Gahu bajar bhav : 18 जुलै ते 23 जुलै पर्यंतचे गहू बाजार भाव 2022

Gahu bajar bhav : 18 जुलै ते 23 जुलै पर्यंतचे गहू बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील गहू बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : गहू
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
23/07/2022
अचलपूर क्विंटल 20 2000 2100 2050
नांदूरा क्विंटल 20 1800 2010 2010
राहता क्विंटल 14 2050 2187 2118
जालना १४७ क्विंटल 243 1850 2500 2250
शेवगाव २१८९ क्विंटल 28 1800 2400 2400
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 3 1900 1900 1900
इंदापूर -निमगाव केतकी २१८९ क्विंटल 3 1800 2651 2100
परतूर २१८९ क्विंटल 13 2001 2526 2376
वडूज २१८९ क्विंटल 50 2150 2250 2200
निलंगा २१८९ क्विंटल 4 2400 3200 2800
पातूर २१८९ क्विंटल 53 1900 2400 2132
पैठण बन्सी क्विंटल 7 2371 2371 2371
बीड हायब्रीड क्विंटल 20 2174 2494 2300
अकोला लोकल क्विंटल 55 2050 2300 2190
सांगली लोकल क्विंटल 75 2650 3200 2925
चिखली लोकल क्विंटल 54 1700 2300 2000
नागपूर लोकल क्विंटल 293 2270 2360 2338
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 50 2100 2550 2325
मलकापूर लोकल क्विंटल 81 2135 2565 2300
कोपरगाव लोकल क्विंटल 57 2300 2425 2351
गेवराई लोकल क्विंटल 23 2350 2850 2550
तेल्हारा लोकल क्विंटल 65 1950 2085 2010
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 8 1800 2000 2000
माजलगाव पिवळा क्विंटल 1 2100 2100 2100
सोलापूर शरबती क्विंटल 1291 2275 3210 2615
पुणे शरबती क्विंटल 343 4800 5200 5100
22/07/2022
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 41 2150 2470 2200
शहादा क्विंटल 40 2216 2409 2320
दोंडाईचा क्विंटल 219 1900 2320 2275
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 6 2625 2625 2625
मुंबई क्विंटल 4360 2200 4000 3100
संगमनेर क्विंटल 2 2420 2420 2420
भोकर क्विंटल 8 1825 2000 1912
कारंजा क्विंटल 700 2185 2345 2270
अचलपूर क्विंटल 155 2000 2200 2100
सावनेर क्विंटल 26 2099 2190 2150
श्रीरामपूर क्विंटल 6 2000 2200 2100
करमाळा क्विंटल 6 2000 2500 2100
लासूर स्टेशन क्विंटल 163 2300 2500 2350
सेलु क्विंटल 15 2101 2640 2101
पालघर (बेवूर) क्विंटल 30 2900 2900 2900
नांदूरा क्विंटल 25 1800 2100 2100
राहता क्विंटल 30 2100 2500 2340
जालना १४७ क्विंटल 197 2100 3000 2400
अमरावती १४७ क्विंटल 3 2100 2200 2150
लासलगाव २१८९ क्विंटल 61 2100 2700 2270
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 12 2160 2291 2271
वाशीम – अनसींग २१८९ क्विंटल 6 2000 2150 2050
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 24 2100 2201 2150
जामखेड २१८९ क्विंटल 62 2000 2400 2200
शेवगाव २१८९ क्विंटल 39 2000 2500 2500
परतूर २१८९ क्विंटल 22 2100 2535 2371
नांदगाव २१८९ क्विंटल 16 2192 2600 2401
दौंड-यवत २१८९ क्विंटल 12 1900 2450 2100
निलंगा २१८९ क्विंटल 5 2300 2800 2700
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 15 1951 2480 2300
पुर्णा २१८९ क्विंटल 2652 2651 2651 2651
पातूर २१८९ क्विंटल 35 1800 2050 1951
देवळा २१८९ क्विंटल 4 2130 2150 2150
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 119 2200 2250 2200
पैठण बन्सी क्विंटल 30 2165 2541 2450
बीड हायब्रीड क्विंटल 31 2120 2721 2368
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 12 2180 2450 2307
कल्याण कल्याण सोना क्विंटल 3 3500 4500 4000
अकोला लोकल क्विंटल 26 1800 2250 2100
अमरावती लोकल क्विंटल 723 2250 2350 2300
धुळे लोकल क्विंटल 144 2050 2405 2200
सांगली लोकल क्विंटल 312 2450 3200 2825
यवतमाळ लोकल क्विंटल 68 2160 2270 2215
चोपडा लोकल क्विंटल 21 2226 2256 2256
चिखली लोकल क्विंटल 94 1650 2200 1925
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 52 2075 2380 2227
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 156 2000 2395 2140
वर्धा लोकल क्विंटल 120 2140 2270 2200
मनमाड लोकल क्विंटल 4 2160 2191 2190
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 98 1800 1900 1850
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 250 2050 2380 2195
खामगाव लोकल क्विंटल 65 1850 1950 1900
मलकापूर लोकल क्विंटल 147 2190 2385 2255
जामखेड लोकल क्विंटल 60 1800 2000 1900
सटाणा लोकल क्विंटल 17 2176 2200 2190
कोपरगाव लोकल क्विंटल 87 2300 2485 2340
गंगाखेड लोकल क्विंटल 35 2000 2300 2200
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 5 2200 2200 2200
मेहकर लोकल क्विंटल 30 1500 2000 1700
मंठा लोकल क्विंटल 22 1800 2050 2000
परांडा लोकल क्विंटल 1 2400 2400 2400
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 98 2200 2395 2250
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 136 2000 2280 2175
काटोल लोकल क्विंटल 105 2180 2225 2200
आष्टी- कारंजा लोकल क्विंटल 37 2000 2200 2100
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 122 1925 2270 2150
सोनपेठ लोकल क्विंटल 6 2600 2800 2650
माजलगाव पिवळा क्विंटल 22 2150 3000 2801
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 9 1800 2910 2400
सोलापूर शरबती क्विंटल 1393 2280 3205 2610
पुणे शरबती क्विंटल 341 4800 5200 5100
हिंगोली शरबती क्विंटल 66 1500 2610 2055
कल्याण शरबती क्विंटल 3 3000 4000 3500
21/07/2022
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 10 2150 2375 2200
शहादा क्विंटल 78 1892 2313 2299
दोंडाईचा क्विंटल 177 1900 2371 2257
कारंजा क्विंटल 750 2110 2345 2220
अचलपूर क्विंटल 1268 1950 2250 2125
सावनेर क्विंटल 10 1780 2109 2000
लासूर स्टेशन क्विंटल 84 2275 2425 2320
वरूड-राजूरा बझार क्विंटल 3 1999 1999 1999
पालघर (बेवूर) क्विंटल 27 3100 3100 3100
मंगळवेढा क्विंटल 3 2300 2760 2760
कन्न्ड क्विंटल 2 2000 2300 2150
वैजापूर क्विंटल 35 2150 2510 2260
तुळजापूर क्विंटल 69 2000 2800 2500
मोर्शी क्विंटल 498 1950 2180 2065
नांदूरा क्विंटल 30 1900 2150 2150
राहता क्विंटल 61 2100 2501 2228
अमरावती १४७ क्विंटल 3 2050 2200 2125
जळगाव १४७ क्विंटल 7 2150 2150 2150
बारामती २१८९ क्विंटल 151 2280 2815 2350
येवला २१८९ क्विंटल 12 2200 2501 2450
लासलगाव २१८९ क्विंटल 53 2070 2771 2321
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 24 2150 2250 2181
वाशीम – अनसींग २१८९ क्विंटल 15 5550 5900 5800
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 25 2071 2355 2100
जामखेड २१८९ क्विंटल 12 1800 2500 2150
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 3 2300 2300 2300
नांदगाव २१८९ क्विंटल 24 1500 2575 2201
दौंड २१८९ क्विंटल 71 2000 2400 2200
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 3 1800 2804 2804
घणसावंगी २१८९ क्विंटल 25 1900 2500 2300
देवळा २१८९ क्विंटल 2 2000 2135 2135
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 178 2100 2200 2150
पैठण बन्सी क्विंटल 8 2101 2391 2191
बीड हायब्रीड क्विंटल 44 2118 2521 2265
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 12 2170 2201 2179
बारामती कल्याण सोना क्विंटल 227 2000 2300 2270
कल्याण कल्याण सोना क्विंटल 3 3500 4500 4000
उमरगा कल्याण सोना क्विंटल 2 2900 2900 2900
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 10 2850 2850 2850
अकोला लोकल क्विंटल 74 1905 2200 2150
अमरावती लोकल क्विंटल 924 2250 2350 2300
धुळे लोकल क्विंटल 126 2125 2287 2150
सांगली लोकल क्विंटल 395 2400 3500 2950
यवतमाळ लोकल क्विंटल 94 2150 2270 2210
परभणी लोकल क्विंटल 45 1975 2500 2300
मालेगाव लोकल क्विंटल 14 2125 2451 2228
चोपडा लोकल क्विंटल 85 2276 2355 2300
चिखली लोकल क्विंटल 98 1675 2301 1988
नागपूर लोकल क्विंटल 725 2100 2290 2249
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 64 2050 2381 2215
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 252 2000 2280 2160
उमरेड लोकल क्विंटल 314 1900 2500 2100
वर्धा लोकल क्विंटल 46 2175 2250 2200
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 93 1800 1900 1850
खामगाव लोकल क्विंटल 115 1800 2025 1912
मलकापूर लोकल क्विंटल 179 2085 2450 2210
जामखेड लोकल क्विंटल 7 1700 2000 1850
सटाणा लोकल क्विंटल 18 2151 2200 2180
कोपरगाव लोकल क्विंटल 76 2260 2512 2291
शिरपूर लोकल क्विंटल 102 2050 2400 2300
गेवराई लोकल क्विंटल 33 1800 2775 2400
गंगाखेड लोकल क्विंटल 30 2000 2300 2200
तेल्हारा लोकल क्विंटल 35 1885 2085 1950
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 192 2000 2181 2049
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 4 2000 2100 2100
मेहकर लोकल क्विंटल 30 1500 2000 1700
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 5 2121 2640 2450
परांडा लोकल क्विंटल 2 2380 2380 2380
पाथरी लोकल क्विंटल 7 1750 2266 2100
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 80 2200 2280 2250
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 268 2000 2200 2100
भिवापूर लोकल क्विंटल 12 2050 2050 2050
काटोल लोकल क्विंटल 27 2151 2151 2151
आष्टी- कारंजा लोकल क्विंटल 40 2000 2150 2100
जालना नं. २ क्विंटल 308 2100 2501 2300
माजलगाव पिवळा क्विंटल 1 2300 2300 2300
केज पिवळा क्विंटल 1 1700 2100 1700
सोलापूर शरबती क्विंटल 1361 2270 3215 2615
पुणे शरबती क्विंटल 340 4800 5200 5000
नागपूर शरबती क्विंटल 600 2400 2700 2625
कल्याण शरबती क्विंटल 3 3000 4000 3500
20/07/2022
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 31 2121 2422 2251
शहादा क्विंटल 8 2511 2511 2511
दोंडाईचा क्विंटल 160 1800 2326 2255
बार्शी क्विंटल 16 1700 2000 1700
नंदूरबार क्विंटल 83 2140 2358 2250
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 15 2000 2000 2000
मुंबई क्विंटल 7366 2200 4000 3100
पाचोरा क्विंटल 100 2101 2161 2122
भोकर क्विंटल 18 1700 1959 1830
अचलपूर क्विंटल 1062 2050 2200 2125
सावनेर क्विंटल 12 2100 2100 2100
श्रीरामपूर क्विंटल 7 2200 2200 2200
करमाळा क्विंटल 8 2000 2811 2000
लासूर स्टेशन क्विंटल 201 2200 2441 2300
पालघर (बेवूर) क्विंटल 60 3075 3075 3075
कन्न्ड क्विंटल 24 1900 2250 2120
वैजापूर क्विंटल 75 2100 2500 2250
राहता क्विंटल 29 2000 2269 2147
जालना १४७ क्विंटल 250 2075 2400 2300
अमरावती १४७ क्विंटल 3 2050 2150 2100
जळगाव १४७ क्विंटल 19 2125 2125 2125
येवला २१८९ क्विंटल 2 2080 2500 2300
लासलगाव २१८९ क्विंटल 36 2001 2650 2400
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 33 2126 2260 2181
वाशीम २१८९ क्विंटल 300 1700 2361 2000
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 25 1900 2215 2100
परतूर २१८९ क्विंटल 6 2091 2426 2326
साक्री २१८९ क्विंटल 9 1800 2100 2000
नांदगाव २१८९ क्विंटल 29 2190 2858 2351
कडा २१८९ क्विंटल 57 2000 2300 2100
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 8 1700 2825 2302
घणसावंगी २१८९ क्विंटल 50 2000 2400 2200
देवळा २१८९ क्विंटल 5 2095 2130 2115
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 124 2100 2200 2150
पैठण बन्सी क्विंटल 8 2181 2380 2221
मुरुम बन्सी क्विंटल 8 2200 2200 2200
बीड हायब्रीड क्विंटल 6 2150 2186 2164
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 12 2160 2450 2304
कल्याण कल्याण सोना क्विंटल 3 3500 4500 4000
अकोला लोकल क्विंटल 53 2000 2200 2085
अमरावती लोकल क्विंटल 1494 2200 2350 2275
धुळे लोकल क्विंटल 114 2000 2350 2150
सांगली लोकल क्विंटल 245 2600 3200 2900
यवतमाळ लोकल क्विंटल 123 2190 2285 2237
परभणी लोकल क्विंटल 50 1975 2600 2200
मालेगाव लोकल क्विंटल 17 2221 2430 2290
चोपडा लोकल क्विंटल 6 2320 2320 2320
चिखली लोकल क्विंटल 80 1720 2100 1910
नागपूर लोकल क्विंटल 481 2136 2290 2252
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 81 2050 2381 2215
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 362 2000 2200 2100
अमळनेर लोकल क्विंटल 150 2000 2300 2300
वर्धा लोकल क्विंटल 30 2175 2245 2200
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 77 1850 1950 1900
खामगाव लोकल क्विंटल 171 1850 1975 1912
मलकापूर लोकल क्विंटल 107 1800 2425 2185
सटाणा लोकल क्विंटल 16 2050 2211 2150
कोपरगाव लोकल क्विंटल 25 1915 2300 2255
शिरपूर लोकल क्विंटल 114 2000 2324 2211
गेवराई लोकल क्विंटल 30 2000 2800 2350
गंगाखेड लोकल क्विंटल 25 2000 2300 2200
मनवत लोकल क्विंटल 6 2391 2391 2391
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 20 2000 2150 2061
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 16 1600 2255 2151
मेहकर लोकल क्विंटल 30 1500 2000 1700
निरा -सासवड लोकल क्विंटल 20 2200 2881 2540
तासगाव लोकल क्विंटल 64 2100 2250 2190
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 80 2200 2300 2250
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 207 2000 2200 2125
काटोल लोकल क्विंटल 100 2151 2161 2155
आष्टी- कारंजा लोकल क्विंटल 11 2000 2125 2100
माजलगाव पिवळा क्विंटल 13 2100 2500 2300
केज पिवळा क्विंटल 2 1780 2099 2081
सोलापूर शरबती क्विंटल 1403 2270 3210 2610
पुणे शरबती क्विंटल 338 4900 5300 5100
नागपूर शरबती क्विंटल 500 2400 2700 2625
हिंगोली शरबती क्विंटल 81 1585 2675 2130
कल्याण शरबती क्विंटल 3 3000 4000 3500
19/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 220 2000 2500 2250
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 5 2000 2270 2160
शहादा क्विंटल 23 2176 2446 2252
दोंडाईचा क्विंटल 130 1900 2336 2250
नंदूरबार क्विंटल 20 2313 2313 2313
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 8 1900 2486 2486
पाचोरा क्विंटल 80 2051 2231 2121
भोकर क्विंटल 3 1700 2201 1950
कारंजा क्विंटल 650 2185 2365 2230
अचलपूर क्विंटल 10 1900 2000 1950
सावनेर क्विंटल 5 2060 2060 2060
करमाळा क्विंटल 2 1665 1665 1665
लासूर स्टेशन क्विंटल 281 2175 2370 2230
कन्न्ड क्विंटल 11 1900 2350 2220
वैजापूर क्विंटल 135 2000 2425 2210
राहता क्विंटल 52 2000 2250 2125
जालना १४७ क्विंटल 371 2050 2500 2331
अमरावती १४७ क्विंटल 3 2050 2100 2075
लातूर २१८९ क्विंटल 888 2500 2700 2600
लासलगाव २१८९ क्विंटल 31 2080 2771 2217
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 11 2096 2259 2126
वाशीम २१८९ क्विंटल 600 1700 2300 2000
वाशीम – अनसींग २१८९ क्विंटल 15 1900 2100 2000
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 40 2051 2500 2100
जामखेड २१८९ क्विंटल 70 1800 2500 2150
शेवगाव २१८९ क्विंटल 16 2125 2300 2125
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 2 2200 2200 2200
परतूर २१८९ क्विंटल 10 2051 2535 2376
दौंड-केडगाव २१८९ क्विंटल 179 2200 2600 2350
निलंगा २१८९ क्विंटल 1 2900 2900 2900
औराद शहाजानी २१८९ क्विंटल 5 1850 2000 1925
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 13 1850 2700 2600
देवळा २१८९ क्विंटल 6 2135 2145 2145
दुधणी २१८९ क्विंटल 11 2325 2770 2550
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 165 2100 2200 2150
पैठण बन्सी क्विंटल 7 2270 2355 2310
बीड हायब्रीड क्विंटल 12 2120 2400 2217
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 28 2170 2475 2272
कल्याण कल्याण सोना क्विंटल 3 3500 4500 4000
अकोला लोकल क्विंटल 30 2060 2085 2075
अमरावती लोकल क्विंटल 471 2200 2325 2262
धुळे लोकल क्विंटल 153 2070 2349 2221
सांगली लोकल क्विंटल 105 2600 3500 3050
यवतमाळ लोकल क्विंटल 104 2150 2265 2207
परभणी लोकल क्विंटल 50 1975 2700 2300
मालेगाव लोकल क्विंटल 5 2475 2475 2475
चोपडा लोकल क्विंटल 2 2196 2332 2332
चिखली लोकल क्विंटल 55 1700 2200 1950
बार्शी -वैराग लोकल क्विंटल 9 1771 2170 1850
नागपूर लोकल क्विंटल 1000 2100 2286 2240
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 58 2050 2400 2225
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 330 2000 2225 2120
मुंबई लोकल क्विंटल 6702 2200 4000 3100
अमळनेर लोकल क्विंटल 100 2156 2200 2200
मनमाड लोकल क्विंटल 9 2130 2551 2352
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 57 1800 1900 1850
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 150 2050 2240 2185
खामगाव लोकल क्विंटल 112 1800 2000 1900
मलकापूर लोकल क्विंटल 195 2090 2475 2200
दिग्रस लोकल क्विंटल 28 2150 2250 2185
जामखेड लोकल क्विंटल 68 1700 2000 1850
सटाणा लोकल क्विंटल 25 1861 2100 2075
कोपरगाव लोकल क्विंटल 21 1900 2270 2268
शिरपूर लोकल क्विंटल 36 2067 2269 2126
गेवराई लोकल क्विंटल 93 1900 2750 2300
गंगाखेड लोकल क्विंटल 20 2000 2300 2200
तेल्हारा लोकल नग 50 1875 2000 1930
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 11 1800 2500 1800
मेहकर लोकल क्विंटल 15 1500 2000 1700
साक्री लोकल क्विंटल 6 2051 2051 2051
तासगाव लोकल क्विंटल 32 2180 2300 2230
परांडा लोकल क्विंटल 3 2550 2550 2550
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 171 2200 2285 2250
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 258 2000 2220 2150
काटोल लोकल क्विंटल 45 2100 2131 2125
आष्टी- कारंजा लोकल क्विंटल 14 2000 2125 2100
माजलगाव पिवळा क्विंटल 14 1800 3151 2511
केज पिवळा क्विंटल 16 1800 3001 2500
सोलापूर शरबती क्विंटल 1303 2280 3205 2605
पुणे शरबती क्विंटल 335 4800 5100 4950
नागपूर शरबती क्विंटल 710 2400 2700 2650
कल्याण शरबती क्विंटल 3 3000 4000 3500
18/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 137 1900 2300 2100
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 8 2050 2196 2180
शहादा क्विंटल 12 2271 2300 2271
दोंडाईचा क्विंटल 244 1900 2313 2271
नंदूरबार क्विंटल 31 2251 2351 2300
संगमनेर क्विंटल 17 2140 2265 2202
पाचोरा क्विंटल 75 2050 2134 2071
कारंजा क्विंटल 250 2085 2335 2215
अचलपूर क्विंटल 40 1900 2000 1950
सावनेर क्विंटल 4 2000 2000 2000
श्रीगोंदा क्विंटल 1 2300 2300 2300
श्रीगोंदा – घोगरगाव क्विंटल 2 2200 2200 2200
श्रीरामपूर क्विंटल 5 2000 2200 2100
करमाळा क्विंटल 1 2560 2560 2560
लासूर स्टेशन क्विंटल 274 2175 2325 2220
कुर्डवाडी क्विंटल 4 2200 2600 2400
मंगळवेढा क्विंटल 10 2700 2900 2810
मानोरा क्विंटल 26 2253 2331 2292
मोर्शी क्विंटल 419 1950 2150 2050
राहता क्विंटल 51 2100 2137 2120
जालना १४७ क्विंटल 342 2000 2350 2250
अमरावती १४७ क्विंटल 3 2000 2100 2050
बारामती २१८९ क्विंटल 58 2280 2500 2350
लासलगाव २१८९ क्विंटल 25 2000 2140 2070
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 2 2171 2181 2171
वाशीम २१८९ क्विंटल 300 1700 2351 2000
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 35 2100 2180 2121
जामखेड २१८९ क्विंटल 14 2000 2400 2200
शेवगाव २१८९ क्विंटल 3 2050 2050 2050
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 3 2300 2300 2300
नांदगाव २१८९ क्विंटल 3 2152 2500 2251
दौंड-पाटस २१८९ क्विंटल 30 2000 2911 2251
औराद शहाजानी २१८९ क्विंटल 4 1800 1930 1865
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 25 1400 2711 1941
भंडारा २१८९ क्विंटल 6 1900 1900 1900
देवळा २१८९ क्विंटल 2 2200 2250 2250
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 291 2100 2200 2150
बीड हायब्रीड क्विंटल 26 2050 2610 2456
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 9 2070 2480 2213
बारामती कल्याण सोना क्विंटल 86 2200 2300 2250
कल्याण कल्याण सोना क्विंटल 3 3000 3600 3300
अकोला लोकल क्विंटल 76 1985 2095 2085
अमरावती लोकल क्विंटल 963 2250 2350 2300
धुळे लोकल क्विंटल 161 2000 2240 2100
सांगली लोकल क्विंटल 300 2300 3200 2750
मालेगाव लोकल क्विंटल 12 2030 2390 2200
चिखली लोकल क्विंटल 62 1721 2251 1986
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 35 2150 2275 2213
मुंबई लोकल क्विंटल 7341 2200 4000 3100
अमळनेर लोकल क्विंटल 70 2081 2252 2252
मनमाड लोकल क्विंटल 3 2061 2199 2160
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 44 1800 1900 1850
जिंतूर लोकल क्विंटल 5 2500 2500 2500
खामगाव लोकल क्विंटल 91 1900 1960 1930
मलकापूर लोकल क्विंटल 40 1805 2300 2175
जामखेड लोकल क्विंटल 12 1700 2000 1850
सटाणा लोकल क्विंटल 24 1900 2431 2381
कोपरगाव लोकल क्विंटल 40 2230 2271 2250
शिरपूर लोकल क्विंटल 37 2090 2290 2161
गेवराई लोकल क्विंटल 66 1950 2699 2300
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 63 2000 2160 2050
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 3 1800 2250 1800
मेहकर लोकल क्विंटल 15 1500 2000 1700
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 3 2045 2200 2120
लोहा लोकल क्विंटल 7 1800 3001 2500
परांडा लोकल क्विंटल 7 2400 2680 2500
पाथरी लोकल क्विंटल 1 2400 2400 2400
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 21 2230 2295 2250
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 372 2000 2190 2050
काटोल लोकल क्विंटल 3 2100 2100 2100
ताडकळस नं. १ क्विंटल 13 1600 2500 2200
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 8 1800 3040 2500
केज पिवळा क्विंटल 17 1800 2816 2500
सोलापूर शरबती क्विंटल 1161 2255 3200 2600
कल्याण शरबती क्विंटल 3 3000 4000 3500
17/07/2022
कन्न्ड क्विंटल 19 1950 2250 2100
शेवगाव २१८९ क्विंटल 16 2300 2300 2300
कडा २१८९ क्विंटल 56 2000 2300 2100
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 156 2100 2200 2150
पैठण बन्सी क्विंटल 40 2091 2471 2221
फलटण हायब्रीड क्विंटल 110 2000 2750 2350
बाळापूर लोकल क्विंटल 37 1800 2400 1900
भिवापूर लोकल क्विंटल 15 2050 2050 2050
काटोल लोकल क्विंटल 116 2111 2131 2121
शिरुर नं. २ क्विंटल 18 1600 1900 1700
वरोरा शरबती क्विंटल 4 2200 2300 2250
16/07/2022
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 4 2200 2449 2324
श्रीगोंदा – घोगरगाव क्विंटल 3 2250 2250 2250
लासूर स्टेशन क्विंटल 169 2200 2400 2250
वसई क्विंटल 375 2950 3950 3390
शिरुर क्विंटल 2 2100 2100 2100
राहता क्विंटल 34 2000 2175 2100
येवला २१८९ क्विंटल 12 2196 2605 2300
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 11 2216 2216 2216
इंदापूर -निमगाव केतकी २१८९ क्विंटल 5 1800 2211 2100
परतूर २१८९ क्विंटल 21 2081 2551 2301
पाथर्डी २१८९ क्विंटल 16 1800 2200 2000
नांदगाव २१८९ क्विंटल 12 2199 2901 2401
वडूज २१८९ क्विंटल 25 2100 2200 2150
पातूर २१८९ क्विंटल 30 1900 2200 2090
सिल्लोड- भराडी अर्जुन क्विंटल 15 2200 2200 2200
पैठण बन्सी क्विंटल 6 2300 2300 2300
कल्याण कल्याण सोना क्विंटल 3 3500 4200 3800
मालेगाव लोकल क्विंटल 19 2120 2462 2200
बार्शी -वैराग लोकल क्विंटल 2 1700 1700 1700
नागपूर लोकल क्विंटल 500 2125 2264 2229
अक्कलकोट लोकल क्विंटल 40 2000 2000 2000
भोकरदन लोकल क्विंटल 131 2010 2100 2050
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 74 1850 1950 1900
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 15 1900 2300 2200
कोपरगाव लोकल क्विंटल 11 2200 2276 2250
मेहकर लोकल क्विंटल 15 1500 2000 1700
लोहा लोकल क्विंटल 4 1605 3000 2105
शेगाव लोकल क्विंटल 4 1800 2400 2400
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 75 1850 2240 2100
शिरुर नं. २ क्विंटल 2 1700 1800 1800
पुणे शरबती क्विंटल 336 4800 5300 5050
नागपूर शरबती क्विंटल 457 2400 2700 2625
कल्याण शरबती क्विंटल 3 3000 4000 3500