Dhobli mirchi bajar bhav : 07 फेब्रुवारी ते 12 फेब्रुवारी ढोबळी मिरची बाजार भाव

Dhobli mirchi bajar bhav : 07 फेब्रुवारी ते 12 फेब्रुवारी ढोबळी मिरची बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील ढोबळी मिरची चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (dhobli rate today in maharashtra 2022)

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : ढोवळी मिरची
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/02/2022
औरंगाबाद क्विंटल 29 3000 3500 3250
श्रीरामपूर क्विंटल 9 1500 2500 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 126 3875 6260 5125
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 3 2000 5000 2500
कराड हायब्रीड क्विंटल 33 3000 3500 3500
सोलापूर लोकल क्विंटल 3 2000 3500 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 3000 3500 3250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 10 3000 4000 3500
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 5000 4500
रामटेक नं. १ क्विंटल 2 4000 5000 4500
11/02/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 4 3200 5000 4100
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 4 3000 5000 4000
खेड-चाकण क्विंटल 54 4000 6000 5000
श्रीरामपूर क्विंटल 13 1000 1800 1400
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 116 5000 6875 5875
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4000 5000 4500
सोलापूर लोकल क्विंटल 3 1500 3000 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 3000 3500 3250
पुणे लोकल क्विंटल 125 2000 5000 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 23 2500 3500 3000
मुंबई लोकल क्विंटल 628 3800 4400 4100
राहता लोकल क्विंटल 4 2000 4500 3000
कामठी लोकल क्विंटल 4 3000 4500 4000
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 55 5000 6000 5500
10/02/2022
औरंगाबाद क्विंटल 35 2500 3200 2850
खेड-चाकण क्विंटल 62 3000 5000 4000
मंचर क्विंटल 1 4000 5000 4500
श्रीरामपूर क्विंटल 8 1000 1500 1250
भुसावळ क्विंटल 1 5000 5000 5000
सातारा क्विंटल 15 4000 5000 4500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 135 4375 6875 5625
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4000 5000 4500
कराड हायब्रीड क्विंटल 39 3000 4000 4000
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 3500 4000 3800
सोलापूर लोकल क्विंटल 3 2000 4000 3000
पुणे लोकल क्विंटल 232 2000 5000 3500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 9 1800 2000 1900
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 42 3000 4000 3500
नागपूर लोकल क्विंटल 120 3500 4000 3875
मुंबई लोकल क्विंटल 719 3800 4400 4100
राहता लोकल क्विंटल 3 2000 3500 3000
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 4000 3800
रामटेक नं. १ क्विंटल 2 4000 5000 4500
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 60 5000 6000 5500
09/02/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 4 3200 5000 4100
पुणे-मांजरी क्विंटल 3 3000 3000 3000
औरंगाबाद क्विंटल 26 3000 4500 3750
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 1 2500 4000 3000
राहूरी क्विंटल 12 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 20 3000 5000 4000
मंचर क्विंटल 1 5000 5000 5000
श्रीरामपूर क्विंटल 10 1000 1800 1400
सातारा क्विंटल 12 4000 5000 4500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 103 3750 6525 5625
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 1 4000 4000 4000
कराड हायब्रीड क्विंटल 30 3500 4000 4000
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 3500 4000 3800
सोलापूर लोकल क्विंटल 5 800 5000 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 3000 3200 3100
पुणे लोकल क्विंटल 358 2500 5000 3750
नागपूर लोकल क्विंटल 80 3500 4000 3875
मुंबई लोकल क्विंटल 731 4000 4600 4300
पेन लोकल क्विंटल 135 4200 4400 4200
राहता लोकल क्विंटल 3 3000 4200 3600
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 5000 4500
रामटेक नं. १ क्विंटल 1 4000 5000 4500
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 55 5000 6000 5500
08/02/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 10 2000 5000 3500
औरंगाबाद क्विंटल 16 3200 3500 3350
खेड-चाकण क्विंटल 76 5000 6000 5500
मंचर क्विंटल 1 4000 5200 4600
सातारा क्विंटल 2 5000 6000 5500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 113 3125 6250 4375
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5000 5500 5250
कराड हायब्रीड क्विंटल 21 2000 3000 3000
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 3500 4500 4000
सोलापूर लोकल क्विंटल 3 2000 5000 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 2500 3000 2750
पुणे लोकल क्विंटल 164 2000 5000 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 9 3000 4000 3500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 4 1000 3190 2000
नागपूर लोकल क्विंटल 80 3000 4000 3750
मुंबई लोकल क्विंटल 885 4400 5400 4900
पेन लोकल क्विंटल 207 4200 4400 4200
राहता लोकल क्विंटल 5 2000 3500 3000
रामटेक नं. १ क्विंटल 1 4000 5000 4500
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 53 5000 6000 5500
07/02/2022
अकलुज क्विंटल 9 3000 4000 3500
राहूरी क्विंटल 2 1000 5000 3000
मंचर क्विंटल 3 1000 3500 2250
श्रीरामपूर क्विंटल 13 1000 2000 1550
सातारा क्विंटल 2 5000 6000 5500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 94 3875 6375 5125
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 4 1500 5000 4000
कराड हायब्रीड क्विंटल 30 3000 4000 4000
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 3500 4000 3800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 12 2600 3000 2800
पुणे लोकल क्विंटल 209 3000 5000 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 36 3000 3500 3250
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 4 500 1500 1000
नागपूर लोकल क्विंटल 70 3000 3200 3150
मुंबई लोकल क्विंटल 929 4000 4200 4100
पेन लोकल क्विंटल 156 4000 4200 4000
राहता लोकल क्विंटल 3 2000 4300 3000
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 59 5000 6000 5500
06/02/2022
अहमदनगर क्विंटल 13 2500 5000 3750
उस्मानाबाद क्विंटल 3 4000 4000 4000
औरंगाबाद क्विंटल 18 3000 4500 3750
खेड-चाकण क्विंटल 59 4000 6000 5000
मंचर क्विंटल 5 1500 5000 3250
श्रीरामपूर क्विंटल 13 1000 1800 1400
भुसावळ क्विंटल 1 3000 3000 3000
सातारा क्विंटल 7 5000 5500 5250
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 90 3750 5140 4375
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 3500 3250
कराड हायब्रीड क्विंटल 12 2000 3500 3500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2800 3200 3000
पुणे लोकल क्विंटल 262 3000 6000 4500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 18 2500 4000 3250
राहता लोकल क्विंटल 6 2000 5000 3000
कामठी लोकल क्विंटल 4 3000 4500 4000
रामटेक नं. १ क्विंटल 1 4000 5000 4500
05/02/2022
अकलुज क्विंटल 13 3500 4000 3800
पुणे-मांजरी क्विंटल 1 4000 4000 4000
औरंगाबाद क्विंटल 18 3000 4200 3600
राहूरी क्विंटल 14 3000 6000 4500
खेड-चाकण क्विंटल 62 4000 5000 4500
श्रीरामपूर क्विंटल 8 1000 2000 1550
सातारा क्विंटल 5 5000 6000 5500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 97 4000 7500 5625
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 3 1600 5000 3000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4000 4500 4250
कराड हायब्रीड क्विंटल 33 3000 4000 4000
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 3500 4000 3800
सोलापूर लोकल क्विंटल 1 3500 3500 3500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 25 2400 3000 2700
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 7 4000 5000 4500
नागपूर लोकल क्विंटल 100 3500 4500 4250
मुंबई लोकल क्विंटल 686 4000 4400 4200
कामठी लोकल क्विंटल 4 3000 4500 4000
रामटेक नं. १ क्विंटल 1 4000 5000 4500

 

Leave a Comment