1000 3260 2130
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2500 2300
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 12 1670 2000 1880
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 3000 3600 3300
जळगाव लोकल क्विंटल 7 2000 3000 2500
पुणे लोकल क्विंटल 33 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 18 2000 3000 2500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 140 1000 3000 2000
रामटेक लोकल क्विंटल 17 800 1000 900
कामठी लोकल क्विंटल 4 1000 2200 1900
06/06/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 2 3000 4000 3500
नागपूर क्विंटल 23 1000 1500 1350
औरंगाबाद क्विंटल 16 2500 3500 3000
मंचर क्विंटल 19 1000 3210 2155
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 1800 2000 1900
जळगाव लोकल क्विंटल 5 3000 3000 3000
पुणे लोकल क्विंटल 21 1500 4000 2750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 10 1500 2500 2000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 92 1000 3500 2500
मुंबई लोकल क्विंटल 97 2500 3400 3000
कामठी लोकल क्विंटल 23 1500 2000 1800
05/06/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 8 2500 3500 3000
नागपूर क्विंटल 60 1500 1700 1650
औरंगाबाद क्विंटल 5 3000 4000 3500
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 19 1500 2500 2000
खेड-चाकण क्विंटल 33 2000 3000 2500
मंचर क्विंटल 54 1000 4000 2500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 16 1530 2000 1760
पुणे लोकल क्विंटल 35 1000 3000 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 6 1300 3000 2150
भुसावळ लोकल क्विंटल 10 2000 2000 2000
रामटेक लोकल क्विंटल 17 800 1000 900
कामठी लोकल क्विंटल 4 2000 2500 2400
04/06/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 5 2000 3000 2500
नागपूर क्विंटल 70 1200 1500 1425
औरंगाबाद क्विंटल 12 1500 2000 1750
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 1800 2000 1900
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 13 1530 2000 1760
जळगाव लोकल क्विंटल 11 2500 3200 2800
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 15 2500 3000 2750
मुंबई लोकल क्विंटल 12 2800 3600 3200
भुसावळ लोकल क्विंटल 2 4000 4000 4000
रामटेक लोकल क्विंटल 7 1000 1400 1200
कामठी लोकल क्विंटल 5 1500 2000 1800