Dodka bajar bhav today : आजचे दोडका बाजार भाव 2022

Dodka bajar bhav today : आजचे दोडका बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील दोडका बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Dodka rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : दोडका (शिराळी)
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
05/07/2022
AURANGABAD —- QUINTAL 12 2500 3000 2750
KHED-CHAKAN —- QUINTAL 58 3500 4500 4000
SOLAPUR LOCAL QUINTAL 21 1000 3500 2000
NASHIK LOCAL QUINTAL 84 3750 5000 4500
PUNE LOCAL QUINTAL 297 2000 3000 2500
PUNE-MOSHI LOCAL QUINTAL 15 3200 4000 3600
MUMBAI LOCAL QUINTAL 687 2400 3400 2900
VADGAON PETH LOCAL QUINTAL 70 2000 4000 2800
KARAD LOCAL QUINTAL 15 1500 2000 2000
PANVEL No. 1 QUINTAL 23 3000 3400 3200
04/07/2022
PUNE-MANJRI —- QUINTAL 47 4000 6000 5000
JUNNAR (NARAYANGAON) —- QUINTAL 7 1000 4000 3000
AURANGABAD —- QUINTAL 11 2600 3000 2800
SHRIRAMPUR —- QUINTAL 8 1500 2500 2000
MANGALWEDHA —- QUINTAL 11 600 5000 3800
KALYAN HYBRID QUINTAL 3 4000 5000 4500
SOLAPUR LOCAL QUINTAL 37 600 3000 2000
NASHIK LOCAL QUINTAL 117 3750 5625 4500
PUNE LOCAL QUINTAL 176 2000 4000 3000
PUNE-MOSHI LOCAL QUINTAL 17 4000 4500 4250
JUNNAR-OTUR LOCAL QUINTAL 16 1000 3800 2500
MUMBAI LOCAL QUINTAL 808 2600 3200 2900
VADGAON PETH LOCAL QUINTAL 23 2000 3000 2800
KARAD LOCAL QUINTAL 21 2000 2500 2500
PANVEL No. 1 QUINTAL 22 3500 4000 3850
03/07/2022
PUNE-MANJRI —- QUINTAL 29 3500 6000 4750
AURANGABAD —- QUINTAL 12 2200 3500 2850
KHED-CHAKAN —- QUINTAL 53 4000 5000 4500
SHRIRAMPUR —- QUINTAL 10 2000 3500 2750
MANGALWEDHA —- QUINTAL 3 2900 5000 4600
PUNE LOCAL QUINTAL 286 2000 3000 2500
PUNE-PIMPRI LOCAL QUINTAL 1 3400 3400 3400
PUNE-MOSHI LOCAL QUINTAL 28 2000 4000 3000
JUNNAR-OTUR LOCAL QUINTAL 14 1000 4010 2700
KARAD LOCAL QUINTAL 15 2000 3000 3000
02/07/2022
PUNE-MANJRI —- QUINTAL 32 3000 5000 4000
JUNNAR (NARAYANGAON) —- QUINTAL 20 400 4300 3800
AURANGABAD —- QUINTAL 24 2000 3200 2600
KHED-CHAKAN —- QUINTAL 54 3500 4500 4000
SHRIRAMPUR —- QUINTAL 6 1000 1500 1250
MANGALWEDHA —- QUINTAL 5 1200 5700 2900
RAHATA —- QUINTAL 1 6000 6000 6000
KALYAN HYBRID QUINTAL 3 4000 5000 4500
SOLAPUR LOCAL QUINTAL 28 1500 4000 3000
NASHIK LOCAL QUINTAL 95 2915 5040 4000
PUNE-MOSHI LOCAL QUINTAL 14 3000 4000 3500
JUNNAR-OTUR LOCAL QUINTAL 119 1000 4000 2500
KARAD LOCAL QUINTAL 21 1500 2500 2500
PANVEL No. 1 QUINTAL 20 4000 4500 4250
01/07/2022
PUNE-MANJRI —- QUINTAL 22 3000 5000 4000
JUNNAR (NARAYANGAON) —- QUINTAL 10 500 4510 4000
KHED-CHAKAN —- QUINTAL 53 3500 4500 4000
SHRIRAMPUR —- QUINTAL 12 1000 2000 1550
MANGALWEDHA —- QUINTAL 5 1300 6400 3000
RAHATA —- QUINTAL 4 3000 4500 3700
KALYAN HYBRID QUINTAL 3 4000 5000 4500
SOLAPUR LOCAL QUINTAL 24 1500 4000 2500
NASHIK LOCAL QUINTAL 97 2500 5660 4415
PUNE LOCAL QUINTAL 211 2000 3000 2500
PUNE-PIMPRI LOCAL QUINTAL 1 4000 4000 4000
PUNE-MOSHI LOCAL QUINTAL 10 3000 4000 3500
JUNNAR-OTUR LOCAL QUINTAL 16 2000 4000 3000
MUMBAI LOCAL QUINTAL 674 2400 3600 3000
PANVEL No. 1 QUINTAL 20 4000 4500 4250
30/06/2022
PUNE-MANJRI —- QUINTAL 41 4000 6000 5000
AURANGABAD —- QUINTAL 16 2500 3500 3000
KHED-CHAKAN —- QUINTAL 62 4000 5000 4500
MANCHAR —- QUINTAL 8 1500 3500 2500
SHRIRAMPUR —- QUINTAL 8 1500 2500 2000
MANGALWEDHA —- QUINTAL 6 1500 5900 3700
RAHATA —- QUINTAL 3 4000 5000 4500
OSMANABAD HYBRID QUINTAL 8 2000 5000 3000
KALYAN HYBRID QUINTAL 3 4000 5000 4500
SOLAPUR LOCAL QUINTAL 8 1000 4000 2500
NASHIK LOCAL QUINTAL 100 2915 5415 4460
PUNE LOCAL QUINTAL 182 2000 4000 3000
PUNE-PIMPRI LOCAL QUINTAL 1 4000 4000 4000
PUNE-MOSHI LOCAL QUINTAL 23 1500 4000 2750
MUMBAI LOCAL QUINTAL 722 2800 3400 3100
KARAD LOCAL QUINTAL 21 2500 3500 3500
29/06/2022
PUNE-MANJRI —- QUINTAL 20 4000 6500 5250
JUNNAR (NARAYANGAON) —- QUINTAL 18 250 4000 3000
AURANGABAD —- QUINTAL 9 3000 3200 3100
KHED-CHAKAN —- QUINTAL 42 3300 4400 4000
MANCHAR —- QUINTAL 7 2000 3500 2250
SHRIRAMPUR —- QUINTAL 7 1500 2000 1750
MANGALWEDHA —- QUINTAL 7 1000 7300 2900
KALYAN HYBRID QUINTAL 3 4500 5000 4750
SOLAPUR LOCAL QUINTAL 22 2000 4000 3000
NASHIK LOCAL QUINTAL 64 4165 5660 5000
PUNE LOCAL QUINTAL 133 2000 3500 2750
PUNE-PIMPRI LOCAL QUINTAL 1 3300 3300 3300
JUNNAR-OTUR LOCAL QUINTAL 14 1000 4000 2500
MUMBAI LOCAL QUINTAL 440 2600 3200 2900
VADGAON PETH LOCAL QUINTAL 26 1500 3000 2800
KARAD LOCAL QUINTAL 21 2000 3000 3000
28/06/2022
PUNE-MANJRI —- QUINTAL 46 3000 6500 4750
JUNNAR (NARAYANGAON) —- QUINTAL 11 400 3510 3000
AURANGABAD —- QUINTAL 12 2500 3500 3000
CHANDRAPUR-GANJWAD —- QUINTAL 3 700 1000 800
KHED-CHAKAN —- QUINTAL 70 3500 4500 4000
MANCHAR —- QUINTAL 5 1500 4000 2750
KALYAN HYBRID QUINTAL 3 4500 5000 4750
SOLAPUR LOCAL QUINTAL 12 700 3500 2500
NASHIK LOCAL QUINTAL 90 3750 5835 5000
PUNE LOCAL QUINTAL 145 2000 3500 2750
PUNE-MOSHI LOCAL QUINTAL 33 3000 4000 3500
JUNNAR-OTUR LOCAL QUINTAL 85 2000 4000 3100
MUMBAI LOCAL QUINTAL 668 2600 3200 2900
KARAD LOCAL QUINTAL 12 2500 3000 3000
PANVEL No. 1 QUINTAL 20 4000 4500 4250