Dhobli mirchi bajar bhav : 25 जुलै ते 30 जुलै पर्यंतचे ढोबळी मिरची बाजार भाव 2022

Dhobli mirchi bajar bhav : 25 जुलै ते 30 जुलै पर्यंतचे ढोबळी मिरची बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील ढोबळी मिरची चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (dhobli rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती ! 

शेतमाल : ढोवळी मिरची
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 8 3000 6000 4500
श्रीरामपूर क्विंटल 5 1000 2000 1550
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 284 5000 8750 7125
कराड हायब्रीड क्विंटल 51 4000 5000 5000
सोलापूर लोकल क्विंटल 168 1500 3000 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2800 3200 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 40 3000 4000 3500
रामटेक नं. १ क्विंटल 2 4000 5000 4500
29/07/2022
अकलुज क्विंटल 15 2000 3000 2500
पुणे-मांजरी क्विंटल 2 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 100 3000 5000 4000
श्रीरामपूर क्विंटल 10 1500 2500 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 302 3750 7500 5625
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5000 6000 5500
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 47 1200 1600 1400
सोलापूर लोकल क्विंटल 105 1500 4000 2500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 2800 3200 3000
पुणे लोकल क्विंटल 313 2000 5000 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 22 4000 5000 4500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 324 2000 6000 4000
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 68 1000 5100 4500
मुंबई लोकल क्विंटल 985 4000 6000 5000
कामठी लोकल क्विंटल 3 3000 6000 5000
इस्लामपूर नं. १ क्विंटल 6 3000 5000 3950
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 60 4000 5000 4500
28/07/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 2 2000 3000 2500
औरंगाबाद क्विंटल 16 4000 5000 4500
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 11 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 92 3000 5000 4000
मंचर क्विंटल 17 1500 5500 3500
श्रीरामपूर क्विंटल 6 1500 2000 1750
सातारा क्विंटल 11 4000 5000 4500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 251 6250 10875 8500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5500 6500 6000
कराड हायब्रीड क्विंटल 39 3000 3500 3500
सोलापूर लोकल क्विंटल 71 2500 4000 3000
पुणे लोकल क्विंटल 273 1500 5000 3250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 2100 2100 2100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 34 3000 4000 3500
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 63 1000 5500 4000
नागपूर लोकल क्विंटल 300 4000 5000 4750
मुंबई लोकल क्विंटल 767 4000 5500 4800
पेन लोकल क्विंटल 132 5400 5600 5400
रामटेक नं. १ क्विंटल 2 4000 5000 4500
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 52 4000 5000 4500
27/07/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 1 3000 3000 3000
औरंगाबाद क्विंटल 10 3000 3500 3250
राहूरी क्विंटल 2 3000 4600 3800
खेड-चाकण क्विंटल 84 4000 5000 4500
मंचर क्विंटल 45 2000 4110 3055
श्रीरामपूर क्विंटल 12 1000 2000 1550
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 20 400 450 400
सातारा क्विंटल 17 4000 5000 4500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 327 7500 10000 9062
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5000 5800 5400
कराड हायब्रीड क्विंटल 51 3500 4500 4500
सोलापूर लोकल क्विंटल 124 1500 3000 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2800 3200 3000
पुणे लोकल क्विंटल 198 1000 4500 2750
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 168 2000 5510 4200
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 65 1000 5000 4000
नागपूर लोकल क्विंटल 250 3000 3500 3350
मुंबई लोकल क्विंटल 655 3000 6000 4500
कामठी लोकल क्विंटल 4 3000 5500 4000
रामटेक नं. १ क्विंटल 2 4000 5000 4500
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 40 4000 5000 4500
26/07/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 2 3000 4000 3500
औरंगाबाद क्विंटल 13 1200 3000 2100
राहूरी क्विंटल 2 2500 5000 3750
खेड-चाकण क्विंटल 94 4000 5000 4500
मंचर क्विंटल 22 2000 5600 3800
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 30 300 400 350
सातारा क्विंटल 13 4000 5000 4500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 280 7500 10000 8750
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 2 3000 3000 3000
कराड हायब्रीड क्विंटल 39 4000 4500 4500
सोलापूर लोकल क्विंटल 147 1500 3000 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 3500 4500 4000
पुणे लोकल क्विंटल 285 2500 4000 3250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 32 2500 3000 2750
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 182 2000 5510 3600
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 35 1000 5000 4000
नागपूर लोकल क्विंटल 250 3200 3500 3350
मुंबई लोकल क्विंटल 488 3500 6000 4800
कामठी लोकल क्विंटल 4 3000 6000 5000
इस्लामपूर नं. १ क्विंटल 15 4000 5000 4400
रामटेक नं. १ क्विंटल 2 4000 5000 4500
25/07/2022
अकलुज क्विंटल 18 1500 3000 2500
औरंगाबाद क्विंटल 11 2000 2500 2250
राहूरी क्विंटल 6 3000 5000 4000
मंचर क्विंटल 31 1500 5500 3500
श्रीरामपूर क्विंटल 5 1500 2000 1750
सातारा क्विंटल 14 4000 6000 5000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 82 4375 8875 7000
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 10 1500 3000 2000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5000 5500 5250
कराड हायब्रीड क्विंटल 36 4000 5000 5000
सोलापूर लोकल क्विंटल 29 1500 2800 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 2600 3200 2900
पुणे लोकल क्विंटल 386 2000 4000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 29 3000 4000 3500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 293 2000 5110 4000
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 82 500 5500 4500
नागपूर लोकल क्विंटल 250 3000 3500 3350
मुंबई लोकल क्विंटल 736 3500 6000 4800
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 5000 4500
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 54 4000 5000 4500
24/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 30 2000 4600 3300
औरंगाबाद क्विंटल 18 2500 3000 2750
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 19 1500 3000 2000
खेड-चाकण क्विंटल 92 4000 5000 4500
मंचर क्विंटल 48 2500 5500 4000
श्रीरामपूर क्विंटल 14 1200 2000 1600
भुसावळ क्विंटल 2 4000 4000 4000
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 19 400 450 420
सातारा क्विंटल 15 4000 5000 4500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 93 6875 9375 8440
कराड हायब्रीड क्विंटल 36 3000 3500 3500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 2500 3000 2750
पुणे लोकल क्विंटल 442 1500 5000 3250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 30 3000 4000 3500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 170 2000 5220 4000
पेन लोकल क्विंटल 69 5800 6000 5800
कामठी लोकल क्विंटल 3 3000 6000 5000
रामटेक नं. १ क्विंटल 4 4000 5000 4500
23/07/2022
औरंगाबाद क्विंटल 14 2500 3500 3000
खेड-चाकण क्विंटल 112 4000 6000 5000
श्रीरामपूर क्विंटल 7 1500 2500 2000
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 14 300 400 350
सातारा क्विंटल 10 3000 4000 3500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 122 4625 8875 7125
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 2 3000 3000 3000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3200 4000 3300
कराड हायब्रीड क्विंटल 51 4000 4500 4500
सोलापूर लोकल क्विंटल 27 1000 2800 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 2500 3000 2750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 24 3000 3500 3250
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 156 2000 5110 3600
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 68 500 5300 4500
नागपूर लोकल क्विंटल 250 3000 3200 3150
पेन लोकल क्विंटल 105 6000 6200 6000
कामठी लोकल क्विंटल 4 3000 6000 5000
रामटेक नं. १ क्विंटल 2 4000 5000 4500