Dudhi bhopla bajar bhav : 29 जानेवारी ते 05 फेब्रुवारी पर्यंत चे दुधी भोपळा बाजार भाव

Dudhi bhopla bajar bhav : 29 जानेवारी ते 05 फेब्रुवारी पर्यंत चे दुधी भोपळा बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे दुधी भोपळा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Dudhi bhopla rate today in maharashtra 2022)

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : दुधी भोपळा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
07/02/2022
नागपूर क्विंटल 230 1000 1500 1350
राहता क्विंटल 4 1000 1500 1200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1072 660 1660 1200
पुणे लोकल क्विंटल 102 800 2000 1400
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 1000 2500 1250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 18 1000 1500 1250
मुंबई लोकल क्विंटल 184 2000 4000 3000
06/02/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 43 700 2500 1000
औरंगाबाद क्विंटल 9 700 800 750
भुसावळ क्विंटल 5 1000 1000 1000
सातारा क्विंटल 9 800 1000 900
राहता क्विंटल 6 1000 2000 1500
पुणे लोकल क्विंटल 397 800 1500 1150
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1200 1800 1500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 1500 1500 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 32 1500 2500 2000
मंचर लोकल क्विंटल 38 200 1300 750
05/02/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 42 1000 1500 1200
औरंगाबाद क्विंटल 12 700 900 800
राहूरी क्विंटल 3 700 1500 1100
खेड-चाकण क्विंटल 62 1000 2000 1500
भुसावळ क्विंटल 3 1000 1000 1000
सातारा क्विंटल 7 800 1000 900
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1253 200 1000 660
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 1000 1400 1200
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 1500 1600 1550
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 15 1500 2000 1750
नागपूर लोकल क्विंटल 250 1000 1200 1150
मुंबई लोकल क्विंटल 160 2000 4000 3000
कराड लोकल क्विंटल 9 1000 1200 1200
कामठी लोकल क्विंटल 2 1000 1600 1400
04/02/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 49 1000 2000 1500
खेड-चाकण क्विंटल 26 1000 2000 1500
भुसावळ क्विंटल 1 1000 1000 1000
राहता क्विंटल 3 1000 1500 1200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1220 465 1465 900
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1200 1600 1400
मुरबाड हायब्रीड नग 212 13 15 14
पुणे लोकल क्विंटल 238 800 2500 1650
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1000 1500 1250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 37 1000 1500 1250
मुंबई लोकल क्विंटल 180 2000 3000 2500
मंचर लोकल क्विंटल 34 400 1500 950
कामठी लोकल क्विंटल 2 1000 1600 1400
03/02/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 34 1000 2000 1500
औरंगाबाद क्विंटल 18 400 800 600
राहूरी क्विंटल 2 800 2000 1400
खेड-चाकण क्विंटल 43 1000 2000 1500
भुसावळ क्विंटल 1 1000 1000 1000
सातारा क्विंटल 10 800 1000 900
राहता क्विंटल 4 1000 1500 1200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1060 465 1335 1000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2000 1800
पुणे लोकल क्विंटल 239 800 2000 1400
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 1000 1500 1250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 39 1000 1500 1250
नागपूर लोकल क्विंटल 250 1500 1700 1650
मुंबई लोकल क्विंटल 140 2000 3000 2500
मंचर लोकल क्विंटल 24 725 1400 925
कराड लोकल क्विंटल 9 1000 1200 1200
पेन लोकल क्विंटल 180 4400 4600 4400
वाई लोकल क्विंटल 6 800 1200 1000
कामठी लोकल क्विंटल 3 600 1400 1200
पनवेल नं. १ क्विंटल 40 2000 2200 2100
02/02/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 44 1000 2000 1500
औरंगाबाद क्विंटल 14 700 800 750
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 8 1000 1500 1200
खेड-चाकण क्विंटल 43 1000 2000 1500
भुसावळ क्विंटल 5 1000 1000 1000
राहता क्विंटल 7 1000 1800 1400
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 635 665 1335 1000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1800 2000 1900
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 1000 1200 1100
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 24 500 1510 1200
नागपूर लोकल क्विंटल 200 1000 1500 1350
मुंबई लोकल क्विंटल 165 2000 3000 2500
मंचर लोकल क्विंटल 28 625 1500 950
कराड लोकल क्विंटल 9 1000 1200 1200
कामठी लोकल क्विंटल 3 600 1400 1200
01/02/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 42 1500 2000 1700
औरंगाबाद क्विंटल 11 500 700 600
खेड-चाकण क्विंटल 59 1000 2000 1500
मंचर- वणी क्विंटल 1 710 710 710
राहता क्विंटल 6 1000 1500 1200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 409 1000 1665 1335
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2000 1800
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 1000 1500 1250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 19 1000 1500 1250
मंचर लोकल क्विंटल 12 750 1500 1125
कराड लोकल क्विंटल 9 1000 1500 1500
वाई लोकल क्विंटल 8 1000 1200 1100
कामठी लोकल क्विंटल 4 600 1400 1200
31/01/2022
औरंगाबाद क्विंटल 20 600 700 650
राहता क्विंटल 3 1000 2000 1500
पुणे लोकल क्विंटल 112 800 1400 1100
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1000 1500 1250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 23 1000 1500 1250
मुंबई लोकल क्विंटल 190 1600 2200 1900
कराड लोकल क्विंटल 9 1000 1200 1200

 

Leave a Comment