Dudhi bhopla bajar bhav : 25 जुलै ते 30 जुलै पर्यंतचे दुधी भोपळा बाजार भाव 2022

Dudhi bhopla bajar bhav : 25 जुलै ते 30 जुलै पर्यंतचे दुधी भोपळा बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील दुधी भोपळा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Dudhi bhopla rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती ! 

शेतमाल : दुधी भोपळा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 22 1200 2000 1600
श्रीरामपूर क्विंटल 5 500 800 650
भुसावळ क्विंटल 10 2000 2000 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 668 1200 4160 2260
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 1300 1500 1400
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 16 1800 2000 1900
कराड लोकल क्विंटल 21 3500 4000 4000
कामठी लोकल क्विंटल 2 1000 1800 1600
पनवेल नं. १ क्विंटल 40 2800 3000 2900
29/07/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 50 1200 2500 1500
खेड-चाकण क्विंटल 39 3000 4000 3500
श्रीरामपूर क्विंटल 10 500 900 700
भुसावळ क्विंटल 3 1000 1000 1000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 730 3335 4335 3830
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2000 1800
मुरबाड हायब्रीड नग 128 15 19 17
पुणे लोकल क्विंटल 231 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 1000 1500 1250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 27 2000 3000 2500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 4 500 3000 1800
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 42 300 3400 2600
मुंबई लोकल क्विंटल 637 2000 3000 2500
कामठी लोकल क्विंटल 2 1000 1600 1400
पनवेल नं. १ क्विंटल 25 2800 3000 2900
28/07/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 32 1500 2500 2000
औरंगाबाद क्विंटल 20 600 1200 900
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 21 700 1000 800
खेड-चाकण क्विंटल 46 2000 4000 3000
श्रीरामपूर क्विंटल 7 500 800 650
भुसावळ क्विंटल 13 1000 1000 1000
सातारा क्विंटल 4 3000 3500 3250
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 682 2670 5335 4335
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2000 1800
पुणे लोकल क्विंटल 186 1000 4000 2500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 900 2100 1000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 28 2000 2500 2250
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 51 300 3200 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 480 1200 1400 1350
मुंबई लोकल क्विंटल 790 2500 3500 3000
मंचर लोकल क्विंटल 16 1500 2500 2000
कराड लोकल क्विंटल 21 2000 2500 2500
कामठी लोकल क्विंटल 3 1000 1800 1600
इस्लामपूर नं. १ क्विंटल 3 1000 1500 1300
27/07/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 36 1000 2000 1500
औरंगाबाद क्विंटल 7 600 1200 900
राहूरी क्विंटल 2 400 1200 800
खेड-चाकण क्विंटल 47 2000 3000 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 10 500 900 700
भुसावळ क्विंटल 11 1000 1000 1000
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 38 150 250 200
सातारा क्विंटल 2 2500 3500 3000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 532 3000 5000 4000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2600 2300
पुणे लोकल क्विंटल 211 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 1200 1400 1300
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 3 500 3360 2000
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 52 200 3100 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 450 1000 1200 1150
मुंबई लोकल क्विंटल 816 2000 4000 3000
मंचर लोकल क्विंटल 13 2000 3350 2675
कराड लोकल क्विंटल 18 2500 3500 3500
कामठी लोकल क्विंटल 2 1000 2000 1800
पनवेल नं. १ क्विंटल 26 2800 3000 2900
26/07/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 49 1200 2000 1500
औरंगाबाद क्विंटल 12 700 900 800
राहूरी क्विंटल 9 200 800 500
खेड-चाकण क्विंटल 55 1000 2000 1500
भुसावळ क्विंटल 9 1000 1000 1000
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 9 150 300 170
सातारा क्विंटल 4 2000 3500 2700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 224 3335 5500 4750
पुणे लोकल क्विंटल 323 1000 2500 1750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 1100 1400 1250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 21 3000 4000 3500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 5 500 2000 1250
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 52 250 3000 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 380 1000 1200 1150
मुंबई लोकल क्विंटल 1214 2000 4000 3000
मंचर लोकल क्विंटल 13 1500 3500 2500
कराड लोकल क्विंटल 12 3000 3500 3500
कामठी लोकल क्विंटल 3 1000 2000 1800
पनवेल नं. १ क्विंटल 25 3000 3500 3250
25/07/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 46 1500 2500 2000
औरंगाबाद क्विंटल 4 500 1500 1000
राहूरी क्विंटल 7 500 900 700
श्रीरामपूर क्विंटल 7 500 800 650
सातारा क्विंटल 1 1000 2500 1750
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 255 2000 4530 3600
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2500 2250
पुणे लोकल क्विंटल 331 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 1100 1500 1300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 36 2000 3200 2600
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 57 400 4250 3600
नागपूर लोकल क्विंटल 480 1000 1200 1150
मुंबई लोकल क्विंटल 1772 3000 5000 4000
मंचर लोकल क्विंटल 9 1500 3700 2600
कराड लोकल क्विंटल 12 1000 1200 1200
कामठी लोकल क्विंटल 3 1000 2000 1800
24/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 49 900 2500 1700
पुणे-मांजरी क्विंटल 42 1500 2500 2000
औरंगाबाद क्विंटल 7 800 1200 1000
खेड-चाकण क्विंटल 52 1500 2500 2000
श्रीरामपूर क्विंटल 10 500 1000 750
भुसावळ क्विंटल 8 1500 1500 1500
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 6 150 250 180
सातारा क्विंटल 3 3000 4000 3500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 268 2335 4670 3335
पुणे लोकल क्विंटल 503 1500 4000 2750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 1100 1500 1300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 22 2000 3000 2500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 6 1000 2510 1900
मंचर लोकल क्विंटल 22 1500 3800 2650
कराड लोकल क्विंटल 9 800 1200 1200
कामठी लोकल क्विंटल 2 1000 2000 1800
23/07/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 57 1500 3500 2500
औरंगाबाद क्विंटल 7 1000 1500 1250
खेड-चाकण क्विंटल 55 1500 2500 2000
श्रीरामपूर क्विंटल 8 500 900 700
भुसावळ क्विंटल 2 1500 1500 1500
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 46 80 180 100
सातारा क्विंटल 2 3000 4000 3500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 304 2100 5000 4000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2500 2250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 1100 1500 1300
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 6 1000 3110 2200
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 55 400 4000 3500
नागपूर लोकल क्विंटल 350 800 1000 950
मुंबई लोकल क्विंटल 844 2000 3000 2500
कराड लोकल क्विंटल 6 1000 1200 1200
कामठी लोकल क्विंटल 3 1000 2000 1800
पनवेल नं. १ क्विंटल 30 3000 4000 3500