Dudhi bhopla bajar bhav : 7 मार्च ते 12 मार्च पर्यंतचे दुधी भोपळा बाजार भाव 2022

Dudhi bhopla bajar bhav : 7 मार्च ते 12 मार्च पर्यंतचे दुधी भोपळा बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील दुधी भोपळा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Dudhi bhopla rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : दुधी भोपळा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/03/2022
औरंगाबाद क्विंटल 9 600 1000 800
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1114 660 1670 1340
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1000 1500 1250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 1000 1300 1150
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 22 500 1000 750
नागपूर लोकल क्विंटल 300 1000 1200 1150
कराड लोकल क्विंटल 12 1000 1200 1200
कामठी लोकल क्विंटल 3 800 1200 1100
11/03/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 45 1000 2000 1500
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 5 800 1200 1000
खेड-चाकण क्विंटल 57 1000 2000 1500
भुसावळ क्विंटल 5 1000 1000 1000
राहता क्विंटल 3 500 1300 900
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1096 265 1200 1000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1000 1400 1200
पुणे लोकल क्विंटल 180 800 2000 1400
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 1000 1000 1000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 12 1000 1500 1250
मुंबई लोकल क्विंटल 148 1800 2800 2300
कामठी लोकल क्विंटल 3 800 1200 1100
पनवेल नं. १ क्विंटल 80 1000 1500 1250
10/03/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 54 1000 2000 1500
औरंगाबाद क्विंटल 6 600 900 750
खेड-चाकण क्विंटल 53 1000 2000 1500
भुसावळ क्विंटल 4 1000 1000 1000
सातारा क्विंटल 14 1000 1500 1250
राहता क्विंटल 3 800 1000 900
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1174 670 1670 1400
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2400 1800
पुणे लोकल क्विंटल 275 700 1400 1050
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 1000 1200 1100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 21 1000 2000 1500
मुंबई लोकल क्विंटल 376 1800 3000 2400
कराड लोकल क्विंटल 21 800 1200 1200
कामठी लोकल क्विंटल 4 400 800 700
पनवेल नं. १ क्विंटल 60 1000 1200 1100
09/03/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 66 700 1700 1000
औरंगाबाद क्विंटल 6 700 800 750
खेड-चाकण क्विंटल 54 500 1000 750
भुसावळ क्विंटल 3 1000 1000 1000
सातारा क्विंटल 6 1000 1500 1250
राहता क्विंटल 3 500 1000 700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1151 665 1660 1135
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 800 1200 1000
पुणे लोकल क्विंटल 115 700 2000 1350
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 800 1200 1000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 10 500 1210 900
नागपूर लोकल क्विंटल 300 800 1000 950
मुंबई लोकल क्विंटल 338 1800 3000 2400
मंचर लोकल क्विंटल 9 400 1000 700
कराड लोकल क्विंटल 9 1000 1200 1200
पेन लोकल क्विंटल 105 4600 4800 4600
वाई लोकल क्विंटल 8 1000 1500 1250
कामठी लोकल क्विंटल 3 600 1400 1200
पनवेल नं. १ क्विंटल 40 1000 1200 1100
08/03/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 40 1000 2000 1500
औरंगाबाद क्विंटल 9 600 700 650
खेड-चाकण क्विंटल 41 500 1000 700
भुसावळ क्विंटल 5 1000 1000 1000
सातारा क्विंटल 13 1000 1500 1250
राहता क्विंटल 6 800 1300 1100
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1068 665 1835 1135
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 800 1200 1000
पुणे लोकल क्विंटल 216 700 2000 1350
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 600 1100 850
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 2500 2500 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 26 1000 2000 1500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 7 500 1100 800
नागपूर लोकल क्विंटल 350 800 1000 950
मुंबई लोकल क्विंटल 308 2000 3000 2500
मंचर लोकल क्विंटल 10 625 1500 1000
कराड लोकल क्विंटल 12 1000 1200 1200
कामठी लोकल क्विंटल 2 800 1200 1100
इस्लामपूर नं. १ क्विंटल 3 1000 1300 1150
07/03/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 41 1000 2000 1500
औरंगाबाद क्विंटल 9 600 700 650
सातारा क्विंटल 3 1000 1500 1250
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1078 465 1335 1000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 800 1200 1000
पुणे लोकल क्विंटल 85 700 2000 1350
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 800 1000 900
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 29 500 1000 750
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 16 500 1000 800
मुंबई लोकल क्विंटल 182 1500 1800 1700
मंचर लोकल क्विंटल 9 650 1300 1025
कराड लोकल क्विंटल 9 1200 1500 1500
पनवेल नं. १ क्विंटल 70 1000 1200 1100
06/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 12 500 1500 1000
पुणे-मांजरी क्विंटल 42 700 1100 800
औरंगाबाद क्विंटल 12 500 700 600
खेड-चाकण क्विंटल 60 800 1000 900
भुसावळ क्विंटल 1 1000 1000 1000
सातारा क्विंटल 14 1000 1500 1250
राहता क्विंटल 3 800 1500 1100
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 800 1200 1000
पुणे लोकल क्विंटल 266 600 1200 900
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 9 1200 1500 1350
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 22 1000 1500 1250
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 6 500 1100 800
मंचर लोकल क्विंटल 11 400 1000 700
कराड लोकल क्विंटल 12 1000 1500 1500
वाई लोकल क्विंटल 9 1000 1200 1100
कामठी लोकल क्विंटल 3 800 1200 1100
05/03/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 58 1000 2000 1500
औरंगाबाद क्विंटल 8 600 800 750
खेड-चाकण क्विंटल 47 500 1500 1000
भुसावळ क्विंटल 5 1000 1000 1000
सातारा क्विंटल 4 800 1000 900
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1027 460 1200 800
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 800 1200 1000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 700 1200 950
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 28 1000 1200 1100
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 7 500 1200 800
मुंबई लोकल क्विंटल 346 1200 1800 1500
कराड लोकल क्विंटल 21 1000 1200 1200
कामठी लोकल क्विंटल 2 800 1200 1100
पनवेल नं. १ क्विंटल 30 1000 1200 1100

 

Leave a Comment