Gahu bajar bhav : 11 जुलै ते 16 जुलै पर्यंतचे गहू बाजार भाव 2022

Gahu bajar bhav : 11 जुलै ते 16 जुलै पर्यंतचे गहू बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील गहू बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : गहू
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
18/07/2022
दोंडाईचा क्विंटल 244 1900 2313 2271
मंगळवेढा क्विंटल 10 2700 2900 2810
अमरावती १४७ क्विंटल 3 2000 2100 2050
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 35 2100 2180 2121
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 3 2300 2300 2300
देवळा २१८९ क्विंटल 2 2200 2250 2250
कल्याण कल्याण सोना क्विंटल 3 3000 3600 3300
अकोला लोकल क्विंटल 76 1985 2095 2085
अमरावती लोकल क्विंटल 963 2250 2350 2300
सांगली लोकल क्विंटल 300 2300 3200 2750
जिंतूर लोकल क्विंटल 5 2500 2500 2500
मलकापूर लोकल क्विंटल 40 1805 2300 2175
काटोल लोकल क्विंटल 3 2100 2100 2100
कल्याण शरबती क्विंटल 3 3000 4000 3500
17/07/2022
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 156 2100 2200 2150
काटोल लोकल क्विंटल 116 2111 2131 2121
वरोरा शरबती क्विंटल 4 2200 2300 2250
16/07/2022
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 4 2200 2449 2324
लासूर स्टेशन क्विंटल 169 2200 2400 2250
वसई क्विंटल 375 2950 3950 3390
राहता क्विंटल 34 2000 2175 2100
येवला २१८९ क्विंटल 12 2196 2605 2300
इंदापूर -निमगाव केतकी २१८९ क्विंटल 5 1800 2211 2100
परतूर २१८९ क्विंटल 21 2081 2551 2301
वडूज २१८९ क्विंटल 25 2100 2200 2150
सिल्लोड- भराडी अर्जुन क्विंटल 15 2200 2200 2200
पैठण बन्सी क्विंटल 6 2300 2300 2300
कल्याण कल्याण सोना क्विंटल 3 3500 4200 3800
मालेगाव लोकल क्विंटल 19 2120 2462 2200
नागपूर लोकल क्विंटल 500 2125 2264 2229
अक्कलकोट लोकल क्विंटल 40 2000 2000 2000
भोकरदन लोकल क्विंटल 131 2010 2100 2050
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 74 1850 1950 1900
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 15 1900 2300 2200
कोपरगाव लोकल क्विंटल 11 2200 2276 2250
मेहकर लोकल क्विंटल 15 1500 2000 1700
पुणे शरबती क्विंटल 336 4800 5300 5050
नागपूर शरबती क्विंटल 457 2400 2700 2625
कल्याण शरबती क्विंटल 3 3000 4000 3500
15/07/2022
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 4 2082 2200 2125
शहादा क्विंटल 7 2027 2245 2241
दोंडाईचा क्विंटल 290 1900 2285 2261
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 5 2200 2300 2250
भोकर क्विंटल 6 1811 2006 1908
कारंजा क्विंटल 450 2085 2320 2235
करमाळा क्विंटल 10 2000 2501 2300
लासूर स्टेशन क्विंटल 145 2150 2335 2200
सेलु क्विंटल 25 2450 2450 2450
पालघर (बेवूर) क्विंटल 107 2550 2550 2550
कन्न्ड क्विंटल 2 1900 2200 2100
वैजापूर क्विंटल 90 2000 2430 2180
राहता क्विंटल 12 2170 2170 2170
जालना १४७ क्विंटल 257 2115 2560 2300
अमरावती १४७ क्विंटल 3 2000 2100 2050
लासलगाव २१८९ क्विंटल 39 2001 2480 2200
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 5 2207 2207 2207
वाशीम २१८९ क्विंटल 600 1700 2330 2000
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 40 1870 2000 1980
जामखेड २१८९ क्विंटल 9 1800 2500 2150
शेवगाव २१८९ क्विंटल 6 2100 2100 2100
दौंड-यवत २१८९ क्विंटल 11 1900 1900 1900
निलंगा २१८९ क्विंटल 2 2100 2200 2100
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 17 1850 3040 2600
पुर्णा २१८९ क्विंटल 3 2581 2581 2581
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 155 2100 2200 2150
पैठण बन्सी क्विंटल 20 2041 2441 2181
बीड हायब्रीड क्विंटल 16 2073 2650 2333
धामणगाव -रेल्वे हायब्रीड क्विंटल 150 1960 2100 2050
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 23 2091 2390 2210
कल्याण कल्याण सोना क्विंटल 3 3500 4200 3800
अकोला लोकल क्विंटल 55 2050 2100 2080
अमरावती लोकल क्विंटल 504 2250 2335 2292
सांगली लोकल क्विंटल 300 2600 3500 3050
यवतमाळ लोकल क्विंटल 56 2070 2275 2172
परभणी लोकल क्विंटल 40 1975 2600 2450
चोपडा लोकल क्विंटल 15 2072 2337 2335
चिखली लोकल क्विंटल 58 1700 2301 2000
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 47 2050 2300 2175
मुंबई लोकल नग 4746 2200 4000 3100
मनमाड लोकल क्विंटल 2 2188 2188 2188
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 75 1800 1900 1850
खामगाव लोकल क्विंटल 155 1800 2025 1912
मलकापूर लोकल क्विंटल 239 2000 2600 2120
दिग्रस लोकल क्विंटल 26 2225 2295 2225
जामखेड लोकल क्विंटल 7 1700 2000 1850
कोपरगाव लोकल क्विंटल 34 2225 2280 2241
गेवराई लोकल क्विंटल 58 2050 2901 2400
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 59 2000 2200 2041
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 3 1900 2100 2000
मेहकर लोकल क्विंटल 20 1500 1900 1700
मंठा लोकल क्विंटल 66 1700 2510 2000
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 112 2000 2255 2150
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 178 2000 2255 2100
शेगाव लोकल क्विंटल 17 1700 2000 1950
काटोल लोकल क्विंटल 3 2075 2075 2075
माजलगाव पिवळा क्विंटल 19 1970 2900 2575
सोलापूर शरबती क्विंटल 1204 2275 3205 2605
पुणे शरबती क्विंटल 337 4700 5300 5000
हिंगोली शरबती क्विंटल 50 1850 2810 2330
कल्याण शरबती क्विंटल 3 3000 4000 3500
14/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 31 2025 2100 2062
शहादा क्विंटल 10 2152 2264 2199
दोंडाईचा क्विंटल 304 1800 2299 2000
सिन्नर क्विंटल 2 2235 2255 2245
राहूरी क्विंटल 16 2000 2200 2100
कारंजा क्विंटल 180 2035 2300 2210
श्रीगोंदा क्विंटल 15 2100 2100 2100
लासूर स्टेशन क्विंटल 73 2150 2341 2175
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 4 2150 2150 2150
वसई क्विंटल 405 2790 3850 3460
कन्न्ड क्विंटल 7 1900 2500 2250
वैजापूर क्विंटल 83 2050 2440 2160
मोर्शी क्विंटल 300 1950 2100 2025
राहता क्विंटल 41 2000 2440 2200
जालना १४७ क्विंटल 88 2050 2395 2275
अमरावती १४७ क्विंटल 3 2100 2165 2132
बारामती २१८९ क्विंटल 53 2211 2801 2251
येवला २१८९ क्विंटल 2 1975 2521 2475
लासलगाव २१८९ क्विंटल 98 2051 2626 2390
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 20 2096 2220 2150
वाशीम २१८९ क्विंटल 250 1700 2251 2000
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 18 1850 1980 1951
जामखेड २१८९ क्विंटल 28 2000 2400 2200
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 9 2300 2300 2300
करमाळा २१८९ क्विंटल 3 2111 2500 2111
नांदगाव २१८९ क्विंटल 13 2148 2819 2301
दौंड २१८९ क्विंटल 62 1900 2300 2100
निलंगा २१८९ क्विंटल 1 2200 3000 3000
औराद शहाजानी २१८९ क्विंटल 3 1890 2850 2370
देवळा २१८९ क्विंटल 5 2050 2085 2085
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 96 2050 2150 2100
पैठण बन्सी क्विंटल 30 2020 2370 2196
बीड हायब्रीड क्विंटल 5 2271 2271 2271
धामणगाव -रेल्वे हायब्रीड क्विंटल 50 2050 2330 2100
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 28 1700 2435 2162
बारामती कल्याण सोना क्विंटल 79 2100 2225 2200
कल्याण कल्याण सोना क्विंटल 3 2800 3600 3200
अकोला लोकल क्विंटल 29 1990 2300 2105
अमरावती लोकल क्विंटल 360 2250 2350 2300
सांगली लोकल क्विंटल 416 2400 3100 2750
यवतमाळ लोकल क्विंटल 40 2125 2240 2182
मालेगाव लोकल क्विंटल 34 2100 2422 2290
चिखली लोकल क्विंटल 40 1400 2200 1800
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 18 2186 2289 2237
मुंबई लोकल क्विंटल 5512 2200 4000 3100
उमरेड लोकल क्विंटल 173 1900 2500 2100
वर्धा लोकल क्विंटल 20 2160 2195 2180
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 36 1800 1900 1850
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 60 2050 2260 2170
खामगाव लोकल क्विंटल 65 1900 1975 1937
मलकापूर लोकल क्विंटल 30 2100 2496 2175
दिग्रस लोकल क्विंटल 6 2050 2050 2050
जामखेड लोकल क्विंटल 26 1700 2000 1850
सटाणा लोकल क्विंटल 29 2016 2075 2040
कोपरगाव लोकल क्विंटल 5 2100 2225 2205
शिरपूर लोकल क्विंटल 17 1950 2150 2080
गेवराई लोकल क्विंटल 32 1900 2600 2200
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 20 1900 2250 1930
मेहकर लोकल क्विंटल 15 1400 2000 1700
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 80 1450 2000 1750
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 370 2700 3100 2900
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 1 2250 2250 2250
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 3 2900 2900 2900
पाथरी लोकल क्विंटल 2 1600 2651 2500
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 28 2000 2240 2175
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 146 2000 2150 2100
शेगाव लोकल क्विंटल 2 1800 2000 2000
काटोल लोकल क्विंटल 94 2120 2145 2135
ताडकळस नं. १ क्विंटल 13 1700 2500 2200
माजलगाव पिवळा क्विंटल 15 1950 2500 2200
सोलापूर शरबती क्विंटल 1059 2285 3210 2600
पुणे शरबती क्विंटल 335 4500 5400 4950
कल्याण शरबती क्विंटल 3 3200 4000 3600
13/07/2022
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 7 2050 2515 2201
शहादा क्विंटल 34 2111 2460 2199
दोंडाईचा क्विंटल 151 1850 2261 2100
नंदूरबार क्विंटल 79 2070 2357 2223
सिन्नर क्विंटल 10 2245 2275 2250
राहूरी क्विंटल 10 1900 2300 2100
पाचोरा क्विंटल 15 2000 2061 2021
कारंजा क्विंटल 150 2170 2260 2210
श्रीरामपूर क्विंटल 12 1900 2100 2000
लासूर स्टेशन क्विंटल 75 2100 2300 2150
कन्न्ड क्विंटल 7 1900 2200 2020
वैजापूर क्विंटल 32 2100 2495 2170
नांदूरा क्विंटल 10 1800 2125 2125
राहता क्विंटल 8 2150 2256 2200
जालना १४७ क्विंटल 122 2100 2575 2275
अमरावती १४७ क्विंटल 3 2050 2125 2087
जळगाव १४७ क्विंटल 66 2100 2100 2100
लासलगाव २१८९ क्विंटल 6 2100 2651 2651
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 18 2140 2240 2201
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 35 1925 2000 1970
करमाळा २१८९ क्विंटल 4 2300 2300 2300
नांदगाव २१८९ क्विंटल 3 2200 2212 2205
देवळा २१८९ क्विंटल 4 1985 2285 2040
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 98 2051 2150 2100
पैठण बन्सी क्विंटल 6 2186 2186 2186
बीड हायब्रीड क्विंटल 12 2069 2077 2073
धामणगाव -रेल्वे हायब्रीड क्विंटल 50 2030 2115 2070
कल्याण कल्याण सोना क्विंटल 3 2800 3600 3200
अकोला लोकल क्विंटल 34 2050 2160 2120
अमरावती लोकल क्विंटल 75 2225 2325 2275
धुळे लोकल क्विंटल 46 4600 6325 5800
सांगली लोकल क्विंटल 100 2600 3500 3050
यवतमाळ लोकल क्विंटल 35 2080 2280 2180
मालेगाव लोकल क्विंटल 15 2000 2420 2331
चिखली लोकल क्विंटल 10 1780 1900 1840
नागपूर लोकल क्विंटल 631 2076 2190 2162
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 35 2186 2289 2237
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 42 2000 2230 2150
मुंबई लोकल क्विंटल 5175 2200 4000 3100
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 23 1800 1900 1850
खामगाव लोकल क्विंटल 29 1900 2150 2025
मलकापूर लोकल क्विंटल 43 2050 2200 2150
सटाणा लोकल क्विंटल 10 2388 2388 2388
कोपरगाव लोकल क्विंटल 10 2225 2225 2225
श्रीरामपूर – बेलापूर लोकल क्विंटल 14 1700 2000 1900
शिरपूर लोकल क्विंटल 66 2000 2201 2148
मेहकर लोकल क्विंटल 20 1500 2000 1800
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 370 2800 3000 2900
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 18 1900 2300 2125
साक्री लोकल क्विंटल 9 2150 2150 2150
तासगाव लोकल क्विंटल 32 2180 2290 2200
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 11 2000 2070 2050
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 223 2000 2180 2100
सोलापूर शरबती क्विंटल 1076 2280 3215 2605
पुणे शरबती क्विंटल 332 4500 5400 4950
नागपूर शरबती क्विंटल 900 2400 2700 2625
कल्याण शरबती क्विंटल 3 3000 4000 3500
12/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 164 1900 2111 2005
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 15 2025 2271 2196
शहादा क्विंटल 43 2080 2235 2170
दोंडाईचा क्विंटल 174 1850 2300 2240
सिन्नर क्विंटल 4 2185 2250 2245
मुंबई क्विंटल 7361 2200 4000 3100
पाचोरा क्विंटल 75 2005 2151 2051
कारंजा क्विंटल 310 2010 2235 2145
सावनेर क्विंटल 35 1725 2065 1900
लासूर स्टेशन क्विंटल 72 2100 2325 2150
पालघर (बेवूर) क्विंटल 30 2600 2600 2600
वसई क्विंटल 430 2790 3850 3460
कन्न्ड क्विंटल 11 1950 2250 2000
वैजापूर क्विंटल 120 2055 2635 2150
राहता क्विंटल 29 2100 2198 2120
जालना १४७ क्विंटल 202 2100 2350 2275
अमरावती १४७ क्विंटल 3 2050 2100 2075
लासलगाव २१८९ क्विंटल 28 1903 2600 2166
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 2 2117 2117 2117
वाशीम २१८९ क्विंटल 150 1700 2200 2000
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 75 1920 2300 1980
जामखेड २१८९ क्विंटल 30 1800 2400 2100
शेवगाव २१८९ क्विंटल 2 2100 2100 2100
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 4 2200 2200 2200
करमाळा २१८९ क्विंटल 3 1500 2000 1900
नांदगाव २१८९ क्विंटल 3 2829 2829 2829
दौंड-केडगाव २१८९ क्विंटल 138 2100 2650 2250
निलंगा २१८९ क्विंटल 1 2890 2890 2890
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 2 2500 2611 2500
देवळा २१८९ क्विंटल 4 2040 2075 2075
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 146 2050 2150 2100
पैठण बन्सी क्विंटल 10 2100 2380 2133
मुरुम बन्सी क्विंटल 1 2401 2401 2401
बीड हायब्रीड क्विंटल 7 2071 2240 2156
धामणगाव -रेल्वे हायब्रीड क्विंटल 70 2000 2125 2060
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 16 2119 2431 2309
अकोला लोकल क्विंटल 97 1975 2350 2100
अमरावती लोकल क्विंटल 546 2250 2341 2295
धुळे लोकल क्विंटल 183 1901 2312 2200
यवतमाळ लोकल क्विंटल 42 2110 2250 2180
मालेगाव लोकल क्विंटल 16 1811 2130 2060
चोपडा लोकल क्विंटल 12 2051 2152 2100
चिखली लोकल क्विंटल 25 1750 1950 1850
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 162 2000 2270 2130
वर्धा लोकल क्विंटल 85 2080 2180 2100
मनमाड लोकल क्विंटल 3 2130 2240 2223
भोकरदन लोकल क्विंटल 24 1950 2050 2000
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 34 1850 1950 1900
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 190 1950 2225 2175
खामगाव लोकल क्विंटल 96 1900 2000 1950
मलकापूर लोकल क्विंटल 153 1860 2475 2190
जामखेड लोकल क्विंटल 27 1700 2000 1850
सटाणा लोकल क्विंटल 33 1951 2101 2090
कोपरगाव लोकल क्विंटल 19 2199 2317 2209
श्रीरामपूर – बेलापूर लोकल क्विंटल 15 1600 2000 1900
शिरपूर लोकल क्विंटल 38 1800 2275 2050
गेवराई लोकल क्विंटल 51 2060 2751 2400
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 20 2000 2150 2050
मेहकर लोकल क्विंटल 15 1500 2000 1800
तासगाव लोकल क्विंटल 40 2180 2250 2200
परांडा लोकल क्विंटल 8 2500 2500 2500
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 13 2000 2160 2100
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 136 2000 2150 2075
शेगाव लोकल क्विंटल 9 1700 2000 1900
काटोल लोकल क्विंटल 85 2050 2111 2090
बोरी लोकल क्विंटल 41 1655 2000 1800
सोलापूर शरबती क्विंटल 1009 2280 3220 2610
पुणे शरबती क्विंटल 334 4500 5600 5050
11/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 41 2011 2111 2061
शहादा क्विंटल 6 2201 2201 2201
दोंडाईचा क्विंटल 109 1800 2280 2000
बार्शी क्विंटल 24 2600 3000 2800
नंदूरबार क्विंटल 28 2184 2185 2185
मुंबई क्विंटल 6154 2200 4000 3100
पाचोरा क्विंटल 95 1950 2025 1981
भोकर क्विंटल 3 1803 2000 1901
कारंजा क्विंटल 510 2020 2215 2165
सावनेर क्विंटल 16 2095 2095 2095
श्रीगोंदा क्विंटल 12 2250 2250 2250
श्रीरामपूर क्विंटल 4 1900 2200 2100
कुर्डवाडी क्विंटल 1 2201 2201 2201
मंगळवेढा क्विंटल 4 2680 2680 2680
मानोरा क्विंटल 48 2110 2200 2170
मोर्शी क्विंटल 300 1950 2110 2030
नांदूरा क्विंटल 45 1951 2300 2300
राहता क्विंटल 23 2000 2245 2100
जालना १४७ क्विंटल 167 2050 2431 2275
अमरावती १४७ क्विंटल 3 2000 2100 2050
बारामती २१८९ क्विंटल 82 2235 2550 2300
लातूर २१८९ क्विंटल 593 2300 2700 2600
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 4 2181 2181 2181
वाशीम २१८९ क्विंटल 60 1700 2250 2000
वाशीम – अनसींग २१८९ क्विंटल 10 1800 2000 1900
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 10 1931 1964 1951
जामखेड २१८९ क्विंटल 11 1900 2500 2200
करमाळा २१८९ क्विंटल 1 1800 1800 1800
परतूर २१८९ क्विंटल 22 1900 2375 2151
दौंड-पाटस २१८९ क्विंटल 58 1800 2851 2250
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 14 1760 3241 2700
पुर्णा २१८९ क्विंटल 3 2180 2180 2180
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 185 2100 2150 2150
मुरुम बन्सी क्विंटल 1 2500 2500 2500
बीड हायब्रीड क्विंटल 19 1961 2717 2258
धामणगाव -रेल्वे हायब्रीड क्विंटल 70 1800 2000 1900
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 6 2095 2140 2120
बारामती कल्याण सोना क्विंटल 122 2000 2250 2225
कल्याण कल्याण सोना क्विंटल 3 3000 3600 3300
उमरगा कल्याण सोना क्विंटल 1 2501 2501 2501
अकोला लोकल क्विंटल 61 1900 2175 2090
अमरावती लोकल क्विंटल 465 2250 2350 2300
धुळे लोकल क्विंटल 19 2051 2350 2148
सांगली लोकल क्विंटल 175 2650 3150 2900
यवतमाळ लोकल क्विंटल 79 1975 2250 2112
चोपडा लोकल क्विंटल 2 2001 2001 2001
चिखली लोकल क्विंटल 45 1750 2050 1900
नागपूर लोकल क्विंटल 529 2052 2174 2144
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 55 1850 2300 2075
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 115 1900 2200 2100
अक्कलकोट लोकल क्विंटल 40 1900 2200 2000
अमळनेर लोकल क्विंटल 100 2002 2100 2100
वर्धा लोकल क्विंटल 138 2160 2230 2200
मनमाड लोकल क्विंटल 3 2095 2095 2095
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 41 1850 1950 1900
खामगाव लोकल क्विंटल 118 1900 2050 1975
मलकापूर लोकल क्विंटल 144 2045 2385 2110
दिग्रस लोकल क्विंटल 28 2150 2250 2225
जामखेड लोकल क्विंटल 8 1700 2200 1950
कोपरगाव लोकल क्विंटल 3 2215 2215 2215
श्रीरामपूर – बेलापूर लोकल क्विंटल 16 1650 2150 1950
शिरपूर लोकल क्विंटल 13 2076 2237 2111
गेवराई लोकल क्विंटल 33 2068 2700 2400
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 61 2000 2150 2050
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 3 1800 2200 2000
मेहकर लोकल क्विंटल 15 1500 2000 1800
तुमसर लोकल क्विंटल 12 2100 2100 2100
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 18 1370 2000 1600
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 380 2500 3000 2750
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 3 2200 2200 2200
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 3 2100 2100 2100
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 56 1955 2225 2100
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 615 2000 2175 2100
शेगाव लोकल क्विंटल 7 1800 2000 1950
काटोल लोकल क्विंटल 2 2101 2101 2101
आष्टी- कारंजा लोकल क्विंटल 52 2000 2115 2100
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 125 1870 2175 2100
ताडकळस नं. १ क्विंटल 6 1900 2500 1900
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 5 1857 2861 2861
केज पिवळा क्विंटल 6 1750 2750 2062
सोलापूर शरबती क्विंटल 1089 2285 3230 2615
पुणे शरबती क्विंटल 332 4500 5500 5000
हिंगोली शरबती क्विंटल 30 1500 2500 2000
कल्याण शरबती क्विंटल 3 3000 4000 3500