Chavali sheng bajar bhav today : आजचे चवळी शेंग बाजार भाव 2022

Chavali sheng bajar bhav today : आजचे चवळी शेंग बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील चवळी चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (chavli rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

त्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : चवळी (शेंगा)
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/06/2022
नागपूर क्विंटल 100 1200 1500 1350
औरंगाबाद क्विंटल 14 3500 4000 3750
खेड-चाकण क्विंटल 44 2500 3500 3000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 16 2055 2500 2285
पुणे लोकल क्विंटल 27 1000 3500 2250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 11 2000 3000 2500
मुंबई लोकल क्विंटल 80 2600 3400 3000
भुसावळ लोकल क्विंटल 6 2500 2500 2500
रामटेक लोकल क्विंटल 20 800 1000 900
कामठी लोकल क्विंटल 5 800 1200 1100
29/06/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 4 2000 4000 3000
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 52 600 3650 3000
नागपूर क्विंटल 60 2500 3500 3150
औरंगाबाद क्विंटल 16 1500 2500 2000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 7 800 1500 1000
खेड-चाकण क्विंटल 42 3000 3800 3500
मंचर क्विंटल 23 1000 3810 2405
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 2075 2500 2345
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 2000 2200 2100
जळगाव लोकल क्विंटल 7 4000 4000 4000
पुणे लोकल क्विंटल 17 1000 4000 2500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 160 1500 4300 2900
भुसावळ लोकल क्विंटल 2 4000 4000 4000
रामटेक लोकल क्विंटल 14 1000 1400 1200
कामठी लोकल क्विंटल 4 1500 2500 2100
28/06/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 7 3000 5000 4000
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 62 200 3810 3200
नागपूर क्विंटल 50 2500 3000 2875
औरंगाबाद क्विंटल 21 2500 4000 3250
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 13 800 1500 1000
खेड-चाकण क्विंटल 31 2500 3500 3000
मंचर क्विंटल 12 2000 4000 3000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 1575 2000 1825
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 2000 2500 2250
जळगाव लोकल क्विंटल 2 4000 4000 4000
पुणे लोकल क्विंटल 19 1000 4000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 11 2500 3000 2750
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 160 1000 4400 2700
मुंबई लोकल क्विंटल 104 3000 3800 3400
भुसावळ लोकल क्विंटल 2 4000 4000 4000
रामटेक लोकल क्विंटल 9 1800 2000 1900
कामठी लोकल क्विंटल 8 2000 3500 3000
27/06/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 4 4000 4500 4250
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 70 200 3800 3000
नागपूर क्विंटल 60 4000 4500 4350
औरंगाबाद क्विंटल 11 2500 4500 3500
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 14 1000 2000 1500
मंचर क्विंटल 26 1000 3820 2410
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 1800 2200 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 7 4000 4000 4000
पुणे लोकल क्विंटल 9 1500 4000 2750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 8 2500 3000 2750
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 143 1000 4430 2750
मुंबई लोकल क्विंटल 66 3000 3800 3400
पारशिवनी लोकल क्विंटल 6 2800 3000 2900
26/06/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 6 3000 4000 3500
नागपूर क्विंटल 90 3500 4000 3875
औरंगाबाद क्विंटल 12 2000 3500 2750
खेड-चाकण क्विंटल 63 2500 3500 3000
मंचर क्विंटल 46 1000 3700 2350
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 15 4145 4500 4225
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 3500 4000 3750
पुणे लोकल क्विंटल 38 1200 3500 2350
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 12 1500 2000 1750
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 142 2000 4400 3200
भुसावळ लोकल क्विंटल 4 2000 2000 2000
रामटेक लोकल क्विंटल 7 1800 2000 1900
25/06/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 3 4000 5000 4500
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 66 500 4250 3800
नागपूर क्विंटल 40 2500 3000 2875
औरंगाबाद क्विंटल 7 3000 4000 3500
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 13 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 39 2500 3500 3000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 12 4215 5000 4575
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 4500 5000 4750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 11 2000 3000 2500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 192 2000 4350 3150
मुंबई लोकल क्विंटल 41 3400 4400 3900
भुसावळ लोकल क्विंटल 1 5000 5000 5000
रामटेक लोकल क्विंटल 7 1800 2000 1900
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 4500 4000
24/06/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 2 2000 3000 2500
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 64 600 3800 3000
खेड-चाकण क्विंटल 23 1500 2500 2000
मंचर क्विंटल 29 2000 4400 3200
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 14 4255 5000 4815
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 4500 5000 4750
पुणे लोकल क्विंटल 25 1500 3500 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 6 1500 3000 2250
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 224 2000 4500 3500
मुंबई लोकल क्विंटल 45 2800 3600 3200
कामठी लोकल क्विंटल 3 3000 5500 5000
अकलुज नं. १ क्विंटल 13 3000 3500 3300
23/06/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 5 2000 3500 2750
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 71 500 4600 3500
नागपूर क्विंटल 80 4000 4200 4150
औरंगाबाद क्विंटल 16 2500 3400 2950
खेड-चाकण क्विंटल 38 1500 2500 2000
मंचर क्विंटल 25 2000 4220 3000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 10 3220 4000 3690
जळगाव लोकल क्विंटल 5 3500 3500 3500
पुणे लोकल क्विंटल 28 1500 3000 2250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 9 2500 3000 2750
मुंबई लोकल क्विंटल 46 2600 3800 3200
भुसावळ लोकल क्विंटल 1 2500 2500 2500
रामटेक लोकल क्विंटल 10 1800 2000 1900
कामठी लोकल क्विंटल 3 3000 5000 4500