Dodka bajar bhav : 18 जुलै ते 23 जुलै पर्यंतचे दोडका बाजार भाव 2022

Dodka bajar bhav : 18 जुलै ते 23 जुलै पर्यंतचे दोडका बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील दोडका बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Dodka rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : दोडका (शिराळी)
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
23/07/2022
औरंगाबाद क्विंटल 6 3000 5000 4000
मंगळवेढा क्विंटल 5 1200 5300 4500
सोलापूर लोकल क्विंटल 25 1200 5500 3000
नाशिक लोकल क्विंटल 22 5830 10415 7915
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 5000 5000 5000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 15 3200 4500 3850
कराड लोकल क्विंटल 18 3000 3500 3500
22/07/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 24 3000 9000 6000
खेड-चाकण क्विंटल 43 6000 7000 6500
श्रीरामपूर क्विंटल 7 2000 3000 2550
मंगळवेढा क्विंटल 8 900 5000 3000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 6500 7000 6750
सोलापूर लोकल क्विंटल 13 2000 4000 3000
नाशिक लोकल क्विंटल 26 6670 10835 8750
पुणे लोकल क्विंटल 221 2000 5000 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 12 4000 5000 4500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 6 2000 5000 3800
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 45 2000 3500 3000
पनवेल नं. १ क्विंटल 15 5000 6000 5500
21/07/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 27 4000 5000 4500
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 3 2000 6800 6000
औरंगाबाद क्विंटल 8 2500 3500 3000
खेड-चाकण क्विंटल 53 4500 5500 5000
मंचर क्विंटल 2 4500 6000 5250
श्रीरामपूर क्विंटल 6 1000 2200 1600
मंगळवेढा क्विंटल 4 1000 6600 3300
राहता क्विंटल 3 6000 8200 7100
उस्मानाबाद हायब्रीड क्विंटल 3 2500 5000 2750
सोलापूर लोकल क्विंटल 26 2000 5000 3000
नाशिक लोकल क्विंटल 29 5835 10835 8335
पुणे लोकल क्विंटल 130 2000 5000 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 19 5000 7000 6000
मुंबई लोकल क्विंटल 223 3000 3600 3300
कराड लोकल क्विंटल 18 1000 2500 2500
पेन लोकल क्विंटल 150 4200 4400 4200
20/07/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 21 3000 7000 5000
औरंगाबाद क्विंटल 15 3250 4000 3600
खेड-चाकण क्विंटल 46 4000 5000 4500
श्रीरामपूर क्विंटल 10 1000 2000 1550
मंगळवेढा क्विंटल 8 1200 3500 3000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 6500 7000 6800
सोलापूर लोकल क्विंटल 25 1000 4500 3000
नाशिक लोकल क्विंटल 47 5835 8335 7080
पुणे लोकल क्विंटल 79 2500 5000 3750
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 11 2000 5000 3500
कराड लोकल क्विंटल 15 1500 2000 2000
पनवेल नं. १ क्विंटल 15 4000 5000 4500
19/07/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 25 4000 7000 5500
औरंगाबाद क्विंटल 5 3500 4000 3750
खेड-चाकण क्विंटल 56 4000 5000 4500
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 6 400 500 450
उस्मानाबाद हायब्रीड क्विंटल 4 2500 5000 3750
सोलापूर लोकल क्विंटल 17 1000 5000 3000
नाशिक लोकल क्विंटल 40 5000 10000 7085
पुणे लोकल क्विंटल 125 2500 5000 3750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 17 3800 5000 4400
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 16 2000 5500 4000
मुंबई लोकल क्विंटल 213 3000 3400 3200
कराड लोकल क्विंटल 9 2500 3000 3000
18/07/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 29 3000 7000 5000
औरंगाबाद क्विंटल 7 2500 3200 2850
मंचर क्विंटल 4 1100 6000 3550
श्रीरामपूर क्विंटल 5 1000 2000 1550
मंगळवेढा क्विंटल 8 1200 6000 3500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 6000 7000 6500
सोलापूर लोकल क्विंटल 26 1000 4000 2000
नाशिक लोकल क्विंटल 42 5000 7915 6250
पुणे लोकल क्विंटल 135 2000 5000 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 8 4000 5000 4500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 6 2000 5500 4000
मुंबई लोकल क्विंटल 585 3500 5000 4200
कराड लोकल क्विंटल 12 2500 3500 3500
पनवेल नं. १ क्विंटल 18 4000 4500 4250
17/07/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 32 5000 8000 6500
औरंगाबाद क्विंटल 7 3000 4000 3500
खेड-चाकण क्विंटल 58 4000 5000 4500
मंचर क्विंटल 2 4800 5000 4900
श्रीरामपूर क्विंटल 14 1500 2200 1850
मंगळवेढा क्विंटल 3 1100 5800 4800
राहता क्विंटल 3 4000 6000 5000
नाशिक लोकल क्विंटल 60 5835 10000 8335
पुणे लोकल क्विंटल 138 2000 5000 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 13 3500 4500 4000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 6 2000 5000 3800
कराड लोकल क्विंटल 15 2000 3000 3000
16/07/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 29 3000 7000 5000
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 8 1000 5500 4500
औरंगाबाद क्विंटल 6 2500 3500 3000
खेड-चाकण क्विंटल 57 3000 4000 3500
श्रीरामपूर क्विंटल 7 1000 2000 1550
मंगळवेढा क्विंटल 3 3700 6800 4100
सोलापूर लोकल क्विंटल 9 1000 4000 2000
नाशिक लोकल क्विंटल 38 5830 10000 7915
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 13 3000 5000 4000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 14 2000 4700 3400
मुंबई लोकल क्विंटल 118 3000 3600 3300
कराड लोकल क्विंटल 18 2000 3000 3000