Gahu bajar bhav : 18 ते 23 एप्रिल पर्यंतचे गहू बाजार भाव 2022

Gahu bajar bhav : 18 ते 23 एप्रिल पर्यंतचे गहू बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील गहू बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : गहू
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
23/04/2022
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 7 1851 2451 2400
भोकर क्विंटल 10 1973 2054 2014
वसई क्विंटल 390 2810 3790 3450
राहता क्विंटल 48 1950 2272 2100
जालना १४७ क्विंटल 1034 1900 2550 2311
जळगाव १४७ क्विंटल 11 1925 1925 1925
वाशीम २१८९ क्विंटल 150 2000 2500 2200
जामखेड २१८९ क्विंटल 17 1900 2500 2200
शेवगाव २१८९ क्विंटल 17 2000 2000 2000
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 3 2000 2000 2000
परतूर २१८९ क्विंटल 14 1750 2750 2590
वडूज २१८९ क्विंटल 50 2000 2200 2100
पैठण बन्सी क्विंटल 45 2080 2546 2251
बीड हायब्रीड क्विंटल 81 1850 2911 2295
अकोला लोकल क्विंटल 364 1875 2400 2150
चिखली लोकल क्विंटल 218 1600 2450 2025
नागपूर लोकल क्विंटल 73 2500 2700 2650
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 234 1900 2400 2150
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 408 2000 2225 2140
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 120 1800 2000 1900
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 70 1700 2300 2000
मलकापूर लोकल क्विंटल 530 1990 2700 2170
जामखेड लोकल क्विंटल 16 1700 1900 1800
कोपरगाव लोकल क्विंटल 70 2000 2180 2127
गंगाखेड लोकल क्विंटल 56 2000 2200 2100
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 70 1800 2550 2200
सोलापूर शरबती क्विंटल 1489 2350 3375 2725
अकोला शरबती क्विंटल 95 2500 3150 2900
पुणे शरबती क्विंटल 315 4500 5500 5000
22/04/2022
शहादा क्विंटल 390 1800 2351 2221
दोंडाईचा क्विंटल 1002 1500 2441 2251
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 9 2000 2900 2450
संगमनेर क्विंटल 17 2200 2400 2300
भोकर क्विंटल 13 1950 2050 2000
कारंजा क्विंटल 2100 2030 2510 2220
लासूर स्टेशन क्विंटल 428 2075 2643 2200
सेलु क्विंटल 7 2000 2000 2000
पालघर (बेवूर) क्विंटल 40 3100 3100 3100
राहता क्विंटल 14 2000 2350 2150
जालना १४७ क्विंटल 1115 1900 2726 2320
चांदूर-रल्वे. १५५३ क्विंटल 27 2075 2100 2080
येवला २१८९ क्विंटल 43 1975 2525 2102
लासलगाव २१८९ क्विंटल 294 2000 2728 2375
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 94 1800 2326 2200
वाशीम २१८९ क्विंटल 600 1700 2350 2000
जामखेड २१८९ क्विंटल 47 1900 2500 2200
शेवगाव २१८९ क्विंटल 52 2000 2275 2275
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 14 2200 2300 2300
परतूर २१८९ क्विंटल 45 1751 2641 2451
दौंड-यवत २१८९ क्विंटल 84 1950 2600 2200
औराद शहाजानी २१८९ क्विंटल 7 1850 2900 2375
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 31 1800 3000 2000
आष्टी-जालना २१८९ क्विंटल 7 1850 2700 2500
भंडारा २१८९ क्विंटल 26 1850 2100 1950
देवळा २१८९ क्विंटल 25 2070 2125 2090
पैठण बन्सी क्विंटल 88 1921 2631 2200
मुरुम बन्सी क्विंटल 7 1851 1851 1851
बीड हायब्रीड क्विंटल 42 1900 2861 2336
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 10 2050 2400 2214
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 45 1750 1950 1800
उमरगा कल्याण सोना क्विंटल 1 1800 1800 1800
अकोला लोकल क्विंटल 245 1900 2450 2185
अमरावती लोकल क्विंटल 842 2150 2300 2225
धुळे लोकल क्विंटल 424 1800 2600 2100
यवतमाळ लोकल क्विंटल 194 1950 2195 2072
चोपडा लोकल क्विंटल 35 2095 2500 2151
चिखली लोकल क्विंटल 256 1600 2300 1950
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 190 2100 2641 2370
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 525 2050 2400 2180
मुंबई लोकल क्विंटल 4053 2300 3000 2650
अमळनेर लोकल क्विंटल 1300 2100 2231 2231
वर्धा लोकल क्विंटल 493 2125 2240 2200
मनमाड लोकल क्विंटल 14 2030 2500 2108
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 125 1800 2000 1900
खामगाव लोकल क्विंटल 228 1850 2200 2025
मलकापूर लोकल क्विंटल 565 1675 2800 2160
जामखेड लोकल क्विंटल 45 1700 1900 1800
कोपरगाव लोकल क्विंटल 140 2000 2295 2160
गंगाखेड लोकल क्विंटल 62 2000 2200 2100
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 45 1800 2550 2000
मेहकर लोकल क्विंटल 180 2300 2800 2600
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 300 3000 5000 4000
मंठा लोकल क्विंटल 104 2100 3299 2500
लोहा लोकल क्विंटल 4 1751 2500 2300
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 751 1800 2350 2100
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 402 1800 2230 2100
लाखंदूर लोकल क्विंटल 60 1850 1900 1875
काटोल लोकल क्विंटल 254 1850 2122 1950
पुलगाव लोकल क्विंटल 69 2080 2230 2125
माजलगाव पिवळा क्विंटल 32 1950 2625 2400
सोलापूर शरबती क्विंटल 1416 2365 3380 2740
पुणे शरबती क्विंटल 313 4500 5500 5000
21/04/2022
अहमदनगर क्विंटल 224 2075 2300 2150
शहादा क्विंटल 797 2001 2584 2261
दोंडाईचा क्विंटल 1832 1500 2440 2351
नंदूरबार क्विंटल 455 2000 25432 2250
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 4 1851 1900 1875
भोकर क्विंटल 9 1952 1952 1952
कारंजा क्विंटल 1800 2000 2425 2200
श्रीरामपूर क्विंटल 14 1700 2200 2100
करमाळा क्विंटल 4 1620 2400 1620
लासूर स्टेशन क्विंटल 475 2100 2470 2175
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 8 1799 1945 1888
वसई क्विंटल 395 2790 3850 3650
मंगळवेढा क्विंटल 25 2000 2600 2300
मोर्शी क्विंटल 700 2000 2165 2083
रामटेक क्विंटल 1055 2000 2041 2020
राहता क्विंटल 46 1800 2161 2000
मौदा क्विंटल 279 1800 2000 1900
बारामती २१८९ क्विंटल 271 2200 3016 2251
येवला २१८९ क्विंटल 20 1951 2251 2145
धुळे २१८९ क्विंटल 552 1950 2560 2063
लासलगाव २१८९ क्विंटल 320 1900 2732 2280
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 86 1651 2280 2226
जामखेड २१८९ क्विंटल 32 1900 2600 2250
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 9 2300 2400 2400
परतूर २१८९ क्विंटल 10 1970 2525 2025
नांदगाव २१८९ क्विंटल 31 2085 3131 2401
दौंड २१८९ क्विंटल 157 1900 2500 2200
औराद शहाजानी २१८९ क्विंटल 1 2070 2070 2070
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 41 1701 3120 2500
आष्टी-जालना २१८९ क्विंटल 8 2100 2600 2600
भंडारा २१८९ क्विंटल 51 1750 2300 2000
घणसावंगी २१८९ क्विंटल 75 2200 2400 2300
देवळा २१८९ क्विंटल 15 2070 2130 2100
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 265 2051 2130 2100
पैठण बन्सी क्विंटल 96 2000 2551 2201
यावल हायब्रीड क्विंटल 16 1940 2550 2230
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 52 2151 2325 2225
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 45 1750 2000 1800
बारामती कल्याण सोना क्विंटल 407 2000 2275 2220
अकोला लोकल क्विंटल 291 1800 2450 2200
अमरावती लोकल क्विंटल 779 2100 2300 2200
यवतमाळ लोकल क्विंटल 210 2045 2170 2107
परभणी लोकल क्विंटल 90 1975 2450 2250
चिखली लोकल क्विंटल 204 1600 2500 2050
नागपूर लोकल क्विंटल 2817 1950 2195 2135
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 87 2000 2400 2200
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 525 2000 2200 2140
मुंबई लोकल क्विंटल 4933 2300 3200 2750
उमरेड लोकल क्विंटल 875 1700 2170 2100
अमळनेर लोकल क्विंटल 800 2000 2253 2253
वर्धा लोकल क्विंटल 285 2205 2275 2250
मनमाड लोकल क्विंटल 18 1910 2541 2146
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 146 1800 2000 1900
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 550 2030 2290 2115
खामगाव लोकल क्विंटल 201 1800 2000 1900
मलकापूर लोकल क्विंटल 455 1975 2695 2190
जामखेड लोकल क्विंटल 30 1700 1900 1800
सटाणा लोकल क्विंटल 88 1900 2500 2452
कोपरगाव लोकल क्विंटल 203 2000 2326 2289
शिरपूर लोकल क्विंटल 474 1800 2700 2250
रावेर लोकल क्विंटल 32 2225 2325 2280
गंगाखेड लोकल क्विंटल 55 2000 2200 2100
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 35 1800 2550 2000
मेहकर लोकल क्विंटल 180 2300 2850 2600
तुमसर लोकल क्विंटल 415 1955 2100 2070
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 350 2400 2800 2600
तळोदा लोकल क्विंटल 117 2180 2376 2311
भुसावळ लोकल क्विंटल 22 2250 2320 2250
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 30 1800 2700 2300
परांडा लोकल क्विंटल 1 2050 2050 2050
पाथरी लोकल क्विंटल 7 1800 2673 2400
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 485 1800 2550 2150
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 427 1800 2040 2000
काटोल लोकल क्विंटल 90 2071 2111 2080
मांढळ लोकल क्विंटल 11 2050 2050 2050
पुलगाव लोकल क्विंटल 94 2195 2260 2210
ताडकळस नं. १ क्विंटल 27 1600 2200 1800
जालना नं. २ क्विंटल 592 1925 2500 2200
माजलगाव पिवळा क्विंटल 28 1900 3150 2600
सोलापूर शरबती क्विंटल 1562 2375 3385 2750
अकोला शरबती क्विंटल 110 2500 3050 2900
पुणे शरबती क्विंटल 313 4200 5500 4850
नागपूर शरबती क्विंटल 2000 2400 2700 2650
20/04/2022
शहादा क्विंटल 876 2162 2446 2232
दोंडाईचा क्विंटल 1463 1600 2470 2300
नंदूरबार क्विंटल 805 1875 2330 2100
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 18 1700 2376 2288
मुंबई क्विंटल 5264 2300 3200 2750
भोकर क्विंटल 10 1700 1912 1806
कारंजा क्विंटल 2000 2010 2435 2215
करमाळा क्विंटल 12 1725 2700 2500
लासूर स्टेशन क्विंटल 584 2150 2751 2250
पालघर (बेवूर) क्विंटल 67 2800 2800 2800
वसई क्विंटल 480 2790 4650 3460
तुळजापूर क्विंटल 30 2000 2500 2200
राहता क्विंटल 8 2200 2200 2200
जालना १४७ क्विंटल 1712 1600 2750 2350
चांदूर-रल्वे. १५५३ क्विंटल 6 2050 2050 2050
येवला २१८९ क्विंटल 49 1951 2425 2100
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 166 1926 2290 2175
पंढरपूर २१८९ क्विंटल 1 2275 2275 2275
वाशीम २१८९ क्विंटल 600 1700 2300 2000
शेवगाव २१८९ क्विंटल 16 2000 2450 2000
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 11 2000 2200 2200
परतूर २१८९ क्विंटल 22 1936 2551 2400
नांदगाव २१८९ क्विंटल 97 2020 3073 2451
औसा २१८९ क्विंटल 14 1800 2000 1870
औराद शहाजानी २१८९ क्विंटल 4 1851 2931 2391
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 51 1500 3800 2400
पुर्णा २१८९ क्विंटल 2 1871 1871 1871
घणसावंगी २१८९ क्विंटल 105 2100 2400 2300
देवळा २१८९ क्विंटल 6 2000 2130 2130
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 290 2051 2130 2100
पैठण बन्सी क्विंटल 103 2100 2526 2300
कळंब (उस्मानाबाद) बन्सी क्विंटल 1 5251 5251 5251
मुरुम बन्सी क्विंटल 4 1700 2301 2001
बीड हायब्रीड क्विंटल 102 1940 3000 2374
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 20 2015 2250 2181
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 158 1750 2000 1850
उमरगा कल्याण सोना क्विंटल 9 1450 2410 2200
अकोला लोकल क्विंटल 422 1950 2425 2180
अमरावती लोकल क्विंटल 962 2200 2350 2275
यवतमाळ लोकल क्विंटल 352 1940 2180 2060
परभणी लोकल क्विंटल 75 1975 2400 2300
चोपडा लोकल क्विंटल 65 2062 2350 2299
चिखली लोकल क्विंटल 171 1600 2500 2050
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 196 1800 2500 2150
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 653 2000 2150 2070
अमळनेर लोकल क्विंटल 1700 2190 2422 2422
वर्धा लोकल क्विंटल 614 2150 2225 2200
मनमाड लोकल क्विंटल 60 2021 2576 2081
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 118 1800 2000 1900
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 890 2015 2410 2220
खामगाव लोकल क्विंटल 201 1800 2001 1900
मलकापूर लोकल क्विंटल 650 1990 2780 2185
सटाणा लोकल क्विंटल 138 1940 2465 2322
कोपरगाव लोकल क्विंटल 344 2000 2370 2250
श्रीरामपूर – बेलापूर लोकल क्विंटल 15 1700 2100 1900
शिरपूर लोकल क्विंटल 545 1700 2499 2189
रावेर लोकल क्विंटल 81 2111 2526 2200
गंगाखेड लोकल क्विंटल 55 2000 2200 2100
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 217 1980 2300 2100
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 70 1800 2600 2200
मेहकर लोकल क्विंटल 350 2300 2800 2600
तुमसर लोकल क्विंटल 822 2099 2351 2121
तळोदा लोकल क्विंटल 141 2070 2276 2236
धरणगाव लोकल क्विंटल 53 2105 2415 2201
लोहा लोकल क्विंटल 15 1800 2230 2050
परांडा लोकल क्विंटल 1 2450 2450 2450
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 725 1700 2375 2100
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 651 1800 2070 2050
लाखंदूर लोकल क्विंटल 6 1900 1950 1925
काटोल लोकल क्विंटल 203 1921 2205 2000
माजलगाव पिवळा क्विंटल 90 1900 3000 2600
सोलापूर शरबती क्विंटल 1510 2385 3390 2785
अकोला शरबती क्विंटल 189 2500 3000 2750
पुणे शरबती क्विंटल 311 4400 5700 5050
हिंगोली शरबती क्विंटल 99 1699 3005 2352
19/04/2022
शहादा क्विंटल 596 2049 2351 2199
दोंडाईचा क्विंटल 2305 1700 2400 2300
नंदूरबार क्विंटल 487 1900 2501 2200
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 42 1852 2500 2300
भोकर क्विंटल 20 1651 2041 1846
कारंजा क्विंटल 3000 1985 2450 2130
श्रीरामपूर क्विंटल 5 1875 2300 2000
करमाळा क्विंटल 43 1901 2600 2300
लासूर स्टेशन क्विंटल 190 2050 2385 2150
शिरुर क्विंटल 1 2000 2000 2000
राहता क्विंटल 21 2200 2300 2250
जलगाव – मसावत १४७ क्विंटल 10 2211 2211 2211
लासलगाव २१८९ क्विंटल 304 1752 2615 2151
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 172 2030 2291 2151
वाशीम २१८९ क्विंटल 1300 1700 2350 2000
जामखेड २१८९ क्विंटल 32 2000 2500 2250
शेवगाव २१८९ क्विंटल 38 2100 2425 2425
परतूर २१८९ क्विंटल 27 1750 2571 2400
नांदगाव २१८९ क्विंटल 65 2085 3160 2400
दौंड-केडगाव २१८९ क्विंटल 585 2070 2900 2300
औसा २१८९ क्विंटल 23 1800 2300 1975
औराद शहाजानी २१८९ क्विंटल 7 1850 1850 1850
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 42 1800 3275 2701
आखाडाबाळापूर २१८९ क्विंटल 62 2000 2200 2100
भंडारा २१८९ क्विंटल 39 1600 2000 1825
देवळा २१८९ क्विंटल 3 2030 2500 2500
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 265 2051 2130 2100
पैठण बन्सी क्विंटल 144 1970 2656 2270
कळंब (उस्मानाबाद) बन्सी क्विंटल 4 4400 4601 4601
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 14 1775 2100 1946
उमरगा कल्याण सोना क्विंटल 12 1800 2661 2400
अकोला लोकल क्विंटल 535 1875 2235 2195
अमरावती लोकल क्विंटल 1397 2100 2350 2225
धुळे लोकल क्विंटल 672 1831 2490 2075
यवतमाळ लोकल क्विंटल 440 2035 2175 2105
परभणी लोकल क्विंटल 60 1975 2400 2300
चोपडा लोकल क्विंटल 130 1925 2200 2021
चिखली लोकल क्विंटल 160 1700 2300 2000
नागपूर लोकल क्विंटल 2000 1850 2131 2063
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 292 2000 2400 2200
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 612 2050 2275 2120
मुंबई लोकल क्विंटल 9183 2300 3000 2650
अमळनेर लोकल क्विंटल 1500 1900 2351 2351
वर्धा लोकल क्विंटल 475 2150 2225 2200
मनमाड लोकल क्विंटल 26 2068 2751 2086
भोकरदन -पिपळगाव रेणू लोकल क्विंटल 180 2100 2200 2150
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 134 1800 2000 1900
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 800 2025 2305 2175
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 141 1800 2300 2000
खामगाव लोकल क्विंटल 241 1850 2150 2000
मलकापूर लोकल क्विंटल 855 1925 2775 2155
जामखेड लोकल क्विंटल 45 1900 2700 1950
कोपरगाव लोकल क्विंटल 343 2000 2400 2375
शिरपूर लोकल क्विंटल 498 1800 2430 2175
रावेर लोकल क्विंटल 103 1700 2341 2000
गंगाखेड लोकल क्विंटल 55 2000 2300 2200
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 421 1926 2300 2060
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 58 1800 2600 2200
मेहकर लोकल क्विंटल 360 2200 2750 2500
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 400 2400 2800 2600
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 37 1800 2500 2150
तळोदा लोकल क्विंटल 317 2126 2340 2293
धरणगाव लोकल क्विंटल 30 2125 2125 2125
तासगाव लोकल क्विंटल 39 1980 2130 2060
परांडा लोकल क्विंटल 1 2260 2260 2260
लाखंदूर लोकल क्विंटल 69 1900 1950 1925
काटोल लोकल क्विंटल 339 1911 2111 2000
आष्टी- कारंजा लोकल क्विंटल 500 2100 2190 2150
पुलगाव लोकल क्विंटल 94 2000 2280 2100
सिंदी लोकल क्विंटल 64 1750 2000 1950
शिरुर नं. २ क्विंटल 2 1800 1800 1800
सोलापूर शरबती क्विंटल 1605 2390 3400 2795
अकोला शरबती क्विंटल 180 2500 3000 2800
पुणे शरबती क्विंटल 309 4400 5700 5050
नागपूर शरबती क्विंटल 2000 2400 2700 2625
18/04/2022
अहमदनगर क्विंटल 360 1900 2800 2350
शहादा क्विंटल 1175 1975 2526 2232
दोंडाईचा क्विंटल 2568 1600 2425 2241
नंदूरबार क्विंटल 870 1900 2600 2250
राहूरी क्विंटल 48 2100 2500 2300
मुंबई क्विंटल 7143 2300 3200 2750
कळवण क्विंटल 15 1985 2100 2000
संगमनेर क्विंटल 10 2131 2351 2241
भोकर क्विंटल 30 1700 2027 1864
कारंजा क्विंटल 3000 1975 2400 2190
सावनेर क्विंटल 145 1760 2158 2000
श्रीरामपूर क्विंटल 27 1700 2500 2200
करमाळा क्विंटल 61 1851 2680 2600
लासूर स्टेशन क्विंटल 898 2050 2400 2130
सेलु क्विंटल 6 1800 2100 1900
पालघर (बेवूर) क्विंटल 35 2950 2950 2950
वसई क्विंटल 405 2790 3850 3450
मंगळवेढा क्विंटल 54 2000 2900 2500
मोर्शी क्विंटल 1020 2000 2100 2050
नांदूरा क्विंटल 80 1950 2525 2525
राहता क्विंटल 61 2000 2250 2140
जलगाव – मसावत १४७ क्विंटल 20 2270 2270 2270
बारामती २१८९ क्विंटल 442 2350 2800 2600
येवला २१८९ क्विंटल 145 1925 2551 2282
लासलगाव २१८९ क्विंटल 726 1800 2500 2352
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 106 2057 2370 2180
पंढरपूर २१८९ क्विंटल 2 1451 1451 1451
वाशीम २१८९ क्विंटल 600 1700 2275 2000
वाशीम – अनसींग २१८९ क्विंटल 150 1850 2000 1900
शेवगाव २१८९ क्विंटल 40 2300 2500 2300
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 10 2200 2300 2300
इंदापूर २१८९ क्विंटल 130 1900 2851 2500
परतूर २१८९ क्विंटल 31 2076 2601 2261
नांदगाव २१८९ क्विंटल 99 2060 3350 2401
दौंड-पाटस २१८९ क्विंटल 74 1800 2700 2400
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 92 1400 4500 2300
पुर्णा २१८९ क्विंटल 2 1871 1871 1871
आष्टी-जालना २१८९ क्विंटल 3 2600 2600 2600
भंडारा २१८९ क्विंटल 103 1800 2000 1900
देवळा २१८९ क्विंटल 6 2000 2070 2050
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 485 2000 2130 2100
मुरुम बन्सी क्विंटल 6 1700 1700 1700
सोनपेठ बन्सी क्विंटल 5 2911 2911 2911
बीड हायब्रीड क्विंटल 114 1906 2826 2300
यावल हायब्रीड क्विंटल 48 1930 2490 2250
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 70 1500 1950 1750
बारामती कल्याण सोना क्विंटल 662 2100 2550 2200
कल्याण कल्याण सोना क्विंटल 3 3000 3400 3200
अकोला लोकल क्विंटल 256 1850 2500 2275
अमरावती लोकल क्विंटल 1762 2100 2350 2225
धुळे लोकल क्विंटल 290 1900 2500 2250
सांगली लोकल क्विंटल 712 2550 3500 3025
यवतमाळ लोकल क्विंटल 222 2135 2185 2167
परभणी लोकल क्विंटल 75 1975 2400 2300
मालेगाव लोकल क्विंटल 341 1960 2460 2200
चोपडा लोकल क्विंटल 125 1971 2200 2100
चिखली लोकल क्विंटल 115 1700 2400 2050
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 245 2000 2400 2200
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 866 2000 2145 2070
अमळनेर लोकल क्विंटल 1200 1900 2351 2351
वर्धा लोकल क्विंटल 720 2050 2200 2100
मनमाड लोकल क्विंटल 40 2020 2651 2095
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 131 1800 2000 1900
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 1200 2005 2680 2305
खामगाव लोकल क्विंटल 407 1900 2600 2250
मलकापूर लोकल क्विंटल 865 1505 2770 2155
सटाणा लोकल क्विंटल 119 1600 2675 2364
कोपरगाव लोकल क्विंटल 81 1930 2320 2111
श्रीरामपूर – बेलापूर लोकल क्विंटल 17 1650 2100 1850
शिरपूर लोकल क्विंटल 648 1700 2501 2250
रावेर लोकल क्विंटल 88 1940 2290 2100
गंगाखेड लोकल क्विंटल 68 2000 2400 2200
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 375 1950 2100 2040
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 75 1800 2550 2200
लोणार लोकल क्विंटल 270 1950 2030 1990
मेहकर लोकल क्विंटल 180 2200 2700 2500
तुमसर लोकल क्विंटल 632 2090 2115 2100
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 430 2400 2800 2600
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 82 1700 2600 2200
तळोदा लोकल क्विंटल 645 2115 2325 2276
धरणगाव लोकल क्विंटल 39 1701 2364 2169
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 65 1800 2918 2300
गंगापूर लोकल क्विंटल 6 1975 2141 2058
चाकूर लोकल क्विंटल 3 1780 2521 2001
लोहा लोकल क्विंटल 20 1650 3150 2600
परांडा लोकल क्विंटल 2 2400 2400 2400
पाथरी लोकल क्विंटल 80 1800 2701 2150
शेगाव लोकल क्विंटल 20 1800 2100 2100
काटोल लोकल क्विंटल 363 1951 2105 2000
आष्टी- कारंजा लोकल क्विंटल 238 2050 2200 2100
पुलगाव लोकल क्विंटल 121 1600 2315 1975
सिंदी लोकल क्विंटल 29 1850 2060 1900
ताडकळस नं. १ क्विंटल 21 1600 2300 1600
जालना नं. २ क्विंटल 1058 1900 2551 2250
शिरुर नं. २ क्विंटल 3 1400 1650 1650
माजलगाव पिवळा क्विंटल 88 1950 3011 2500
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 53 1750 2830 2250
सोलापूर शरबती क्विंटल 1535 2395 3400 2800
अकोला शरबती क्विंटल 180 2600 3100 2900
पुणे शरबती क्विंटल 307 4200 5600 4900
हिंगोली शरबती क्विंटल 100 1800 3055 2427
कल्याण शरबती क्विंटल 3 2600 3200 2900
17/04/2022
शिरुर क्विंटल 12 2000 2200 2000
रामटेक क्विंटल 1925 1970 2051 2010
इंदापूर-भिगवन २१८९ क्विंटल 235 1700 2800 2151
दौंड २१८९ क्विंटल 122 2000 2700 2200
भिवापूर २१८९ क्विंटल 90 1900 2050 2000
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 297 2050 2125 2100
पैठण बन्सी क्विंटल 30 1951 2551 2315
तुमसर लोकल क्विंटल 711 1975 2070 2000
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 37 1800 2400 2100
बाळापूर लोकल क्विंटल 173 2000 2700 2400
काटोल लोकल क्विंटल 142 1931 2100 2000
आष्टी- कारंजा लोकल क्विंटल 275 2000 2145 2050
शिरुर नं. २ क्विंटल 2 1450 1850 1450
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 120 1900 2100 2000
16/04/2022
राहूरी क्विंटल 27 2100 2500 2300
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 67 2001 2500 2250
मुंबई क्विंटल 8263 2300 3200 2750
भोकर क्विंटल 22 1717 2200 1960
कारंजा क्विंटल 2000 1985 2400 2195
सावनेर क्विंटल 111 1800 2018 1940
लासूर स्टेशन क्विंटल 554 2050 2371 2150
पालघर (बेवूर) क्विंटल 25 2775 2775 2775
शिरुर क्विंटल 10 2000 2000 2000
कन्न्ड क्विंटल 20 2000 2500 2250
राहता क्विंटल 28 1800 2200 2127
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 99 2077 2422 2160
जामखेड २१८९ क्विंटल 41 2000 2600 2300
पाथर्डी २१८९ क्विंटल 37 1600 2000 1800
नांदगाव २१८९ क्विंटल 23 2067 2428 2251
वडूज २१८९ क्विंटल 50 2000 2100 2050
पातूर २१८९ क्विंटल 117 1800 2300 1923
सिल्लोड- भराडी अर्जुन क्विंटल 110 2100 2100 2100
पैठण बन्सी क्विंटल 60 1871 2631 2380
कल्याण कल्याण सोना क्विंटल 3 3000 3400 3200
धुळे लोकल क्विंटल 662 1965 2221 2058
सांगली लोकल क्विंटल 200 2500 3800 3150
परभणी लोकल क्विंटल 70 1975 2400 2300
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 262 2000 2400 2200
भोकरदन लोकल क्विंटल 157 2050 2150 2100
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 135 1800 2000 1900
जामखेड लोकल क्विंटल 77 1900 2200 2050
कोपरगाव लोकल क्विंटल 236 1900 2440 2326
रावेर लोकल क्विंटल 60 1730 2201 2022
गेवराई लोकल क्विंटल 80 1900 2650 2250
गंगाखेड लोकल क्विंटल 18 2000 2300 2200
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 25 1800 2600 2300
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 47 1900 2500 2150
धरणगाव लोकल क्विंटल 34 1861 2400 2115
गंगापूर लोकल क्विंटल 11 1960 2011 2000
परांडा लोकल क्विंटल 8 2350 2515 2500
बोरी लोकल क्विंटल 10 1405 1900 1775
जालना नं. २ क्विंटल 1109 1850 2600 2250
सोलापूर शरबती क्विंटल 1458 2390 3395 2795
पुणे शरबती क्विंटल 305 4000 5400 4700
नागपूर शरबती क्विंटल 900 2400 2700 2625
नांदेड शरबती क्विंटल 21 1950 1950 1950
कल्याण शरबती क्विंटल 3 2600 3200 2900

Leave a Comment