Dodka bajar bhav : 07 ते फेब्रुवारी ते 12 फेब्रुवारी पर्यंत चे दोडका बाजार भाव

Dodka bajar bhav : 07 ते फेब्रुवारी ते 12 फेब्रुवारी पर्यंत चे दोडका बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे दोडका बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Dodka rate today in maharashtra 2022)

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : दोडका (शिराळी)
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/02/2022
औरंगाबाद क्विंटल 5 4000 4500 4250
मंगळवेढा क्विंटल 3 1400 4400 3500
सोलापूर लोकल क्विंटल 12 500 5000 3000
नाशिक लोकल क्विंटल 27 4580 6660 5330
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 5 3500 4000 3750
कराड लोकल क्विंटल 21 2000 3000 3000
11/02/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 8 3000 5000 4000
खेड-चाकण क्विंटल 42 4000 5000 4500
मंगळवेढा क्विंटल 4 1400 3700 2200
राहता क्विंटल 3 3000 4000 3500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4500 5500 5000
सोलापूर लोकल क्विंटल 12 1500 4500 3000
नाशिक लोकल क्विंटल 26 4160 6670 5835
पुणे लोकल क्विंटल 136 2500 4500 3500
मुंबई लोकल क्विंटल 94 1400 2800 2500
10/02/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 8 3000 5000 4000
औरंगाबाद क्विंटल 7 3500 5000 4250
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 4 1000 2000 1500
खेड-चाकण क्विंटल 53 4000 5000 4500
मंगळवेढा क्विंटल 4 1000 5600 3200
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4800 5600 5200
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 4500 5000 4800
सोलापूर लोकल क्विंटल 9 2500 5500 3500
नाशिक लोकल क्विंटल 29 5000 7335 6260
पुणे लोकल क्विंटल 106 3000 4000 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 9 3000 4000 3500
मुंबई लोकल क्विंटल 68 1400 1800 1600
कराड लोकल क्विंटल 15 2000 3000 3000
पनवेल नं. १ क्विंटल 25 4000 4200 4100
09/02/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 10 3000 6000 4500
औरंगाबाद क्विंटल 5 4000 4500 4250
खेड-चाकण क्विंटल 26 4000 5000 4500
मंगळवेढा क्विंटल 3 2500 4500 3700
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 4500 5500 5000
सोलापूर लोकल क्विंटल 9 700 5000 3000
नाशिक लोकल क्विंटल 53 4585 6670 5165
पुणे लोकल क्विंटल 64 3000 4000 3500
मुंबई लोकल क्विंटल 96 3000 4000 3500
कराड लोकल क्विंटल 18 2500 3500 3500
08/02/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 10 3000 6000 4500
औरंगाबाद क्विंटल 4 3000 4000 3500
खेड-चाकण क्विंटल 53 4500 5500 5000
राहता क्विंटल 1 6000 6000 6000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5000 6000 5500
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 4500 5500 5000
सोलापूर लोकल क्विंटल 13 700 5000 3000
पुणे लोकल क्विंटल 51 2500 4000 3250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 10 2500 4000 3250
मुंबई लोकल क्विंटल 88 3000 4000 3500
कराड लोकल क्विंटल 21 3000 3500 3500
पनवेल नं. १ क्विंटल 25 4000 4500 4250
07/02/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 2 3000 5000 4000
मंगळवेढा क्विंटल 5 800 5400 4600
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 4500 5000 4800
नाशिक लोकल क्विंटल 46 4160 6660 5410
पुणे लोकल क्विंटल 65 3000 4000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 3 3000 3500 3250
मुंबई लोकल क्विंटल 106 3000 5000 4000
कराड लोकल क्विंटल 15 2500 3000 3000
06/02/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 8 3000 5000 4000
औरंगाबाद क्विंटल 7 3500 4500 4000
खेड-चाकण क्विंटल 56 4500 5500 5000
मंचर क्विंटल 1 4000 4000 4000
मंगळवेढा क्विंटल 4 1800 4500 3700
राहता क्विंटल 3 3000 5500 4000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 4000 3500
नाशिक लोकल क्विंटल 81 5000 6250 5540
पुणे लोकल क्विंटल 147 3000 4000 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 20 3000 4000 3500
कराड लोकल क्विंटल 21 3000 4000 4000
05/02/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 4 3000 5000 4000
औरंगाबाद क्विंटल 6 3500 4000 3750
खेड-चाकण क्विंटल 43 4500 5500 5000
मंगळवेढा क्विंटल 2 3000 4400 3000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5000 6000 5500
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 4500 5500 5000
सोलापूर लोकल क्विंटल 5 500 4000 2000
नाशिक लोकल क्विंटल 44 4160 6250 5160
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 6 4000 5000 4500
मुंबई लोकल क्विंटल 185 3000 5000 4000
कराड लोकल क्विंटल 18 2500 3000 3000
पनवेल नं. १ क्विंटल 50 4500 5000 4750

 

Leave a Comment