Dhobli mirchi bajar bhav : 14 मार्च ते 19 मार्च पर्यंतचे ढोबळी मिरची बाजार भाव 2022

Dhobli mirchi bajar bhav : 14 मार्च ते 19 मार्च पर्यंतचे ढोबळी मिरची बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील ढोबळी मिरची चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (dhobli rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : ढोवळी मिरची
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
19/03/2022
औरंगाबाद क्विंटल 15 2500 3000 2750
श्रीरामपूर क्विंटल 12 1000 1400 1200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 106 4375 7625 6650
कराड हायब्रीड क्विंटल 30 3500 4000 4000
सोलापूर लोकल क्विंटल 10 1000 4000 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 3000 4000 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 15 2500 3000 2750
नागपूर लोकल क्विंटल 70 3000 4000 3750
कामठी लोकल क्विंटल 3 3000 4000 3800
18/03/2022
अकलुज क्विंटल 8 5000 7000 6000
श्रीरामपूर क्विंटल 14 1000 1500 1250
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 3 2000 3000 2500
पुणे लोकल क्विंटल 178 2000 5000 3500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 1800 2000 1900
इस्लामपूर नं. १ क्विंटल 7 2500 3300 2900
17/03/2022
औरंगाबाद क्विंटल 25 1500 2500 2000
खेड-चाकण क्विंटल 82 3000 4000 3500
श्रीरामपूर क्विंटल 6 1000 1500 1250
सातारा क्विंटल 4 3000 4000 3500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 142 4375 7500 5940
कराड हायब्रीड क्विंटल 39 3000 4000 4000
सोलापूर लोकल क्विंटल 28 1300 4000 3000
पुणे लोकल क्विंटल 146 2000 3500 2750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 23 2500 3000 2750
मुंबई लोकल क्विंटल 722 4000 5800 4900
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 28 3000 4500 4000
राहता लोकल क्विंटल 7 2500 4000 3250
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 4000 3800
इस्लामपूर नं. १ क्विंटल 7 2000 2500 2200
16/03/2022
अकलुज क्विंटल 12 5000 6500 6000
उस्मानाबाद क्विंटल 5 2500 4000 3350
औरंगाबाद क्विंटल 18 2500 3000 2750
खेड-चाकण क्विंटल 91 2500 3500 3000
मंचर क्विंटल 5 1600 4500 3050
श्रीरामपूर क्विंटल 10 1000 1500 1250
सातारा क्विंटल 5 3000 4000 3500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 161 5000 7500 6250
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4000 5000 4500
कराड हायब्रीड क्विंटल 30 3500 4000 4000
सोलापूर लोकल क्विंटल 38 1000 5500 2500
पुणे लोकल क्विंटल 221 2000 3500 2750
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 6 1000 3800 3000
नागपूर लोकल क्विंटल 100 3000 4000 3750
मुंबई लोकल क्विंटल 1270 4000 4800 4400
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 45 2800 3500 3000
कामठी लोकल क्विंटल 6 3000 4000 3800
रामटेक नं. १ क्विंटल 1 4000 5000 4500
15/03/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 6 2500 5000 3750
औरंगाबाद क्विंटल 12 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 88 3000 4000 3500
मंचर क्विंटल 8 2000 4500 3250
सातारा क्विंटल 7 3000 4000 3500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 156 3750 5625 4310
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4000 4400 4200
कराड हायब्रीड क्विंटल 36 3000 4000 4000
सोलापूर लोकल क्विंटल 15 4000 4000 4000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2000 3000 2500
पुणे लोकल क्विंटल 367 2000 3500 2750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 19 3000 3500 3250
नागपूर लोकल क्विंटल 100 2000 3000 2750
मुंबई लोकल क्विंटल 1005 4000 4600 4300
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 45 2900 3800 3000
कामठी लोकल क्विंटल 4 3000 4000 3800
इस्लामपूर नं. १ क्विंटल 9 2800 3500 3000
रामटेक नं. १ क्विंटल 1 4000 5000 4500
14/03/2022
अकलुज क्विंटल 15 4500 6500 6000
औरंगाबाद क्विंटल 16 2500 3000 2750
मंचर क्विंटल 4 2000 5000 3500
श्रीरामपूर क्विंटल 8 1000 1400 1200
सातारा क्विंटल 5 3000 3500 3250
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 153 4375 7500 5940
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4000 5000 4500
कराड हायब्रीड क्विंटल 33 4000 4500 4500
सोलापूर लोकल क्विंटल 3 3000 3000 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2000 3000 2500
पुणे लोकल क्विंटल 217 2000 4000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 33 3500 4000 3750
नागपूर लोकल क्विंटल 70 3500 4000 3875
मुंबई लोकल क्विंटल 685 4000 4800 4400
राहता लोकल क्विंटल 2 4000 4000 4000
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 4000 3800
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 49 5000 6000 5500
13/03/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 8 1500 5500 3500
औरंगाबाद क्विंटल 12 2000 2800 2400
खेड-चाकण क्विंटल 92 2500 3500 3000
मंचर क्विंटल 9 1500 4500 3000
श्रीरामपूर क्विंटल 9 1000 1800 1400
सातारा क्विंटल 38 3000 4000 3500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 147 5000 7500 6250
कराड हायब्रीड क्विंटल 39 3500 4000 4000
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 46 2500 3500 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2500 3500 3000
पुणे लोकल क्विंटल 411 2000 4000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 26 2500 3000 2750
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 14 1000 3700 3000
राहता लोकल क्विंटल 1 4000 4000 4000
रामटेक नं. १ क्विंटल 1 4000 5000 4500
12/03/2022
औरंगाबाद क्विंटल 22 1600 2200 1900
खेड-चाकण क्विंटल 102 2500 3500 3000
श्रीरामपूर क्विंटल 11 1000 1500 1250
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 139 3750 5625 5000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3400 4200 3800
कराड हायब्रीड क्विंटल 39 2500 3500 3500
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2500 2300
सोलापूर लोकल क्विंटल 21 3000 4500 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 19 3000 3500 3250
नागपूर लोकल क्विंटल 100 3500 4000 3875
मुंबई लोकल क्विंटल 1334 3800 4800 4300
कामठी लोकल क्विंटल 5 3000 4000 3800
रामटेक नं. १ क्विंटल 1 4000 5000 4500

Leave a Comment