Gahu bajar bhav : 13 ते 18 जून पर्यंतचे गहू बाजार भाव 2022

Gahu bajar bhav : 13 ते 18 जून पर्यंतचे गहू बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील गहू बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : गहू

दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
17/06/2022
शहादा क्विंटल 69 2000 2288 2173
दोंडाईचा क्विंटल 382 1701 2258 2241
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 6 1600 2400 2000
कळवण क्विंटल 10 2100 2100 2100
संगमनेर क्विंटल 4 2101 2500 2300
भोकर क्विंटल 1 1800 1800 1800
कारंजा क्विंटल 700 1995 2200 2110
वैजापूर क्विंटल 69 2025 2495 2120
नांदूरा क्विंटल 60 1835 2100 2100
जालना १४७ क्विंटल 306 1600 2500 2325
जळगाव १४७ क्विंटल 5 2000 2000 2000
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 11 2011 2050 2011
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 17 1900 1945 1930
शेवगाव २१८९ क्विंटल 20 2030 2300 2030
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 4 2300 2300 2300
परतूर २१८९ क्विंटल 6 1926 2151 2012
नांदगाव २१८९ क्विंटल 16 2042 2779 2251
दौंड-यवत २१८९ क्विंटल 33 1900 2500 2200
देवळा २१८९ क्विंटल 15 1950 2400 1990
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 53 2000 2100 2050
बीड हायब्रीड क्विंटल 176 1901 2474 2057
उमरगा कल्याण सोना क्विंटल 3 1610 2390 2100
अकोला लोकल क्विंटल 96 1900 2150 2080
चोपडा लोकल क्विंटल 7 1950 1952 1952
चिखली लोकल क्विंटल 76 1620 2071 1845
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 90 1950 2350 2150
मुंबई लोकल क्विंटल 3271 2200 4000 3100
अमळनेर लोकल क्विंटल 250 1961 2085 2085
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 56 1800 1900 1850
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 120 1850 2180 1995
गेवराई लोकल क्विंटल 45 1850 2700 2300
गंगाखेड लोकल क्विंटल 51 2000 2200 2100
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 10 1800 2600 2000
मेहकर लोकल क्विंटल 45 2300 2800 2600
लाखंदूर लोकल क्विंटल 11 1850 1875 1865
काटोल लोकल क्विंटल 72 1800 1971 1900
माजलगाव पिवळा क्विंटल 3 3001 3001 3001
सोलापूर शरबती क्विंटल 1293 2300 3350 2645
अकोला शरबती क्विंटल 35 2600 3050 2950
हिंगोली शरबती क्विंटल 80 1550 2420 1985
16/06/2022
शहादा क्विंटल 109 1970 2240 2151
दोंडाईचा क्विंटल 450 1800 2261 2200
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 52 1901 2400 2260
कळवण क्विंटल 19 1875 2200 2000
भोकर क्विंटल 1 1950 1950 1950
कारंजा क्विंटल 800 1935 2325 2115
श्रीरामपूर क्विंटल 12 1850 1950 1900
करमाळा क्विंटल 5 1500 2300 1500
लासूर स्टेशन क्विंटल 167 2025 2441 2150
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 22 1899 1931 1927
मंगळवेढा क्विंटल 3 1780 1780 1780
कन्न्ड क्विंटल 20 1900 2600 2250
वैजापूर क्विंटल 75 2020 2680 2100
तुळजापूर क्विंटल 45 2200 2900 2500
मोर्शी क्विंटल 1079 1950 2050 2000
नांदूरा क्विंटल 50 1800 2040 2040
राहता क्विंटल 7 1750 1750 1750
अमरावती १४७ क्विंटल 3 2000 2100 2050
बारामती २१८९ क्विंटल 122 2051 2700 2400
येवला २१८९ क्विंटल 11 1925 2051 2025
लासलगाव २१८९ क्विंटल 109 2025 2686 2350
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 46 2040 2212 2181
वाशीम २१८९ क्विंटल 300 1700 2200 2000
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 30 1900 2540 1931
जामखेड २१८९ क्विंटल 62 1800 2400 2100
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 7 2300 2400 2300
इंदापूर २१८९ क्विंटल 10 1600 2051 1851
परतूर २१८९ क्विंटल 30 1800 2500 2459
नांदगाव २१८९ क्विंटल 9 2039 2500 2201
दौंड २१८९ क्विंटल 40 1900 2500 2025
औराद शहाजानी २१८९ क्विंटल 7 1800 3000 2400
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 8 1850 2501 2300
भंडारा २१८९ क्विंटल 15 1700 1900 1800
घणसावंगी २१८९ क्विंटल 30 2100 2600 2400
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 278 2000 2075 2050
पैठण बन्सी क्विंटल 45 1991 2416 2081
कळंब (उस्मानाबाद) बन्सी क्विंटल 2 4100 4500 4500
बारामती कल्याण सोना क्विंटल 183 1950 2100 2041
उमरगा कल्याण सोना क्विंटल 1 2000 2000 2000
अकोला लोकल क्विंटल 103 1950 2365 2200
अमरावती लोकल क्विंटल 219 2225 2325 2275
धुळे लोकल क्विंटल 256 1875 2225 1980
यवतमाळ लोकल क्विंटल 44 1925 2055 1990
चोपडा लोकल क्विंटल 13 2000 2036 2032
चिखली लोकल क्विंटल 90 1601 2111 1856
नागपूर लोकल क्विंटल 471 1950 2108 2069
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 101 1800 2400 2100
मुंबई लोकल क्विंटल 2095 2200 4000 3100
उमरेड लोकल क्विंटल 406 1900 2500 2100
अमळनेर लोकल क्विंटल 140 1850 2000 2000
मनमाड लोकल क्विंटल 11 1982 2250 2026
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 55 1800 1900 1850
खामगाव लोकल क्विंटल 109 1800 1900 1850
जामखेड लोकल क्विंटल 60 1700 2100 1900
सटाणा लोकल क्विंटल 51 1800 2575 2451
कोपरगाव लोकल क्विंटल 18 2050 2351 2112
गेवराई लोकल क्विंटल 44 1850 2750 2400
गंगाखेड लोकल क्विंटल 50 2100 2300 2200
तेल्हारा लोकल क्विंटल 85 1850 2100 2000
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 9 1800 2500 2200
मेहकर लोकल क्विंटल 45 2300 2800 2600
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 370 2600 3000 2800
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 3 2170 2170 2170
पाथरी लोकल क्विंटल 5 1706 2766 2000
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 101 1975 2120 2075
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 296 1850 2100 2075
काटोल लोकल क्विंटल 170 1925 1971 1950
आष्टी- कारंजा लोकल क्विंटल 181 1900 2085 2000
ताडकळस नं. १ क्विंटल 3 2200 2200 2200
जालना नं. २ क्विंटल 430 1911 2325 2200
माजलगाव पिवळा क्विंटल 13 2000 2900 2450
सोलापूर शरबती क्विंटल 1271 2290 3355 2640
अकोला शरबती क्विंटल 38 2600 3150 2875
नागपूर शरबती क्विंटल 450 2400 2700 2625
15/06/2022
अहमदनगर क्विंटल 280 2100 2450 2275
शहादा क्विंटल 129 2051 2400 2218
दोंडाईचा क्विंटल 224 1600 2290 2215
बार्शी क्विंटल 14 1800 2500 1800
नंदूरबार क्विंटल 117 1966 2368 2150
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 2 1700 1900 1800
संगमनेर क्विंटल 11 1800 2050 1925
भोकर क्विंटल 7 1625 2000 1812
कारंजा क्विंटल 800 1875 2200 2025
सावनेर क्विंटल 36 1850 1875 1875
श्रीरामपूर क्विंटल 38 1700 2211 1910
करमाळा क्विंटल 3 1851 2000 1851
लासूर स्टेशन क्विंटल 172 2025 2400 2150
परळी-वैजनाथ क्विंटल 3 1731 1731 1731
कन्न्ड क्विंटल 9 2000 2600 2300
वैजापूर क्विंटल 81 2010 2600 2125
नांदूरा क्विंटल 65 2015 2451 2451
राहता क्विंटल 33 2000 2137 2050
अमरावती १४७ क्विंटल 3 1950 2100 2025
येवला २१८९ क्विंटल 2 1930 2200 2100
लासलगाव २१८९ क्विंटल 124 1900 2498 2050
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 39 1925 2241 2141
वाशीम २१८९ क्विंटल 150 1700 2159 1800
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 30 1900 2351 1930
शेवगाव २१८९ क्विंटल 22 2025 2100 2025
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 2 2000 2000 2000
इंदापूर -निमगाव केतकी २१८९ क्विंटल 4 1800 2100 1851
पाथर्डी २१८९ क्विंटल 20 1900 2200 2000
नांदगाव २१८९ क्विंटल 24 2051 2500 2251
कडा २१८९ क्विंटल 63 2200 2500 2300
औराद शहाजानी २१८९ क्विंटल 4 1800 2600 2200
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 25 1700 2500 2251
देवळा २१८९ क्विंटल 2 1990 2005 1995
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 125 2000 2075 2050
पैठण बन्सी क्विंटल 32 1960 2380 2176
मुरुम बन्सी क्विंटल 17 1780 2301 2041
बीड हायब्रीड क्विंटल 64 1900 2473 2118
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 28 2050 2300 2121
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 50 1600 1870 1700
उमरगा कल्याण सोना क्विंटल 1 1800 1800 1800
अकोला लोकल क्विंटल 221 1900 2350 2125
अमरावती लोकल क्विंटल 147 2000 2200 2100
धुळे लोकल क्विंटल 161 1875 2500 2000
यवतमाळ लोकल क्विंटल 74 2030 2145 2087
मालेगाव लोकल क्विंटल 78 1600 2381 2016
चिखली लोकल क्विंटल 82 1650 2000 1825
नागपूर लोकल क्विंटल 495 1950 2102 2064
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 470 1900 2130 2020
मुंबई लोकल क्विंटल 6457 2200 4000 3100
अमळनेर लोकल क्विंटल 141 1928 2101 2101
मनमाड लोकल क्विंटल 3 2015 2423 2030
भोकरदन -पिपळगाव रेणू लोकल क्विंटल 123 1950 2100 2000
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 88 1800 1900 1850
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 100 1950 2400 2100
खामगाव लोकल क्विंटल 37 1800 1825 1812
मलकापूर लोकल क्विंटल 292 1875 2564 2135
सटाणा लोकल क्विंटल 63 1701 2551 2200
कोपरगाव लोकल क्विंटल 40 1800 2300 2075
गेवराई लोकल क्विंटल 40 1700 2691 2350
गंगाखेड लोकल क्विंटल 55 2000 2300 2200
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 6 1800 2600 2000
मेहकर लोकल क्विंटल 55 2300 2800 2600
तुमसर लोकल क्विंटल 90 1970 1970 1970
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 54 1450 2000 1700
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 370 2600 3000 2800
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 10 1800 2300 2000
तासगाव लोकल क्विंटल 31 2080 2260 2160
चाकूर लोकल क्विंटल 5 1752 1752 1752
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 97 1850 2265 2200
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 254 1950 2100 2050
लाखंदूर लोकल क्विंटल 5 1850 1875 1865
काटोल लोकल क्विंटल 160 1970 2011 2000
सिंदी लोकल क्विंटल 20 1740 1905 1850
बोरी लोकल क्विंटल 15 1650 1750 1710
जालना नं. २ क्विंटल 370 1950 2350 2125
माजलगाव पिवळा क्विंटल 9 1900 3200 2600
सोलापूर शरबती क्विंटल 1341 2280 3365 2635
अकोला शरबती क्विंटल 43 2600 3150 2950
पुणे शरबती क्विंटल 325 4800 5600 5200
नागपूर शरबती क्विंटल 500 2400 2700 2650
हिंगोली शरबती क्विंटल 80 2000 3230 2615
14/06/2022
अहमदनगर क्विंटल 298 2000 2475 2237
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 8 2000 2191 2050
शहादा क्विंटल 146 2160 2200 2176
दोंडाईचा क्विंटल 355 1800 2260 2161
नंदूरबार क्विंटल 192 2140 2275 2200
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 4 1900 2640 2640
कळवण क्विंटल 3 1800 1800 1800
भोकर क्विंटल 10 1700 2450 2075
सावनेर क्विंटल 47 1770 2024 1950
श्रीरामपूर क्विंटल 14 2300 2375 2350
करमाळा क्विंटल 46 1751 2525 1800
लासूर स्टेशन क्विंटल 110 2030 2400 2150
शिरुर क्विंटल 8 2000 2000 2000
कन्न्ड क्विंटल 17 2000 2611 2305
वैजापूर क्विंटल 195 2025 2465 2100
राहता क्विंटल 9 2000 2150 2100
अमरावती १४७ क्विंटल 3 2050 2100 2075
जळगाव १४७ क्विंटल 38 1700 1911 1900
लातूर २१८९ क्विंटल 885 3100 3500 3300
लासलगाव २१८९ क्विंटल 58 2031 2676 2276
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 45 1900 2231 2093
वाशीम २१८९ क्विंटल 300 1700 2150 1800
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 50 1900 1951 1911
जामखेड २१८९ क्विंटल 52 1800 2400 2100
शेवगाव २१८९ क्विंटल 13 1800 2000 2000
परतूर २१८९ क्विंटल 37 1900 2661 2500
नांदगाव २१८९ क्विंटल 6 2059 2381 2201
दौंड-केडगाव २१८९ क्विंटल 180 2080 2751 2300
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 5 1811 2290 1901
भंडारा २१८९ क्विंटल 1 1800 1800 1800
देवळा २१८९ क्विंटल 8 1955 2010 2000
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 286 2000 2100 2050
पैठण बन्सी क्विंटल 45 1986 2450 2291
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 24 2031 2351 2090
अकोला लोकल क्विंटल 165 1850 2080 2000
अमरावती लोकल क्विंटल 240 2250 2350 2300
धुळे लोकल क्विंटल 220 1972 2500 2041
यवतमाळ लोकल क्विंटल 13 2000 2100 2050
परभणी लोकल क्विंटल 40 1975 2400 2200
मालेगाव लोकल क्विंटल 56 1800 2395 2215
चोपडा लोकल क्विंटल 50 1900 2051 2000
चिखली लोकल क्विंटल 98 1700 2050 1875
नागपूर लोकल क्विंटल 795 1950 2118 2076
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 14 1900 2200 2050
मुंबई लोकल क्विंटल 8587 2200 3000 2600
अमळनेर लोकल क्विंटल 136 1800 2000 2000
वर्धा लोकल क्विंटल 146 1990 2050 2000
मनमाड लोकल क्विंटल 10 2000 2150 2045
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 98 1850 1950 1900
खामगाव लोकल क्विंटल 140 1625 1850 1737
मलकापूर लोकल क्विंटल 344 1900 2545 2100
जामखेड लोकल क्विंटल 47 1700 2000 1850
कोपरगाव लोकल क्विंटल 96 2026 2339 2170
शिरपूर लोकल क्विंटल 276 1950 2280 2171
रावेर लोकल क्विंटल 14 1700 2100 2081
गेवराई लोकल क्विंटल 28 1800 2700 2300
तेल्हारा लोकल क्विंटल 100 1850 2000 1920
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 14 1600 2000 1800
मेहकर लोकल क्विंटल 40 2300 2750 2600
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 330 2600 2800 2700
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 12 1800 2300 2000
चाकूर लोकल क्विंटल 3 1752 1752 1752
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 56 1990 2300 2150
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 167 1800 2090 2050
शेगाव लोकल क्विंटल 12 1750 2000 1950
काटोल लोकल क्विंटल 198 1850 2014 1950
आष्टी- कारंजा लोकल क्विंटल 106 1900 2050 2000
सिंदी लोकल क्विंटल 20 1800 1950 1850
जालना नं. २ क्विंटल 448 1800 2500 2250
माजलगाव पिवळा क्विंटल 6 2100 3100 2201
सोलापूर शरबती क्विंटल 1281 2280 3375 2625
अकोला शरबती क्विंटल 49 2450 3100 2825
पुणे शरबती क्विंटल 325 4800 5600 5200
नागपूर शरबती क्विंटल 1000 2400 2700 2426
13/06/2022
अहमदनगर क्विंटल 121 1900 2175 2037
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 9 2000 2400 2050
शहादा क्विंटल 20 2000 2170 2161
दोंडाईचा क्विंटल 562 1500 2340 2225
नंदूरबार क्विंटल 121 1700 2200 1950
सिन्नर क्विंटल 11 2000 2495 2100
कळवण क्विंटल 3 1875 1875 1875
संगमनेर क्विंटल 7 2526 2526 2526
कारंजा क्विंटल 800 1930 2210 2105
सावनेर क्विंटल 30 1500 1890 1800
श्रीगोंदा क्विंटल 19 2100 2400 2250
श्रीरामपूर क्विंटल 44 1800 2211 2011
करमाळा क्विंटल 6 2300 2800 2500
लासूर स्टेशन क्विंटल 151 2050 2476 2150
पालघर (बेवूर) क्विंटल 45 3075 3075 3075
मंगळवेढा क्विंटल 11 2600 3210 3000
मोर्शी क्विंटल 700 1950 2000 1975
नांदूरा क्विंटल 50 1900 2300 2300
राहता क्विंटल 20 2107 2107 2107
अमरावती १४७ क्विंटल 3 2050 2100 2075
जळगाव १४७ क्विंटल 8 1950 1950 1950
बारामती २१८९ क्विंटल 116 2050 2601 2151
येवला २१८९ क्विंटल 2 1950 2350 2201
लासलगाव २१८९ क्विंटल 124 1951 2600 2302
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 12 1900 2142 2100
वाशीम २१८९ क्विंटल 300 1700 2251 2000
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 50 1851 2400 1920
जामखेड २१८९ क्विंटल 72 1800 2500 2150
शेवगाव २१८९ क्विंटल 36 1900 2000 1900
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 6 2000 2000 2000
परतूर २१८९ क्विंटल 61 1950 2650 2400
नांदगाव २१८९ क्विंटल 14 2063 2799 2251
दौंड-पाटस २१८९ क्विंटल 52 1900 2951 2500
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 36 1700 3050 2500
भंडारा २१८९ क्विंटल 8 1900 1900 1900
देवळा २१८९ क्विंटल 10 1900 2010 2000
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 265 2000 2100 2050
बीड हायब्रीड क्विंटल 9 1911 2700 2104
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 18 1885 2190 1968
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 1700 1900 1800
बारामती कल्याण सोना क्विंटल 175 1800 2100 2040
कल्याण कल्याण सोना क्विंटल 3 2800 3600 3200
उमरगा कल्याण सोना क्विंटल 2 1600 1600 1600
अमरावती लोकल क्विंटल 270 2250 2350 2300
धुळे लोकल क्विंटल 92 1950 2330 2000
सांगली लोकल क्विंटल 200 2500 3800 3150
यवतमाळ लोकल क्विंटल 107 1940 2070 2005
मालेगाव लोकल क्विंटल 79 1751 2512 2212
चोपडा लोकल क्विंटल 31 1976 2181 2000
चिखली लोकल क्विंटल 190 1750 2200 1975
बार्शी -वैराग लोकल क्विंटल 14 2100 2500 2200
नागपूर लोकल क्विंटल 600 1950 2130 2085
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 81 1500 2275 1887
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 558 1900 2145 2070
मुंबई लोकल क्विंटल 6862 2300 3200 2750
अमळनेर लोकल क्विंटल 150 1900 2050 2050
वर्धा लोकल क्विंटल 193 2025 2110 2100
मनमाड लोकल क्विंटल 21 2036 2251 2117
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 77 1800 1900 1850
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 80 1850 2105 1955
खामगाव लोकल क्विंटल 220 1750 2200 1975
मलकापूर लोकल क्विंटल 190 1840 2700 2115
जामखेड लोकल क्विंटल 70 1700 2000 1850
सटाणा लोकल क्विंटल 38 1901 2761 2240
कोपरगाव लोकल क्विंटल 57 2000 2175 2065
शिरपूर लोकल क्विंटल 195 1900 2390 2094
रावेर लोकल क्विंटल 38 1700 2195 2000
गेवराई लोकल क्विंटल 53 1850 2668 2100
गंगाखेड लोकल क्विंटल 50 2000 2200 2100
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 6 1800 2000 2000
मेहकर लोकल क्विंटल 45 2300 2800 2600
तुमसर लोकल क्विंटल 114 1971 1971 1971
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 340 2600 3000 2800
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 31 1800 2300 2000
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 20 1900 2871 2500
पाथरी लोकल क्विंटल 12 2201 2600 2402
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 200 1990 2535 2200
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 381 1710 2085 2000
शेगाव लोकल क्विंटल 16 1700 2050 1950
काटोल लोकल क्विंटल 185 1850 2001 1900
आष्टी- कारंजा लोकल क्विंटल 97 1900 2050 2000
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 201 1750 2050 1895
जालना नं. २ क्विंटल 268 1950 2381 2200
माजलगाव पिवळा क्विंटल 20 1900 2300 1975
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 15 2100 2401 2100
केज पिवळा क्विंटल 23 1850 2600 2000
सोलापूर शरबती क्विंटल 1218 2285 3385 2620
अकोला शरबती क्विंटल 172 1850 2265 2060
पुणे शरबती क्विंटल 322 4800 5600 5200
नागपूर शरबती क्विंटल 634 2400 2700 2625
हिंगोली शरबती क्विंटल 100 1885 3095 2490
कल्याण शरबती क्विंटल 3 3000 4000 3500
12/06/2022
कन्न्ड क्विंटल 22 2000 2600 2300
शेवगाव २१८९ क्विंटल 60 2100 2500 2500
दौंड २१८९ क्विंटल 17 1900 2400 2100
कडा २१८९ क्विंटल 47 2200 2500 2300
औसा २१८९ क्विंटल 13 1851 3401 2576
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 172 2000 2100 2051
पैठण बन्सी क्विंटल 26 1991 2626 2330
फलटण हायब्रीड क्विंटल 212 2050 2850 2400
तुमसर लोकल क्विंटल 97 1971 1971 1971
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 14 1800 2300 2100
बाळापूर लोकल क्विंटल 94 1750 2400 2300
काटोल लोकल क्विंटल 98 1850 1961 1900
11/06/2022
अहमदनगर क्विंटल 148 2000 2300 2150
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 15 1800 2300 2112
राहूरी क्विंटल 13 1900 2300 2100
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 7 1800 2200 2125
कारंजा क्विंटल 800 1900 2210 2100
लासूर स्टेशन क्विंटल 264 2050 2451 2150
कन्न्ड क्विंटल 12 2200 2400 2300
वैजापूर क्विंटल 180 2015 2455 2095
तुळजापूर क्विंटल 85 1800 2500 2200
नांदूरा क्विंटल 40 1970 2351 2351
राहता क्विंटल 60 1920 2109 2100
अमरावती १४७ क्विंटल 3 2050 2150 2100
येवला २१८९ क्विंटल 21 1925 2500 2151
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 13 1852 2110 2070
वाशीम २१८९ क्विंटल 300 1800 2300 2000
जामखेड २१८९ क्विंटल 80 1700 2400 2050
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 2 2350 2350 2350
इंदापूर -निमगाव केतकी २१८९ क्विंटल 17 1775 2000 1851
परतूर २१८९ क्विंटल 45 1910 2700 2600
नांदगाव २१८९ क्विंटल 68 2020 3080 2451
वडूज २१८९ क्विंटल 50 2100 2200 2150
औराद शहाजानी २१८९ क्विंटल 5 1850 1850 1850
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 25 1800 2800 2011
भंडारा २१८९ क्विंटल 8 1700 1800 1740
सिल्लोड- भराडी अर्जुन क्विंटल 30 2000 2000 2000
पैठण बन्सी क्विंटल 20 2081 2551 2400
कळंब (उस्मानाबाद) बन्सी क्विंटल 1 4500 4500 4500
बीड हायब्रीड क्विंटल 6 1901 1923 1914
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 60 2012 2450 2166
पवनी कल्याण सोना क्विंटल 15 2000 2000 2000
अकोला लोकल क्विंटल 110 1880 2135 2000
अमरावती लोकल क्विंटल 348 2250 2350 2300
धुळे लोकल क्विंटल 208 1925 2125 1980
सांगली लोकल क्विंटल 155 2400 3300 2850
मालेगाव लोकल क्विंटल 61 1800 2401 2141
चिखली लोकल क्विंटल 115 1700 2050 1875
बार्शी -वैराग लोकल क्विंटल 12 1600 2700 1600
नागपूर लोकल क्विंटल 496 1910 2121 2008
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 95 1800 2340 2070
मुंबई लोकल क्विंटल 4292 2300 3200 2750
उमरेड लोकल क्विंटल 404 1900 2500 2100
अमळनेर लोकल क्विंटल 250 1800 2068 2068
भोकरदन लोकल क्विंटल 94 2050 2150 2100
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 106 1800 1900 1850
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 62 1600 2200 1900
खामगाव लोकल क्विंटल 145 1800 1950 1875
मलकापूर लोकल क्विंटल 265 1800 2660 2095
जामखेड लोकल क्विंटल 75 1700 2000 1850
कोपरगाव लोकल क्विंटल 79 1900 2177 2050
श्रीरामपूर – बेलापूर लोकल क्विंटल 16 1600 2000 1900
रावेर लोकल क्विंटल 58 1900 2255 2130
गेवराई लोकल क्विंटल 18 1925 1989 1950
गंगाखेड लोकल क्विंटल 50 2000 2200 2100
तेल्हारा लोकल क्विंटल 100 1850 2050 1950
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 25 1800 2425 2000
तुमसर लोकल क्विंटल 148 1965 1965 1965
पाथरी लोकल क्विंटल 21 1600 2400 1700
शेगाव लोकल क्विंटल 2 1700 2000 2000
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 76 1800 2050 1950
जालना नं. २ क्विंटल 449 1600 2650 2300
शिरुर नं. २ क्विंटल 3 1800 1800 1800
माजलगाव पिवळा क्विंटल 24 2000 3180 2550
सोलापूर शरबती क्विंटल 1192 2285 3380 2615
अकोला शरबती क्विंटल 60 2500 3150 2950
पुणे शरबती क्विंटल 324 4700 5600 5150
नागपूर शरबती क्विंटल 600 2400 2700 2650
10/06/2022
अहमदनगर क्विंटल 119 2000 2700 2350
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 18 1900 2170 2000
शहादा क्विंटल 35 2000 2210 2071
दोंडाईचा क्विंटल 613 1600 2281 2195
नंदूरबार क्विंटल 217 1951 2470 2200
सिन्नर क्विंटल 7 2075 2140 2135
राहूरी क्विंटल 12 2000 3200 2600
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 14 1901 2646 2300
कळवण क्विंटल 10 2351 2351 2351
भोकर क्विंटल 10 1800 2000 1900
कारंजा क्विंटल 1500 1925 2350 2125
श्रीरामपूर क्विंटल 20 1900 2200 2075
करमाळा क्विंटल 3 1880 2250 1880
लासूर स्टेशन क्विंटल 252 2025 2425 2170
कन्न्ड क्विंटल 12 2000 2600 2300
तुळजापूर क्विंटल 55 2100 2800 2500
मानोरा क्विंटल 39 2130 2150 2140
नांदूरा क्विंटल 35 1951 2200 2200
राहता क्विंटल 19 2050 2250 2150
अमरावती १४७ क्विंटल 270 2000 2100 2050
लातूर २१८९ क्विंटल 895 2300 2800 2500
येवला २१८९ क्विंटल 2 1925 2200 2101
लासलगाव २१८९ क्विंटल 119 2026 2500 2351
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 9 2041 2248 2051
वाशीम २१८९ क्विंटल 450 1700 2150 1900
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 30 1900 2500 1920
शेवगाव २१८९ क्विंटल 50 2000 2450 2450
परतूर २१८९ क्विंटल 38 1900 2551 2500
पाथर्डी २१८९ क्विंटल 24 1900 2300 2100
नांदगाव २१८९ क्विंटल 35 2036 3091 2401
दौंड-यवत २१८९ क्विंटल 31 1950 2451 2000
औराद शहाजानी २१८९ क्विंटल 3 1850 2000 1925
भंडारा २१८९ क्विंटल 7 1850 1900 1880
देवळा २१८९ क्विंटल 5 1900 2050 2015
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 84 1950 2050 2050
पैठण बन्सी क्विंटल 39 1980 2581 2051
बीड हायब्रीड क्विंटल 7 1600 2070 1890
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 59 1875 2580 2144
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 1700 1900 1800
कल्याण कल्याण सोना क्विंटल 3 2800 3600 3200
अकोला लोकल क्विंटल 147 1725 2295 2000
अमरावती लोकल क्विंटल 3 2250 2345 2297
धुळे लोकल क्विंटल 205 1900 2465 2025
सांगली लोकल क्विंटल 190 2500 3800 3150
यवतमाळ लोकल क्विंटल 91 2000 2125 2062
परभणी लोकल क्विंटल 100 1975 2500 2450
चोपडा लोकल क्विंटल 7 1900 2000 2000
चिखली लोकल क्विंटल 91 1600 2000 1800
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 22 1800 2256 2028
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 480 1800 2100 1960
मुंबई लोकल क्विंटल 4082 2300 3200 2750
अमळनेर लोकल क्विंटल 138 1911 2100 2100
वर्धा लोकल क्विंटल 261 2000 2080 2030
मनमाड लोकल क्विंटल 17 1995 2275 2201
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 250 1850 2070 1950
खामगाव लोकल क्विंटल 160 1800 1901 1850
मलकापूर लोकल क्विंटल 367 1945 2350 2100
सटाणा लोकल क्विंटल 32 1500 2451 2260
कोपरगाव लोकल क्विंटल 52 1951 2270 2118
श्रीरामपूर – बेलापूर लोकल क्विंटल 22 1650 2000 1900
शिरपूर लोकल क्विंटल 152 1916 2382 2161
गेवराई लोकल क्विंटल 54 1900 2700 2350
गंगाखेड लोकल क्विंटल 51 2000 2200 2100
मनवत लोकल क्विंटल 6 2525 2525 2525
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 13 1800 2600 2200
लोणार लोकल क्विंटल 50 1950 2600 2250
मेहकर लोकल क्विंटल 70 2300 2770 2600
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 400 2600 3000 2800
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 21 1800 2300 2100
तासगाव लोकल क्विंटल 43 2050 2200 2160
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 115 1800 2315 2200
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 169 1700 2080 2000
शेगाव लोकल क्विंटल 22 1700 2200 2150
लाखंदूर लोकल क्विंटल 34 1800 1875 1840
काटोल लोकल क्विंटल 60 1850 1991 1890
आष्टी- कारंजा लोकल क्विंटल 168 1900 2055 2000
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 330 1900 2100 2005
जाफराबाद लोकल क्विंटल 20 1900 2100 2000
माजलगाव पिवळा क्विंटल 21 1900 3600 2676
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 24 1750 2800 2300
केज पिवळा क्विंटल 8 1775 2799 2300
सोलापूर शरबती क्विंटल 1258 2280 3380 2620
अकोला शरबती क्विंटल 45 2500 3150 2950
पुणे शरबती क्विंटल 325 4700 5600 5150
हिंगोली शरबती क्विंटल 60 1900 3550 2725
कल्याण शरबती क्विंटल 3 3000 4000 3500