Gahu bajar bhav : 14 मार्च ते 19 मार्च पर्यंतचे गहू बाजार भाव 2022

Gahu bajar bhav : 14 मार्च ते 19 मार्च पर्यंतचे गहू बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील गहू बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : गहू
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
20/03/2022
शेवगाव २१८९ क्विंटल 50 1850 2400 2400
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 822 2100 2150 2150
आष्टी- कारंजा लोकल क्विंटल 308 1900 2100 2045
19/03/2022
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 3 1575 2052 2052
भोकर क्विंटल 30 1951 2051 2001
कारंजा क्विंटल 1500 1935 2315 2095
शिरुर क्विंटल 9 2055 2100 2055
राहता क्विंटल 58 1800 2200 2011
जालना १४७ क्विंटल 1565 1900 2500 2250
शेवगाव २१८९ क्विंटल 14 1900 2300 2300
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 15 2000 2100 2000
परतूर २१८९ क्विंटल 14 1750 2431 2100
वडूज २१८९ क्विंटल 50 2000 2200 2100
भंडारा २१८९ क्विंटल 6 1750 1800 1780
सिल्लोड- भराडी अर्जुन क्विंटल 120 2051 2100 2100
पैठण बन्सी क्विंटल 29 1950 2325 2100
मुरुम बन्सी क्विंटल 5 1900 1900 1900
बीड हायब्रीड क्विंटल 97 1950 2612 2244
यावल हायब्रीड क्विंटल 68 1850 2350 2030
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 57 2100 2590 2400
उमरगा कल्याण सोना क्विंटल 5 2100 2100 2100
अकोला लोकल क्विंटल 31 1900 1900 1900
अमरावती लोकल क्विंटल 435 2000 2150 2075
परभणी लोकल क्विंटल 75 1625 1975 1725
मालेगाव लोकल क्विंटल 712 2005 2452 2171
चिखली लोकल क्विंटल 180 1500 2580 2020
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 444 1900 2449 2174
भोकरदन लोकल क्विंटल 120 2050 2150 2100
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 81 2000 2100 2050
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 500 1950 2165 2075
मलकापूर लोकल क्विंटल 767 1800 2305 2150
कोपरगाव लोकल क्विंटल 270 1900 2399 2121
गंगाखेड लोकल क्विंटल 45 2000 2200 2100
तेल्हारा लोकल क्विंटल 50 1750 1900 1825
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 30 1800 2400 2200
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 320 2400 2800 2600
लाखंदूर लोकल क्विंटल 15 1900 1950 1925
शिरुर नं. २ क्विंटल 7 1600 1975 1900
माजलगाव पिवळा क्विंटल 29 2000 2676 2351
सोलापूर शरबती क्विंटल 1298 2340 3160 2735
अकोला शरबती क्विंटल 78 2200 3000 2600
पुणे शरबती क्विंटल 276 4200 5200 4700
18/03/2022
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 6 2265 2371 2318
संगमनेर क्विंटल 10 1921 2230 2075
शिरुर क्विंटल 11 2200 2200 2200
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 60 2033 2035 2033
दौंड-यवत २१८९ क्विंटल 51 2000 2500 2251
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 150 2050 2100 2100
कोपरगाव लोकल क्विंटल 74 1900 2411 2191
जाफराबाद लोकल क्विंटल 160 1900 2100 2000
शिरुर नं. २ क्विंटल 16 1600 1700 1700
पुणे शरबती क्विंटल 279 4000 5400 4700
17/03/2022
शहादा क्विंटल 197 2026 2222 2100
दोंडाईचा क्विंटल 2855 1700 2171 2100
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 6 1776 1925 1925
सावनेर क्विंटल 6 1950 2130 2130
श्रीगोंदा क्विंटल 50 2200 2400 2300
करमाळा क्विंटल 3 2001 2300 2001
लासूर स्टेशन क्विंटल 863 2050 2350 2200
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 17 1950 2050 2047
शिरुर क्विंटल 5 2050 2050 2050
मंगळवेढा क्विंटल 7 2300 2300 2300
कन्न्ड क्विंटल 84 1900 2250 2020
मोर्शी क्विंटल 106 1700 1950 1825
रामटेक क्विंटल 1400 1900 2000 1950
राहता क्विंटल 41 1800 2130 2000
जलगाव – मसावत १४७ क्विंटल 50 2100 2100 2100
बारामती २१८९ क्विंटल 272 2111 2711 2300
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 23 1951 2075 2021
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 5 1950 2100 1950
नांदगाव २१८९ क्विंटल 18 2090 2525 2201
दौंड २१८९ क्विंटल 33 1900 2300 2075
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 3 1700 2241 1800
भंडारा २१८९ क्विंटल 1 1750 1750 1750
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 282 2000 2250 2100
पैठण बन्सी क्विंटल 37 2140 2476 2336
मुरुम बन्सी क्विंटल 16 1900 2189 2045
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 30 2045 2300 2200
बारामती कल्याण सोना क्विंटल 408 2000 2151 2100
परभणी लोकल क्विंटल 60 1525 1975 1775
मालेगाव लोकल क्विंटल 240 2066 2211 2151
नागपूर लोकल क्विंटल 2000 1900 2150 2088
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 251 2000 2386 2193
मुंबई लोकल क्विंटल 8446 2300 3200 2750
अमळनेर लोकल क्विंटल 5000 1931 2275 2275
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 700 1950 2185 2075
मलकापूर लोकल क्विंटल 515 2000 2285 2120
कोपरगाव लोकल क्विंटल 87 1798 2270 2115
रावेर लोकल क्विंटल 35 2046 2060 2060
गंगाखेड लोकल क्विंटल 56 2000 2200 2100
तेल्हारा लोकल क्विंटल 75 1800 1900 1850
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 4 1700 1900 1900
मेहकर लोकल क्विंटल 35 1700 2250 2000
तुमसर लोकल क्विंटल 66 2049 2049 2049
धरणगाव लोकल क्विंटल 202 1975 2400 2088
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 12 1600 2880 2300
परांडा लोकल क्विंटल 6 2200 2215 2200
आष्टी- कारंजा लोकल क्विंटल 970 2000 2065 2030
शिरुर नं. २ क्विंटल 12 1650 1900 1800
सोलापूर शरबती क्विंटल 1282 2335 3150 2730
पुणे शरबती क्विंटल 276 4000 5400 4700
नागपूर शरबती क्विंटल 1535 2400 2700 2625
16/03/2022
शहादा क्विंटल 353 2041 2325 2175
दोंडाईचा क्विंटल 3049 1571 2233 2131
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 15 700 1900 1500
भोकर क्विंटल 32 1455 2050 1752
कारंजा क्विंटल 4700 1910 2300 2185
सावनेर क्विंटल 85 1970 2200 2100
श्रीगोंदा क्विंटल 26 2200 2400 2300
करमाळा क्विंटल 32 1800 2575 2200
लासूर स्टेशन क्विंटल 1240 2050 2383 2250
अंबड (वडी गोद्री) क्विंटल 60 1891 2541 2300
पालघर (बेवूर) क्विंटल 118 2450 2450 2450
कन्न्ड क्विंटल 76 1800 2500 2250
मानोरा क्विंटल 161 2031 2351 2222
राहता क्विंटल 22 1900 2305 2091
वडवणी क्विंटल 6 2516 2700 2516
जालना १४७ क्विंटल 780 1950 2450 2250
लासलगाव २१८९ क्विंटल 516 2012 2440 2175
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 69 1976 2200 2030
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 85 1800 2451 2000
शेवगाव २१८९ क्विंटल 31 1800 2300 2300
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 6 1800 1900 1900
परतूर २१८९ क्विंटल 20 1750 2223 2200
नांदगाव २१८९ क्विंटल 67 2151 2737 2401
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 32 1660 2425 1841
घणसावंगी २१८९ क्विंटल 75 1800 2100 2000
देवळा २१८९ क्विंटल 10 2085 2365 2125
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 310 2000 2225 2100
पैठण बन्सी क्विंटल 22 2000 2550 2091
बीड हायब्रीड क्विंटल 36 1980 2610 2235
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 104 2040 2440 2296
कल्याण कल्याण सोना क्विंटल 3 3000 4000 3500
येवला लोकल क्विंटल 58 1800 2375 2160
अकोला लोकल क्विंटल 55 1900 1900 1900
अमरावती लोकल क्विंटल 699 2100 2300 2200
सांगली लोकल क्विंटल 150 2200 3500 2850
परभणी लोकल क्विंटल 70 1550 1975 1600
मालेगाव लोकल क्विंटल 395 2151 2421 2205
चोपडा लोकल क्विंटल 250 1951 2096 2025
चिखली लोकल क्विंटल 169 1400 2400 1900
नागपूर लोकल क्विंटल 1000 1932 2190 2126
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 330 2000 2385 2192
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 580 2000 2100 2060
मुंबई लोकल क्विंटल 9029 2300 3200 2750
वर्धा लोकल क्विंटल 507 2020 2150 2100
मनमाड लोकल क्विंटल 76 2070 2371 2131
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 132 1900 2100 2000
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 1000 2050 2705 2300
मलकापूर लोकल क्विंटल 530 1960 2295 2050
सटाणा लोकल क्विंटल 51 2041 2226 2147
कोपरगाव लोकल क्विंटल 128 1800 2274 2147
शिरपूर लोकल क्विंटल 1506 1400 2400 2170
रावेर लोकल क्विंटल 19 1901 2190 2025
गंगाखेड लोकल क्विंटल 55 2000 2200 2100
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 51 1750 2450 2130
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 50 1800 2400 2000
लोणार लोकल क्विंटल 150 1950 2230 2090
मेहकर लोकल क्विंटल 45 1700 2300 2000
तुमसर लोकल क्विंटल 161 1900 2052 2028
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 300 2400 2600 2500
तळोदा लोकल क्विंटल 57 2191 2361 2250
धरणगाव लोकल क्विंटल 260 2051 2175 2101
तासगाव लोकल क्विंटल 39 2060 2180 2100
लोहा लोकल क्विंटल 8 1711 2101 1800
परांडा लोकल क्विंटल 10 1750 2300 2260
पाथरी लोकल क्विंटल 3 2100 2100 2100
काटोल लोकल क्विंटल 130 1911 2021 1950
आष्टी- कारंजा लोकल क्विंटल 290 2000 2065 2025
सिंदी लोकल क्विंटल 37 1895 2175 2000
बोरी लोकल क्विंटल 100 1510 1835 1730
माजलगाव पिवळा क्विंटल 68 1900 2701 2300
केज पिवळा क्विंटल 9 1650 2500 2201
सोलापूर शरबती क्विंटल 1322 2335 3145 2725
अकोला शरबती क्विंटल 74 2000 3000 2600
पुणे शरबती क्विंटल 277 3800 5200 4500
नागपूर शरबती क्विंटल 1761 2400 2700 2625
हिंगोली शरबती क्विंटल 100 1550 2500 2025
कल्याण शरबती क्विंटल 3 2400 4000 3200
15/03/2022
शहादा क्विंटल 205 2150 2352 2236
दोंडाईचा क्विंटल 3431 1650 2550 2335
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 10 1526 1751 1638
भोकर क्विंटल 16 2029 2050 2040
करमाळा क्विंटल 7 1900 2325 2001
लासूर स्टेशन क्विंटल 598 2050 2425 2250
अंबड (वडी गोद्री) क्विंटल 45 2050 2381 2200
पालघर (बेवूर) क्विंटल 30 2570 2570 2570
शिरुर क्विंटल 9 2000 2150 2000
कन्न्ड क्विंटल 174 2000 2400 2200
मानोरा क्विंटल 88 2300 2415 2362
रामटेक क्विंटल 3640 1900 2000 1950
राहता क्विंटल 1 1800 1800 1800
जालना १४७ क्विंटल 997 1850 2525 2300
जळगाव १४७ क्विंटल 30 2200 2200 2200
जलगाव – मसावत १४७ क्विंटल 30 2400 2400 2400
लासलगाव २१८९ क्विंटल 424 2000 2592 2291
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 67 2075 2399 2300
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 120 1900 2601 2050
जामखेड २१८९ क्विंटल 35 1900 2300 2100
शेवगाव २१८९ क्विंटल 34 1900 2500 2500
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 9 1800 1900 1900
परतूर २१८९ क्विंटल 31 1720 2300 2170
नांदगाव २१८९ क्विंटल 68 2180 2833 2401
दौंड-केडगाव २१८९ क्विंटल 601 2170 2450 2250
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 33 1600 2381 1841
भंडारा २१८९ क्विंटल 13 1800 1900 1850
देवळा २१८९ क्विंटल 3 2090 2140 2125
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 521 2000 2250 2100
पैठण बन्सी क्विंटल 25 2150 2550 2457
मुरुम बन्सी क्विंटल 17 2350 2350 2350
बीड हायब्रीड क्विंटल 53 2000 2701 2327
यावल हायब्रीड क्विंटल 36 1820 2230 1940
कल्याण कल्याण सोना क्विंटल 3 3000 4000 3500
अकोला लोकल क्विंटल 16 2100 2100 2100
अमरावती लोकल क्विंटल 570 2100 2250 2175
धुळे लोकल क्विंटल 3160 1900 2400 2080
सांगली लोकल क्विंटल 503 2200 3500 2850
यवतमाळ लोकल क्विंटल 300 1875 2225 2050
परभणी लोकल क्विंटल 60 1650 1975 1710
मालेगाव लोकल क्विंटल 394 2151 2421 2205
चोपडा लोकल क्विंटल 225 2005 2426 2158
चिखली लोकल क्विंटल 123 1500 2371 1935
नागपूर लोकल क्विंटल 2353 1965 2225 2165
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 605 2025 2480 2252
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 659 2000 2245 2130
मुंबई लोकल क्विंटल 12722 2300 3200 2750
अमळनेर लोकल क्विंटल 4500 2015 2501 2501
वर्धा लोकल क्विंटल 825 2005 2050 2030
मनमाड लोकल क्विंटल 30 2140 2470 2210
भोकरदन -पिपळगाव रेणू लोकल क्विंटल 130 2100 2200 2150
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 146 2000 2100 2050
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 35 1700 2500 2100
खामगाव लोकल क्विंटल 128 1800 2500 2150
मलकापूर लोकल क्विंटल 547 1910 2520 2105
जामखेड लोकल क्विंटल 17 1700 1900 1800
कोपरगाव लोकल क्विंटल 246 1800 2211 2131
शिरपूर लोकल क्विंटल 1019 1950 2551 2275
रावेर लोकल क्विंटल 6 1981 2190 2075
गंगाखेड लोकल क्विंटल 50 2000 2200 2100
तेल्हारा लोकल क्विंटल 100 1785 1950 1870
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 34 1850 2450 2225
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 50 1800 2300 2000
लोणार लोकल क्विंटल 175 2075 2350 2212
मेहकर लोकल क्विंटल 50 1700 2400 2000
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 38 1800 2300 2050
धरणगाव लोकल क्विंटल 282 2094 2329 2141
गंगापूर लोकल क्विंटल 58 2090 2324 2180
कंधार लोकल क्विंटल 18 1400 1600 1500
परांडा लोकल क्विंटल 4 2000 2000 2000
पाथरी लोकल क्विंटल 5 1932 2436 2401
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 533 1990 2330 2150
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 315 1875 2335 2200
लाखंदूर लोकल क्विंटल 21 1900 1950 1925
काटोल लोकल क्विंटल 182 1911 2100 2000
शिरुर नं. २ क्विंटल 2 1400 1800 1800
माजलगाव पिवळा क्विंटल 69 2000 2600 2301
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 29 1800 3001 1940
केज पिवळा क्विंटल 17 1750 2500 2001
सोलापूर शरबती क्विंटल 1288 2350 3140 2725
अकोला शरबती क्विंटल 55 2600 3000 2900
पुणे शरबती क्विंटल 275 4000 5200 4600
नागपूर शरबती क्विंटल 2000 2400 2700 2625
कल्याण शरबती क्विंटल 3 2400 4000 3200
14/03/2022
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 98 2000 2718 2530
शहादा क्विंटल 467 2000 2514 2266
दोंडाईचा क्विंटल 2359 1600 2611 2421
संगमनेर क्विंटल 8 2250 2270 2260
भोकर क्विंटल 36 1650 2050 1850
कारंजा क्विंटल 4200 1900 2395 2200
सावनेर क्विंटल 55 2060 2098 2080
श्रीगोंदा क्विंटल 25 2200 2400 2300
श्रीरामपूर क्विंटल 36 2200 2500 2375
करमाळा क्विंटल 14 1620 2300 1700
लासूर स्टेशन क्विंटल 1529 2100 2525 2350
पालघर (बेवूर) क्विंटल 110 2460 2460 2460
वसई क्विंटल 515 2950 4850 3650
शिरुर क्विंटल 17 2300 2500 2500
मंगळवेढा क्विंटल 41 2010 2620 2500
मानोरा क्विंटल 164 2300 2500 2380
मोर्शी क्विंटल 375 1921 2139 2067
राहता क्विंटल 12 1700 2451 2100
जालना १४७ क्विंटल 990 2040 2750 2300
बारामती २१८९ क्विंटल 385 2290 2850 2550
येवला २१८९ क्विंटल 75 1925 2450 2297
लासलगाव २१८९ क्विंटल 466 1930 2669 2310
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 104 2015 2350 2200
वाशीम २१८९ क्विंटल 2400 1500 2400 2200
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 50 1900 2520 2100
जामखेड २१८९ क्विंटल 25 2000 2300 2150
पिंपळगाव(ब) – पालखेड २१८९ क्विंटल 22 2040 2535 2280
शेवगाव २१८९ क्विंटल 30 1800 2400 2400
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 7 1925 2100 2100
परतूर २१८९ क्विंटल 17 1750 2315 2300
नांदगाव २१८९ क्विंटल 76 2223 2751 2451
दौंड-पाटस २१८९ क्विंटल 64 1800 2660 2300
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 55 1600 2325 1775
उमरगा २१८९ क्विंटल 8 1450 2250 1900
भंडारा २१८९ क्विंटल 1 1800 1800 1800
देवळा २१८९ क्विंटल 15 2075 2150 2150
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 386 2000 2200 2100
बीड हायब्रीड क्विंटल 78 2057 2808 2258
यावल हायब्रीड क्विंटल 26 1800 2200 1940
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 28 2130 2255 2170
बारामती कल्याण सोना क्विंटल 576 2200 2300 2225
अकोला लोकल क्विंटल 2 1900 1900 1900
अमरावती लोकल क्विंटल 572 2150 2300 2225
धुळे लोकल क्विंटल 1855 2000 2495 2300
सांगली लोकल क्विंटल 325 2200 3500 2850
यवतमाळ लोकल क्विंटल 533 2015 2285 2150
परभणी लोकल क्विंटल 70 1610 1975 1750
मालेगाव लोकल क्विंटल 360 2100 2601 2276
चोपडा लोकल क्विंटल 870 2000 2600 2251
चिखली लोकल क्विंटल 97 1550 2350 1950
नागपूर लोकल क्विंटल 1780 2050 2256 2204
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 624 2011 2551 2281
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 835 2000 2235 2110
मुंबई लोकल क्विंटल 13491 2300 3200 2750
अमळनेर लोकल क्विंटल 430 2100 2501 2501
वर्धा लोकल क्विंटल 1293 2150 2205 2200
मनमाड लोकल क्विंटल 61 2120 2499 2182
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 149 1950 2050 2000
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 400 2050 2355 2205
खामगाव लोकल क्विंटल 496 1800 2300 2050
मलकापूर लोकल क्विंटल 584 1985 2470 2105
जामखेड लोकल क्विंटल 57 1600 1900 1750
कोपरगाव लोकल क्विंटल 80 2000 2250 2150
शिरपूर लोकल क्विंटल 1227 1950 2501 2390
रावेर लोकल क्विंटल 56 1500 2350 2151
गंगाखेड लोकल क्विंटल 50 2000 2200 2100
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 188 1800 2440 2061
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 27 1800 2300 2000
लोणार लोकल क्विंटल 150 2075 2350 2212
मेहकर लोकल क्विंटल 50 1500 2300 2000
तुमसर लोकल क्विंटल 176 2100 2151 2121
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 340 2400 2600 2500
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 39 1600 2300 1950
तळोदा लोकल क्विंटल 88 2281 2302 2290
धरणगाव लोकल क्विंटल 223 2156 2248 2190
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 28 1680 2752 2300
मंठा लोकल क्विंटल 8 1700 1950 1700
कंधार लोकल क्विंटल 30 1400 1600 1500
लोहा लोकल क्विंटल 15 1651 2350 1853
परांडा लोकल क्विंटल 4 1800 1880 1800
पाथरी लोकल क्विंटल 4 1500 2348 2300
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 1041 2000 2550 2250
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 567 1900 2290 2050
शेगाव लोकल क्विंटल 12 1700 2100 2100
बाभुळगाव लोकल क्विंटल 52 2010 2245 2180
लाखंदूर लोकल क्विंटल 8 1900 1950 1925
काटोल लोकल क्विंटल 190 1921 2171 2050
आष्टी- कारंजा लोकल क्विंटल 420 2000 2100 2050
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 385 1850 2205 2100
बोरी लोकल क्विंटल 2 1560 1560 1560
ताडकळस नं. १ क्विंटल 5 2000 2000 2000
शिरुर नं. २ क्विंटल 3 1500 1900 1900
माजलगाव पिवळा क्विंटल 53 2000 2450 2100
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 12 1640 2750 1900
केज पिवळा क्विंटल 18 1600 2699 2501
सोलापूर शरबती क्विंटल 1302 2330 3125 2720
अकोला शरबती क्विंटल 98 2150 3000 2600
पुणे शरबती क्विंटल 276 3800 5000 4400
नागपूर शरबती क्विंटल 1000 2400 2700 2625
नांदेड शरबती क्विंटल 9 1900 2100 2085
हिंगोली शरबती क्विंटल 50 1500 2500 2000
कल्याण शरबती क्विंटल 3 2600 3200 3000
13/03/2022
शिरुर क्विंटल 7 2100 2300 2150
कन्न्ड क्विंटल 144 2250 2601 2300
रामटेक क्विंटल 2229 2100 2142 2121
शेवगाव २१८९ क्विंटल 50 2000 2500 2500
दौंड २१८९ क्विंटल 75 1850 2505 2100
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 695 2100 2250 2100
पैठण बन्सी क्विंटल 25 2101 2441 2250
फलटण हायब्रीड क्विंटल 700 2150 2621 2300
यावल हायब्रीड क्विंटल 47 1800 2220 1940
तुमसर लोकल क्विंटल 75 2159 2159 2159
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 58 1600 2300 1950
कंधार लोकल क्विंटल 20 1400 1600 1500
बाळापूर लोकल क्विंटल 43 1750 2000 1850
काटोल लोकल क्विंटल 73 2140 2161 2150
आष्टी- कारंजा लोकल क्विंटल 360 2000 2150 2100
शिरुर नं. २ क्विंटल 4 1500 1900 1500

Leave a Comment