Dhobli mirchi bajar bhav : 28 मार्च ते 2 एप्रिल पर्यंतचे ढोबळी मिरची बाजार भाव 2022

Dhobli mirchi bajar bhav : 28 मार्च ते 2 एप्रिल पर्यंतचे ढोबळी मिरची बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील ढोबळी मिरची चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (dhobli rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : ढोवळी मिरची
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
02/04/2022
खेड-चाकण क्विंटल 64 2500 3500 3000
श्रीरामपूर क्विंटल 10 1000 1500 1250
भुसावळ क्विंटल 2 6600 6600 6600
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 30 2000 5000 3500
01/04/2022
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 6 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 63 2500 3500 3000
श्रीरामपूर क्विंटल 12 1000 1500 1250
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 132 4375 6250 5625
कल्याण हायब्रीड नग 3 1000 1200 1100
सोलापूर लोकल क्विंटल 5 1000 1500 1300
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2500 3000 2750
पुणे लोकल क्विंटल 365 1500 4000 2750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 44 2500 3000 2750
मुंबई लोकल क्विंटल 397 3500 4500 4000
राहता लोकल क्विंटल 7 1000 3000 2000
कामठी लोकल क्विंटल 2 2000 3500 3000
इस्लामपूर नं. १ क्विंटल 3 1000 1500 1200
31/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 43 1800 3200 2500
उस्मानाबाद क्विंटल 3 1000 4000 2500
पुणे-मांजरी क्विंटल 2 2500 3000 2750
औरंगाबाद क्विंटल 22 3000 4000 3500
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 10 2500 3500 3000
खेड-चाकण क्विंटल 104 2500 3500 3000
मंचर क्विंटल 3 2500 4000 3250
श्रीरामपूर क्विंटल 7 1000 1500 1250
सातारा क्विंटल 22 2500 3500 3000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 200 4375 6000 5310
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3600 4000 3800
सोलापूर लोकल क्विंटल 7 1000 1500 1300
पुणे लोकल क्विंटल 289 1500 4000 2750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 20 3000 3500 3250
नागपूर लोकल क्विंटल 80 3000 3500 3350
मुंबई लोकल क्विंटल 923 3000 4000 3500
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 45 1600 3000 2100
राहता लोकल क्विंटल 9 2000 3500 2200
कामठी लोकल क्विंटल 2 2000 3500 3000
30/03/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 3 2500 4000 3250
औरंगाबाद क्विंटल 12 3000 4000 3500
खेड-चाकण क्विंटल 69 2500 3500 3000
मंचर क्विंटल 5 1000 4000 2250
श्रीरामपूर क्विंटल 8 1000 1500 1250
सातारा क्विंटल 8 2500 3500 3000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 133 4375 6250 5250
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3600 4000 3800
सोलापूर लोकल क्विंटल 36 2500 2500 2500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2600 3200 2900
पुणे लोकल क्विंटल 99 1500 4000 2750
नागपूर लोकल क्विंटल 150 2000 3000 2750
मुंबई लोकल क्विंटल 952 3500 4000 3800
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 26 2000 4000 3800
राहता लोकल क्विंटल 3 2500 3000 2700
कामठी लोकल क्विंटल 3 2000 3500 3000
29/03/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 14 1500 3000 2250
औरंगाबाद क्विंटल 6 3000 4500 3750
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 10 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 82 2500 3500 3000
भुसावळ क्विंटल 1 5000 5000 5000
सातारा क्विंटल 10 3000 3500 3250
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 171 4062 5625 4690
कराड हायब्रीड क्विंटल 15 2500 3000 3000
सोलापूर लोकल क्विंटल 3 1500 1500 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2500 3000 2750
पुणे लोकल क्विंटल 198 1000 4000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 34 2500 3000 2750
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 36 1000 3250 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 60 3000 4000 3750
मुंबई लोकल क्विंटल 1001 3800 4400 4100
पेन लोकल क्विंटल 126 5000 5200 5000
राहता लोकल क्विंटल 9 2500 3000 2750
कामठी लोकल क्विंटल 4 2000 3500 3000
इस्लामपूर नं. १ क्विंटल 6 2000 3000 2500
28/03/2022
औरंगाबाद क्विंटल 14 4000 5000 4500
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 19 2000 3000 2500
मंचर क्विंटल 3 1200 4000 2600
श्रीरामपूर क्विंटल 7 1000 1400 1200
सातारा क्विंटल 6 3000 3500 3250
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 453 3125 6875 4375
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3200 4000 3600
कराड हायब्रीड क्विंटल 36 2000 3000 3000
सोलापूर लोकल क्विंटल 12 1500 3000 2000
पुणे लोकल क्विंटल 294 1200 3000 2100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 25 2000 3000 2500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 36 1000 3250 2000
नागपूर लोकल क्विंटल 70 3000 3500 3350
मुंबई लोकल क्विंटल 743 3800 4400 4100
राहता लोकल क्विंटल 7 1000 3000 2000
27/03/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 15 1000 3000 2000
औरंगाबाद क्विंटल 14 3000 4500 3750
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 1 3000 3000 3000
खेड-चाकण क्विंटल 76 2500 3500 3000
मंचर क्विंटल 8 1000 4500 2750
श्रीरामपूर क्विंटल 8 1000 1400 1200
सातारा क्विंटल 14 2500 3000 2750
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 123 3125 6250 5000
कराड हायब्रीड क्विंटल 36 2000 2500 2500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2400 3000 2700
पुणे लोकल क्विंटल 528 1500 4000 2750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 2000 2000 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 26 2500 3000 2750
पेन लोकल क्विंटल 156 5600 5800 5600
राहता लोकल क्विंटल 4 1000 3000 2000
कामठी लोकल क्विंटल 3 2000 3500 3000
इस्लामपूर नं. १ क्विंटल 15 2500 3000 2850
रामटेक नं. १ क्विंटल 2 4000 5000 4500
26/03/2022
औरंगाबाद क्विंटल 13 3000 4000 3500
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 3 2000 3000 2500
राहूरी क्विंटल 13 2000 4000 3000
खेड-चाकण क्विंटल 83 2000 3000 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 6 1000 1500 1250
सातारा क्विंटल 14 2500 3000 2750
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 126 2500 5000 3750
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4000 4500 4250
सोलापूर लोकल क्विंटल 36 2000 3000 2500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 40 2400 3200 2800
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 2000 2500 2250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 38 3500 4000 3750
नागपूर लोकल क्विंटल 80 3000 3500 3350
मुंबई लोकल क्विंटल 496 3000 5000 4000
कामठी लोकल क्विंटल 3 2000 3500 3000

 

Leave a Comment