Dhobli mirchi bajar bhav : 18 जुलै ते 23 जुलै पर्यंतचे ढोबळी मिरची बाजार भाव 2022

Dhobli mirchi bajar bhav : 18 जुलै ते 23 जुलै पर्यंतचे ढोबळी मिरची बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील ढोबळी मिरची चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (dhobli rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : ढोवळी मिरची
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
23/07/2022
औरंगाबाद क्विंटल 14 2500 3500 3000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 122 4625 8875 7125
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 2 3000 3000 3000
कराड हायब्रीड क्विंटल 51 4000 4500 4500
सोलापूर लोकल क्विंटल 27 1000 2800 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 2500 3000 2750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 24 3000 3500 3250
नागपूर लोकल क्विंटल 250 3000 3200 3150
पेन लोकल क्विंटल 105 6000 6200 6000
कामठी लोकल क्विंटल 4 3000 6000 5000
रामटेक नं. १ क्विंटल 2 4000 5000 4500
22/07/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 9 2200 4500 3350
खेड-चाकण क्विंटल 70 4000 6000 5000
श्रीरामपूर क्विंटल 10 1000 2000 1550
भुसावळ क्विंटल 1 4000 4000 4000
घोटी क्विंटल 6 900 900 900
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 122 5000 9062 7500
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 3 1500 5200 3200
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3100 4000 3600
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 68 3500 4500 4000
सोलापूर लोकल क्विंटल 12 2000 3000 2500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 2500 3000 2750
पुणे लोकल क्विंटल 359 1000 4000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 51 3000 4000 3500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 288 1500 5300 4000
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 27 700 5500 4500
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 42 2000 3500 3000
पेन लोकल क्विंटल 120 6000 6200 6000
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 52 4000 5000 4500
21/07/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 5 3500 5000 4250
औरंगाबाद क्विंटल 17 2500 3000 2750
खेड-चाकण क्विंटल 86 4000 5000 4500
मंचर क्विंटल 27 1500 5500 3250
श्रीरामपूर क्विंटल 7 1000 1800 1400
भुसावळ क्विंटल 5 3000 3000 3000
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 24 300 400 350
सातारा क्विंटल 14 3000 4000 3500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 103 6250 8750 7500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3100 4000 3500
कराड हायब्रीड क्विंटल 45 3000 3500 3500
सोलापूर लोकल क्विंटल 18 1700 2200 2000
पुणे लोकल क्विंटल 357 1000 4000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 26 3000 4000 3500
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 48 700 5600 5000
नागपूर लोकल क्विंटल 310 4000 4500 4350
मुंबई लोकल क्विंटल 904 3000 4400 3700
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 45 2500 3500 3000
पेन लोकल क्विंटल 198 4400 4600 4400
राहता लोकल क्विंटल 12 3000 6500 4700
रामटेक नं. १ क्विंटल 4 4000 5000 4500
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 58 4000 5000 4500
20/07/2022
अकलुज क्विंटल 15 1500 2500 2000
पुणे-मांजरी क्विंटल 2 2000 3000 2500
औरंगाबाद क्विंटल 8 2200 3400 2800
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 10 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 62 3000 5000 4000
श्रीरामपूर क्विंटल 12 1000 2000 1550
घोटी क्विंटल 6 1600 1800 1700
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 34 300 400 350
सातारा क्विंटल 5 3000 4000 3500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 126 5625 7500 6750
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 1 2000 2000 2000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 4000 3500
कराड हायब्रीड क्विंटल 36 1000 1500 1500
सोलापूर लोकल क्विंटल 8 2000 3500 2500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2800 3200 3000
पुणे लोकल क्विंटल 370 1000 3500 2250
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 158 2000 5510 3600
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 42 600 5600 5000
कामठी लोकल क्विंटल 2 4500 5000 4800
रामटेक नं. १ क्विंटल 2 4000 5000 4500
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 56 4000 5000 4500
19/07/2022
औरंगाबाद क्विंटल 20 2400 3200 2800
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 30 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 106 3000 5000 4000
मंचर क्विंटल 40 2650 4000 3325
घोटी क्विंटल 12 1600 1800 1700
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 30 300 370 350
सातारा क्विंटल 28 2000 3000 2500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 108 5625 8750 7500
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 6 1000 3000 1500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 4000 3500
कराड हायब्रीड क्विंटल 33 2500 3500 3500
सोलापूर लोकल क्विंटल 10 1500 2500 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2800 3200 3000
पुणे लोकल क्विंटल 433 2000 4000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 34 3000 3500 3250
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 162 2000 5000 3500
नागपूर लोकल क्विंटल 220 4000 5000 4750
मुंबई लोकल क्विंटल 1044 4000 5000 4500
पेन लोकल क्विंटल 99 4400 4600 4600
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 4500 4000
इस्लामपूर नं. १ क्विंटल 5 1000 3500 2100
रामटेक नं. १ क्विंटल 2 4000 5000 4500
18/07/2022
अकलुज क्विंटल 17 2000 3000 2500
औरंगाबाद क्विंटल 17 2000 4000 3000
मंचर क्विंटल 45 2000 4000 3000
श्रीरामपूर क्विंटल 7 1500 2000 1750
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 45 300 350 330
सातारा क्विंटल 22 2000 3000 2500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 117 5000 8125 6810
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 5 1000 3500 2500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 4000 3500
कराड हायब्रीड क्विंटल 27 2000 3000 3000
सोलापूर लोकल क्विंटल 26 1000 3500 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2500 3500 3000
पुणे लोकल क्विंटल 372 2000 3500 2750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 37 3000 4000 3500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 117 2000 5200 4000
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 18 500 5500 4500
नागपूर लोकल क्विंटल 220 4000 4500 4350
मुंबई लोकल क्विंटल 1389 3000 4400 3700
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 60 2000 3500 3000
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 4500 4000
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 59 4000 5000 4500
17/07/2022
अकलुज क्विंटल 14 1000 2000 1500
अहमदनगर क्विंटल 56 2000 3000 2500
पुणे-मांजरी क्विंटल 2 3000 5000 4000
औरंगाबाद क्विंटल 28 3000 3500 3250
खेड-चाकण क्विंटल 100 3000 5000 4000
श्रीरामपूर क्विंटल 10 1000 2200 1600
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 37 300 380 340
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 129 5000 6560 5625
कराड हायब्रीड क्विंटल 51 3000 3500 3500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2800 3200 3000
पुणे लोकल क्विंटल 572 2000 4000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 56 2500 3500 3000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 158 2000 5150 4000
राहता लोकल क्विंटल 3 2000 3000 2500
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 4500 4000
इस्लामपूर नं. १ क्विंटल 18 1500 3000 2200
रामटेक नं. १ क्विंटल 2 4000 5000 4500
16/07/2022
अकलुज क्विंटल 10 2500 3000 2800
अहमदनगर क्विंटल 20 500 1200 850
उस्मानाबाद क्विंटल 4 2100 4000 3050
पुणे-मांजरी क्विंटल 7 3000 4000 3500
औरंगाबाद क्विंटल 15 2000 2500 2250
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 82 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 118 1500 4500 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 6 1000 2000 1550
भुसावळ क्विंटल 1 2500 2500 2500
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 76 3000 3500 3200
सातारा क्विंटल 15 3000 4000 3500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 121 2500 7500 5000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 4000 3500
कराड हायब्रीड क्विंटल 36 3000 4000 4000
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 63 2000 3000 2500
सोलापूर लोकल क्विंटल 12 1800 2700 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 30 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 39 2000 3000 2500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 178 2000 3690 2800
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 64 600 3800 3000
नागपूर लोकल क्विंटल 280 4000 4500 4375
मुंबई लोकल क्विंटल 1688 3000 4400 3500
पेन लोकल क्विंटल 72 4600 4800 4600
कामठी लोकल क्विंटल 2 2000 3000 2800
रामटेक नं. १ क्विंटल 2 4000 5000 4500