Dhobli mirchi bajar bhav : 30 मे ते 4 जून पर्यंतचे ढोबळी मिरची बाजार भाव

Dhobli mirchi bajar bhav : 30 मे ते 4 जून पर्यंतचे ढोबळी मिरची बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे ढोबळी मिरची चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (dhobli rate today in maharashtra 2022)

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : ढोवळी मिरची
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
03/06/2022
खेड-चाकण क्विंटल 64 3000 5000 4000
श्रीरामपूर क्विंटल 13 1500 2500 2000
पलूस क्विंटल 3 3500 4000 3700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 252 5000 7500 6250
कराड हायब्रीड क्विंटल 30 3500 4000 4000
सोलापूर लोकल क्विंटल 7 2500 3000 2500
पुणे लोकल क्विंटल 402 2000 4500 3250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 2000 2000 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 27 3000 4000 3500
मुंबई लोकल क्विंटल 577 3800 5400 4600
पेन लोकल क्विंटल 90 5600 5800 5600
02/06/2022
औरंगाबाद क्विंटल 22 1500 2500 2000
खेड-चाकण क्विंटल 73 2000 4000 3000
मंचर क्विंटल 10 1000 5000 3050
श्रीरामपूर क्विंटल 7 1000 2000 1550
सातारा क्विंटल 4 3000 4000 3500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 279 4375 7190 5750
पुणे लोकल क्विंटल 269 2000 5000 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 24 3000 4000 3500
राहता लोकल क्विंटल 3 3000 4000 3500
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 4500 4000
01/06/2022
अकलुज क्विंटल 14 3000 5000 4000
औरंगाबाद क्विंटल 19 1500 3500 2500
खेड-चाकण क्विंटल 96 3000 5000 4000
मंचर क्विंटल 3 2500 4500 3500
श्रीरामपूर क्विंटल 8 1500 2500 2000
सातारा क्विंटल 13 3000 4000 3500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 366 4440 6875 5310
कराड हायब्रीड क्विंटल 39 4000 4500 4500
सोलापूर लोकल क्विंटल 6 2500 3000 2700
पुणे लोकल क्विंटल 184 2000 4000 3000
नागपूर लोकल क्विंटल 60 4500 5000 4850
मुंबई लोकल क्विंटल 648 3500 5000 4000
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 4500 4000
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 65 4500 5000 4800
31/05/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 14 2000 4000 3000
औरंगाबाद क्विंटल 33 1500 2000 1750
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 17 2000 4000 3000
खेड-चाकण क्विंटल 96 3000 5000 4000
मंचर क्विंटल 8 1000 4500 2750
सातारा क्विंटल 9 4000 5000 4500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1003 660 1660 1200
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3200 3800 3500
कराड हायब्रीड क्विंटल 30 3000 4000 4000
सोलापूर लोकल क्विंटल 3 2500 2500 2500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2500 3000 2750
पुणे लोकल क्विंटल 330 2000 4000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 19 3500 4000 3750
नागपूर लोकल क्विंटल 70 4000 4500 4350
मुंबई लोकल क्विंटल 629 3500 4500 4000
पेन लोकल क्विंटल 84 5500 5700 5500
राहता लोकल क्विंटल 5 2000 4000 3000
कामठी लोकल क्विंटल 4 3000 4500 4000
इस्लामपूर नं. १ क्विंटल 12 4000 4500 4250
रामटेक नं. १ क्विंटल 1 4000 5000 4500
30/05/2022
औरंगाबाद क्विंटल 24 2000 3200 2600
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 5 2000 3000 2500
मंचर क्विंटल 7 1000 4500 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 6 1500 2500 2000
सातारा क्विंटल 20 3000 5000 4000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 265 4375 6875 5810
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3200 3800 3500
कराड हायब्रीड क्विंटल 39 3000 3500 3500
सोलापूर लोकल क्विंटल 32 1200 2500 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2000 2500 2250
पुणे लोकल क्विंटल 361 2000 4000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 21 2000 4000 3000
नागपूर लोकल क्विंटल 80 4000 4500 4350
मुंबई लोकल क्विंटल 596 3500 5000 4300
राहता लोकल क्विंटल 5 3000 4000 3500
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 65 4500 5000 4700
29/05/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 14 1500 4500 3000
औरंगाबाद क्विंटल 31 2200 3000 2600
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 8 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 104 2000 4000 3000
मंचर क्विंटल 13 1200 4500 2850
श्रीरामपूर क्विंटल 8 1000 2000 1550
सातारा क्विंटल 10 3000 4500 3700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 318 4625 7500 5750
कराड हायब्रीड क्विंटल 39 2000 2500 2500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 2000 2500 2250
पुणे लोकल क्विंटल 373 2000 4000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 23 3000 4000 3500
राहता लोकल क्विंटल 2 2500 2500 2500
इस्लामपूर नं. १ क्विंटल 3 2500 4500 3300
रामटेक नं. १ क्विंटल 2 4000 5000 4500
28/05/2022
औरंगाबाद क्विंटल 27 2000 2500 2250
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 4 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 85 2500 3500 3000
श्रीरामपूर क्विंटल 8 1500 2500 2000
सातारा क्विंटल 5 3000 4000 3500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 283 2500 6250 4375
कराड हायब्रीड क्विंटल 36 2000 3000 3000
सोलापूर लोकल क्विंटल 4 2500 3000 2500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2200 2800 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 10 3000 4000 3500
नागपूर लोकल क्विंटल 30 1000 1200 1150
मुंबई लोकल क्विंटल 808 3500 5000 4000
रामटेक नं. १ क्विंटल 1 4000 5000 4500
27/05/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 3 3500 4000 3750
खेड-चाकण क्विंटल 66 2500 3500 3000
मंचर क्विंटल 12 1000 4200 2600
श्रीरामपूर क्विंटल 10 1000 2000 1550
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 292 3750 6000 5000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3600 4000 3800
सोलापूर लोकल क्विंटल 17 1800 3000 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 4000 4500 4250
पुणे लोकल क्विंटल 279 2000 4000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 26 3000 4500 3750
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 142 2000 3500 2500
मुंबई लोकल क्विंटल 720 3500 5000 4300
पेन लोकल क्विंटल 204 4400 4600 4400
राहता लोकल क्विंटल 4 3000 4000 3500
इस्लामपूर नं. १ क्विंटल 3 1000 4000 2000
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 55 3000 5000 4000

 

Leave a Comment