Draksh bajar bhav : 29 जानेवारी ते 05 फेब्रुवारी पर्यंत चे द्राक्ष बाजार भाव

Draksh bajar bhav : 29 जानेवारी ते 05 फेब्रुवारी पर्यंत चे द्राक्ष बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे द्राक्ष बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Draksh rate today in maharashtra 2022)

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : द्राक्ष
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
07/02/2022
पुणे लोकल क्विंटल 552 2000 8500 5300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 48 5000 5000 5000
नागपूर लोकल क्विंटल 102 4000 6000 5500
नाशिक नाशिक क्विंटल 70 2000 3600 3000
06/02/2022
औरंगाबाद क्विंटल 109 2000 4700 3350
पुणे लोकल क्विंटल 983 2000 7000 4500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 41 4000 5000 4500
05/02/2022
औरंगाबाद क्विंटल 130 2200 3500 2850
सोलापूर लोकल नग 1230 80 200 180
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 50 4000 5000 4500
नाशिक नाशिक क्विंटल 62 2500 4200 3500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला नाशिक क्विंटल 60 2600 4000 2800
नागपूर नाशिक क्विंटल 142 4000 6000 5500
04/02/2022
मुंबई – फ्रुट मार्केट क्विंटल 1057 5500 10000 7750
सोलापूर लोकल नग 1397 110 240 160
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 6 1100 3800 2450
पुणे लोकल क्विंटल 706 2000 8000 5000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 20 5000 5000 5000
नाशिक नाशिक क्विंटल 60 2500 4200 3500
जळगाव नाशिक क्विंटल 15 2500 4500 3500
नागपूर नाशिक क्विंटल 142 4000 6000 5500
03/02/2022
औरंगाबाद क्विंटल 112 2000 3500 2750
मुंबई – फ्रुट मार्केट क्विंटल 797 5500 10000 7750
सोलापूर लोकल नग 2010 80 200 120
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 7 1400 3500 2450
पुणे लोकल क्विंटल 631 1500 8000 4500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 107 4000 5000 4500
नाशिक नाशिक क्विंटल 42 2000 3600 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला नाशिक क्विंटल 250 3000 4000 3500
जळगाव नाशिक क्विंटल 7 3000 4500 3500
02/02/2022
औरंगाबाद क्विंटल 112 2500 3500 3000
मुंबई – फ्रुट मार्केट क्विंटल 705 5300 10000 7650
सोलापूर लोकल नग 1507 600 1800 1000
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 5 1300 4200 2750
जळगाव नाशिक क्विंटल 8 3000 4000 3500
01/02/2022
औरंगाबाद क्विंटल 67 3500 5500 4500
मुंबई – फ्रुट मार्केट क्विंटल 763 5300 10000 7650
सोलापूर लोकल नग 1817 60 140 90
उस्मानाबाद लोकल क्विंटल 4 1100 2400 1750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 29 4000 5000 4500
नाशिक नाशिक क्विंटल 30 2000 4500 3800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला नाशिक क्विंटल 270 4000 7000 5500
31/01/2022
औरंगाबाद क्विंटल 55 2000 8000 5000
मुंबई – फ्रुट मार्केट क्विंटल 807 5300 10000 7650
सोलापूर लोकल नग 1800 60 200 130
पुणे लोकल क्विंटल 316 2000 7500 4800
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 8 4000 6000 5000
नाशिक नाशिक क्विंटल 40 2000 4500 3800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला नाशिक क्विंटल 330 3800 4800 4300
जळगाव नाशिक क्विंटल 11 2500 3500 3000
नागपूर नाशिक क्विंटल 63 5000 6000 5750

 

Leave a Comment