Dudhi bhopla bajar bhav : 16 ते 21 मे पर्यंतचे दुधी भोपळा बाजार भाव 2022

Dudhi bhopla bajar bhav : 16 ते 21 मे पर्यंतचे दुधी भोपळा बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील दुधी भोपळा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Dudhi bhopla rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : दुधी भोपळा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
21/05/2022
औरंगाबाद क्विंटल 11 700 900 800
श्रीरामपूर क्विंटल 8 500 700 600
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1546 330 1000 665
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 9 700 1200 950
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 1200 2000 1600
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 48 1000 1500 1250
नागपूर लोकल क्विंटल 200 800 1000 950
कराड लोकल क्विंटल 6 1000 1200 1200
वाई लोकल क्विंटल 7 1000 1500 1350
20/05/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 80 1000 2000 1500
खेड-चाकण क्विंटल 60 1500 2500 2000
श्रीरामपूर क्विंटल 8 500 900 700
भुसावळ क्विंटल 2 1000 1000 1000
राहता क्विंटल 3 500 1300 900
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1527 400 1000 665
पुणे लोकल क्विंटल 245 1000 2000 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1000 1200 1100
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 1000 2200 1600
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 43 1000 2000 1500
मुंबई लोकल क्विंटल 242 1400 2000 1700
कामठी लोकल क्विंटल 3 600 1000 900
पनवेल नं. १ क्विंटल 52 1200 1500 1350
19/05/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 64 1000 1700 1500
औरंगाबाद क्विंटल 16 800 1000 800
खेड-चाकण क्विंटल 64 1500 2500 2000
श्रीरामपूर क्विंटल 7 500 700 600
भुसावळ क्विंटल 2 1500 1500 1500
सातारा क्विंटल 23 1000 1500 1250
राहता क्विंटल 5 500 1300 900
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1367 335 1200 935
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 800 1200 950
पुणे लोकल क्विंटल 349 1000 2000 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 1300 1500 1400
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 1200 2000 1600
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 67 700 1500 1100
नागपूर लोकल क्विंटल 280 600 1000 950
मुंबई लोकल क्विंटल 6 1400 2000 1700
मंचर लोकल क्विंटल 36 650 1300 975
कराड लोकल क्विंटल 12 800 1200 1200
कामठी लोकल क्विंटल 3 600 1000 900
18/05/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 59 1500 2500 2000
औरंगाबाद क्विंटल 7 700 900 800
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 11 600 1000 800
खेड-चाकण क्विंटल 63 1500 2500 2000
श्रीरामपूर क्विंटल 8 500 800 650
भुसावळ क्विंटल 1 2000 2000 2000
सातारा क्विंटल 10 1000 1500 1250
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1522 335 1335 935
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1000 1500 1250
पुणे लोकल क्विंटल 206 1000 2000 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 1000 1200 1100
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 1500 2000 1750
नागपूर लोकल क्विंटल 250 600 800 750
मुंबई लोकल क्विंटल 174 1400 2200 1800
मंचर लोकल क्विंटल 19 625 2000 1310
कराड लोकल क्विंटल 9 1000 1200 1200
वाई लोकल क्विंटल 8 1800 2200 2000
कामठी लोकल क्विंटल 1 500 1000 800
17/05/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 98 1500 2500 2000
खेड-चाकण क्विंटल 63 1000 2000 1500
भुसावळ क्विंटल 2 1000 1000 1000
सातारा क्विंटल 8 1000 1500 1250
राहता क्विंटल 3 500 1300 900
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1346 665 1700 1135
पुणे लोकल क्विंटल 167 1000 2500 1750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 1000 1200 1100
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 2000 2000 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 33 1000 1500 1250
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 29 300 800 500
नागपूर लोकल क्विंटल 250 600 800 675
मंचर लोकल क्विंटल 23 625 1300 925
कराड लोकल क्विंटल 9 1000 1200 1200
पनवेल नं. १ क्विंटल 55 1300 1500 1400
इस्लामपूर नं. १ क्विंटल 3 1000 1500 1300
16/05/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 84 1000 1700 1200
औरंगाबाद क्विंटल 15 700 800 750
राहूरी क्विंटल 2 500 1000 750
श्रीरामपूर क्विंटल 6 500 700 600
सातारा क्विंटल 7 1000 1500 1250
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1057 465 1500 956
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1000 1600 1200
पुणे लोकल क्विंटल 212 1000 2500 1750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 1200 1400 1300
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 1800 2200 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 56 800 2000 1400
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 23 300 1000 700
नागपूर लोकल क्विंटल 15 2000 2200 2150
मुंबई लोकल क्विंटल 168 1200 1800 1500
मंचर लोकल क्विंटल 21 725 1300 925
कराड लोकल क्विंटल 9 1000 1200 1200
पेन लोकल क्विंटल 201 4200 4400 4200
कामठी लोकल क्विंटल 2 600 1000 900
पनवेल नं. १ क्विंटल 82 1200 1400 1300
15/05/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 86 1000 2000 1500
औरंगाबाद क्विंटल 12 600 1000 800
खेड-चाकण क्विंटल 59 1000 2000 1500
श्रीरामपूर क्विंटल 8 500 800 650
भुसावळ क्विंटल 1 1000 1000 1000
सातारा क्विंटल 8 800 1200 1000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 840 400 2000 1035
पुणे लोकल क्विंटल 241 1000 2000 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 1200 1400 1300
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 1000 1500 1250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 17 1000 2000 1500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 6 200 1810 500
नागपूर लोकल क्विंटल 250 600 800 750
मंचर लोकल क्विंटल 32 200 1500 850
कराड लोकल क्विंटल 15 1000 1200 1200
इस्लामपूर नं. १ क्विंटल 5 1000 1200 1100
14/05/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 96 1000 2000 1500
औरंगाबाद क्विंटल 20 600 800 700
खेड-चाकण क्विंटल 59 1000 2000 1500
श्रीरामपूर क्विंटल 8 500 700 600
सातारा क्विंटल 11 800 1000 900
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1128 465 1665 1000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1000 1600 1200
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 1800 1800 1800
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 29 800 1500 1150
नागपूर लोकल क्विंटल 300 800 1000 950
मुंबई लोकल क्विंटल 108 1400 2400 1900
कराड लोकल क्विंटल 6 1000 1500 1500
पनवेल नं. १ क्विंटल 80 1200 1400 1300