Dudhi bhopla bajar bhav : 07 ते फेब्रुवारी ते 12 फेब्रुवारी पर्यंत चे दुधी भोपळा बाजार भाव

Dudhi bhopla bajar bhav : 07 ते फेब्रुवारी ते 12 फेब्रुवारी पर्यंत चे दुधी भोपळा बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे दुधी भोपळा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Dudhi bhopla rate today in maharashtra 2022)

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : दुधी भोपळा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/02/2022
औरंगाबाद क्विंटल 18 500 600 550
भुसावळ क्विंटल 1 1000 1000 1000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 648 660 1800 1200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 9 1000 1500 1250
नागपूर लोकल क्विंटल 250 1000 1200 1150
कराड लोकल क्विंटल 21 700 1200 1200
11/02/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 36 1000 1500 1200
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 4 1000 1500 1200
खेड-चाकण क्विंटल 52 500 1500 1000
भुसावळ क्विंटल 3 1000 1000 1000
राहता क्विंटल 5 500 1000 800
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 608 665 2000 1335
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4000 4800 4400
पुणे लोकल क्विंटल 153 700 2000 1350
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 800 1400 1100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 8 1000 1500 1250
मुंबई लोकल क्विंटल 315 1400 2000 1700
कामठी लोकल क्विंटल 2 1000 1600 1400
10/02/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 33 1000 1500 1200
औरंगाबाद क्विंटल 20 500 800 650
खेड-चाकण क्विंटल 49 500 1500 1000
सातारा क्विंटल 10 800 1000 900
राहता क्विंटल 3 1000 2000 1500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 531 665 1665 1200
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1000 1200 1100
पुणे लोकल क्विंटल 206 800 2000 1400
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 1000 1500 1250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 2000 2000 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 50 1000 1500 1250
मुंबई लोकल क्विंटल 146 1400 2000 1700
मंचर लोकल क्विंटल 11 200 1200 700
कराड लोकल क्विंटल 12 1000 1200 1200
पेन लोकल क्विंटल 120 4200 4400 4200
09/02/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 46 1000 1500 1200
औरंगाबाद क्विंटल 20 600 800 700
खेड-चाकण क्विंटल 45 700 1400 1000
भुसावळ क्विंटल 3 1000 1000 1000
सातारा क्विंटल 3 1000 1500 1250
राहता क्विंटल 3 500 1500 1000
पुणे लोकल क्विंटल 123 800 2000 1400
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 1200 1800 1500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 19 500 1250 900
नागपूर लोकल क्विंटल 230 1000 1200 1150
मुंबई लोकल क्विंटल 114 1600 2200 1900
मंचर लोकल क्विंटल 12 300 1000 650
कराड लोकल क्विंटल 6 800 1200 1200
कामठी लोकल क्विंटल 2 1000 1400 1300
पनवेल नं. १ क्विंटल 20 1800 2000 1900
08/02/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 47 1000 1500 1200
औरंगाबाद क्विंटल 11 400 700 550
खेड-चाकण क्विंटल 57 1000 2000 1500
भुसावळ क्विंटल 5 1000 1000 1000
सातारा क्विंटल 5 800 1000 900
राहता क्विंटल 5 500 1500 1000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 376 835 2365 1500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2000 1800
पुणे लोकल क्विंटल 218 800 2500 1650
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 1800 2200 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 20 1000 2000 1500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 14 2000 5000 3500
नागपूर लोकल क्विंटल 220 1000 1200 1150
मुंबई लोकल क्विंटल 174 1600 2200 1900
मंचर लोकल क्विंटल 10 520 1400 850
कराड लोकल क्विंटल 18 1000 1200 1200
कामठी लोकल क्विंटल 7 1000 1400 1300
07/02/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 36 1000 1500 1200
नागपूर क्विंटल 230 1000 1500 1350
राहूरी क्विंटल 2 500 1500 1000
सातारा क्विंटल 5 800 1000 900
राहता क्विंटल 4 1000 1500 1200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1072 660 1660 1200
पुणे लोकल क्विंटल 102 800 2000 1400
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 1000 2500 1250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 18 1000 1500 1250
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 14 500 1300 1000
मुंबई लोकल क्विंटल 184 2000 4000 3000
मंचर लोकल क्विंटल 12 625 1300 850
कराड लोकल क्विंटल 12 1000 1500 1500
06/02/2022
अहमदनगर क्विंटल 26 1200 2000 1600
पुणे-मांजरी क्विंटल 43 700 2500 1000
औरंगाबाद क्विंटल 9 700 800 750
खेड-चाकण क्विंटल 62 1000 2000 1500
भुसावळ क्विंटल 5 1000 1000 1000
सातारा क्विंटल 9 800 1000 900
राहता क्विंटल 6 1000 2000 1500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2500 2300
पुणे लोकल क्विंटल 397 800 1500 1150
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1200 1800 1500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 1500 1500 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 32 1500 2500 2000
मंचर लोकल क्विंटल 38 200 1300 750
कराड लोकल क्विंटल 6 1500 2000 2000
कामठी लोकल क्विंटल 2 600 1400 1200
05/02/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 42 1000 1500 1200
औरंगाबाद क्विंटल 12 700 900 800
राहूरी क्विंटल 3 700 1500 1100
खेड-चाकण क्विंटल 62 1000 2000 1500
भुसावळ क्विंटल 3 1000 1000 1000
सातारा क्विंटल 7 800 1000 900
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1253 200 1000 660
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1200 1600 1400
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 1000 1400 1200
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 1500 1600 1550
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 15 1500 2000 1750
नागपूर लोकल क्विंटल 250 1000 1200 1150
मुंबई लोकल क्विंटल 160 2000 4000 3000
कराड लोकल क्विंटल 9 1000 1200 1200
कामठी लोकल क्विंटल 2 1000 1600 1400
पनवेल नं. १ क्विंटल 60 1800 2000 1900

 

Leave a Comment