Dudhi bhopla bajar bhav : 13-ते-18 जून पर्यंतचे दुधी भोपळा बाजार भाव 2022

Dudhi bhopla bajar bhav : 13-ते-18 जून पर्यंतचे दुधी भोपळा बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील दुधी भोपळा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Dudhi bhopla rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : दुधी भोपळा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
18/06/2022
औरंगाबाद क्विंटल 11 500 1000 750
भुसावळ क्विंटल 1 1000 1000 1000
राहता क्विंटल 4 500 1500 1000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 731 800 2070 1530
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 1000 1500 1250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 1000 2000 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 35 1000 1200 1100
नागपूर लोकल क्विंटल 350 1000 1200 1150
कराड लोकल क्विंटल 12 1000 1200 1200
कामठी लोकल क्विंटल 3 1000 1600 1400
17/06/2022
उस्मानाबाद क्विंटल 9 1000 1500 1250
पुणे-मांजरी क्विंटल 90 1500 2000 1700
खेड-चाकण क्विंटल 43 1000 2000 1500
श्रीरामपूर क्विंटल 10 500 900 700
राहता क्विंटल 4 800 1500 1100
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 758 665 1870 1135
पुणे लोकल क्विंटल 236 1000 3500 2250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 1000 1200 1100
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 1500 1500 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 16 1000 1500 1250
कामठी लोकल क्विंटल 3 800 1200 1100
पनवेल नं. १ क्विंटल 50 2000 2200 2100
16/06/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 62 1500 2000 1700
औरंगाबाद क्विंटल 13 700 900 800
खेड-चाकण क्विंटल 63 1000 2000 1500
श्रीरामपूर क्विंटल 8 500 700 600
भुसावळ क्विंटल 1 1000 1000 1000
सातारा क्विंटल 7 1000 1500 1250
राहता क्विंटल 4 800 1500 1100
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 721 665 2335 1500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 800 1200 1000
पुणे लोकल क्विंटल 218 1000 2000 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 1000 3000 2000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 1500 2000 1750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 69 1400 2000 1700
नागपूर लोकल क्विंटल 350 1200 1500 1425
मंचर लोकल क्विंटल 17 1000 1600 1325
कराड लोकल क्विंटल 12 1000 1500 1500
15/06/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 74 1500 2000 1700
औरंगाबाद क्विंटल 13 600 900 750
राहूरी क्विंटल 3 300 700 500
खेड-चाकण क्विंटल 37 500 1500 1000
श्रीरामपूर क्विंटल 8 500 1000 750
भुसावळ क्विंटल 1 1000 1000 1000
सातारा क्विंटल 3 1000 1500 1250
राहता क्विंटल 9 800 1500 1100
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 921 865 1800 1200
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 800 1200 1000
पुणे लोकल क्विंटल 187 1000 2500 1750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 1500 2000 1750
नागपूर लोकल क्विंटल 200 1200 1500 1425
मंचर लोकल क्विंटल 19 1000 1500 1250
कराड लोकल क्विंटल 24 1000 1200 1200
पनवेल नं. १ क्विंटल 36 2000 2500 2300
14/06/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 66 1500 2000 1700
औरंगाबाद क्विंटल 12 500 900 700
खेड-चाकण क्विंटल 63 1000 2000 1500
सातारा क्विंटल 6 1000 1200 1100
राहता क्विंटल 4 1000 1800 1400
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1021 1000 1735 1335
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 800 1200 1000
पुणे लोकल क्विंटल 224 1000 2000 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 1000 1200 1100
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 6 1000 1800 1400
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 39 1500 2000 1750
नागपूर लोकल क्विंटल 230 1200 1500 1425
मुंबई लोकल क्विंटल 40 1800 2400 2100
मंचर लोकल क्विंटल 19 1000 1700 1350
कराड लोकल क्विंटल 24 1000 1200 1200
पनवेल नं. १ क्विंटल 40 1800 2000 1900
13/06/2022
औरंगाबाद क्विंटल 9 600 1200 900
राहूरी क्विंटल 3 300 700 500
श्रीरामपूर क्विंटल 8 400 800 600
सातारा क्विंटल 2 1000 1500 1250
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 856 665 1665 1135
पुणे लोकल क्विंटल 105 1200 2500 1850
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 1000 1200 1100
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 1500 1700 1600
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 39 1500 2000 1750
नागपूर लोकल क्विंटल 200 1200 1500 1425
मंचर लोकल क्विंटल 10 1000 1700 1400
कराड लोकल क्विंटल 12 800 1000 1000
वाई लोकल क्विंटल 6 1500 1800 1650
कामठी लोकल क्विंटल 2 1000 1800 1600
पनवेल नं. १ क्विंटल 35 1800 2000 1900
12/06/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 79 1500 2000 1700
औरंगाबाद क्विंटल 15 700 900 800
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 6 700 1200 1000
राहूरी क्विंटल 4 300 500 400
श्रीरामपूर क्विंटल 10 500 900 700
सातारा क्विंटल 6 1000 2000 1500
राहता क्विंटल 3 500 1200 800
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 873 660 2080 1415
पुणे लोकल क्विंटल 277 1000 2500 1750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 1500 1500 1500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 1000 2000 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 31 1500 2000 1750
नागपूर लोकल क्विंटल 220 1200 1500 1425
मंचर लोकल क्विंटल 40 1000 1700 1350
कराड लोकल क्विंटल 12 800 1000 1000
कामठी लोकल क्विंटल 3 1000 1600 1400
11/06/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 81 1000 2000 1500
औरंगाबाद क्विंटल 15 1000 1400 1200
राहूरी क्विंटल 3 500 1000 750
खेड-चाकण क्विंटल 59 1000 2000 1500
श्रीरामपूर क्विंटल 7 500 700 600
सातारा क्विंटल 7 1000 1200 1100
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 810 660 1800 1130
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1000 1500 1250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 1500 1600 1550
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 31 1000 2000 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 250 1000 1200 1150
मुंबई लोकल क्विंटल 88 1800 2400 2100
कराड लोकल क्विंटल 9 1000 1500 1500