Gahu bajar bhav : 16 ते 21 मे पर्यंतचे गहू बाजार भाव 2022

Gahu bajar bhav : 16 ते 21 मे पर्यंतचे गहू बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील गहू बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : गहू
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
21/05/2022
अहमदनगर क्विंटल 216 2100 2500 2300
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 75 2000 2388 2200
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 7 2000 2700 2350
भोकर क्विंटल 11 1950 2102 2026
कारंजा क्विंटल 1000 1950 2400 2210
श्रीरामपूर क्विंटल 13 1800 2100 2000
पालघर (बेवूर) क्विंटल 28 2985 2985 2985
राहता क्विंटल 36 1900 2200 2100
जालना १४७ क्विंटल 458 2000 2650 2350
जळगाव १४७ क्विंटल 36 200 2100 2000
शेवगाव २१८९ क्विंटल 103 1900 2550 2550
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 14 2300 2400 2400
परतूर २१८९ क्विंटल 23 1900 2551 2440
बीड हायब्रीड क्विंटल 27 1901 2420 2243
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 40 1999 2521 2144
अकोला लोकल क्विंटल 182 1850 2280 2100
अमरावती लोकल क्विंटल 482 2250 2350 2300
सांगली लोकल क्विंटल 261 2500 3300 2900
चिखली लोकल क्विंटल 125 1600 2400 2000
नागपूर लोकल क्विंटल 1000 2010 2124 2096
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 60 2000 2300 2150
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 284 1800 2040 1910
अमळनेर लोकल क्विंटल 600 1900 2200 2200
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 111 1850 1950 1900
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 450 1950 2165 2080
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 115 1700 2400 2100
कोपरगाव लोकल क्विंटल 38 2050 2160 2110
गंगाखेड लोकल क्विंटल 50 2000 2200 2100
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 30 1800 2600 2200
मेहकर लोकल क्विंटल 55 2300 2700 2500
परांडा लोकल क्विंटल 3 2300 2300 2300
जालना नं. २ क्विंटल 2 4301 4301 4301
माजलगाव पिवळा क्विंटल 80 2000 3350 2400
अकोला शरबती क्विंटल 73 2500 3100 2950
पुणे शरबती क्विंटल 317 3800 4800 4300
नागपूर शरबती क्विंटल 932 2400 2700 2625
20/05/2022
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 34 2000 2340 2136
शहादा क्विंटल 402 2032 2287 2221
दोंडाईचा क्विंटल 894 1600 2311 2251
भोकर क्विंटल 26 1751 2351 2051
कारंजा क्विंटल 1100 1995 2385 2105
सावनेर क्विंटल 84 1700 2067 1900
श्रीरामपूर क्विंटल 12 2000 2600 2300
लासूर स्टेशन क्विंटल 318 2000 2416 2125
वसई क्विंटल 345 2790 3850 3490
कन्न्ड क्विंटल 9 1900 2550 2210
जालना १४७ क्विंटल 258 1900 2450 2320
जळगाव १४७ क्विंटल 5 1900 1900 1900
येवला २१८९ क्विंटल 10 2030 2571 2100
लासलगाव २१८९ क्विंटल 301 1925 2786 2325
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 31 1370 2451 2167
वाशीम २१८९ क्विंटल 450 1700 2200 2000
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 30 1851 2200 1900
शेवगाव २१८९ क्विंटल 63 2500 2700 2700
परतूर २१८९ क्विंटल 22 1800 2525 2005
दौंड-यवत २१८९ क्विंटल 40 1950 2500 2200
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 36 1850 3000 2450
भंडारा २१८९ क्विंटल 26 1850 2150 1900
देवळा २१८९ क्विंटल 4 2030 2050 2040
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 330 2000 2100 2050
पैठण बन्सी क्विंटल 63 1990 2600 2056
बीड हायब्रीड क्विंटल 11 2200 3036 2712
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 50 1800 2000 1900
उमरगा कल्याण सोना क्विंटल 2 1691 1691 1691
अकोला लोकल क्विंटल 261 1850 2455 2100
अमरावती लोकल क्विंटल 655 2250 2350 2300
सांगली लोकल क्विंटल 100 2550 3400 2975
यवतमाळ लोकल क्विंटल 111 1835 2150 1992
चिखली लोकल क्विंटल 96 1700 2000 1850
नागपूर लोकल क्विंटल 1000 1900 2134 2076
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 103 1900 2300 2100
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 697 1800 2035 1920
मुंबई लोकल क्विंटल 1342 2300 3200 2750
अमळनेर लोकल क्विंटल 700 2150 2200 2200
वर्धा लोकल क्विंटल 345 2050 2125 2100
मनमाड लोकल क्विंटल 15 2050 2221 2091
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 99 1850 1950 1900
मलकापूर लोकल क्विंटल 315 2000 2700 2250
सटाणा लोकल क्विंटल 47 1926 2200 2125
कोपरगाव लोकल क्विंटल 114 1900 2251 2121
गेवराई लोकल क्विंटल 36 2051 2935 2350
गंगाखेड लोकल क्विंटल 55 2000 2200 2100
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 32 1800 2550 2200
मेहकर लोकल क्विंटल 35 2300 2800 2700
तासगाव लोकल क्विंटल 34 2160 2250 2200
परांडा लोकल क्विंटल 4 2200 2400 2200
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 160 1800 2350 2200
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 206 1750 2135 2100
शेगाव लोकल क्विंटल 21 1800 2250 2250
काटोल लोकल क्विंटल 175 1931 2061 1990
आष्टी- कारंजा लोकल क्विंटल 136 2000 2100 2050
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 820 1950 2200 2150
माजलगाव पिवळा क्विंटल 4 2550 2550 2550
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 33 1880 2800 2765
केज पिवळा क्विंटल 15 1799 2408 2202
सोलापूर शरबती क्विंटल 1208 2290 3400 2605
अकोला शरबती क्विंटल 53 2500 3200 2900
पुणे शरबती क्विंटल 314 3600 5000 4300
नागपूर शरबती क्विंटल 943 2400 2700 2625
19/05/2022
अहमदनगर क्विंटल 163 2050 2300 2175
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 95 1800 2340 2151
शहादा क्विंटल 240 2100 2257 2229
दोंडाईचा क्विंटल 753 1600 2278 2191
नंदूरबार क्विंटल 405 1852 2411 2125
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 13 1900 2400 2200
भोकर क्विंटल 2 1800 2000 1900
कारंजा क्विंटल 1500 1995 2500 2175
सावनेर क्विंटल 211 1880 2050 2000
श्रीगोंदा क्विंटल 45 2000 2400 2200
करमाळा क्विंटल 1 1700 1700 1700
लासूर स्टेशन क्विंटल 313 2000 2500 2150
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 16 1850 1960 1913
पालघर (बेवूर) क्विंटल 30 2750 2750 2750
मंगळवेढा क्विंटल 26 2200 2870 2600
कन्न्ड क्विंटल 23 1950 2350 2150
तुळजापूर क्विंटल 50 2000 2800 2500
मोर्शी क्विंटल 1027 2000 2150 2075
रामटेक क्विंटल 328 1950 2000 1975
राहता क्विंटल 34 1900 2282 2148
जळगाव १४७ क्विंटल 24 1900 2100 1900
बारामती २१८९ क्विंटल 164 2171 3080 2600
येवला २१८९ क्विंटल 22 1971 2500 2150
लासलगाव २१८९ क्विंटल 256 2100 2700 2300
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 65 2081 2251 2151
वाशीम २१८९ क्विंटल 600 1700 2300 2000
जामखेड २१८९ क्विंटल 76 1800 2500 2150
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 8 2100 2475 2100
परतूर २१८९ क्विंटल 10 1800 2450 1930
दौंड २१८९ क्विंटल 93 2000 2425 2200
औराद शहाजानी २१८९ क्विंटल 6 1800 2000 1900
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 40 1700 3000 2200
भंडारा २१८९ क्विंटल 32 1700 2100 1900
देवळा २१८९ क्विंटल 20 2005 2125 2070
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 280 2000 2100 2050
पैठण बन्सी क्विंटल 35 2100 2551 2366
मुरुम बन्सी क्विंटल 14 1800 2100 1950
बीड हायब्रीड क्विंटल 14 1841 2050 1887
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 82 2000 2500 2214
बारामती कल्याण सोना क्विंटल 245 2000 2200 2170
कल्याण कल्याण सोना क्विंटल 3 2000 3600 3200
अकोला लोकल क्विंटल 193 1850 2460 2155
अमरावती लोकल क्विंटल 658 2200 2350 2275
धुळे लोकल क्विंटल 202 1930 2526 2150
सांगली लोकल क्विंटल 399 2550 3800 3175
यवतमाळ लोकल क्विंटल 109 2000 2145 2072
मालेगाव लोकल क्विंटल 210 1975 2490 2350
चोपडा लोकल क्विंटल 20 1900 2100 2000
चिखली लोकल क्विंटल 110 1600 2200 1900
नागपूर लोकल क्विंटल 1000 1900 2118 2064
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 122 1900 2350 2125
मुंबई लोकल क्विंटल 2051 2300 3200 2750
अमळनेर लोकल क्विंटल 900 2075 2300 2300
वर्धा लोकल क्विंटल 128 2060 2190 2100
मनमाड लोकल क्विंटल 9 2011 2130 2050
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 111 1800 2000 1900
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 580 2050 2300 2185
खामगाव लोकल क्विंटल 142 1800 2000 1900
मलकापूर लोकल क्विंटल 127 1950 2605 2165
जामखेड लोकल क्विंटल 76 1800 2500 2150
सटाणा लोकल क्विंटल 49 1800 2800 2376
कोपरगाव लोकल क्विंटल 199 1800 2337 2223
रावेर लोकल क्विंटल 50 1800 2260 2050
गेवराई लोकल क्विंटल 24 2050 2571 2300
गंगाखेड लोकल क्विंटल 55 2000 2200 2100
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 36 1800 2600 2200
मेहकर लोकल क्विंटल 45 2300 2900 2700
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 350 2400 2800 2600
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 37 1900 2660 2300
परांडा लोकल क्विंटल 3 2250 2250 2250
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 315 1800 2495 2200
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 223 1900 2170 2100
शेगाव लोकल क्विंटल 5 1750 2200 2200
लाखंदूर लोकल क्विंटल 7 1850 1900 1875
काटोल लोकल क्विंटल 90 1951 2026 1990
आष्टी- कारंजा लोकल क्विंटल 202 1900 2085 2000
ताडकळस नं. १ क्विंटल 4 1800 1800 1800
जालना नं. २ क्विंटल 690 1900 2650 2300
शिरुर नं. २ क्विंटल 31 1600 1900 1650
आष्टी-जालना नं. ३ क्विंटल 3 2405 2405 2405
माजलगाव पिवळा क्विंटल 22 2000 2350 2200
केज पिवळा क्विंटल 7 1750 2776 1900
सोलापूर शरबती क्विंटल 1171 2285 3395 2610
अकोला शरबती क्विंटल 63 2500 3100 2750
पुणे शरबती क्विंटल 316 3800 5100 4450
नागपूर शरबती क्विंटल 846 2400 2700 2625
कल्याण शरबती क्विंटल 3 2800 3200 3000
18/05/2022
अहमदनगर क्विंटल 180 2050 2200 2125
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 23 1951 2100 2050
शहादा क्विंटल 342 1901 2260 2101
दोंडाईचा क्विंटल 965 1500 2312 2275
नंदूरबार क्विंटल 422 1961 2524 2260
संगमनेर क्विंटल 26 1961 2270 2115
भोकर क्विंटल 33 1800 2100 1950
कारंजा क्विंटल 1100 2010 2400 2115
श्रीरामपूर क्विंटल 6 1800 1800 1800
करमाळा क्विंटल 5 2000 2600 2025
लासूर स्टेशन क्विंटल 224 2000 2451 2150
वसई क्विंटल 455 3190 3980 3460
कन्न्ड क्विंटल 32 1900 2600 2400
राहता क्विंटल 44 2161 2361 2250
वडवणी क्विंटल 2 2500 2600 2500
जालना १४७ क्विंटल 535 1400 2625 2400
येवला २१८९ क्विंटल 10 1951 2200 2100
लासलगाव २१८९ क्विंटल 223 2100 2771 2300
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 64 2090 2382 2240
वाशीम २१८९ क्विंटल 600 1700 2200 2000
शेवगाव २१८९ क्विंटल 22 2000 2300 2300
परतूर २१८९ क्विंटल 28 1800 2516 2500
पाथर्डी २१८९ क्विंटल 40 1800 2200 2000
कडा २१८९ क्विंटल 50 2000 2400 2200
औराद शहाजानी २१८९ क्विंटल 14 1825 1900 1862
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 64 1600 3251 2200
देवळा २१८९ क्विंटल 6 2010 2345 2030
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 213 2000 2100 2050
पैठण बन्सी क्विंटल 32 1940 2521 2341
मुरुम बन्सी क्विंटल 1 2728 2728 2728
बीड हायब्रीड क्विंटल 17 1841 2761 2235
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 47 2011 2641 2189
कल्याण कल्याण सोना क्विंटल 3 2000 3600 3200
अकोला लोकल क्विंटल 269 1900 2250 2100
अमरावती लोकल क्विंटल 633 2250 2350 2300
धुळे लोकल क्विंटल 240 1880 2605 2050
सांगली लोकल क्विंटल 555 2550 3500 3025
यवतमाळ लोकल क्विंटल 58 2050 2150 2100
मालेगाव लोकल क्विंटल 160 1870 2441 1970
चोपडा लोकल क्विंटल 30 1851 2000 1951
चिखली लोकल क्विंटल 145 1650 2200 1925
नागपूर लोकल क्विंटल 1430 1900 2121 2066
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 80 2000 2300 2150
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 674 1800 2045 1910
मुंबई लोकल क्विंटल 2325 2300 3200 2750
अमळनेर लोकल क्विंटल 1150 2075 2211 2211
वर्धा लोकल क्विंटल 389 2025 2140 2100
भोकरदन -पिपळगाव रेणू लोकल क्विंटल 130 2100 2200 2150
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 76 1800 2000 1900
खामगाव लोकल क्विंटल 140 1860 2000 1930
मलकापूर लोकल क्विंटल 382 1885 2580 2155
दिग्रस लोकल क्विंटल 71 1935 2180 2065
सटाणा लोकल क्विंटल 46 1903 2607 2450
कोपरगाव लोकल क्विंटल 40 2050 2390 2145
शिरपूर लोकल क्विंटल 214 2000 2541 2301
रावेर लोकल क्विंटल 16 1850 2241 2070
गेवराई लोकल क्विंटल 72 1950 2500 2200
गंगाखेड लोकल क्विंटल 60 2000 2200 2100
मनवत लोकल क्विंटल 33 2176 2901 2300
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 42 1800 2600 2200
मेहकर लोकल क्विंटल 55 2300 2900 2700
तुमसर लोकल क्विंटल 149 1951 2251 1981
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 400 2600 2800 2700
निरा -सासवड लोकल क्विंटल 100 2300 2925 2612
तासगाव लोकल क्विंटल 41 2150 2300 2210
चाकूर लोकल क्विंटल 2 1750 2111 1750
परांडा लोकल क्विंटल 10 2600 2600 2600
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 142 1900 2330 2200
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 58 2010 2175 2100
शेगाव लोकल क्विंटल 17 1800 2150 2150
लाखंदूर लोकल क्विंटल 5 1900 1925 1915
काटोल लोकल क्विंटल 110 1925 2063 1975
आष्टी- कारंजा लोकल क्विंटल 310 1900 2050 2000
पुलगाव लोकल क्विंटल 18 1950 1950 1950
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 1120 2000 2200 2100
जालना नं. २ क्विंटल 16 4050 4411 4200
माजलगाव पिवळा क्विंटल 42 2051 3400 2800
केज पिवळा क्विंटल 19 1700 3000 2500
सोलापूर शरबती क्विंटल 1219 2275 3380 2620
अकोला शरबती क्विंटल 25 2400 2650 2500
पुणे शरबती क्विंटल 313 4000 5300 4650
नागपूर शरबती क्विंटल 1500 2400 2700 2625
कल्याण शरबती क्विंटल 3 2800 3200 3000
17/05/2022
अहमदनगर क्विंटल 209 2000 2150 2075
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 63 2000 2360 2151
शहादा क्विंटल 407 2250 2462 2271
दोंडाईचा क्विंटल 768 1600 2321 2251
नंदूरबार क्विंटल 578 1925 2461 2175
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 13 1801 2421 2310
कळवण क्विंटल 10 1900 2100 2000
भोकर क्विंटल 6 1802 2100 1951
कारंजा क्विंटल 1800 1980 2385 2185
सावनेर क्विंटल 210 1580 2083 1920
करमाळा क्विंटल 11 1600 2300 2000
लासूर स्टेशन क्विंटल 183 2025 2441 2150
कन्न्ड क्विंटल 12 2400 2600 2500
तुळजापूर क्विंटल 45 1800 2600 2450
राहता क्विंटल 42 2000 2351 2161
जालना १४७ क्विंटल 950 1900 2860 2400
लासलगाव २१८९ क्विंटल 276 2100 2731 2281
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 32 2081 2200 2141
वाशीम २१८९ क्विंटल 450 1700 2200 2000
जामखेड २१८९ क्विंटल 55 1800 2500 2150
शेवगाव २१८९ क्विंटल 27 1800 2400 1800
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 11 2300 2400 2300
परतूर २१८९ क्विंटल 17 1800 2900 2350
दौंड-केडगाव २१८९ क्विंटल 400 2040 2651 2350
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 225 1800 3301 2000
देवळा २१८९ क्विंटल 5 1985 2030 2000
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 130 2000 2100 2050
पैठण बन्सी क्विंटल 54 2031 2500 2400
मुरुम बन्सी क्विंटल 1 2000 2000 2000
बीड हायब्रीड क्विंटल 51 1900 3198 2398
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2800 3200 3000
यावल हायब्रीड क्विंटल 20 2020 2650 2350
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 73 1750 2600 2195
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 75 1700 1900 1800
उमरगा कल्याण सोना क्विंटल 3 1600 2050 1900
अकोला लोकल क्विंटल 150 1950 2500 2100
अमरावती लोकल क्विंटल 1234 2250 2350 2300
धुळे लोकल क्विंटल 168 1920 2325 2000
यवतमाळ लोकल क्विंटल 251 2000 2150 2075
परभणी लोकल क्विंटल 94 1975 2525 2410
मालेगाव लोकल क्विंटल 53 1700 2440 2290
चोपडा लोकल क्विंटल 50 2000 2238 2101
नागपूर लोकल क्विंटल 525 1900 2105 2065
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 131 1950 2300 2125
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 730 1900 2140 2030
मुंबई लोकल क्विंटल 7579 2300 3200 2750
अमळनेर लोकल क्विंटल 1400 2100 2223 2223
वर्धा लोकल क्विंटल 516 2050 2125 2100
मनमाड लोकल क्विंटल 18 2051 2140 2076
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 129 1800 2000 1900
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 590 2010 2300 2195
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 150 1700 2200 2000
खामगाव लोकल क्विंटल 165 1800 2000 1900
मलकापूर लोकल क्विंटल 450 1900 2700 2170
दिग्रस लोकल क्विंटल 10 2100 2100 2100
जामखेड लोकल क्विंटल 55 1700 2000 1850
सटाणा लोकल क्विंटल 69 1600 2700 2375
कोपरगाव लोकल क्विंटल 45 1717 2300 2118
शिरपूर लोकल क्विंटल 516 1800 2627 2201
रावेर लोकल क्विंटल 74 1700 2240 2000
गेवराई लोकल क्विंटल 153 1950 2900 2400
गंगाखेड लोकल क्विंटल 55 2000 2200 2100
मेहकर लोकल क्विंटल 70 2300 2900 2700
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 400 2400 2800 2600
चाकूर लोकल क्विंटल 5 1771 2500 1992
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 319 1800 2455 2150
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 223 1800 2125 2100
शेगाव लोकल क्विंटल 10 1800 2100 2100
काटोल लोकल क्विंटल 58 1951 2020 1980
आष्टी- कारंजा लोकल क्विंटल 281 1900 2085 2000
पुलगाव लोकल क्विंटल 76 1950 2000 1970
सिंदी लोकल क्विंटल 37 1800 2000 1900
माजलगाव पिवळा क्विंटल 39 2000 3000 2700
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 8 1601 2700 2100
केज पिवळा क्विंटल 27 1700 3001 2000
सोलापूर शरबती क्विंटल 1188 2275 3380 2625
अकोला शरबती क्विंटल 73 2600 3100 2900
पुणे शरबती क्विंटल 311 4200 5500 4850
नागपूर शरबती क्विंटल 1000 2400 2700 2650
नांदेड शरबती क्विंटल 5 1900 1900 1900
16/05/2022
अहमदनगर क्विंटल 288 2075 2200 2137
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 86 1960 2352 2150
नंदूरबार क्विंटल 299 2000 2500 2250
भोकर क्विंटल 22 1100 2050 1575
सावनेर क्विंटल 165 1740 2000 1900
श्रीगोंदा क्विंटल 10 2100 2100 2100
लासूर स्टेशन क्विंटल 265 2050 2326 2150
पालघर (बेवूर) क्विंटल 58 2900 2900 2900
कुर्डवाडी क्विंटल 1 1800 1800 1800
राहता क्विंटल 39 2050 2180 2128
बारामती २१८९ क्विंटल 158 2200 2900 2601
येवला २१८९ क्विंटल 41 2050 2575 2176
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 31 2025 2425 2300
दौंड-पाटस २१८९ क्विंटल 65 1950 2876 2400
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 180 2000 2100 2050
बारामती कल्याण सोना क्विंटल 236 2070 2180 2155
कल्याण कल्याण सोना क्विंटल 3 3000 3600 3300
मुंबई लोकल क्विंटल 4662 2300 3200 2750
मनमाड लोकल क्विंटल 20 2050 2391 2099
कोपरगाव लोकल क्विंटल 47 2000 2118 2090
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 330 2600 2800 2700
तळोदा लोकल क्विंटल 18 2100 2200 2150
लोहा लोकल क्विंटल 8 1600 2650 2401
काटोल लोकल क्विंटल 104 1910 2000 1950
सोनपेठ लोकल क्विंटल 2 1695 1695 1695
ताडकळस नं. १ क्विंटल 14 1600 2400 1700
शिरुर नं. २ क्विंटल 2 1850 1850 1850
पुणे शरबती क्विंटल 308 4400 5500 4950
नांदेड शरबती क्विंटल 6 1800 1800 1800
कल्याण शरबती क्विंटल 3 2800 3200 3000
15/05/2022
शिरुर क्विंटल 5 2011 2200 2011
कन्न्ड क्विंटल 16 1900 2500 2250
शेवगाव २१८९ क्विंटल 60 1925 2000 2000
दौंड २१८९ क्विंटल 46 2000 2450 2200
कडा २१८९ क्विंटल 49 1800 2400 2250
औसा २१८९ क्विंटल 15 1701 3215 2676
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 558 2000 2051 2051
पैठण बन्सी क्विंटल 100 1811 2570 2350
फलटण हायब्रीड क्विंटल 290 2150 3100 2500
परभणी लोकल क्विंटल 100 1975 2450 2400
तुमसर लोकल क्विंटल 116 1990 2130 2000
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 400 2500 3000 2750
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 41 2000 2350 2200
जावळा-बाजार लोकल क्विंटल 70 1600 1800 1700
बाळापूर लोकल क्विंटल 70 1950 2500 2300
भिवापूर लोकल क्विंटल 81 2050 2060 2055
काटोल लोकल क्विंटल 310 1900 1950 1930
आष्टी- कारंजा लोकल क्विंटल 310 2000 2100 2050
14/05/2022
अहमदनगर क्विंटल 136 2121 2500 2310
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 16 2000 2350 2151
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 2 2551 2551 2551
भोकर क्विंटल 8 1700 2166 1933
सावनेर क्विंटल 141 1800 2140 2050
लासूर स्टेशन क्विंटल 224 2100 2500 2175
वसई क्विंटल 345 2890 3640 3250
कन्न्ड क्विंटल 18 1900 2400 2250
राहता क्विंटल 4 1900 2418 2200
जालना १४७ क्विंटल 496 2050 2825 2451
येवला २१८९ क्विंटल 6 2100 2300 2145
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 50 2040 2476 2220
वाशीम २१८९ क्विंटल 300 1900 2300 2000
जामखेड २१८९ क्विंटल 79 1900 2400 2150
शेवगाव २१८९ क्विंटल 8 2200 2200 2200
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 2 2400 2400 2400
परतूर २१८९ क्विंटल 12 1826 1950 1900
पाथर्डी २१८९ क्विंटल 26 1800 2400 2000
वडूज २१८९ क्विंटल 50 2100 2300 2200
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 24 1700 3400 2375
पातूर २१८९ क्विंटल 96 1800 2200 1992
भंडारा २१८९ क्विंटल 33 1750 2100 2000
सिल्लोड- भराडी अर्जुन क्विंटल 120 2000 2000 2000
पैठण बन्सी क्विंटल 35 1781 2436 2261
बीड हायब्रीड क्विंटल 13 2050 3000 2416
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 35 1895 2400 2185
कल्याण कल्याण सोना क्विंटल 3 3000 3600 3300
उमरगा कल्याण सोना क्विंटल 2 1700 1700 1700
अकोला लोकल क्विंटल 125 1995 2525 2200
अमरावती लोकल क्विंटल 1120 2250 2350 2300
सांगली लोकल क्विंटल 285 2600 3600 3100
परभणी लोकल क्विंटल 115 1975 2525 2500
मालेगाव लोकल क्विंटल 112 1900 2551 2014
चिखली लोकल क्विंटल 114 1650 2100 1875
नागपूर लोकल क्विंटल 1000 1952 2200 2138
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 134 2000 2500 2250
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 255 2000 2150 2100
मुंबई लोकल क्विंटल 3220 2300 3200 2750
उमरेड लोकल क्विंटल 217 1950 2150 2100
भोकरदन लोकल क्विंटल 116 2050 2150 2100
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 101 1800 2000 1900
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 240 1700 2400 2100
खामगाव लोकल क्विंटल 29 1825 2000 1912
मलकापूर लोकल क्विंटल 415 1980 2630 2180
जामखेड लोकल क्विंटल 80 1700 1900 1800
कोपरगाव लोकल क्विंटल 87 1801 2325 2146
श्रीरामपूर – बेलापूर लोकल क्विंटल 17 1800 2100 1950
रावेर लोकल क्विंटल 48 1900 2236 2141
गेवराई लोकल क्विंटल 21 2000 3140 2800
गंगाखेड लोकल क्विंटल 55 2000 2200 2100
तुमसर लोकल क्विंटल 170 2000 2111 2080
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 13 2000 2300 2000
लोहा लोकल क्विंटल 7 1751 3250 2452
शेगाव लोकल क्विंटल 25 1800 2200 2150
लाखंदूर लोकल क्विंटल 22 1850 1900 1875
सिंदी लोकल क्विंटल 27 1825 2251 1980
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 679 1950 2150 2000
जालना नं. २ क्विंटल 2 4251 4251 4251
माजलगाव पिवळा क्विंटल 22 2050 2800 2600
सोलापूर शरबती क्विंटल 1216 2275 3365 2635
अकोला शरबती क्विंटल 83 2500 3100 2900
पुणे शरबती क्विंटल 315 4400 5500 4950
नागपूर शरबती क्विंटल 1054 2400 2700 2625
कल्याण शरबती क्विंटल 3 2800 3200 3000