Dudhi bhopla bajar bhav : 4-9 एप्रिल पर्यंतचे दुधी भोपळा बाजार भाव 2022

Dudhi bhopla bajar bhav : 4-9 एप्रिल पर्यंतचे दुधी भोपळा बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील दुधी भोपळा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Dudhi bhopla rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : दुधी भोपळा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
09/04/2022
औरंगाबाद क्विंटल 13 500 700 600
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 6 500 1000 700
श्रीरामपूर क्विंटल 6 500 900 700
भुसावळ क्विंटल 3 1000 1000 1000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1117 400 1000 660
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 1000 1300 1150
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 2500 2500 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 33 700 1200 950
नागपूर लोकल क्विंटल 350 800 1000 950
कामठी लोकल क्विंटल 1 500 1000 800
पनवेल नं. १ क्विंटल 75 800 1000 900
08/04/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 57 500 1000 700
खेड-चाकण क्विंटल 52 1000 2000 1500
श्रीरामपूर क्विंटल 12 500 900 700
भुसावळ क्विंटल 2 1000 1000 1000
राहता क्विंटल 3 500 1000 750
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1180 335 835 500
पुणे लोकल क्विंटल 212 700 2000 1350
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 1000 1400 1200
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 2000 2000 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 18 1000 1500 1250
मुंबई लोकल क्विंटल 81 800 1200 1000
कामठी लोकल क्विंटल 3 600 1000 900
पनवेल नं. १ क्विंटल 70 800 1000 900
07/04/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 69 500 1000 700
औरंगाबाद क्विंटल 14 700 800 750
श्रीरामपूर क्विंटल 6 500 1000 750
भुसावळ क्विंटल 4 1000 1000 1000
सातारा क्विंटल 8 1000 1200 1100
राहता क्विंटल 6 1000 1300 1150
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1177 335 1000 565
कल्याण हायब्रीड नग 3 800 1000 900
पुणे लोकल क्विंटल 264 700 1400 1050
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 2500 2500 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 46 1000 2000 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 350 800 1200 1025
मुंबई लोकल क्विंटल 116 1000 2000 1500
मंचर लोकल क्विंटल 19 300 1200 750
कराड लोकल क्विंटल 6 1000 1200 1200
कामठी लोकल क्विंटल 2 600 1000 900
06/04/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 76 500 1000 700
औरंगाबाद क्विंटल 13 800 1000 900
राहूरी क्विंटल 7 500 1500 1000
खेड-चाकण क्विंटल 58 500 1500 1000
श्रीरामपूर क्विंटल 6 500 1000 750
भुसावळ क्विंटल 1 1000 1000 1000
सातारा क्विंटल 5 1000 1500 1250
राहता क्विंटल 6 800 1800 1200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1316 335 865 600
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 800 1000 900
पुणे लोकल क्विंटल 216 700 2000 1350
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 1000 1300 1150
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 1500 2500 2000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 21 300 1000 800
नागपूर लोकल क्विंटल 350 1500 1800 1750
मुंबई लोकल क्विंटल 76 1000 1600 1300
कराड लोकल क्विंटल 9 1000 1200 1200
कामठी लोकल क्विंटल 2 600 1000 900
पनवेल नं. १ क्विंटल 35 1000 1200 1100
05/04/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 90 500 1000 700
औरंगाबाद क्विंटल 5 600 900 750
खेड-चाकण क्विंटल 58 500 1500 1000
भुसावळ क्विंटल 4 1000 1000 1000
सातारा क्विंटल 13 1000 1500 1250
राहता क्विंटल 4 800 1800 1200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1260 465 1200 800
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 800 1000 900
पुणे लोकल क्विंटल 310 800 2000 1400
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 100 1500 1250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 1500 1500 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 25 1000 2000 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 300 1000 1200 1150
मुंबई लोकल क्विंटल 140 1000 1400 1300
मंचर लोकल क्विंटल 16 500 1200 850
कराड लोकल क्विंटल 15 1000 2000 2000
कामठी लोकल क्विंटल 3 400 800 700
पनवेल नं. १ क्विंटल 22 1000 1200 1100
इस्लामपूर नं. १ क्विंटल 3 500 800 600
04/04/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 73 500 1000 700
औरंगाबाद क्विंटल 11 500 600 550
श्रीरामपूर क्विंटल 6 500 1000 750
सातारा क्विंटल 5 1000 1300 1150
राहता क्विंटल 2 1600 1600 1600
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1227 335 1035 665
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1000 1400 1200
पुणे लोकल क्विंटल 263 800 2000 1400
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 1000 1500 1250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 31 700 1300 1000
नागपूर लोकल क्विंटल 320 800 1000 950
मुंबई लोकल क्विंटल 226 1000 2000 1500
मंचर लोकल क्विंटल 6 500 1200 850
कराड लोकल क्विंटल 9 800 1000 1000
03/04/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 60 500 1000 700
औरंगाबाद क्विंटल 3 800 1000 900
खेड-चाकण क्विंटल 48 500 1500 1000
श्रीरामपूर क्विंटल 7 800 1000 900
भुसावळ क्विंटल 1 1000 1000 1000
सातारा क्विंटल 8 800 1200 1000
राहता क्विंटल 6 500 900 700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1169 335 1465 935
पुणे लोकल क्विंटल 291 1000 1600 1300
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 9 1000 1400 1200
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 1500 1500 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 34 1000 1500 1250
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 35 200 650 450
मंचर लोकल क्विंटल 25 625 2110 1325
पेन लोकल क्विंटल 123 4600 4800 4600
कामठी लोकल क्विंटल 2 800 1200 1100
02/04/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 53 1000 2500 1500
औरंगाबाद क्विंटल 6 800 1200 1000
राहूरी क्विंटल 4 200 600 400
खेड-चाकण क्विंटल 46 500 1500 1000
भुसावळ क्विंटल 1 1000 1000 1000
सातारा क्विंटल 8 800 1000 900
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 749 660 1460 1060
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 1200 1500 1350
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 2000 2500 2250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 11 1000 1200 1100
मुंबई लोकल क्विंटल 122 1000 2000 1500
कामठी लोकल क्विंटल 3 800 1200 1100
पनवेल नं. १ क्विंटल 48 800 1000 900

 

Leave a Comment