Dodka bajar bhav : 29 जानेवारी ते 05 फेब्रुवारी पर्यंत चे दोडका बाजार भाव

Dodka bajar bhav : 29 जानेवारी ते 05 फेब्रुवारी पर्यंत चे दोडका बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे दोडका बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Dodka rate today in maharashtra 2022)

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : दोडका (शिराळी)
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
07/02/2022
मंगळवेढा क्विंटल 5 800 5400 4600
नाशिक लोकल क्विंटल 46 4160 6660 5410
पुणे लोकल क्विंटल 65 3000 4000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 3 3000 3500 3250
मुंबई लोकल क्विंटल 106 3000 5000 4000
06/02/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 8 3000 5000 4000
औरंगाबाद क्विंटल 7 3500 4500 4000
मंचर क्विंटल 1 4000 4000 4000
मंगळवेढा क्विंटल 4 1800 4500 3700
राहता क्विंटल 3 3000 5500 4000
पुणे लोकल क्विंटल 147 3000 4000 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 20 3000 4000 3500
05/02/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 4 3000 5000 4000
औरंगाबाद क्विंटल 6 3500 4000 3750
खेड-चाकण क्विंटल 43 4500 5500 5000
मंगळवेढा क्विंटल 2 3000 4400 3000
सोलापूर लोकल क्विंटल 5 500 4000 2000
नाशिक लोकल क्विंटल 44 4160 6250 5160
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 6 4000 5000 4500
मुंबई लोकल क्विंटल 185 3000 5000 4000
कराड लोकल क्विंटल 18 2500 3000 3000
04/02/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 9 2000 4000 3000
खेड-चाकण क्विंटल 21 5000 6000 5500
मंगळवेढा क्विंटल 6 800 4800 2800
राहता क्विंटल 3 4000 6000 5000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5000 6000 5500
सोलापूर लोकल क्विंटल 4 2000 4000 2500
नाशिक लोकल क्विंटल 35 3750 6665 5000
पुणे लोकल क्विंटल 90 3000 4000 3500
मुंबई लोकल क्विंटल 93 2800 4800 3800
03/02/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 9 3000 5000 4000
औरंगाबाद क्विंटल 6 4000 4500 4250
खेड-चाकण क्विंटल 63 4500 6000 5000
मंचर क्विंटल 1 1200 2800 2000
मंगळवेढा क्विंटल 4 800 5500 3800
राहता क्विंटल 3 4000 5500 4500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5000 5500 5250
सोलापूर लोकल क्विंटल 7 3000 4500 4000
नाशिक लोकल क्विंटल 104 2915 5000 3960
पुणे लोकल क्विंटल 113 3000 4000 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 11 3000 4500 3750
मुंबई लोकल क्विंटल 122 2800 4800 3800
कराड लोकल क्विंटल 24 2000 2500 2500
02/02/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 15 3000 5000 4000
औरंगाबाद क्विंटल 5 3000 3500 3250
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 3 800 1500 1000
खेड-चाकण क्विंटल 43 5000 6000 5500
मंगळवेढा क्विंटल 2 4500 6000 4500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5000 6000 5500
सोलापूर लोकल क्विंटल 15 1000 4500 3000
नाशिक लोकल क्विंटल 39 4165 6665 5830
मुंबई लोकल क्विंटल 146 3000 4000 3500
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 26 1000 2600 2000
कराड लोकल क्विंटल 21 2000 2500 2500
01/02/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 12 3000 5500 4250
औरंगाबाद क्विंटल 5 3000 4000 3500
खेड-चाकण क्विंटल 52 4000 6000 5000
मंचर क्विंटल 1 3000 3000 3000
राहता क्विंटल 3 2000 5000 3000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5000 5500 5250
सोलापूर लोकल क्विंटल 17 1000 4500 2000
नाशिक लोकल क्विंटल 35 5830 6665 6250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 1 4000 4000 4000
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 31 3000 5500 4500
कराड लोकल क्विंटल 12 2000 2500 2500
31/01/2022
औरंगाबाद क्विंटल 4 3500 4000 3750
मंगळवेढा क्विंटल 3 800 5900 3900
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 4500 5500 5000
सोलापूर लोकल क्विंटल 10 2500 4500 3000
नाशिक लोकल क्विंटल 23 4165 5835 5000
पुणे लोकल क्विंटल 31 3000 5000 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 8 3000 4000 3500
मुंबई लोकल क्विंटल 91 3000 4000 3500
कराड लोकल क्विंटल 15 2000 2500 2500
पनवेल नं. १ क्विंटल 80 4000 4500 4250

 

Leave a Comment