Dhobli mirchi bajar bhav : 6 ते 11 जून पर्यंतचे ढोबळी मिरची बाजार भाव 2022

Dhobli mirchi bajar bhav : 6 ते 11 जून पर्यंतचे ढोबळी मिरची बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील ढोबळी मिरची चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (dhobli rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : ढोवळी मिरची
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
11/06/2022
श्रीरामपूर क्विंटल 6 1000 2000 1550
कराड हायब्रीड क्विंटल 9 4000 4500 4500
सोलापूर लोकल क्विंटल 3 2500 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 4 3500 4000 3750
नागपूर लोकल क्विंटल 80 4000 4500 4350
कामठी लोकल क्विंटल 3 3000 4500 4000
रामटेक नं. १ क्विंटल 1 5000 6000 5500
10/06/2022
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 25 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 99 1500 2500 2000
श्रीरामपूर क्विंटल 11 1000 2500 1700
भुसावळ क्विंटल 2 4000 4000 4000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 251 5000 8000 6875
सोलापूर लोकल क्विंटल 25 2500 3000 2500
पुणे लोकल क्विंटल 347 2000 5000 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 28 3000 5000 4000
मुंबई लोकल क्विंटल 624 4000 5200 4600
राहता लोकल क्विंटल 3 4000 5500 5000
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 60 4000 5000 4500
09/06/2022
औरंगाबाद क्विंटल 22 2500 3000 2750
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 4 2000 3000 2500
राहूरी क्विंटल 6 1500 5500 3500
खेड-चाकण क्विंटल 84 3000 5000 4000
मंचर क्विंटल 10 2000 6500 4250
श्रीरामपूर क्विंटल 6 1000 2000 1550
सातारा क्विंटल 3 4000 5000 4500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 314 5000 8125 6750
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4500 5500 5000
कराड हायब्रीड क्विंटल 30 3000 3500 3500
सोलापूर लोकल क्विंटल 8 2000 2700 2500
पुणे लोकल क्विंटल 267 2000 4000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 31 3500 5000 4250
नागपूर लोकल क्विंटल 100 4500 5000 4875
मुंबई लोकल क्विंटल 819 4000 5200 4600
राहता लोकल क्विंटल 3 4000 5500 4700
कामठी लोकल क्विंटल 3 3000 5000 4500
रामटेक नं. १ क्विंटल 2 4000 5000 4500
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 52 4000 5000 4500
08/06/2022
औरंगाबाद क्विंटल 14 2000 3200 2600
खेड-चाकण क्विंटल 88 3000 5000 4000
मंचर क्विंटल 7 1700 5000 3350
श्रीरामपूर क्विंटल 12 1500 2500 2000
सातारा क्विंटल 4 3000 5000 4000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 256 5000 7500 6250
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5500 6000 5800
कराड हायब्रीड क्विंटल 36 3500 4500 4500
सोलापूर लोकल क्विंटल 11 1500 3500 2500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 4500 5000 4750
पुणे लोकल क्विंटल 268 3000 4000 3500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 2000 2000 2000
नागपूर लोकल क्विंटल 80 5000 5500 5350
मुंबई लोकल क्विंटल 1019 4000 5000 4500
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 45 2000 4000 3800
राहता लोकल क्विंटल 2 4500 4500 4500
कामठी लोकल क्विंटल 5 3000 5500 5000
रामटेक नं. १ क्विंटल 2 2000 2400 2200
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 65 4000 5000 4500
07/06/2022
औरंगाबाद क्विंटल 30 3000 3600 3300
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 12 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 104 3000 5000 4000
मंचर क्विंटल 13 1000 5500 3250
सातारा क्विंटल 15 2500 3000 2750
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 343 5000 7810 6875
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 3 1000 4500 3000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5500 6000 5800
कराड हायब्रीड क्विंटल 39 4000 4500 4500
सोलापूर लोकल क्विंटल 14 2700 3200 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 3500 4500 4000
पुणे लोकल क्विंटल 247 2500 4000 3250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 19 3000 3500 3250
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 94 2000 5110 4000
नागपूर लोकल क्विंटल 70 4500 5000 4875
मुंबई लोकल क्विंटल 465 4000 5000 4500
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 55 2000 3000 2800
पेन लोकल क्विंटल 126 5000 5200 5000
राहता लोकल क्विंटल 6 3000 5100 4000
कामठी लोकल क्विंटल 4 3000 5000 4500
रामटेक नं. १ क्विंटल 4 2000 2400 2200
06/06/2022
अकलुज क्विंटल 16 3500 5000 4500
औरंगाबाद क्विंटल 12 1500 3000 2250
राहूरी क्विंटल 2 2000 5000 3500
मंचर क्विंटल 11 1000 5500 3250
श्रीरामपूर क्विंटल 5 1500 2500 2000
सातारा क्विंटल 15 3000 4000 3500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 252 5000 7500 6250
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 3 1000 4500 3000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4000 5000 4500
कराड हायब्रीड क्विंटल 30 3000 3500 3500
सोलापूर लोकल क्विंटल 16 1000 3200 2000
पुणे लोकल क्विंटल 261 2000 4000 3000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 2000 2000 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 28 3500 4000 3750
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 125 2000 5110 3500
नागपूर लोकल क्विंटल 80 4000 4500 4350
मुंबई लोकल क्विंटल 682 4500 5500 5000
राहता लोकल क्विंटल 3 3000 4000 3500
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 75 4000 5000 4500
05/06/2022
औरंगाबाद क्विंटल 20 2000 3500 2750
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 3 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 96 2000 4000 3000
मंचर क्विंटल 14 1000 5210 3104
श्रीरामपूर क्विंटल 10 1000 2200 1700
सातारा क्विंटल 23 3000 4000 3500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 303 4375 7500 5310
कराड हायब्रीड क्विंटल 39 4000 4500 4500
पुणे लोकल क्विंटल 520 3000 5000 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 32 3000 4000 3200
नागपूर लोकल क्विंटल 120 4500 5000 4750
राहता लोकल क्विंटल 2 3000 3000 3000
कामठी लोकल क्विंटल 2 4000 4500 4400
रामटेक नं. १ क्विंटल 3 4000 5000 4500
04/06/2022
औरंगाबाद क्विंटल 22 2000 3500 2750
राहूरी क्विंटल 4 3500 6500 5000
खेड-चाकण क्विंटल 90 300 5000 4000
श्रीरामपूर क्विंटल 6 2000 2500 2250
सातारा क्विंटल 11 3000 4500 3500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 232 4000 7500 6000
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 2 3000 3000 3000
कराड हायब्रीड क्विंटल 39 3000 3500 3500
सोलापूर लोकल क्विंटल 9 1500 2500 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 18 3000 3500 3250
नागपूर लोकल क्विंटल 100 4000 4500 4350
मुंबई लोकल क्विंटल 831 3500 4500 4000
पेन लोकल क्विंटल 105 5200 5400 5200
कामठी लोकल क्विंटल 1 4500 5000 4800
रामटेक नं. १ क्विंटल 10 4000 5000 4500