Dhobli mirchi bajar bhav : 16 ते 21 मे पर्यंतचे ढोबळी मिरची बाजार भाव 2022

Dhobli mirchi bajar bhav : 16 ते 21 मे पर्यंतचे ढोबळी मिरची बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील ढोबळी मिरची चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (dhobli rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : ढोवळी मिरची
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
21/05/2022
औरंगाबाद क्विंटल 18 2000 3200 2600
श्रीरामपूर क्विंटल 7 1000 2000 1550
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 432 3750 5625 4685
कराड हायब्रीड क्विंटल 36 1500 2500 2500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 2600 3200 2800
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 3000 3000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 7 3500 4000 3750
नागपूर लोकल क्विंटल 80 3500 4000 3875
कामठी लोकल क्विंटल 3 3000 4500 4000
20/05/2022
खेड-चाकण क्विंटल 75 2000 4000 3000
श्रीरामपूर क्विंटल 10 1500 2500 2000
भुसावळ क्विंटल 2 2500 2500 2500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 421 3750 5250 4625
सोलापूर लोकल क्विंटल 11 1500 3000 2500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2600 3200 2900
पुणे लोकल क्विंटल 358 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 33 2000 3000 2500
मुंबई लोकल क्विंटल 789 3200 3800 3500
राहता लोकल क्विंटल 3 3000 3800 3400
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 63 3000 4000 3500
19/05/2022
औरंगाबाद क्विंटल 24 2500 3000 2750
खेड-चाकण क्विंटल 84 2000 4000 3000
मंचर क्विंटल 5 1500 4000 2750
श्रीरामपूर क्विंटल 6 2000 2500 2250
सातारा क्विंटल 12 3000 4000 3500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 317 2500 4375 3250
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3600 4000 3800
कराड हायब्रीड क्विंटल 36 2500 3500 3500
सोलापूर लोकल क्विंटल 26 800 2500 1700
पुणे लोकल क्विंटल 216 2000 4000 3000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 2000 2000 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 21 3000 4000 3500
नागपूर लोकल क्विंटल 70 3500 4000 3875
मुंबई लोकल क्विंटल 712 3000 3600 3300
पेन लोकल क्विंटल 132 4200 4400 4200
राहता लोकल क्विंटल 6 2000 4000 3000
कामठी लोकल क्विंटल 4 3000 4500 4000
रामटेक नं. १ क्विंटल 2 4000 5000 4500
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 55 3000 4500 3500
18/05/2022
औरंगाबाद क्विंटल 20 1600 2500 2050
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 5 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 79 2000 4000 3000
मंचर क्विंटल 7 1000 3500 2250
श्रीरामपूर क्विंटल 8 1500 2000 1750
सातारा क्विंटल 9 3000 4000 3500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 269 3750 5750 4690
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4000 5000 4500
कराड हायब्रीड क्विंटल 39 2500 3000 3000
सोलापूर लोकल क्विंटल 8 2000 3000 2500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2600 3200 2900
पुणे लोकल क्विंटल 305 2000 3500 2750
नागपूर लोकल क्विंटल 70 3500 4000 3875
मुंबई लोकल क्विंटल 463 3400 4000 3700
राहता लोकल क्विंटल 3 3000 3800 3400
रामटेक नं. १ क्विंटल 1 4000 5000 4500
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 60 3000 4000 3500
17/05/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 13 2500 3500 3000
औरंगाबाद क्विंटल 18 2000 2300 2150
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 1 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 93 2000 4000 3000
मंचर क्विंटल 9 1000 4000 2550
भुसावळ क्विंटल 1 2500 2500 2500
सातारा क्विंटल 13 2500 4000 3200
पलूस क्विंटल 4 3000 3500 3200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 290 3125 5625 4062
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4000 5000 4500
कराड हायब्रीड क्विंटल 33 2000 3500 3500
सोलापूर लोकल क्विंटल 37 2000 3000 2200
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 2500 3000 2700
पुणे लोकल क्विंटल 219 1800 3500 2650
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 2000 2000 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 15 3000 4000 3500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 57 1000 3200 2000
नागपूर लोकल क्विंटल 320 3000 4000 3750
मुंबई लोकल क्विंटल 752 3200 3800 3500
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 55 2000 3000 2600
पेन लोकल क्विंटल 99 5400 5600 5400
राहता लोकल क्विंटल 2 3000 3000 3000
कामठी लोकल क्विंटल 3 3000 4500 4000
इस्लामपूर नं. १ क्विंटल 3 2500 3500 3000
रामटेक नं. १ क्विंटल 1 4000 5000 4500
16/05/2022
औरंगाबाद क्विंटल 30 2000 2500 2250
राहूरी क्विंटल 4 2000 5000 3500
मंचर क्विंटल 9 1000 4000 2550
श्रीरामपूर क्विंटल 5 1000 1400 1200
सातारा क्विंटल 18 2500 3500 3000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 275 2500 5310 4185
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2600 3400 2900
कराड हायब्रीड क्विंटल 39 2000 3000 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2600 3000 2850
पुणे लोकल क्विंटल 325 2000 3500 2750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 33 2500 3000 2750
नागपूर लोकल क्विंटल 100 3500 4000 3875
मुंबई लोकल क्विंटल 488 3200 3800 3500
राहता लोकल क्विंटल 3 3000 3500 3200
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 65 3000 4000 3500
15/05/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 12 3000 4000 3500
औरंगाबाद क्विंटल 14 2500 3500 3000
खेड-चाकण क्विंटल 102 2000 4000 3000
मंचर क्विंटल 7 1000 4000 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 8 1000 1500 1250
भुसावळ क्विंटल 1 2500 2500 2500
सातारा क्विंटल 14 3000 3500 3250
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 350 3000 5875 4375
कराड हायब्रीड क्विंटल 30 3000 3500 3500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 30 2600 3000 2800
पुणे लोकल क्विंटल 467 2000 3500 2750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 2000 2000 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 39 3000 4000 3500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 57 1000 3200 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 480 4000 4500 4350
राहता लोकल क्विंटल 3 1500 3000 2200
कामठी लोकल क्विंटल 3 3000 4500 4000
इस्लामपूर नं. १ क्विंटल 6 3000 3500 3300
रामटेक नं. १ क्विंटल 2 4000 5000 4500
14/05/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 4 1500 5000 3250
औरंगाबाद क्विंटल 12 2000 3500 2750
खेड-चाकण क्विंटल 88 2000 4000 3000
श्रीरामपूर क्विंटल 5 1000 1800 1400
सातारा क्विंटल 12 3000 4000 3500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 189 3125 5625 4062
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2600 3600 3400
कराड हायब्रीड क्विंटल 42 2500 3500 3500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 2000 2500 2250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 2000 2000 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 8 2000 2000 2000
नागपूर लोकल क्विंटल 90 4000 4500 4350
मुंबई लोकल क्विंटल 644 3000 4000 3500
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 55 3000 6000 4500
पेन लोकल क्विंटल 105 5400 5600 5400
रामटेक नं. १ क्विंटल 1 4000 5000 4500