Dhobli mirchi bajar bhav : 28 जानेवारी ते 04 फेब्रुवारी ढोबळी मिरची बाजार भाव

Dhobli mirchi bajar bhav : 28 जानेवारी ते 04 फेब्रुवारी ढोबळी मिरची बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील ढोबळी मिरची चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (dhobli rate today in maharashtra 2022)

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : ढोवळी मिरची
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
04/02/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 3 3000 4000 3500
खेड-चाकण क्विंटल 36 3000 5000 4000
भुसावळ क्विंटल 1 3300 3300 3300
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 93 3750 6875 5310
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4000 4500 4250
सोलापूर लोकल क्विंटल 18 1200 3000 2000
पुणे लोकल क्विंटल 262 2500 5000 3750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 13 3000 4000 3500
मुंबई लोकल क्विंटल 796 4000 4400 4200
राहता लोकल क्विंटल 3 3000 5000 4000
कामठी लोकल क्विंटल 4 3000 4500 4000
03/02/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 3 3600 4000 3800
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 1 2500 3500 3000
राहूरी क्विंटल 15 2500 5500 4000
खेड-चाकण क्विंटल 65 3000 5000 4000
मंचर क्विंटल 1 2510 2510 2510
सातारा क्विंटल 8 5000 6000 5500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 115 3125 4125 3375
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4000 4500 4250
सोलापूर लोकल क्विंटल 21 2000 4500 3000
पुणे लोकल क्विंटल 245 2500 5000 3750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 19 3000 4000 3500
नागपूर लोकल क्विंटल 90 3000 4000 3750
मुंबई लोकल क्विंटल 755 4000 4400 4200
राहता लोकल क्विंटल 4 2000 4000 3000
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 4000 3800
02/02/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 5 4000 4000 4000
औरंगाबाद क्विंटल 16 3000 3500 3250
खेड-चाकण क्विंटल 62 4000 5000 4500
मंचर क्विंटल 5 1200 4400 2800
भुसावळ क्विंटल 1 2500 2500 2500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 109 3750 5000 4375
कराड हायब्रीड क्विंटल 21 3500 4000 4000
सोलापूर लोकल क्विंटल 30 3000 4000 3500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 30 2400 3000 2700
मुंबई लोकल क्विंटल 773 4000 4200 4100
पेन लोकल क्विंटल 171 4000 4200 4000
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 4000 3800
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 65 3000 4000 3500
01/02/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 8 4000 4500 4250
औरंगाबाद क्विंटल 20 2500 3000 2750
खेड-चाकण क्विंटल 62 4000 5000 4500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 80 3125 5000 4187
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 3 1000 5000 3500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4000 4500 4350
कराड हायब्रीड क्विंटल 30 2500 3500 3500
सोलापूर लोकल क्विंटल 11 1000 3500 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2500 3000 2750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 2 3000 4000 3500
कामठी लोकल क्विंटल 5 3000 4000 3800
रामटेक नं. १ क्विंटल 1 4000 5000 4500
31/01/2022
औरंगाबाद क्विंटल 14 2800 3200 3000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 130 4375 6250 5500
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 2 3000 3000 3000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4500 6500 5500
कराड हायब्रीड क्विंटल 30 3000 4000 4000
सोलापूर लोकल क्विंटल 1 2500 2500 2500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2400 3000 2700
पुणे लोकल क्विंटल 204 3000 5000 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 25 3000 4000 3500
मुंबई लोकल क्विंटल 739 4000 5000 4500
पेन लोकल क्विंटल 150 4000 4200 4000
राहता लोकल क्विंटल 6 2000 5000 3000
30/01/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 6 3200 6000 4600
औरंगाबाद क्विंटल 12 3000 3500 3250
खेड-चाकण क्विंटल 78 3000 5000 4000
भुसावळ क्विंटल 1 2500 2500 2500
सातारा क्विंटल 18 4000 5000 4500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 74 3750 6250 5000
कराड हायब्रीड क्विंटल 30 3500 4000 4000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2400 3000 2700
पुणे लोकल क्विंटल 336 2500 5000 3750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 27 4000 5000 4500
राहता लोकल क्विंटल 7 2000 4000 3000
कामठी लोकल क्विंटल 3 3000 4000 3800
रामटेक नं. १ क्विंटल 1 4000 5000 4500
29/01/2022
अकलुज क्विंटल 13 3500 5000 4500
औरंगाबाद क्विंटल 24 2500 3500 3000
खेड-चाकण क्विंटल 59 3000 5000 4000
भुसावळ क्विंटल 2 4000 4000 4000
सातारा क्विंटल 14 4000 5000 4500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 77 5000 6250 5625
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1800 2800 2400
कराड हायब्रीड क्विंटल 30 3500 4500 4500
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 3500 4000 3800
सोलापूर लोकल क्विंटल 3 3000 4500 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 29 3000 4000 3500
नागपूर लोकल क्विंटल 110 3000 4000 3750
मुंबई लोकल क्विंटल 690 4000 4400 4200
पेन लोकल क्विंटल 141 3800 4000 3800
कामठी लोकल क्विंटल 3 4000 6500 6000
रामटेक नं. १ क्विंटल 1 4000 5000 4500
28/01/2022
अहमदनगर क्विंटल 34 2500 4500 3500
पुणे-मांजरी क्विंटल 2 2000 2000 2000
खेड-चाकण क्विंटल 56 4000 6000 5000
मंचर क्विंटल 10 1000 4000 2350
भुसावळ क्विंटल 2 4000 4000 4000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 80 3750 6250 5000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5000 6000 5500
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 3500 4000 3800
सोलापूर लोकल क्विंटल 5 3000 4000 3500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 12 2600 3200 2900
पुणे लोकल क्विंटल 294 2500 5000 3750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 18 3500 4000 3750
मुंबई लोकल क्विंटल 1108 4000 4800 4400
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 45 3500 5500 4500
राहता लोकल क्विंटल 6 2000 3000 2500
इस्लामपूर नं. १ क्विंटल 10 3000 4000 3500
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 60 3500 4500 4000

 

Leave a Comment