Dhobli mirchi bajar bhav : 23 ते 28 मे पर्यंतचे ढोबळी मिरची बाजार भाव 2022

Dhobli mirchi bajar bhav : 23 ते 28 मे पर्यंतचे ढोबळी मिरची बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील ढोबळी मिरची चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (dhobli rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : ढोवळी मिरची
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
28/05/2022
औरंगाबाद क्विंटल 27 2000 2500 2250
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 4 2000 3000 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 8 1500 2500 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 283 2500 6250 4375
कराड हायब्रीड क्विंटल 36 2000 3000 3000
सोलापूर लोकल क्विंटल 4 2500 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 10 3000 4000 3500
27/05/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 3 3500 4000 3750
खेड-चाकण क्विंटल 66 2500 3500 3000
श्रीरामपूर क्विंटल 10 1000 2000 1550
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 292 3750 6000 5000
सोलापूर लोकल क्विंटल 17 1800 3000 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 4000 4500 4250
पुणे लोकल क्विंटल 279 2000 4000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 26 3000 4500 3750
मुंबई लोकल क्विंटल 720 3500 5000 4300
राहता लोकल क्विंटल 4 3000 4000 3500
26/05/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 3 2500 3500 3000
औरंगाबाद क्विंटल 14 2000 4000 3000
खेड-चाकण क्विंटल 84 2000 4000 3000
मंचर क्विंटल 6 1000 4200 2600
श्रीरामपूर क्विंटल 6 1000 1800 1400
सातारा क्विंटल 10 3000 4000 3500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 331 3750 5875 4375
कराड हायब्रीड क्विंटल 48 2500 3500 3500
सोलापूर लोकल क्विंटल 9 1200 3000 2000
पुणे लोकल क्विंटल 292 2000 4000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 22 3000 4000 3500
मुंबई लोकल क्विंटल 423 3500 5000 4300
राहता लोकल क्विंटल 5 3000 4000 3500
कामठी लोकल क्विंटल 1 4500 5000 4800
इस्लामपूर नं. १ क्विंटल 3 2000 4000 3000
रामटेक नं. १ क्विंटल 1 4000 5000 4500
25/05/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 7 2500 3500 3000
औरंगाबाद क्विंटल 19 1200 4000 2600
राहूरी क्विंटल 2 1500 5500 3500
खेड-चाकण क्विंटल 58 2000 4000 3000
मंचर क्विंटल 10 1160 4000 2580
श्रीरामपूर क्विंटल 7 1500 2200 1850
सातारा क्विंटल 3 3000 4000 3500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 395 3375 5625 4375
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3500 4000 3750
कराड हायब्रीड क्विंटल 39 2000 2500 2500
सोलापूर लोकल क्विंटल 7 3000 3000 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 4000 4500 4250
पुणे लोकल क्विंटल 309 2000 4500 3250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
मुंबई लोकल क्विंटल 391 3000 4000 3600
पेन लोकल क्विंटल 198 4400 4600 4400
रामटेक नं. १ क्विंटल 1 4000 5000 4500
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 65 3000 4500 3800
24/05/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 11 2500 4000 3250
औरंगाबाद क्विंटल 40 1600 2000 1800
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 19 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 99 2000 4000 3000
मंचर क्विंटल 11 1300 4000 2650
सातारा क्विंटल 14 3000 4000 3500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 348 3750 5000 4375
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3300 3500 3400
कराड हायब्रीड क्विंटल 39 2500 3500 3500
सोलापूर लोकल क्विंटल 7 1500 2500 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 3200 4200 3700
पुणे लोकल क्विंटल 320 2000 4000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 17 3000 4000 3500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 30 2000 4000 3000
मुंबई लोकल क्विंटल 699 3000 4000 3500
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 60 1800 3000 2100
राहता लोकल क्विंटल 8 2000 4000 3000
कामठी लोकल क्विंटल 3 3000 5000 4500
इस्लामपूर नं. १ क्विंटल 3 2500 3000 2700
रामटेक नं. १ क्विंटल 1 4000 5000 4500
23/05/2022
औरंगाबाद क्विंटल 14 1500 3500 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 8 2000 2500 2250
सातारा क्विंटल 12 3000 4000 3500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 331 3750 5125 4375
कराड हायब्रीड क्विंटल 39 2000 3000 3000
सोलापूर लोकल क्विंटल 15 2000 3000 2500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 3200 4200 3700
पुणे लोकल क्विंटल 437 2000 5000 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 26 2000 3000 2500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 10 2000 4000 3000
नागपूर लोकल क्विंटल 80 5000 5200 5150
मुंबई लोकल क्विंटल 1124 3000 3800 3400
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 25 2000 3600 2800
राहता लोकल क्विंटल 3 3500 4300 3800
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 65 3000 5000 4000
22/05/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 7 4000 5000 4500
औरंगाबाद क्विंटल 20 1500 3500 2500
खेड-चाकण क्विंटल 94 2000 4000 3000
मंचर क्विंटल 13 2000 4000 3000
श्रीरामपूर क्विंटल 8 1500 2500 2000
भुसावळ क्विंटल 1 2500 2500 2500
सातारा क्विंटल 17 3000 5000 4000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 298 3125 5000 4312
कराड हायब्रीड क्विंटल 39 1500 2500 2500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 2400 3000 2700
पुणे लोकल क्विंटल 450 2000 4000 3000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 1600 2000 1800
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 26 3000 3500 3250
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 68 1000 3500 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 80 3500 4000 3875
पेन लोकल क्विंटल 192 4400 4600 4400
राहता लोकल क्विंटल 3 3000 3800 3400
इस्लामपूर नं. १ क्विंटल 6 1500 3000 2400
रामटेक नं. १ क्विंटल 2 1800 2000 1900
21/05/2022
औरंगाबाद क्विंटल 18 2000 3200 2600
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 5 2500 3500 3000
खेड-चाकण क्विंटल 90 2000 4000 3000
श्रीरामपूर क्विंटल 7 1000 2000 1550
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 432 3750 5625 4685
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3500 4500 4000
कराड हायब्रीड क्विंटल 36 1500 2500 2500
सोलापूर लोकल क्विंटल 37 1500 3000 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 2600 3200 2800
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 3000 3000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 7 3500 4000 3750
नागपूर लोकल क्विंटल 80 3500 4000 3875
मुंबई लोकल क्विंटल 523 3000 3800 3400
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 50 2100 4000 3600
कामठी लोकल क्विंटल 3 3000 4500 4000
रामटेक नं. १ क्विंटल 1 4000 5000 4500