Gahu bajar bhav : 07 ते फेब्रुवारी ते 12 फेब्रुवारी पर्यंत चे गहू बाजार भाव

Gahu bajar bhav : 07 ते फेब्रुवारी ते 12 फेब्रुवारी पर्यंत चे गहू बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे गहू बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत

मिळवा  बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : गहू
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/02/2022
मंगळवेढा क्विंटल 3 2300 2300 2300
राहता क्विंटल 2 1946 1946 1946
जालना १४७ क्विंटल 506 1900 2250 2000
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 9 1950 2100 1950
परतूर २१८९ क्विंटल 42 1720 2326 2300
नांदगाव २१८९ क्विंटल 24 1912 2040 1950
वडूज २१८९ क्विंटल 50 1950 2000 1975
उमरगा २१८९ क्विंटल 4 1500 2100 1500
पैठण बन्सी क्विंटल 15 1791 2400 1950
बीड हायब्रीड क्विंटल 41 1811 2475 1991
यावल हायब्रीड क्विंटल 25 1560 2020 1870
अकोला लोकल क्विंटल 52 1725 1900 1780
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1900 2025 1963
धुळे लोकल क्विंटल 96 1750 1890 1832
सांगली लोकल क्विंटल 288 2100 3000 2550
मालेगाव लोकल क्विंटल 164 1501 2251 2000
चिखली लोकल क्विंटल 165 1400 2000 1700
नागपूर लोकल क्विंटल 548 1916 2178 2113
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 68 1900 2301 2100
अमळनेर लोकल क्विंटल 70 1825 1900 1900
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 94 1500 1700 1600
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 30 1650 1780 1715
कोपरगाव लोकल क्विंटल 35 1752 2210 1923
गेवराई लोकल क्विंटल 93 1760 2525 1850
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 20 1600 2022 1800
परांडा लोकल क्विंटल 1 1700 1700 1700
शिरुर नं. २ क्विंटल 1 1600 1600 1600
सोलापूर शरबती क्विंटल 1008 2305 3040 2665
अकोला शरबती क्विंटल 20 2100 2200 2150
पुणे शरबती क्विंटल 260 3500 4700 4100
नागपूर शरबती क्विंटल 500 2400 2700 2625
11/02/2022
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 43 1900 2241 1966
शहादा क्विंटल 20 1800 1875 1852
दोंडाईचा क्विंटल 157 1500 2108 2051
संगमनेर क्विंटल 32 1725 2240 1982
भोकर क्विंटल 5 1850 1850 1850
कारंजा क्विंटल 170 1800 2345 1925
लासूर स्टेशन क्विंटल 162 1850 2000 1925
राहता क्विंटल 6 1700 1899 1850
येवला २१८९ क्विंटल 39 1925 2250 1951
लासलगाव २१८९ क्विंटल 125 1921 2401 1980
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 35 1901 2131 2075
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 50 1700 1900 1811
जामखेड २१८९ क्विंटल 16 1700 2100 1900
शेवगाव २१८९ क्विंटल 32 1700 2150 2150
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 5 1800 1800 1800
परतूर २१८९ क्विंटल 11 1750 2100 1965
नांदगाव २१८९ क्विंटल 15 1890 1945 1911
दौंड-यवत २१८९ क्विंटल 53 1850 2100 1950
निलंगा २१८९ क्विंटल 1 1750 1750 1750
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 23 1400 2000 1651
देवळा २१८९ क्विंटल 12 1835 1880 1850
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 160 1800 1950 1900
पैठण बन्सी क्विंटल 13 1800 2045 1930
मुरुम बन्सी क्विंटल 12 1600 1700 1670
बीड हायब्रीड क्विंटल 18 1850 2470 1953
कल्याण कल्याण सोना क्विंटल 3 2800 3400 2900
अकोला लोकल क्विंटल 32 1675 1780 1700
अमरावती लोकल क्विंटल 117 1950 2000 1975
धुळे लोकल क्विंटल 80 1710 2199 1850
सांगली लोकल क्विंटल 115 2200 3000 2600
यवतमाळ लोकल क्विंटल 20 1850 1850 1850
चोपडा लोकल क्विंटल 5 1800 1932 1800
चिखली लोकल क्विंटल 90 1400 1900 1650
नागपूर लोकल क्विंटल 500 1928 2180 2117
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 43 1751 2132 1941
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 73 1840 1875 1855
मुंबई लोकल क्विंटल 6870 2000 3600 2800
अमळनेर लोकल क्विंटल 36 1875 1940 1940
वर्धा लोकल क्विंटल 10 1885 1885 1885
मनमाड लोकल क्विंटल 47 1850 1955 1891
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 40 1650 1755 1705
खामगाव लोकल क्विंटल 124 1700 1850 1775
मलकापूर लोकल क्विंटल 86 1600 2120 1830
जामखेड लोकल क्विंटल 11 1600 1700 1650
सटाणा लोकल क्विंटल 24 1500 2400 2152
कोपरगाव लोकल क्विंटल 24 1751 2400 2225
गेवराई लोकल क्विंटल 105 1600 2375 1950
गंगाखेड लोकल क्विंटल 55 2000 2200 2100
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 23 1600 1800 1700
मेहकर लोकल क्विंटल 65 1500 1950 1780
तासगाव लोकल क्विंटल 40 1980 2160 2080
गंगापूर लोकल क्विंटल 78 1901 2300 2145
मंठा लोकल क्विंटल 35 1600 2201 1800
परांडा लोकल क्विंटल 6 2100 2100 2100
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 9 1800 1800 1800
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 3 1400 1600 1600
शेगाव लोकल क्विंटल 13 1700 1750 1725
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 28 1800 1930 1875
जाफराबाद लोकल क्विंटल 260 1800 2000 1900
जालना नं. २ क्विंटल 469 1850 2200 1975
शिरुर नं. २ क्विंटल 3 1500 1800 1500
सोलापूर शरबती क्विंटल 922 2310 3035 2660
पुणे शरबती क्विंटल 261 3500 4700 4100
नागपूर शरबती क्विंटल 581 2400 2700 2625
हिंगोली शरबती क्विंटल 50 1455 2500 1977
कल्याण शरबती क्विंटल 3 2400 3200 2800
10/02/2022
शहादा क्विंटल 15 1825 2096 1962
दोंडाईचा क्विंटल 130 1300 2118 2090
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 8 1252 2251 2236
भोकर क्विंटल 2 1807 1807 1807
कारंजा क्विंटल 110 1825 2250 1865
सावनेर क्विंटल 19 1501 1875 1750
श्रीरामपूर क्विंटल 5 1900 1900 1900
लासूर स्टेशन क्विंटल 170 1850 2100 1950
वसई क्विंटल 395 2690 3940 3490
मंगळवेढा क्विंटल 10 1900 1900 1900
मोर्शी क्विंटल 206 1650 1935 1775
राहता क्विंटल 1 1700 1700 1700
जालना १४७ क्विंटल 518 1800 2300 2025
बारामती २१८९ क्विंटल 222 1960 2451 2100
लातूर २१८९ क्विंटल 608 1850 2100 2000
येवला २१८९ क्विंटल 37 1700 2256 1900
लासलगाव २१८९ क्विंटल 74 1961 2301 2030
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 24 1970 2090 2070
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 95 1800 2367 1820
जामखेड २१८९ क्विंटल 17 1700 2100 1900
पिंपळगाव(ब) – पालखेड २१८९ क्विंटल 8 1943 1971 1960
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 6 2000 2000 2000
परतूर २१८९ क्विंटल 19 1700 2400 2291
नांदगाव २१८९ क्विंटल 30 1754 2061 1930
दौंड २१८९ क्विंटल 59 1800 2301 1900
निलंगा २१८९ क्विंटल 1 2620 2620 2620
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 6 1575 1750 1600
उमरगा २१८९ क्विंटल 1 1350 1350 1350
भंडारा २१८९ क्विंटल 11 1750 1880 1800
देवळा २१८९ क्विंटल 5 1825 1880 1860
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 85 1850 2000 1900
पैठण बन्सी क्विंटल 25 1800 2316 1841
मुरुम बन्सी क्विंटल 12 1630 2050 1840
बीड हायब्रीड क्विंटल 11 1840 2061 1903
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 75 1920 2401 2275
बारामती कल्याण सोना क्विंटल 334 1900 2000 1951
अकोला लोकल क्विंटल 12 1400 1780 1500
अमरावती लोकल क्विंटल 155 1950 2050 2000
धुळे लोकल क्विंटल 336 1850 2050 1910
सांगली लोकल क्विंटल 261 2100 3200 2650
मालेगाव लोकल क्विंटल 113 1651 2290 2000
चिखली लोकल क्विंटल 78 1500 1700 1600
नागपूर लोकल क्विंटल 300 1900 2174 2105
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 28 1900 2125 2012
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 14 1820 1860 1845
मुंबई लोकल क्विंटल 4829 2000 3600 2800
उमरेड लोकल क्विंटल 409 1800 2600 2100
अमळनेर लोकल क्विंटल 150 1600 1975 1975
वर्धा लोकल क्विंटल 11 1850 1895 1870
मनमाड लोकल क्विंटल 40 1879 1991 1891
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 68 1500 1700 1600
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 25 1650 1750 1700
खामगाव लोकल क्विंटल 96 1720 1850 1785
मलकापूर लोकल क्विंटल 62 1730 2077 1850
जामखेड लोकल क्विंटल 12 1600 1800 1700
सटाणा लोकल क्विंटल 31 1405 2100 2100
कोपरगाव लोकल क्विंटल 34 1800 1899 1875
गेवराई लोकल क्विंटल 95 1800 2150 2000
गंगाखेड लोकल क्विंटल 55 2000 2200 2100
तेल्हारा लोकल क्विंटल 50 1750 1800 1775
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 58 1700 1900 1821
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 2 1700 1700 1700
लोणार लोकल क्विंटल 90 1800 1870 1835
मेहकर लोकल क्विंटल 45 1500 2000 1800
तुमसर लोकल क्विंटल 75 1871 1871 1871
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 350 2200 2600 2400
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 3 1700 1835 1835
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 1 1500 1500 1500
शेगाव लोकल क्विंटल 8 1650 1750 1700
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 34 1750 1925 1890
ताडकळस नं. १ क्विंटल 15 1400 1500 1450
शिरुर नं. २ क्विंटल 5 1600 1600 1600
माजलगाव पिवळा क्विंटल 20 1800 2228 1975
सोलापूर शरबती क्विंटल 881 2305 3030 2655
पुणे शरबती क्विंटल 1569 2500 3200 2850
नागपूर शरबती क्विंटल 240 2400 2700 2650
09/02/2022
अहमदनगर क्विंटल 295 1850 2000 1925
शहादा क्विंटल 11 1851 1975 1861
दोंडाईचा क्विंटल 228 1300 2116 2101
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 10 1500 1700 1600
संगमनेर क्विंटल 45 1899 2199 2049
भोकर क्विंटल 3 1800 1800 1800
कारंजा क्विंटल 95 1800 1855 1830
सावनेर क्विंटल 8 1775 1878 1878
श्रीरामपूर क्विंटल 34 1750 1900 1800
लासूर स्टेशन क्विंटल 140 1850 2050 1925
पालघर (बेवूर) क्विंटल 90 2775 2775 2775
तुळजापूर क्विंटल 45 1750 1900 1800
राहता क्विंटल 6 1700 2241 2000
जालना १४७ क्विंटल 766 1660 2250 2000
लातूर २१८९ क्विंटल 1616 1900 2240 2100
येवला २१८९ क्विंटल 30 1752 2165 1900
लासलगाव २१८९ क्विंटल 111 1941 2300 1970
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 13 1951 2151 2021
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 65 1800 2161 1811
शेवगाव २१८९ क्विंटल 22 1700 2100 2100
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 6 1900 1900 1900
परतूर २१८९ क्विंटल 22 1600 1900 1870
पाथर्डी २१८९ क्विंटल 28 1500 2000 1800
नांदगाव २१८९ क्विंटल 29 1900 2150 1950
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 28 1400 1900 1651
घणसावंगी २१८९ क्विंटल 56 1600 2100 1850
देवळा २१८९ क्विंटल 15 1800 1900 1865
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 150 1850 2000 1900
पैठण बन्सी क्विंटल 14 1766 2413 2146
बीड हायब्रीड क्विंटल 120 1772 2300 1878
अकोला लोकल क्विंटल 76 1700 1780 1750
अमरावती लोकल क्विंटल 98 1950 2050 2000
धुळे लोकल क्विंटल 100 1800 2300 2000
सांगली लोकल क्विंटल 405 2100 3050 2575
यवतमाळ लोकल क्विंटल 6 1850 1850 1850
मालेगाव लोकल क्विंटल 82 1650 2312 2051
चोपडा लोकल क्विंटल 9 1761 1951 1800
चिखली लोकल क्विंटल 65 1500 1700 1600
नागपूर लोकल क्विंटल 696 1916 2170 2107
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 43 1850 2125 1987
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 45 1840 1900 1870
मुंबई लोकल क्विंटल 3659 2000 3600 2800
अमळनेर लोकल क्विंटल 85 1681 1991 1991
मनमाड लोकल क्विंटल 22 1886 2091 1888
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 72 1500 1700 1600
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 40 1550 1800 1715
खामगाव लोकल क्विंटल 75 1500 1800 1650
मलकापूर लोकल क्विंटल 57 1695 2299 1820
सटाणा लोकल क्विंटल 32 1760 2100 2100
कोपरगाव लोकल क्विंटल 20 1650 1961 1875
रावेर लोकल क्विंटल 27 1500 1971 1817
गेवराई लोकल क्विंटल 112 1750 1950 1850
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 30 1720 1896 1780
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 15 1600 2000 1800
लोणार लोकल क्विंटल 120 1800 1870 1835
मेहकर लोकल क्विंटल 35 1500 2100 1800
तुमसर लोकल क्विंटल 126 1866 1866 1866
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 81 1600 1900 1750
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 53 1400 2000 1700
निरा -सासवड लोकल क्विंटल 118 1950 2650 2300
तासगाव लोकल क्विंटल 35 1980 2130 2060
गंगापूर लोकल क्विंटल 8 1890 2100 1900
लोहा लोकल क्विंटल 5 1651 1830 1675
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 37 1600 1830 1800
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 3 1450 1650 1650
शेगाव लोकल क्विंटल 7 1700 1800 1750
काटोल लोकल क्विंटल 3 1831 1831 1831
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 18 1800 1925 1850
माजलगाव पिवळा क्विंटल 59 1700 2621 2300
सोलापूर शरबती क्विंटल 810 2310 3025 2650
अकोला शरबती क्विंटल 73 2370 2750 2600
पुणे शरबती क्विंटल 1571 2500 3200 2850
नागपूर शरबती क्विंटल 600 2400 2700 2625
नांदेड शरबती क्विंटल 3 1550 1550 1550
हिंगोली शरबती क्विंटल 55 1400 2200 1800
08/02/2022
अहमदनगर क्विंटल 200 1891 2100 1995
शहादा क्विंटल 31 1866 2251 1999
दोंडाईचा क्विंटल 125 1400 2108 2051
नंदूरबार क्विंटल 81 2000 2200 2108
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 5 1750 1900 1825
भोकर क्विंटल 5 1700 1807 1754
कारंजा क्विंटल 250 1795 1885 1835
सावनेर क्विंटल 5 1872 1872 1872
श्रीगोंदा – घोगरगाव क्विंटल 20 1925 2000 1985
श्रीरामपूर क्विंटल 3 1850 1850 1850
करमाळा क्विंटल 17 1600 2000 1711
लासूर स्टेशन क्विंटल 158 1850 2225 1950
पालघर (बेवूर) क्विंटल 30 2825 2825 2825
वसई क्विंटल 455 2790 3850 3450
मानोरा क्विंटल 6 1600 1720 1660
मोर्शी क्विंटल 200 1650 1900 1775
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 3 1200 1600 1400
राहता क्विंटल 5 1800 1976 1885
लासलगाव २१८९ क्विंटल 94 602 2460 1996
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 23 1940 2131 2091
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 35 1700 2100 1830
जामखेड २१८९ क्विंटल 12 1700 2200 1950
पिंपळगाव(ब) – पालखेड २१८९ क्विंटल 33 1957 2000 1975
शेवगाव २१८९ क्विंटल 55 1700 2100 2100
परतूर २१८९ क्विंटल 24 1720 2260 2150
नांदगाव २१८९ क्विंटल 15 1905 2199 2000
दौंड-केडगाव २१८९ क्विंटल 481 1950 2401 2100
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 34 1400 1800 1650
भंडारा २१८९ क्विंटल 1 1700 1700 1700
देवळा २१८९ क्विंटल 6 1860 2345 2100
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 85 1900 2000 1950
पैठण बन्सी क्विंटल 54 1751 2390 2040
मुरुम बन्सी क्विंटल 2 1600 1600 1600
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 47 1840 2000 1911
अकोला लोकल क्विंटल 46 1650 1950 1770
अमरावती लोकल क्विंटल 354 1950 2050 2000
सांगली लोकल क्विंटल 195 2200 3200 2700
यवतमाळ लोकल क्विंटल 57 1860 1875 1867
मालेगाव लोकल क्विंटल 122 1500 2280 2052
चोपडा लोकल क्विंटल 12 1811 1890 1878
चिखली लोकल क्विंटल 98 1500 1750 1625
नागपूर लोकल क्विंटल 657 1912 2170 2050
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 85 1850 2250 2050
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 114 1820 1900 1870
मुंबई लोकल क्विंटल 5876 2000 3600 2800
अमळनेर लोकल क्विंटल 107 1900 2222 2222
वर्धा लोकल क्विंटल 26 1850 1900 1870
मनमाड लोकल क्विंटल 32 1876 2021 1904
भोकरदन लोकल क्विंटल 71 1800 1850 1825
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 68 1500 1700 1600
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 40 1550 1775 1650
खामगाव लोकल क्विंटल 195 1521 1850 1685
मलकापूर लोकल क्विंटल 189 1750 2090 1850
दिग्रस लोकल क्विंटल 5 1850 1850 1850
जामखेड लोकल क्विंटल 17 1600 1700 1650
सटाणा लोकल क्विंटल 18 1755 1911 1851
कोपरगाव लोकल क्विंटल 22 1500 2300 2042
रावेर लोकल क्विंटल 36 1750 2016 1985
गेवराई लोकल क्विंटल 159 1800 2245 1950
गंगाखेड लोकल क्विंटल 55 2000 2200 2100
तेल्हारा लोकल क्विंटल 100 1700 1775 1750
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 133 1500 1851 1704
लोणार लोकल क्विंटल 100 1800 1890 1845
मेहकर लोकल क्विंटल 65 1500 2000 1800
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 340 2200 2600 2400
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 28 1400 2000 1675
तासगाव लोकल क्विंटल 44 1970 2130 2060
परांडा लोकल क्विंटल 3 1700 1800 1700
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 18 1400 1800 1750
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 6 1450 1600 1575
शेगाव लोकल क्विंटल 2 950 1000 1000
काटोल लोकल क्विंटल 3 1825 1825 1825
सोनपेठ लोकल क्विंटल 3 1577 1577 1577
शिरुर नं. २ क्विंटल 5 1600 1700 1650
माजलगाव पिवळा क्विंटल 93 1700 2300 2000
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 15 1650 2390 1900
सोलापूर शरबती क्विंटल 922 2325 3035 2655
अकोला शरबती क्विंटल 33 2650 2950 2850
पुणे शरबती क्विंटल 259 3500 4700 4100
नागपूर शरबती क्विंटल 1000 2400 2700 2625
नांदेड शरबती क्विंटल 5 2000 2000 2000
07/02/2022
शहादा क्विंटल 24 1861 2300 1876
दोंडाईचा क्विंटल 187 1800 2147 2000
नंदूरबार क्विंटल 62 2000 2250 2150
मुंबई क्विंटल 6423 2000 3600 2800
भोकर क्विंटल 1 1650 1650 1650
सावनेर क्विंटल 9 1873 1873 1873
श्रीगोंदा क्विंटल 25 1925 2000 1930
श्रीगोंदा – घोगरगाव क्विंटल 22 1935 2000 1985
लासूर स्टेशन क्विंटल 55 1850 2050 1925
पालघर (बेवूर) क्विंटल 40 2625 2625 2625
वसई क्विंटल 525 2790 3850 3450
कुर्डवाडी क्विंटल 1 1650 1650 1650
मंगळवेढा क्विंटल 13 1610 2310 2310
राहता क्विंटल 1 1800 1800 1800
बारामती २१८९ क्विंटल 311 1950 2381 2000
येवला २१८९ क्विंटल 26 1800 2110 1855
लासलगाव २१८९ क्विंटल 72 1940 2321 1970
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 52 1941 2247 2150
पंढरपूर २१८९ क्विंटल 5 2075 2075 2075
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 15 1750 1900 1832
पिंपळगाव(ब) – पालखेड २१८९ क्विंटल 25 1940 1975 1965
शेवगाव २१८९ क्विंटल 37 1700 2150 2150
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 20 1800 1900 1900
नांदगाव २१८९ क्विंटल 22 1811 1948 1921
दौंड-पाटस २१८९ क्विंटल 60 1750 2200 2000
भंडारा २१८९ क्विंटल 7 1700 1700 1700
देवळा २१८९ क्विंटल 5 1860 2300 1900
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 146 1900 2000 1950
बारामती कल्याण सोना क्विंटल 316 1900 2000 1935
धुळे लोकल क्विंटल 16 1751 2220 1950
मालेगाव लोकल क्विंटल 23 1651 1981 1900
नागपूर लोकल क्विंटल 300 1932 2170 2110
मनमाड लोकल क्विंटल 20 1850 1921 1889
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 83 1500 1700 1600
सटाणा लोकल क्विंटल 39 1425 1915 1851
कोपरगाव लोकल क्विंटल 13 1550 1899 1700
तुमसर लोकल क्विंटल 37 1867 1867 1867
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 54 1500 2000 1725
परांडा लोकल क्विंटल 4 1700 1900 1800
जालना नं. २ क्विंटल 444 1900 2200 2000
शिरुर नं. २ क्विंटल 1 1650 1650 1650
पुणे शरबती क्विंटल 261 3400 4500 3950
नागपूर शरबती क्विंटल 328 2400 2700 2625
06/02/2022
श्रीगोंदा – घोगरगाव क्विंटल 41 1935 2000 1980
शेवगाव २१८९ क्विंटल 38 1700 2100 2100
दौंड २१८९ क्विंटल 55 1800 2351 1900
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 127 1900 2000 1950
पैठण बन्सी क्विंटल 25 1780 2390 1875
कल्याण कल्याण सोना क्विंटल 3 2800 3400 3100
तुमसर लोकल क्विंटल 87 1865 1865 1865
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 300 2500 3000 2750
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 15 1450 2000 1775
बाळापूर लोकल क्विंटल 114 1650 1800 1725
काटोल लोकल क्विंटल 3 1840 1840 1840
शिरुर नं. २ क्विंटल 1 1500 1500 1500
कल्याण शरबती क्विंटल 3 2400 3200 2600
05/02/2022
अहमदनगर क्विंटल 311 1800 2100 1950
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 52 1900 2301 2025
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 19 1650 1776 1713
मुंबई क्विंटल 5788 2000 3600 2800
भोकर क्विंटल 3 1700 1907 1803
कारंजा क्विंटल 70 1750 2100 1850
सावनेर क्विंटल 18 1864 1876 1876
श्रीगोंदा – घोगरगाव नग 31 1925 2000 1980
श्रीरामपूर क्विंटल 9 1700 1800 1750
लासूर स्टेशन क्विंटल 150 1850 2000 1925
पालघर (बेवूर) क्विंटल 90 2615 2615 2615
कन्न्ड क्विंटल 12 5400 5900 5650
तुळजापूर क्विंटल 43 1500 1700 1600
नांदूरा क्विंटल 35 1535 1775 1775
राहता क्विंटल 3 1850 1850 1850
येवला २१८९ क्विंटल 1 1751 1953 1901
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 23 1900 2171 2091
पिंपळगाव(ब) – पालखेड २१८९ क्विंटल 7 1900 1950 1945
शेवगाव २१८९ क्विंटल 38 1700 2100 2100
परतूर २१८९ क्विंटल 36 1720 2355 2000
पाथर्डी २१८९ क्विंटल 43 1800 2200 2000
नांदगाव २१८९ क्विंटल 12 1881 1954 1921
औराद शहाजानी २१८९ क्विंटल 3 1625 1625 1625
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 24 1400 1800 1600
पातूर २१८९ क्विंटल 31 1400 1900 1703
भंडारा २१८९ क्विंटल 7 1700 1700 1700
सिल्लोड- भराडी अर्जुन क्विंटल 70 1900 1900 1900
पैठण बन्सी क्विंटल 40 1831 2400 2051
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 60 1914 2200 2094
कल्याण कल्याण सोना क्विंटल 3 2800 3400 3100
अकोला लोकल क्विंटल 108 1760 1850 1800
अमरावती लोकल क्विंटल 113 1950 2050 2000
धुळे लोकल क्विंटल 146 1800 2305 2001
सांगली लोकल क्विंटल 473 2200 3200 2700
मालेगाव लोकल क्विंटल 37 1600 2112 2000
चोपडा लोकल क्विंटल 5 1851 2300 1851
चिखली लोकल क्विंटल 90 1500 1700 1600
नागपूर लोकल क्विंटल 400 1928 2262 2182
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 76 1800 2225 2012
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 51 1650 1850 1740
उमरेड लोकल क्विंटल 234 1800 2600 2100
अमळनेर लोकल क्विंटल 135 1976 2122 2122
भोकरदन लोकल क्विंटल 60 1800 1850 1825
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 31 1650 1755 1710
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 40 1400 2050 1750
खामगाव लोकल क्विंटल 110 1625 1850 1737
मलकापूर लोकल क्विंटल 158 1655 2210 1845
कोपरगाव लोकल क्विंटल 63 1650 1920 1877
रावेर लोकल क्विंटल 27 1750 2010 1961
गेवराई लोकल क्विंटल 210 1700 2476 2000
गंगाखेड लोकल क्विंटल 55 2000 2200 2100
तेल्हारा लोकल क्विंटल 100 1775 1900 1840
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 17 1600 1751 1700
मेहकर लोकल क्विंटल 55 1500 2050 1800
तुमसर लोकल क्विंटल 78 1841 1870 1862
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 30 1500 2000 1750
चाकूर लोकल क्विंटल 1 1631 1631 1631
लोहा लोकल क्विंटल 3 1700 1740 1730
शेगाव लोकल क्विंटल 10 1700 2050 1750
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 25 1750 1850 1800
जालना नं. २ क्विंटल 213 1850 2250 2000
शिरुर नं. २ क्विंटल 2 1400 1400 1400
उमरखेड पिवळा क्विंटल 120 1800 2000 1900
सोलापूर शरबती क्विंटल 962 2320 3025 2660
अकोला शरबती क्विंटल 43 2400 2850 2650
पुणे शरबती क्विंटल 1577 2600 3200 2900
नागपूर शरबती क्विंटल 400 2400 2700 2650
नांदेड शरबती क्विंटल 17 1875 1875 1875

 

Leave a Comment