Dodka bajar bhav : 18 ते 23 एप्रिल पर्यंतचे दोडका बाजार भाव 2022

Dodka bajar bhav : 18 ते 23 एप्रिल पर्यंतचे दोडका बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील दोडका बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Dodka rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : दोडका (शिराळी)
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
23/04/2022
औरंगाबाद क्विंटल 15 1000 1400 1200
मंगळवेढा क्विंटल 7 500 1600 1000
सोलापूर लोकल क्विंटल 15 1000 2500 1500
नाशिक लोकल क्विंटल 432 1000 2250 1660
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 10 1500 2000 1750
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 23 2000 3600 2800
22/04/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 44 2000 2500 2250
खेड-चाकण क्विंटल 46 1500 2500 2000
मंगळवेढा क्विंटल 11 600 3100 1200
राहता क्विंटल 3 2000 2500 2200
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 4000 3500
नाशिक लोकल क्विंटल 435 1250 2210 1790
पुणे लोकल क्विंटल 151 1000 2500 1750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 1700 1700 1700
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 7 2000 3000 2500
मुंबई लोकल क्विंटल 170 2000 2600 2300
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 23 2000 3200 2800
भुसावळ लोकल क्विंटल 3 1000 1000 1000
21/04/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 29 2000 4000 3000
औरंगाबाद क्विंटल 15 1000 1500 1250
खेड-चाकण क्विंटल 59 1500 2500 2000
मंचर क्विंटल 3 1000 3000 2000
मंगळवेढा क्विंटल 6 400 2500 2000
राहता क्विंटल 1 1000 1000 1000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 4000 3500
सोलापूर लोकल क्विंटल 17 300 2500 1500
नाशिक लोकल क्विंटल 324 835 2085 1415
पुणे लोकल क्विंटल 132 1000 2500 1750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 33 2000 4000 3000
मुंबई लोकल क्विंटल 321 2000 3000 2500
कराड लोकल क्विंटल 21 2000 3000 3000
भुसावळ लोकल क्विंटल 2 2500 2500 2500
20/04/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 53 2000 3000 2400
औरंगाबाद क्विंटल 25 1000 1600 1300
खेड-चाकण क्विंटल 52 1500 2500 2000
मंचर क्विंटल 3 1000 3000 2150
मंगळवेढा क्विंटल 13 500 2600 2100
राहता क्विंटल 1 2300 2300 2300
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 4000 3500
सोलापूर लोकल क्विंटल 20 500 1700 1000
नाशिक लोकल क्विंटल 48 910 2085 1416
पुणे लोकल क्विंटल 27 1000 2500 1750
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 4 500 1600 1000
मुंबई लोकल क्विंटल 397 2000 3500 2800
कराड लोकल क्विंटल 12 1000 2000 2000
भुसावळ लोकल क्विंटल 1 2000 2000 2000
19/04/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 52 2500 3000 2750
औरंगाबाद क्विंटल 20 1500 2000 1750
खेड-चाकण क्विंटल 64 1000 2000 1500
मंचर क्विंटल 2 1000 3000 2000
राहता क्विंटल 6 1000 3000 2000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1500 2000 1800
सोलापूर लोकल क्विंटल 7 300 2500 1500
नाशिक लोकल क्विंटल 276 1250 2915 2080
पुणे लोकल क्विंटल 144 1000 2500 1750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 14 1500 2000 1750
मुंबई लोकल क्विंटल 424 2500 4500 3500
कराड लोकल क्विंटल 12 1000 1500 1500
भुसावळ लोकल क्विंटल 2 2000 2000 2000
18/04/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 44 2000 3000 2500
औरंगाबाद क्विंटल 8 1000 2200 1600
मंचर क्विंटल 3 1000 3000 1950
मंगळवेढा क्विंटल 8 800 4100 2100
राहता क्विंटल 2 1500 1500 1500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1800 2200 2100
सोलापूर लोकल क्विंटल 20 500 2500 1500
नाशिक लोकल क्विंटल 272 1875 3125 2290
पुणे लोकल क्विंटल 42 1000 2500 1750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 16 2500 3000 2750
मुंबई लोकल क्विंटल 424 2500 4500 3500
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 23 1000 3000 1800
कराड लोकल क्विंटल 12 2000 2500 2500
पनवेल नं. १ क्विंटल 35 2200 2400 2300
17/04/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 31 2000 3000 2500
औरंगाबाद क्विंटल 15 1500 2500 2000
खेड-चाकण क्विंटल 55 2000 3000 2500
मंचर क्विंटल 3 1000 3000 2000
मंगळवेढा क्विंटल 7 900 2100 1400
राहता क्विंटल 1 3000 3000 3000
नाशिक लोकल क्विंटल 252 1670 3125 2125
पुणे लोकल क्विंटल 167 1000 3000 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 7 2000 3000 2500
कराड लोकल क्विंटल 12 2000 2500 2500
16/04/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 47 2000 3000 2500
औरंगाबाद क्विंटल 15 1500 2000 1750
खेड-चाकण क्विंटल 47 2000 3000 2500
मंगळवेढा क्विंटल 4 400 2500 1700
राहता क्विंटल 2 2250 2250 2250
सोलापूर लोकल क्विंटल 13 300 2500 1500
नाशिक लोकल क्विंटल 312 1080 2160 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 36 3000 4000 3500
मुंबई लोकल क्विंटल 365 2500 3500 3000
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 26 2000 4000 3600
कराड लोकल क्विंटल 18 2000 2500 2500
भुसावळ लोकल क्विंटल 2 2500 2500 2500

Leave a Comment