Dudhi bhopla bajar bhav : 18 ते 23 एप्रिल पर्यंतचे दुधी भोपळा बाजार भाव 2022

Dudhi bhopla bajar bhav : 18 ते 23 एप्रिल पर्यंतचे दुधी भोपळा बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील दुधी भोपळा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Dudhi bhopla rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : दुधी भोपळा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
23/04/2022
औरंगाबाद क्विंटल 25 700 900 800
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1398 330 660 500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 1000 1300 1150
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 1200 1500 1350
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 45 700 1200 950
नागपूर लोकल क्विंटल 300 800 1000 950
कामठी लोकल क्विंटल 2 600 1000 900
पनवेल नं. १ क्विंटल 80 800 1000 900
22/04/2022
खेड-चाकण क्विंटल 57 1000 1500 1000
श्रीरामपूर क्विंटल 9 500 900 700
भुसावळ क्विंटल 10 1000 1000 1000
राहता क्विंटल 4 400 600 500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1558 130 535 235
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 800 1400 1200
पुणे लोकल क्विंटल 225 700 2000 1350
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 700 1000 850
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 1300 1300 1300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 20 10 1500 1250
मुंबई लोकल क्विंटल 208 1000 1200 1100
वाई लोकल क्विंटल 8 1000 1500 1250
कामठी लोकल क्विंटल 2 600 1000 900
पनवेल नं. १ क्विंटल 74 800 1000 900
इस्लामपूर नं. १ क्विंटल 3 600 800 700
21/04/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 60 700 1500 1200
औरंगाबाद क्विंटल 18 700 900 800
खेड-चाकण क्विंटल 57 1000 2000 1500
श्रीरामपूर क्विंटल 4 500 900 700
भुसावळ क्विंटल 15 1000 1000 1000
सातारा क्विंटल 15 800 1000 900
राहता क्विंटल 4 1000 1000 1000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1479 200 665 365
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 800 1400 1000
पुणे लोकल क्विंटल 268 700 2000 1350
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 1000 1200 1100
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 1500 2000 1750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 74 1000 1500 1250
नागपूर लोकल क्विंटल 300 900 1000 950
मंचर लोकल क्विंटल 20 250 1100 675
कराड लोकल क्विंटल 15 500 1000 1000
पनवेल नं. १ क्विंटल 62 1000 1200 1100
20/04/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 61 600 1200 1000
औरंगाबाद क्विंटल 9 600 800 700
खेड-चाकण क्विंटल 59 1000 2000 1500
श्रीरामपूर क्विंटल 9 500 700 600
भुसावळ क्विंटल 10 1000 1000 1000
सातारा क्विंटल 11 800 1000 900
राहता क्विंटल 4 500 1200 800
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1320 335 865 500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 800 1400 1200
पुणे लोकल क्विंटल 181 700 2000 1400
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 1000 1200 1100
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 1500 1500 1500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 86 300 800 600
नागपूर लोकल क्विंटल 300 800 1000 950
मुंबई लोकल क्विंटल 153 1000 1800 1400
मंचर लोकल क्विंटल 15 625 1200 675
कराड लोकल क्विंटल 9 600 1000 1000
वाई लोकल क्विंटल 8 1000 1200 1100
कामठी लोकल क्विंटल 2 400 800 700
पनवेल नं. १ क्विंटल 70 1000 1200 1100
19/04/2022
अहमदनगर क्विंटल 33 500 1000 750
पुणे-मांजरी क्विंटल 66 700 1200 1000
औरंगाबाद क्विंटल 16 900 1000 950
खेड-चाकण क्विंटल 60 500 1500 1000
भुसावळ क्विंटल 14 1000 1000 1000
सातारा क्विंटल 10 800 1000 900
राहता क्विंटल 4 500 1200 800
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1218 400 1210 1000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 800 1200 1000
पुणे लोकल क्विंटल 270 700 2000 1350
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 1000 1200 1100
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 1600 1600 1600
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 55 800 1500 1150
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 14 250 600 400
नागपूर लोकल क्विंटल 360 800 1000 950
मुंबई लोकल क्विंटल 116 1000 1600 1300
मंचर लोकल क्विंटल 23 200 1200 700
कराड लोकल क्विंटल 12 500 800 800
वाई लोकल क्विंटल 9 1000 1200 1100
कामठी लोकल क्विंटल 2 400 800 700
इस्लामपूर नं. १ क्विंटल 3 600 1000 800
18/04/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 62 700 1200 1000
औरंगाबाद क्विंटल 10 600 1000 800
श्रीरामपूर क्विंटल 4 500 800 650
सातारा क्विंटल 12 800 1200 1000
राहता क्विंटल 3 400 1300 900
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1169 335 1335 835
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 800 1200 1000
पुणे लोकल क्विंटल 187 700 2000 1400
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 1000 1500 1250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 1000 2000 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 58 1000 1500 1250
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 64 200 700 500
मुंबई लोकल क्विंटल 103 1500 2000 1800
मंचर लोकल क्विंटल 19 600 1300 950
कराड लोकल क्विंटल 6 800 1300 1300
17/04/2022
अहमदनगर क्विंटल 24 200 1000 600
औरंगाबाद क्विंटल 8 800 1000 900
खेड-चाकण क्विंटल 69 1000 2000 1500
श्रीरामपूर क्विंटल 6 500 1000 750
सातारा क्विंटल 10 800 1000 900
राहता क्विंटल 5 500 1300 900
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1096 400 1200 665
पुणे लोकल क्विंटल 458 800 1600 1200
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 800 1400 1100
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 1200 2000 1600
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 47 1000 1200 1100
मंचर लोकल क्विंटल 33 700 1500 925
कराड लोकल क्विंटल 6 800 1300 1300
कामठी लोकल क्विंटल 2 600 1000 900
16/04/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 38 500 1000 700
औरंगाबाद क्विंटल 15 700 900 800
खेड-चाकण क्विंटल 47 500 1500 1000
श्रीरामपूर क्विंटल 4 500 900 700
भुसावळ क्विंटल 3 1000 1000 1000
सातारा क्विंटल 11 1000 1200 1100
राहता क्विंटल 4 500 1300 800
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1202 330 1060 660
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 800 1200 1000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 1000 1200 1100
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 1200 2200 1700
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 52 1000 1500 1250
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 24 300 900 700
नागपूर लोकल क्विंटल 400 800 1000 950
मुंबई लोकल क्विंटल 108 1600 2000 1800
कराड लोकल क्विंटल 9 1000 1200 1200
वाई लोकल क्विंटल 8 1000 1500 1250

Leave a Comment