Dhobli mirchi bajar bhav : 9 ते 14 मे पर्यंतचे ढोबळी मिरची बाजार भाव 2022

Dhobli mirchi bajar bhav : 9 ते 14 मे पर्यंतचे ढोबळी मिरची बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील ढोबळी मिरची चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (dhobli rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : ढोवळी मिरची
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
14/05/2022
औरंगाबाद क्विंटल 12 2000 3500 2750
श्रीरामपूर क्विंटल 5 1000 1800 1400
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 2000 2500 2250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 2000 2000 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 8 2000 2000 2000
नागपूर लोकल क्विंटल 90 4000 4500 4350
13/05/2022
खेड-चाकण क्विंटल 66 2500 3500 3000
श्रीरामपूर क्विंटल 9 1000 1800 1400
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 380 2250 4562 2500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2600 3600 3000
सोलापूर लोकल क्विंटल 15 2000 2800 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 2000 2400 2200
पुणे लोकल क्विंटल 440 2000 3500 2750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 22 2500 3000 2750
मुंबई लोकल क्विंटल 678 3000 4000 3500
राहता लोकल क्विंटल 6 1000 3500 2200
12/05/2022
औरंगाबाद क्विंटल 15 1600 2400 2000
खेड-चाकण क्विंटल 110 3000 4000 3500
श्रीरामपूर क्विंटल 7 1000 1500 1250
सातारा क्विंटल 14 3000 4000 3500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 361 1875 4000 2625
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2600 3600 3000
कराड हायब्रीड क्विंटल 39 3000 4000 4000
सोलापूर लोकल क्विंटल 24 2000 2500 2000
पुणे लोकल क्विंटल 244 2000 3500 2750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 1000 1000 1000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 29 200 3500 1850
नागपूर लोकल क्विंटल 70 3000 3200 3150
मुंबई लोकल क्विंटल 755 3000 4000 3500
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 63 2000 4000 2600
राहता लोकल क्विंटल 5 1200 4000 2600
कामठी लोकल क्विंटल 4 3000 5000 4500
11/05/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 6 1500 4000 2750
औरंगाबाद क्विंटल 11 2200 2800 2500
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 12 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 82 3000 4000 3500
श्रीरामपूर क्विंटल 8 1000 2000 1550
सातारा क्विंटल 5 2500 3000 2750
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 551 2125 4375 2810
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2600 3200 3000
कराड हायब्रीड क्विंटल 39 1500 2000 2000
सोलापूर लोकल क्विंटल 14 1500 2500 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2800 3200 3000
पुणे लोकल क्विंटल 263 2000 3000 2500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 101 1000 2500 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 70 2500 3000 2875
मुंबई लोकल क्विंटल 924 3500 4000 3800
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 65 1000 3600 2800
राहता लोकल क्विंटल 3 2000 3500 2700
रामटेक नं. १ क्विंटल 1 4000 5000 4500
10/05/2022
औरंगाबाद क्विंटल 16 2000 2500 2250
खेड-चाकण क्विंटल 105 3000 4000 3500
मंचर क्विंटल 1 4000 4000 4000
भुसावळ क्विंटल 1 2500 2500 2500
सातारा क्विंटल 11 2000 3000 2500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 391 1875 3500 3000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2500 3200 2800
कराड हायब्रीड क्विंटल 36 1500 2500 2500
सोलापूर लोकल क्विंटल 12 1500 2000 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 2800 3200 3000
पुणे लोकल क्विंटल 263 2000 3000 2500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 2000 2000 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 22 2500 3000 2750
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 54 1000 2600 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 70 3500 4000 3875
मुंबई लोकल क्विंटल 748 3500 4500 4000
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 55 2000 3800 2800
राहता लोकल क्विंटल 6 3000 3500 3200
रामटेक नं. १ क्विंटल 1 5000 6000 5500
09/05/2022
औरंगाबाद क्विंटल 16 2000 2800 2400
मंचर क्विंटल 3 1500 4000 2750
श्रीरामपूर क्विंटल 8 1500 2500 2000
सातारा क्विंटल 16 2000 3000 2500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 448 1875 3750 2500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2500 3000 2750
कराड हायब्रीड क्विंटल 39 1500 2000 2000
सोलापूर लोकल क्विंटल 7 2000 2000 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 2800 3200 3000
पुणे लोकल क्विंटल 307 1800 3000 2400
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 29 3000 3500 3250
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 18 1000 2100 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 80 4000 4500 4350
मुंबई लोकल क्विंटल 443 3000 4400 3700
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 45 2000 3500 2800
राहता लोकल क्विंटल 3 2000 4000 3000
कामठी लोकल क्विंटल 3 3000 4000 3800
08/05/2022
अहमदनगर क्विंटल 64 2000 3000 2500
उस्मानाबाद क्विंटल 12 2000 4000 3000
खेड-चाकण क्विंटल 90 2000 3000 2500
मंचर क्विंटल 9 1000 4000 2650
श्रीरामपूर क्विंटल 8 1500 2000 1550
सातारा क्विंटल 10 2500 3500 3000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 538 1750 3125 2125
कराड हायब्रीड क्विंटल 39 2000 2500 2500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 2800 3200 3000
पुणे लोकल क्विंटल 412 2000 3000 2500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 2000 2500 2250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 30 2000 3000 2500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 39 1000 2700 1500
पेन लोकल क्विंटल 141 5400 5600 5400
राहता लोकल क्विंटल 10 2000 3500 2700
कामठी लोकल क्विंटल 3 3000 4000 3800
रामटेक नं. १ क्विंटल 5 4000 5000 4500
07/05/2022
औरंगाबाद क्विंटल 13 1500 3000 2250
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 19 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 104 2000 3000 2500
सातारा क्विंटल 11 3000 3500 3250
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 480 2500 3750 3125
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2800 3200 3000
कराड हायब्रीड क्विंटल 33 2000 2200 2200
सोलापूर लोकल क्विंटल 15 1500 2500 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 30 2800 3200 3000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 1500 1500 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 20 3000 3500 3250
नागपूर लोकल क्विंटल 170 3500 4000 3875
मुंबई लोकल क्विंटल 761 3000 4000 3500
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 23 2000 3000 2800
पेन लोकल क्विंटल 156 4600 4800 4600
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 4000 3800