Dhobli mirchi bajar bhav : 21 मार्च ते 26 मार्च पर्यंतचे ढोबळी मिरची बाजार भाव 2022

Dhobli mirchi bajar bhav : 21 मार्च ते 26 मार्च पर्यंतचे ढोबळी मिरची बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील ढोबळी मिरची चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (dhobli rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : ढोवळी मिरची
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
26/03/2022
श्रीरामपूर क्विंटल 6 1000 1500 1250
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 126 2500 5000 3750
सोलापूर लोकल क्विंटल 36 2000 3000 2500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 40 2400 3200 2800
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 2000 2500 2250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 38 3500 4000 3750
नागपूर लोकल क्विंटल 80 3000 3500 3350
कामठी लोकल क्विंटल 3 2000 3500 3000
25/03/2022
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 6 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 49 2000 4000 3000
श्रीरामपूर क्विंटल 14 1000 1500 1250
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 121 3750 5625 4625
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4000 5000 4500
सोलापूर लोकल क्विंटल 10 2500 3000 2500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2500 3000 2750
पुणे लोकल क्विंटल 334 1500 4000 2750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 31 3000 4000 3500
मुंबई लोकल क्विंटल 900 3500 5000 4300
राहता लोकल क्विंटल 2 3000 3000 3000
इस्लामपूर नं. १ क्विंटल 4 3500 4000 3800
24/03/2022
औरंगाबाद क्विंटल 15 3000 4000 3500
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 35 2000 3000 2500
राहूरी क्विंटल 5 4500 5500 5000
खेड-चाकण क्विंटल 85 3000 4000 3500
मंचर क्विंटल 7 800 4500 2650
श्रीरामपूर क्विंटल 6 1000 1400 1200
भुसावळ क्विंटल 1 7100 7100 7100
सातारा क्विंटल 14 3000 4000 3500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 142 4375 6875 5310
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4000 5000 4500
कराड हायब्रीड क्विंटल 30 3500 4000 4000
सोलापूर लोकल क्विंटल 3 1500 3000 2000
पुणे लोकल क्विंटल 293 3000 4000 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 39 3000 3500 3250
नागपूर लोकल क्विंटल 80 2000 3000 2750
मुंबई लोकल क्विंटल 670 3000 4400 3700
पेन लोकल क्विंटल 156 4600 4800 4600
राहता लोकल क्विंटल 6 2000 3000 2500
कामठी लोकल क्विंटल 3 3000 4000 3800
इस्लामपूर नं. १ क्विंटल 3 3000 4000 3500
रामटेक नं. १ क्विंटल 1 4000 5000 4500
23/03/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 7 3000 4000 3000
औरंगाबाद क्विंटल 16 2200 3800 3000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 3 2500 3500 3000
राहूरी क्विंटल 5 4500 5500 5000
खेड-चाकण क्विंटल 82 3000 4000 3500
मंचर क्विंटल 6 725 4000 2250
श्रीरामपूर क्विंटल 10 1000 1500 1250
सातारा क्विंटल 5 3000 4000 3500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 188 3125 6875 5070
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4000 5000 4500
कराड हायब्रीड क्विंटल 15 3000 4000 4000
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 44 3500 4500 4000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2600 3200 2900
पुणे लोकल क्विंटल 268 2000 4000 3000
नागपूर लोकल क्विंटल 100 3000 4000 3750
मुंबई लोकल क्विंटल 939 4000 5000 4500
पेन लोकल क्विंटल 150 4800 5000 4800
राहता लोकल क्विंटल 6 2500 4000 3250
कामठी लोकल क्विंटल 3 3000 4000 3800
रामटेक नं. १ क्विंटल 1 4000 5000 4500
22/03/2022
औरंगाबाद क्विंटल 15 3000 3500 3250
खेड-चाकण क्विंटल 79 3000 4000 3500
मंचर क्विंटल 7 800 4500 2650
सातारा क्विंटल 17 3000 3500 3250
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4000 4500 4250
कराड हायब्रीड क्विंटल 39 3500 4500 4500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 3000 4000 3500
पुणे लोकल क्विंटल 304 2000 4000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 28 2000 3000 2500
मुंबई लोकल क्विंटल 1111 4000 5000 4500
राहता लोकल क्विंटल 6 2000 4000 3000
कामठी लोकल क्विंटल 3 2000 4000 3500
इस्लामपूर नं. १ क्विंटल 5 2500 2800 2650
रामटेक नं. १ क्विंटल 1 4000 5000 4500
21/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 42 2500 5000 3750
औरंगाबाद क्विंटल 7 3000 3500 3250
मंचर क्विंटल 3 900 4500 2700
श्रीरामपूर क्विंटल 8 1000 1500 1250
सातारा क्विंटल 9 3000 4000 3500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 196 3125 6625 5000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4000 5000 4500
कराड हायब्रीड क्विंटल 30 3000 4000 4000
सोलापूर लोकल क्विंटल 4 2000 4000 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 3000 4000 3500
पुणे लोकल क्विंटल 249 2000 5000 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 33 2000 4000 3000
नागपूर लोकल क्विंटल 100 2500 3500 3250
मुंबई लोकल क्विंटल 694 4000 5000 4700
पेन लोकल क्विंटल 78 4600 4800 4600
राहता लोकल क्विंटल 3 3000 4500 3750
20/03/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 15 2000 4000 3000
औरंगाबाद क्विंटल 7 3000 4000 3500
खेड-चाकण क्विंटल 81 3000 4000 3500
श्रीरामपूर क्विंटल 10 1000 1500 1250
सातारा क्विंटल 25 3000 4000 3500
कराड हायब्रीड क्विंटल 24 3000 4000 4000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 3000 4200 3600
पुणे लोकल क्विंटल 359 2000 5000 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 29 3000 5000 4000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 6 1000 3800 2500
पेन लोकल क्विंटल 204 4600 4800 4600
राहता लोकल क्विंटल 6 1000 4000 2500
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 4000 3800
इस्लामपूर नं. १ क्विंटल 15 2500 3000 2850
रामटेक नं. १ क्विंटल 2 4000 5000 4500
19/03/2022
औरंगाबाद क्विंटल 15 2500 3000 2750
खेड-चाकण क्विंटल 81 2500 3500 3000
श्रीरामपूर क्विंटल 12 1000 1400 1200
सातारा क्विंटल 1 4000 5000 4500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 106 4375 7625 6650
कराड हायब्रीड क्विंटल 30 3500 4000 4000
सोलापूर लोकल क्विंटल 10 1000 4000 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 3000 4000 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 15 2500 3000 2750
नागपूर लोकल क्विंटल 70 3000 4000 3750
मुंबई लोकल क्विंटल 739 4400 5000 4700
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 23 3000 4500 3800
कामठी लोकल क्विंटल 3 3000 4000 3800
रामटेक नं. १ क्विंटल 1 4000 5000 4500

 

Leave a Comment