Dudhi bhopla bajar bhav : 21 मार्च ते 26 मार्च पर्यंतचे दुधी भोपळा बाजार भाव 2022

Dudhi bhopla bajar bhav : 21 मार्च ते 26 मार्च पर्यंतचे दुधी भोपळा बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील दुधी भोपळा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Dudhi bhopla rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : दुधी भोपळा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
26/03/2022
भुसावळ क्विंटल 5 1000 1000 1000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1315 460 1200 800
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 1000 1300 1150
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 20 1000 1500 1250
नागपूर लोकल क्विंटल 350 800 1000 950
कामठी लोकल क्विंटल 2 800 1200 1100
पनवेल नं. १ क्विंटल 60 1000 1200 1100
इस्लामपूर नं. १ क्विंटल 4 600 1000 800
25/03/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 46 700 1200 1000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 19 800 1200 1000
खेड-चाकण क्विंटल 52 500 1500 1000
भुसावळ क्विंटल 12 1000 1000 1000
राहता क्विंटल 1 500 500 500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1447 335 835 600
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 800 1200 1000
पुणे लोकल क्विंटल 229 800 2000 1400
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 1000 1300 1150
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 2300 2300 2300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 31 700 1500 1100
मुंबई लोकल क्विंटल 195 1400 2000 1700
कामठी लोकल क्विंटल 3 800 1200 1100
पनवेल नं. १ क्विंटल 48 1000 1200 1100
इस्लामपूर नं. १ क्विंटल 4 600 1000 800
24/03/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 53 700 1200 1000
औरंगाबाद क्विंटल 20 700 800 750
खेड-चाकण क्विंटल 50 1000 2000 1500
भुसावळ क्विंटल 6 1000 1000 1000
सातारा क्विंटल 19 800 1000 900
राहता क्विंटल 7 800 1300 1050
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1219 200 665 500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 800 1200 1000
पुणे लोकल क्विंटल 295 800 2000 1400
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 800 1200 1000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 53 500 1500 1000
नागपूर लोकल क्विंटल 350 800 1000 950
मुंबई लोकल क्विंटल 200 1600 2200 1900
मंचर लोकल क्विंटल 25 425 1050 725
कराड लोकल क्विंटल 9 1000 1200 1200
कामठी लोकल क्विंटल 2 800 1200 1100
23/03/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 62 700 1500 1000
औरंगाबाद क्विंटल 10 500 900 700
राहूरी क्विंटल 2 500 1500 1000
खेड-चाकण क्विंटल 54 500 1500 1000
भुसावळ क्विंटल 7 1000 1000 1000
सातारा क्विंटल 8 800 1000 900
राहता क्विंटल 4 500 800 650
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1081 400 1200 800
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 800 1200 1000
मुरबाड हायब्रीड नग 208 18 20 19
पुणे लोकल क्विंटल 208 800 2000 1400
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 800 1400 1100
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 2000 2800 2400
नागपूर लोकल क्विंटल 350 800 1000 950
मुंबई लोकल क्विंटल 138 1600 2200 1900
मंचर लोकल क्विंटल 18 625 1200 925
कराड लोकल क्विंटल 24 1000 1200 1200
कामठी लोकल क्विंटल 3 800 1200 1100
पनवेल नं. १ क्विंटल 85 1200 1400 1300
22/03/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 68 700 1500 1000
औरंगाबाद क्विंटल 18 500 600 550
खेड-चाकण क्विंटल 58 500 1500 1000
भुसावळ क्विंटल 9 1000 1000 1000
सातारा क्विंटल 16 800 1000 900
राहता क्विंटल 9 600 1800 1200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 984 333 1333 800
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 800 1000 900
पुणे लोकल क्विंटल 348 1000 2000 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 1000 1300 1250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 2500 3000 2750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 24 700 2000 1350
मुंबई लोकल क्विंटल 123 1600 2800 2200
मंचर लोकल क्विंटल 19 425 1200 850
कराड लोकल क्विंटल 21 1000 1500 1500
इस्लामपूर नं. १ क्विंटल 4 500 800 600
21/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 14 500 1200 850
पुणे-मांजरी क्विंटल 53 1000 1500 1200
औरंगाबाद क्विंटल 3 800 1100 950
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 25 800 1200 1000
राहूरी क्विंटल 4 1000 1800 1400
सातारा क्विंटल 3 800 1000 900
राहता क्विंटल 3 800 1000 900
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 937 200 930 530
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1000 1400 1200
पुणे लोकल क्विंटल 191 1000 2000 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 1000 1400 1200
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 51 1000 1500 1250
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 29 500 1300 900
नागपूर लोकल क्विंटल 300 800 1000 950
मुंबई लोकल क्विंटल 292 1600 2800 2200
मंचर लोकल क्विंटल 19 200 1200 700
कराड लोकल क्विंटल 12 1000 1500 1500
20/03/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 79 500 1500 1000
औरंगाबाद क्विंटल 5 600 1000 800
खेड-चाकण क्विंटल 52 500 1500 1000
भुसावळ क्विंटल 21 1300 1300 1300
सातारा क्विंटल 11 1000 1200 1100
राहता क्विंटल 6 500 1500 1000
मुरबाड हायब्रीड नग 323 15 19 17
पुणे लोकल क्विंटल 386 800 1500 1150
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 1000 1400 1200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 36 700 1000 850
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 41 500 1210 800
मंचर लोकल क्विंटल 26 625 1200 900
कराड लोकल क्विंटल 21 1000 1200 1200
वाई लोकल क्विंटल 6 1500 2000 1750
कामठी लोकल क्विंटल 4 800 1200 1100
इस्लामपूर नं. १ क्विंटल 4 500 1000 850
19/03/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 66 1000 1500 1200
औरंगाबाद क्विंटल 5 600 900 750
राहूरी क्विंटल 4 200 1000 600
खेड-चाकण क्विंटल 58 500 1500 1000
भुसावळ क्विंटल 5 1000 1000 1000
सातारा क्विंटल 5 800 1000 900
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 856 330 1160 800
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 800 1200 1000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 2200 2300 2250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 41 700 1500 1100
मुंबई लोकल क्विंटल 957 1600 2200 1900
कराड लोकल क्विंटल 12 800 2000 2000
कामठी लोकल क्विंटल 2 800 1200 1100
पनवेल नं. १ क्विंटल 40 1200 1400 1300

 

Leave a Comment