Dudhi bhopla bajar bhav : 23 ते 28 मे पर्यंतचे दुधी भोपळा बाजार भाव 2022

Dudhi bhopla bajar bhav : 23 ते 28 मे पर्यंतचे दुधी भोपळा बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील दुधी भोपळा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Dudhi bhopla rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : दुधी भोपळा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
28/05/2022
औरंगाबाद क्विंटल 20 600 1000 800
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 7 800 1200 1000
श्रीरामपूर क्विंटल 8 500 900 700
भुसावळ क्विंटल 5 1000 1000 1000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 913 260 1660 1130
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 13 800 1200 1000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 1200 1800 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 34 1000 2000 1500
कराड लोकल क्विंटल 12 1000 1200 1200
वाई लोकल क्विंटल 8 1000 1500 1250
27/05/2022
खेड-चाकण क्विंटल 46 500 1500 1000
श्रीरामपूर क्विंटल 10 500 700 600
भुसावळ क्विंटल 1 1000 1000 1000
राहता क्विंटल 3 500 1000 700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 977 535 1665 1000
पुणे लोकल क्विंटल 169 1000 2000 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 11 900 1400 1150
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 3000 3500 3250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 20 1500 2000 1750
26/05/2022
औरंगाबाद क्विंटल 13 500 800 650
राहूरी क्विंटल 2 500 800 650
खेड-चाकण क्विंटल 58 500 1500 1000
श्रीरामपूर क्विंटल 8 400 800 600
भुसावळ क्विंटल 10 1000 1000 1000
सातारा क्विंटल 10 1000 1500 1250
राहता क्विंटल 6 500 1300 900
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1039 335 1335 900
पुणे लोकल क्विंटल 226 1000 2000 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 1000 1500 1250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 1000 1200 1100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 46 1500 2000 1750
मुंबई लोकल क्विंटल 6 1400 2000 1700
मंचर लोकल क्विंटल 22 1100 1400 1245
कराड लोकल क्विंटल 9 1000 1200 1200
वाई लोकल क्विंटल 6 1500 2000 1750
इस्लामपूर नं. १ क्विंटल 4 1500 2000 1800
25/05/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 67 1200 1700 1500
औरंगाबाद क्विंटल 8 600 1200 900
राहूरी क्विंटल 8 400 1000 700
खेड-चाकण क्विंटल 42 1000 2500 1500
श्रीरामपूर क्विंटल 10 500 800 650
भुसावळ क्विंटल 1 1000 1000 1000
सातारा क्विंटल 9 500 800 650
राहता क्विंटल 3 500 1200 800
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 836 400 1465 1035
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 800 1000 900
पुणे लोकल क्विंटल 155 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 1000 1500 1250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 800 800 800
मंचर लोकल क्विंटल 31 600 1000 800
कराड लोकल क्विंटल 18 800 1000 1000
24/05/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 48 1000 2000 1500
औरंगाबाद क्विंटल 9 700 1000 850
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 2 700 1000 800
खेड-चाकण क्विंटल 64 1500 2500 2000
भुसावळ क्विंटल 3 1000 1000 1000
सातारा क्विंटल 3 500 1000 750
राहता क्विंटल 5 800 1400 1100
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 967 335 1335 1000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 700 800 750
पुणे लोकल क्विंटल 232 1000 2000 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1100 1400 1250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 600 1500 1050
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 46 800 2000 1400
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 7 200 600 400
मुंबई लोकल क्विंटल 60 1400 2000 1700
मंचर लोकल क्विंटल 44 1000 1300 1150
कराड लोकल क्विंटल 9 1000 1200 1200
पनवेल नं. १ क्विंटल 45 1000 1500 1200
इस्लामपूर नं. १ क्विंटल 4 800 1200 1000
23/05/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 65 1000 2000 1500
औरंगाबाद क्विंटल 6 700 1000 850
श्रीरामपूर क्विंटल 8 500 900 700
सातारा क्विंटल 1 1000 1200 1100
राहता क्विंटल 3 1000 1200 1100
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1341 335 1000 800
पुणे लोकल क्विंटल 169 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1000 1200 1100
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 700 1500 1100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 47 1000 1500 1250
नागपूर लोकल क्विंटल 280 600 800 750
मुंबई लोकल क्विंटल 185 1400 2000 1700
मंचर लोकल क्विंटल 38 1000 1300 1150
कराड लोकल क्विंटल 12 1000 1200 1200
पेन लोकल क्विंटल 135 4000 4200 4000
पनवेल नं. १ क्विंटल 48 1200 1400 1300
22/05/2022
औरंगाबाद क्विंटल 20 600 900 750
खेड-चाकण क्विंटल 72 1500 2500 2000
श्रीरामपूर क्विंटल 8 500 700 600
भुसावळ क्विंटल 3 1000 1000 1000
सातारा क्विंटल 10 1000 1500 1250
राहता क्विंटल 3 400 1000 700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1289 335 1135 830
पुणे लोकल क्विंटल 370 1000 2500 1750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 1000 1200 1100
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 6 800 1600 1200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 55 1000 2000 1500
मंचर लोकल क्विंटल 83 1000 2200 1600
कराड लोकल क्विंटल 15 1000 1200 1200
इस्लामपूर नं. १ क्विंटल 5 800 1200 1000
21/05/2022
औरंगाबाद क्विंटल 11 700 900 800
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 2 700 1200 1000
खेड-चाकण क्विंटल 58 1500 2500 2000
श्रीरामपूर क्विंटल 8 500 700 600
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1546 330 1000 665
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 800 1000 900
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 9 700 1200 950
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 1200 2000 1600
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 48 1000 1500 1250
नागपूर लोकल क्विंटल 200 800 1000 950
मुंबई लोकल क्विंटल 124 1400 1800 1600
कराड लोकल क्विंटल 6 1000 1200 1200
वाई लोकल क्विंटल 7 1000 1500 1350
पनवेल नं. १ क्विंटल 35 1000 1500 1250