Dhobli mirchi bajar bhav : 7 मार्च ते 12 मार्च पर्यंतचे ढोबळी मिरची बाजार भाव 2022

Dhobli mirchi bajar bhav : 7 मार्च ते 12 मार्च पर्यंतचे ढोबळी मिरची बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील ढोबळी मिरची चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (dhobli rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : ढोवळी मिरची
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/03/2022
औरंगाबाद क्विंटल 22 1600 2200 1900
श्रीरामपूर क्विंटल 11 1000 1500 1250
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 139 3750 5625 5000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3400 4200 3800
कराड हायब्रीड क्विंटल 39 2500 3500 3500
सोलापूर लोकल क्विंटल 21 3000 4500 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 19 3000 3500 3250
नागपूर लोकल क्विंटल 100 3500 4000 3875
कामठी लोकल क्विंटल 5 3000 4000 3800
रामटेक नं. १ क्विंटल 1 4000 5000 4500
11/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 26 2500 5500 4000
खेड-चाकण क्विंटल 64 3000 5000 4000
श्रीरामपूर क्विंटल 10 1000 1500 1250
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 129 3750 5625 4690
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 1 2000 2000 2000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3600 4400 4000
सोलापूर लोकल क्विंटल 30 2000 5000 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2800 3200 3000
पुणे लोकल क्विंटल 292 2000 4000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 17 3000 4000 3500
मुंबई लोकल क्विंटल 1043 3800 4800 4300
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 23 2500 5000 3000
राहता लोकल क्विंटल 1 4000 4000 4000
कामठी लोकल क्विंटल 3 3000 4000 3800
10/03/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 4 2500 4500 3500
पुणे-मांजरी क्विंटल 1 4000 4000 4000
औरंगाबाद क्विंटल 22 1500 2500 2000
खेड-चाकण क्विंटल 77 3000 5000 4000
श्रीरामपूर क्विंटल 7 1000 1400 1200
सातारा क्विंटल 17 3000 4000 3500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 170 4375 6875 5625
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3600 4000 3800
कराड हायब्रीड क्विंटल 36 3000 3500 3500
सोलापूर लोकल क्विंटल 49 1500 4000 3000
पुणे लोकल क्विंटल 290 2000 4000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 19 3500 4000 3750
मुंबई लोकल क्विंटल 668 5000 6000 5500
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 26 2000 4000 3500
राहता लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
कामठी लोकल क्विंटल 3 3000 5500 5000
इस्लामपूर नं. १ क्विंटल 7 2000 3000 2500
रामटेक नं. १ क्विंटल 1 4000 5000 4500
09/03/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 3 3500 4000 3850
पुणे-मांजरी क्विंटल 1 3500 4500 4000
औरंगाबाद क्विंटल 30 1000 2800 1900
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 8 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 64 2500 4500 3500
मंचर क्विंटल 5 2000 4000 3000
श्रीरामपूर क्विंटल 10 1000 1500 1250
भुसावळ क्विंटल 1 6600 6600 6600
सातारा क्विंटल 13 3000 4000 3500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 151 5000 6560 5810
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3600 4200 4000
कराड हायब्रीड क्विंटल 33 3000 3500 3500
सोलापूर लोकल क्विंटल 46 2000 4000 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2500 3000 2750
पुणे लोकल क्विंटल 237 2500 4000 3250
मुंबई लोकल क्विंटल 793 5000 6000 5500
पेन लोकल क्विंटल 141 4000 4200 4000
कामठी लोकल क्विंटल 4 3000 4500 4000
रामटेक नं. १ क्विंटल 1 4000 5000 4500
08/03/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 7 2500 5000 3750
पुणे-मांजरी क्विंटल 2 4000 5000 4500
औरंगाबाद क्विंटल 22 1600 2200 1900
खेड-चाकण क्विंटल 65 2500 3500 3000
मंचर क्विंटल 9 1000 4500 2375
सातारा क्विंटल 13 3000 4000 3500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 133 4375 6875 5310
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 1 2000 2000 2000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1800 2800 2400
कराड हायब्रीड क्विंटल 36 1000 2000 2000
सोलापूर लोकल क्विंटल 69 2000 4000 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2200 3000 2600
पुणे लोकल क्विंटल 125 2000 5000 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 16 2500 3000 2750
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 31 1000 3000 2000
मुंबई लोकल क्विंटल 1122 5000 6000 5500
राहता लोकल क्विंटल 3 3000 4000 3500
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 4000 3900
इस्लामपूर नं. १ क्विंटल 14 3000 4000 3500
रामटेक नं. १ क्विंटल 1 4000 5000 4500
07/03/2022
औरंगाबाद क्विंटल 20 1500 2500 2000
मंचर क्विंटल 5 1500 4500 3000
श्रीरामपूर क्विंटल 8 1000 1400 1200
सातारा क्विंटल 7 4000 5000 4500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 133 4375 5625 5000
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 6 1000 4500 2000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4500 5000 4700
कराड हायब्रीड क्विंटल 12 3500 4000 4000
सोलापूर लोकल क्विंटल 18 1500 4000 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2200 3000 2600
पुणे लोकल क्विंटल 213 2000 5000 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 17 2500 3000 2750
नागपूर लोकल क्विंटल 80 3500 4000 3875
मुंबई लोकल क्विंटल 930 4400 5200 4800
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 50 3000 6000 4500
राहता लोकल क्विंटल 1 2000 2000 2000
06/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 37 2000 5000 3500
उस्मानाबाद क्विंटल 15 2500 5300 3900
औरंगाबाद क्विंटल 25 1500 2000 1750
खेड-चाकण क्विंटल 55 3000 4000 3500
मंचर क्विंटल 10 3000 5010 4005
श्रीरामपूर क्विंटल 12 1000 1500 1250
सातारा क्विंटल 6 4000 5000 4500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4500 5500 5000
कराड हायब्रीड क्विंटल 18 3000 4000 4000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 1800 2200 2000
पुणे लोकल क्विंटल 415 2000 5000 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 46 2000 3000 2500
पेन लोकल क्विंटल 120 4200 4400 4200
राहता लोकल क्विंटल 3 2000 3000 2500
कामठी लोकल क्विंटल 5 3000 4000 3800
इस्लामपूर नं. १ क्विंटल 4 2500 3000 2800
रामटेक नं. १ क्विंटल 1 4000 5000 4500
05/03/2022
औरंगाबाद क्विंटल 17 1500 2500 2000
खेड-चाकण क्विंटल 69 3000 6000 4500
भुसावळ क्विंटल 1 1500 1500 1500
सातारा क्विंटल 16 3000 4000 3500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 194 3750 6250 5000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4500 5000 4750
कराड हायब्रीड क्विंटल 30 3000 3500 3500
सोलापूर लोकल क्विंटल 3 3000 5000 4000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 19 1600 2000 1800
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 31 3500 4000 3750
नागपूर लोकल क्विंटल 60 4000 4500 4375
मुंबई लोकल क्विंटल 1170 4400 5200 4800
पेन लोकल क्विंटल 66 4200 4400 4200
कामठी लोकल क्विंटल 5 3000 4000 3800
रामटेक नं. १ क्विंटल 1 4000 5000 4500

 

Leave a Comment