Dhobli mirchi bajar bhav :13-ते-18 जून पर्यंतचे ढोबळी मिरची बाजार भाव 2022

Dhobli mirchi bajar bhav :13-ते-18 जून पर्यंतचे ढोबळी मिरची बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील ढोबळी मिरची चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (dhobli rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : ढोवळी मिरची
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
20/06/2022
औरंगाबाद क्विंटल 12 1500 3500 2500
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 41 2000 3000 2500
राहूरी क्विंटल 4 3000 4500 3750
श्रीरामपूर क्विंटल 5 1500 2500 2000
सातारा क्विंटल 17 3000 4000 3500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 159 5625 6560 5940
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4000 4500 4250
कराड हायब्रीड क्विंटल 30 3500 4500 4500
सोलापूर लोकल क्विंटल 23 500 2500 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 4500 5000 4750
पुणे लोकल क्विंटल 461 2000 4000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 39 3000 4000 3500
नागपूर लोकल क्विंटल 140 4000 4200 4150
मुंबई लोकल क्विंटल 977 3800 4500 4200
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 5500 5000
19/06/2022
औरंगाबाद क्विंटल 13 2500 3500 3000
राहूरी क्विंटल 3 2000 4000 3000
खेड-चाकण क्विंटल 88 5000 6000 5500
मंचर क्विंटल 30 2000 5000 3750
श्रीरामपूर क्विंटल 14 2000 3000 2550
सातारा क्विंटल 16 3000 4000 3500
कराड हायब्रीड क्विंटल 39 3000 3500 3500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 4500 5000 4750
पुणे लोकल क्विंटल 530 1000 4000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 30 3000 4000 3500
नागपूर लोकल क्विंटल 130 4000 4500 4350
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 5500 5000
रामटेक नं. १ क्विंटल 2 4000 5000 4500
18/06/2022
औरंगाबाद क्विंटल 17 500 1000 750
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 45 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 104 4000 5000 4500
श्रीरामपूर क्विंटल 7 1500 2500 2000
भुसावळ क्विंटल 2 2500 2500 2500
सातारा क्विंटल 30 3000 4000 3500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 178 2875 6250 4250
कराड हायब्रीड क्विंटल 36 3000 3500 3500
सोलापूर लोकल क्विंटल 11 1500 3000 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2800 3200 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 65 3000 4000 3500
नागपूर लोकल क्विंटल 130 4000 4500 4350
राहता लोकल क्विंटल 6 2000 3000 2500
कामठी लोकल क्विंटल 3 3000 5500 5000
रामटेक नं. १ क्विंटल 1 4000 5000 4500
17/06/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 8 2000 6000 4000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 10 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 88 3500 4500 4000
श्रीरामपूर क्विंटल 12 1000 2200 1600
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 169 4375 7000 5440
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4000 4500 4250
सोलापूर लोकल क्विंटल 32 1500 3200 2500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2800 3200 3000
पुणे लोकल क्विंटल 623 2000 5000 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 38 3000 4000 3500
मुंबई लोकल क्विंटल 938 3400 4000 3700
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 45 1000 5600 4000
राहता लोकल क्विंटल 6 3000 5000 4000
16/06/2022
अकलुज क्विंटल 15 3000 3500 3300
उस्मानाबाद क्विंटल 4 2700 6000 4350
औरंगाबाद क्विंटल 20 3200 4000 3600
खेड-चाकण क्विंटल 92 3000 5000 4000
मंचर क्विंटल 11 1260 5500 3380
श्रीरामपूर क्विंटल 6 1500 2000 1750
भुसावळ क्विंटल 1 2500 2500 2500
सातारा क्विंटल 8 3000 4000 3500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 252 5000 7500 6250
कराड हायब्रीड क्विंटल 42 4000 5000 5000
सोलापूर लोकल क्विंटल 34 1800 4500 3000
पुणे लोकल क्विंटल 328 3000 5000 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 321 3500 4000 3750
नागपूर लोकल क्विंटल 130 4500 5000 4875
मुंबई लोकल क्विंटल 953 3500 4500 4000
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 60 3800 5000 4000
पेन लोकल क्विंटल 105 4800 5000 4800
राहता लोकल क्विंटल 5 3000 4000 3500
रामटेक नं. १ क्विंटल 2 4000 5000 4500
15/06/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 3 5000 6000 5500
औरंगाबाद क्विंटल 15 3000 4500 3750
राहूरी क्विंटल 5 3000 5200 4100
खेड-चाकण क्विंटल 69 3500 4500 4000
मंचर क्विंटल 11 2500 5500 4000
श्रीरामपूर क्विंटल 14 1500 2500 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 371 4375 6560 5750
कराड हायब्रीड क्विंटल 30 3500 4000 4000
सोलापूर लोकल क्विंटल 10 1000 3000 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 3500 4500 4000
पुणे लोकल क्विंटल 256 3000 4500 3750
नागपूर लोकल क्विंटल 90 5000 5500 5350
मुंबई लोकल क्विंटल 267 3000 4000 3500
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 60 2500 4000 3000
राहता लोकल क्विंटल 6 4000 5000 4500
रामटेक नं. १ क्विंटल 1 4000 5000 4500
14/06/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 6 2100 6000 4050
औरंगाबाद क्विंटल 10 2500 4500 3500
खेड-चाकण क्विंटल 103 4000 5000 4500
मंचर क्विंटल 10 1500 5500 3500
सातारा क्विंटल 9 3000 3500 3250
पलूस क्विंटल 3 2000 3000 2500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 433 4375 6250 5125
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5000 6000 5500
कराड हायब्रीड क्विंटल 39 4500 5000 5000
सोलापूर लोकल क्विंटल 15 1500 3000 2500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 4200 4800 4500
पुणे लोकल क्विंटल 396 2000 4000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 32 3500 4000 3750
नागपूर लोकल क्विंटल 80 4500 5000 4875
मुंबई लोकल क्विंटल 938 3000 4000 3500
पेन लोकल क्विंटल 129 5000 5200 5000
राहता लोकल क्विंटल 3 2000 5000 3500
रामटेक नं. १ क्विंटल 2 5000 6000 5500
13/06/2022
औरंगाबाद क्विंटल 15 3000 4500 3750
राहूरी क्विंटल 4 3000 5000 4000
मंचर क्विंटल 12 1500 5500 3500
श्रीरामपूर क्विंटल 7 1000 2000 1550
सातारा क्विंटल 20 3000 4000 3500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 328 5000 6875 5810
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2600 2400
कराड हायब्रीड क्विंटल 39 4000 4500 4500
सोलापूर लोकल क्विंटल 15 2700 4000 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 4000 4500 4250
पुणे लोकल क्विंटल 376 3000 4500 3750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 26 3000 4000 3500
नागपूर लोकल क्विंटल 100 4500 5000 4875
मुंबई लोकल क्विंटल 763 3000 4000 3500
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 5500 5000