Gahu bajar bhav : 14 फेब्रुवारी ते 19 फेब्रुवारी पर्यंत चे गहू बाजार भाव

Gahu bajar bhav : 14 फेब्रुवारी ते 19 फेब्रुवारी पर्यंत चे गहू बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे गहू बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत

मिळवा  बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : गहू
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
19/02/2022
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 4 1825 1825 1825
राहता क्विंटल 6 1700 1800 1750
वडूज २१८९ क्विंटल 50 1950 2000 1975
नागपूर लोकल क्विंटल 600 1850 2186 2102
नागपूर शरबती क्विंटल 500 2400 2700 2650
18/02/2022
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 39 1900 2241 1965
शहादा क्विंटल 2 1921 1976 1921
दोंडाईचा क्विंटल 243 1600 2116 2061
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 15 1750 2200 2200
भोकर क्विंटल 3 1500 1750 1602
कारंजा क्विंटल 85 1845 2251 1880
पालघर (बेवूर) क्विंटल 45 2750 2750 2750
राहता क्विंटल 15 1900 2250 2075
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 26 1940 2020 1975
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 44 1751 2071 1812
शेवगाव २१८९ क्विंटल 13 1700 2100 2100
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 6 1800 1900 1900
परतूर २१८९ क्विंटल 17 1719 1950 1800
नांदगाव २१८९ क्विंटल 43 1917 2246 2051
दौंड-यवत २१८९ क्विंटल 27 1850 2050 1900
उमरगा २१८९ क्विंटल 1 1600 1600 1600
देवळा २१८९ क्विंटल 15 1755 1940 1900
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 214 1800 1950 1900
पैठण बन्सी क्विंटल 45 1500 2351 1831
अकोला लोकल क्विंटल 21 1700 1780 1750
चोपडा लोकल क्विंटल 3 2201 2201 2201
चिखली लोकल क्विंटल 95 1500 1900 1700
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 69 1700 2250 1975
मुंबई लोकल क्विंटल 4503 2000 3600 2800
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 83 1500 1700 1600
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 30 1850 2045 1915
मलकापूर लोकल क्विंटल 183 1700 2100 1850
सटाणा लोकल क्विंटल 37 1300 2101 2101
कोपरगाव लोकल क्विंटल 24 1750 2241 1901
गेवराई लोकल क्विंटल 103 1700 2300 1850
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 18 1600 1865 1800
मेहकर लोकल क्विंटल 45 1500 2100 1800
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 340 2500 2700 2600
तासगाव लोकल क्विंटल 38 1950 2150 2060
मंठा लोकल क्विंटल 31 1501 2251 1700
लोहा लोकल क्विंटल 10 1625 1790 1749
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 84 1500 1951 1800
काटोल लोकल क्विंटल 11 1800 1825 1815
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 34 1800 1950 1900
सोनपेठ लोकल क्विंटल 1 1600 1600 1600
जालना नं. २ क्विंटल 348 1825 2125 2000
माजलगाव पिवळा क्विंटल 39 1750 2450 1900
केज पिवळा क्विंटल 12 1700 2000 1790
सोलापूर शरबती क्विंटल 902 2300 3050 2665
अकोला शरबती क्विंटल 39 2100 2750 2650
पुणे शरबती क्विंटल 257 3200 4800 4000
हिंगोली शरबती क्विंटल 50 1400 2200 1800
17/02/2022
शहादा क्विंटल 6 2026 2077 2026
दोंडाईचा क्विंटल 178 1800 2100 1900
कारंजा क्विंटल 60 1700 1880 1800
सावनेर क्विंटल 22 1838 1872 1872
श्रीगोंदा क्विंटल 29 1930 2000 1985
लासूर स्टेशन क्विंटल 94 1850 2025 1925
मंगळवेढा क्विंटल 2 1810 1810 1810
कन्न्ड क्विंटल 16 1750 2200 1850
मोर्शी क्विंटल 103 1650 1750 1700
राहता क्विंटल 41 1701 2250 1975
जालना १४७ क्विंटल 503 1800 2200 2000
बारामती २१८९ क्विंटल 187 1960 2400 2000
येवला २१८९ क्विंटल 14 1810 2099 1863
लासलगाव २१८९ क्विंटल 108 1950 2425 2051
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 31 1826 2112 2000
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 41 1750 2200 1850
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 12 2000 2100 2000
परतूर २१८९ क्विंटल 14 1750 2176 2000
नांदगाव २१८९ क्विंटल 12 1881 2251 1999
दौंड २१८९ क्विंटल 26 1800 2351 1900
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 14 1611 2351 2000
आष्टी-जालना २१८९ क्विंटल 4 1650 1650 1650
भंडारा २१८९ क्विंटल 5 1610 1800 1720
देवळा २१८९ क्विंटल 12 1855 1875 1870
कंधार २७७ क्विंटल 15 1300 1500 1400
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 285 1800 1950 1900
पैठण बन्सी क्विंटल 13 1675 1991 1841
बीड हायब्रीड क्विंटल 48 1865 1910 1886
यावल हायब्रीड क्विंटल 15 1590 2020 1860
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 40 1931 2075 1950
बारामती कल्याण सोना क्विंटल 282 1900 1980 1950
अकोला लोकल क्विंटल 21 1725 1900 1740
मालेगाव लोकल क्विंटल 73 1625 2000 1912
चोपडा लोकल क्विंटल 2 1700 1700 1700
चिखली लोकल क्विंटल 131 1550 1700 1625
नागपूर लोकल क्विंटल 605 1911 2175 2109
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 36 1825 2075 1950
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 20 1830 1865 1850
मुंबई लोकल क्विंटल 2850 2000 3600 2800
मनमाड लोकल क्विंटल 53 1875 1927 1891
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 91 1500 1700 1600
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 40 1570 1735 1685
खामगाव लोकल क्विंटल 135 1700 1800 1750
मलकापूर लोकल क्विंटल 15 1655 2055 1830
सटाणा लोकल क्विंटल 38 1500 1921 1860
कोपरगाव लोकल क्विंटल 5 1750 2077 1900
शिरपूर लोकल क्विंटल 113 1675 2075 1851
गेवराई लोकल क्विंटल 114 1700 2340 1850
गंगाखेड लोकल क्विंटल 55 2000 2200 2100
तेल्हारा लोकल क्विंटल 50 1700 1775 1750
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 8 1600 2000 1800
लोणार लोकल क्विंटल 110 1825 1900 1862
मेहकर लोकल क्विंटल 45 1500 2000 1800
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 390 2400 2600 2500
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 6 1500 1701 1600
लोहा लोकल क्विंटल 4 1600 1750 1715
पाथरी लोकल क्विंटल 1 2000 2000 2000
शेगाव लोकल क्विंटल 13 1600 1800 1700
ताडकळस नं. १ क्विंटल 6 1611 1611 1611
माजलगाव पिवळा क्विंटल 33 1750 2325 1800
केज पिवळा क्विंटल 9 1739 2100 1900
सोलापूर शरबती क्विंटल 993 2310 3065 2675
पुणे शरबती क्विंटल 255 3300 4900 4100
नागपूर शरबती क्विंटल 500 2400 2700 2425
16/02/2022
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 41 1941 1952 1949
शहादा क्विंटल 5 1900 2001 1975
दोंडाईचा क्विंटल 275 1400 2108 2000
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 10 1700 1880 1790
संगमनेर क्विंटल 3 1930 2099 2015
भोकर क्विंटल 4 1605 1800 1702
कारंजा क्विंटल 150 1805 1865 1825
सावनेर क्विंटल 45 1800 1830 1830
श्रीरामपूर क्विंटल 2 1700 1700 1700
लासूर स्टेशन क्विंटल 192 1850 2198 1950
अंबड (वडी गोद्री) क्विंटल 75 1765 2600 2091
वसई क्विंटल 505 2790 3850 3490
कन्न्ड क्विंटल 42 1750 2150 1800
येवला २१८९ क्विंटल 16 1725 1876 1831
लासलगाव २१८९ क्विंटल 83 1868 2400 1951
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 24 1912 2141 2054
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 30 1751 1900 1811
शेवगाव २१८९ क्विंटल 33 1700 2100 2100
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 5 1700 1800 1800
परतूर २१८९ क्विंटल 12 1720 2301 2000
नांदगाव २१८९ क्विंटल 23 1908 2251 2051
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 15 1500 1651 1600
उमरगा २१८९ क्विंटल 6 1635 1635 1635
देवळा २१८९ क्विंटल 10 1850 1870 1870
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 321 1800 1950 1900
पैठण बन्सी क्विंटल 19 1400 2371 1851
बीड हायब्रीड क्विंटल 52 1850 2500 2000
यावल हायब्रीड क्विंटल 55 1570 2000 1810
कल्याण कल्याण सोना क्विंटल 3 2800 3400 2900
अकोला लोकल क्विंटल 28 1700 1775 1740
यवतमाळ लोकल क्विंटल 45 1800 1900 1850
मालेगाव लोकल क्विंटल 94 1699 2200 1980
चोपडा लोकल क्विंटल 2 1881 1881 1881
चिखली लोकल क्विंटल 148 1600 1700 1650
नागपूर लोकल क्विंटल 600 1940 2188 2126
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 36 1825 2250 2037
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 47 1820 1875 1840
मुंबई लोकल क्विंटल 3639 2000 3600 2800
वर्धा लोकल क्विंटल 3 1800 1850 1840
मनमाड लोकल क्विंटल 23 1850 2051 1886
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 79 1600 1700 1650
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 40 1650 1800 1725
खामगाव लोकल क्विंटल 86 170 1800 1750
मलकापूर लोकल क्विंटल 49 1645 2150 1800
सटाणा लोकल क्विंटल 41 1725 2200 2200
कोपरगाव लोकल क्विंटल 48 1850 2111 1975
शिरपूर लोकल क्विंटल 66 1600 2101 1861
गेवराई लोकल क्विंटल 121 1775 2480 1850
गंगाखेड लोकल क्विंटल 60 2000 2200 2100
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 83 1550 1750 1645
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 6 1600 1864 1750
लोणार लोकल क्विंटल 110 1850 1900 1875
मेहकर लोकल क्विंटल 35 1500 2100 1800
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 390 2200 2600 2400
निरा -सासवड लोकल क्विंटल 85 1900 2650 2275
तासगाव लोकल क्विंटल 30 1980 2130 2070
गंगापूर लोकल क्विंटल 67 1870 2255 1910
कंधार लोकल क्विंटल 19 1600 1800 1700
लोहा लोकल क्विंटल 4 1650 1710 1675
पाथरी लोकल क्विंटल 5 1500 2101 1800
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 65 1600 1860 1800
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 2 1500 1600 1600
नादगाव खांडेश्वर लोकल क्विंटल 2 1500 1700 1600
शेगाव लोकल क्विंटल 5 1625 1750 1700
काटोल लोकल क्विंटल 2 1800 1800 1800
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 29 1800 1950 1900
सोनपेठ लोकल क्विंटल 6 1500 1696 1600
जालना नं. २ क्विंटल 386 1875 2321 2000
माजलगाव पिवळा क्विंटल 26 1776 2180 1900
केज पिवळा क्विंटल 11 1700 1950 1800
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 60 1850 2000 1950
सोलापूर शरबती क्विंटल 1102 2305 3060 2680
पुणे शरबती क्विंटल 257 3100 4800 3950
नागपूर शरबती क्विंटल 371 2400 2700 2625
हिंगोली शरबती क्विंटल 50 1500 2200 1850
कल्याण शरबती क्विंटल 3 2400 3200 2800
15/02/2022
अहमदनगर क्विंटल 361 1900 2150 2050
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 19 1902 2152 1959
शहादा क्विंटल 12 2126 2126 2126
दोंडाईचा क्विंटल 356 1500 2122 2061
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 5 2200 2200 2200
भोकर क्विंटल 7 1750 1818 1784
कारंजा क्विंटल 170 1825 1940 1850
अचलपूर क्विंटल 45 1800 2000 1900
सावनेर क्विंटल 41 1879 1888 1888
श्रीरामपूर क्विंटल 2 1700 1700 1700
करमाळा क्विंटल 6 1551 1830 1581
लासूर स्टेशन क्विंटल 99 1850 2200 1925
पालघर (बेवूर) क्विंटल 60 2590 2590 2590
राहता क्विंटल 9 1800 1998 1900
जालना १४७ क्विंटल 406 1825 2321 2050
लातूर २१८९ क्विंटल 995 1900 2200 2000
लासलगाव २१८९ क्विंटल 41 1852 2221 1981
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 35 1850 2075 1980
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 35 1800 2250 1812
शेवगाव २१८९ क्विंटल 5 2100 2100 2100
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 10 1800 1900 1900
परतूर २१८९ क्विंटल 14 1551 1750 1700
नांदगाव २१८९ क्विंटल 69 1909 2276 2051
दौंड-केडगाव २१८९ क्विंटल 526 1950 2401 2100
निलंगा २१८९ क्विंटल 5 1600 1800 1700
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 24 1550 2200 1701
उमरगा २१८९ क्विंटल 1 1550 1800 1550
देवळा २१८९ क्विंटल 10 1800 1865 1855
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 304 1800 1950 1900
पैठण बन्सी क्विंटल 38 1700 2091 1825
बीड हायब्रीड क्विंटल 50 1791 2451 1934
अकोला लोकल क्विंटल 38 1700 1800 1780
अमरावती लोकल क्विंटल 119 1950 2050 2000
यवतमाळ लोकल क्विंटल 72 1820 1850 1835
मालेगाव लोकल क्विंटल 202 1651 2160 2000
चिखली लोकल क्विंटल 131 1500 1885 1692
नागपूर लोकल क्विंटल 900 1928 2190 2150
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 30 1825 2100 1975
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 17 1820 1860 1840
मुंबई लोकल क्विंटल 7730 2000 3600 2800
वर्धा लोकल क्विंटल 33 1855 1875 1860
मनमाड लोकल क्विंटल 23 1850 1897 1882
भोकरदन -पिपळगाव रेणू लोकल क्विंटल 125 1750 1850 1800
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 76 1600 1700 1650
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 40 1675 1895 1775
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 48 1600 2000 1800
खामगाव लोकल क्विंटल 119 1700 2000 1850
मलकापूर लोकल क्विंटल 48 1665 2200 1875
जामखेड लोकल क्विंटल 51 1300 1700 1500
कोपरगाव लोकल क्विंटल 17 1800 2323 2000
शिरपूर लोकल क्विंटल 81 1700 2465 1890
गेवराई लोकल क्विंटल 23 3300 3668 3539
तेल्हारा लोकल क्विंटल 50 1650 1781 1720
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 91 1500 1850 1670
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 8 1600 1900 1700
लोणार लोकल क्विंटल 110 1840 1900 1870
मेहकर लोकल क्विंटल 65 1500 2050 1800
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 400 3500 4500 4000
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 31 1500 2000 1750
तासगाव लोकल क्विंटल 30 1970 2150 2090
गंगापूर लोकल क्विंटल 15 1850 2150 1970
चाकूर लोकल क्विंटल 5 1651 1671 1651
परांडा लोकल क्विंटल 3 1600 2100 1600
पाथरी लोकल क्विंटल 3 1550 2400 1700
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 5 1500 1600 1600
शेगाव लोकल क्विंटल 4 1700 1750 1725
काटोल लोकल क्विंटल 6 1750 1850 1790
शिरुर नं. २ क्विंटल 5 1600 1700 1700
आष्टी-जालना नं. ३ क्विंटल 1 1750 1750 1750
माजलगाव पिवळा क्विंटल 41 1750 2366 2176
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 7 1500 2300 2201
केज पिवळा क्विंटल 13 1600 2000 1900
सोलापूर शरबती क्विंटल 1004 2300 3050 2675
अकोला शरबती क्विंटल 53 2350 2850 2650
पुणे शरबती क्विंटल 255 3200 4800 4000
नांदेड शरबती क्विंटल 32 1825 1825 1825
14/02/2022
अहमदनगर क्विंटल 245 1750 2221 1985
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 26 1926 2200 1965
शहादा क्विंटल 15 1875 2039 1940
दोंडाईचा क्विंटल 165 1500 2111 2051
संगमनेर क्विंटल 6 2026 2026 2026
भोकर क्विंटल 7 1550 1816 1683
कारंजा क्विंटल 230 1780 1880 1825
सावनेर क्विंटल 49 1869 1879 1879
श्रीगोंदा क्विंटल 54 1925 2000 1980
श्रीरामपूर क्विंटल 5 1700 1900 1800
करमाळा क्विंटल 6 1700 2000 1700
लासूर स्टेशन क्विंटल 313 1850 2166 1925
अंबड (वडी गोद्री) क्विंटल 85 1750 2725 2250
पालघर (बेवूर) क्विंटल 45 2885 2885 2885
मंगळवेढा क्विंटल 11 2200 2200 2200
मानोरा क्विंटल 4 1753 1800 1776
मोर्शी क्विंटल 210 1675 1850 1750
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 20 1100 1500 1300
राहता क्विंटल 18 1700 1900 1800
जालना १४७ क्विंटल 410 1850 2250 2000
बारामती २१८९ क्विंटल 214 1980 2471 2000
लासलगाव २१८९ क्विंटल 196 1800 2440 1996
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 54 1799 2199 2070
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 47 1750 1900 1802
शेवगाव २१८९ क्विंटल 20 1700 2100 2100
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 4 1800 1900 1900
परतूर २१८९ क्विंटल 34 1780 2231 1980
दौंड-पाटस २१८९ क्विंटल 68 1750 2321 2000
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 37 1500 2750 1851
भंडारा २१८९ क्विंटल 5 1700 1700 1700
देवळा २१८९ क्विंटल 12 1850 2205 1870
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 255 1800 1950 1900
बीड हायब्रीड क्विंटल 23 1850 2371 1920
यावल हायब्रीड क्विंटल 30 1560 5020 1860
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 65 1850 2150 2001
बारामती कल्याण सोना क्विंटल 345 1900 1990 1970
येवला लोकल क्विंटल 33 1761 2051 1850
अकोला लोकल क्विंटल 27 1660 1770 1700
अमरावती लोकल क्विंटल 210 1950 2050 2000
धुळे लोकल क्विंटल 54 1750 1890 1832
यवतमाळ लोकल क्विंटल 96 1730 1895 1812
मालेगाव लोकल क्विंटल 142 1650 2111 1981
चिखली लोकल क्विंटल 119 1200 1950 1625
नागपूर लोकल क्विंटल 1000 2400 2700 2550
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 143 1850 2350 2100
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 33 1830 1890 1860
मुंबई लोकल क्विंटल 6135 2000 3600 2800
वर्धा लोकल क्विंटल 67 1860 1895 1880
मनमाड लोकल क्विंटल 53 1851 1899 1885
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 98 1500 1700 1600
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 40 1650 1825 1765
खामगाव लोकल क्विंटल 167 1700 1800 1750
मलकापूर लोकल क्विंटल 179 1690 2160 1815
जामखेड लोकल क्विंटल 41 1500 1700 1600
सटाणा लोकल क्विंटल 38 1601 2200 2200
कोपरगाव लोकल क्विंटल 42 1850 2288 1999
गेवराई लोकल क्विंटल 148 1790 2451 1950
गंगाखेड लोकल क्विंटल 55 2000 2200 2100
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 64 1750 1850 1775
लोणार लोकल क्विंटल 110 1850 1900 1875
मेहकर लोकल क्विंटल 35 1400 2100 1800
तुमसर लोकल क्विंटल 28 1871 1871 1871
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 340 2500 3000 2750
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 40 1500 2000 1750
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 55 1557 2000 1700
मंठा लोकल क्विंटल 23 1700 2300 2000
लोहा लोकल क्विंटल 12 1600 2000 1801
पाथरी लोकल क्विंटल 4 1551 1551 1551
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 2 1400 1650 1650
शेगाव लोकल क्विंटल 5 1675 1800 1750
काटोल लोकल क्विंटल 42 1850 1850 1850
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 62 1750 1955 1900
ताडकळस नं. १ क्विंटल 12 1651 1651 1651
शिरुर नं. २ क्विंटल 1 1500 1500 1500
आष्टी-जालना नं. ३ क्विंटल 4 1750 1750 1750
माजलगाव पिवळा क्विंटल 24 1776 2350 2126
केज पिवळा क्विंटल 12 1651 2300 2011
सोलापूर शरबती क्विंटल 982 2310 3045 2670
पुणे शरबती क्विंटल 256 3300 4700 4000
हिंगोली शरबती क्विंटल 60 1400 2305 1852
13/02/2022
कन्न्ड क्विंटल 38 1750 2300 2030
रामटेक क्विंटल 140 1800 1830 1815
शेवगाव २१८९ क्विंटल 28 1700 2200 2200
दौंड २१८९ क्विंटल 106 1800 2250 1915
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 320 1800 2000 1900
पैठण बन्सी क्विंटल 30 1700 1900 1800
फलटण हायब्रीड क्विंटल 284 2000 2401 2100
तुमसर लोकल क्विंटल 94 1871 1871 1871
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 370 2200 2600 2400
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 31 1500 1900 1700
बाळापूर लोकल क्विंटल 37 1700 2100 1750
काटोल लोकल क्विंटल 10 1811 1850 1830
शिरुर नं. २ क्विंटल 7 1600 1900 1800
12/02/2022
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 26 1872 2100 1960
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 2300 2300 2300
भोकर क्विंटल 4 1500 1818 1659
अचलपूर क्विंटल 95 1750 1950 1850
सावनेर क्विंटल 25 1799 1877 1850
लासूर स्टेशन क्विंटल 247 1850 2025 1900
पालघर (बेवूर) क्विंटल 65 2975 2975 2975
मंगळवेढा क्विंटल 3 2300 2300 2300
कन्न्ड क्विंटल 11 1750 2310 2030
वैजापूर क्विंटल 125 1870 2220 1935
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 37 1200 1500 1300
राहता क्विंटल 2 1946 1946 1946
जालना १४७ क्विंटल 506 1900 2250 2000
येवला २१८९ क्विंटल 41 1800 2029 1850
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 21 1896 2230 2041
जामखेड २१८९ क्विंटल 45 1500 1600 1550
पिंपळगाव(ब) – पालखेड २१८९ क्विंटल 4 1951 1967 1960
शेवगाव २१८९ क्विंटल 26 1700 2200 2200
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 9 1950 2100 1950
परतूर २१८९ क्विंटल 42 1720 2326 2300
पाथर्डी २१८९ क्विंटल 35 1500 2000 1800
नांदगाव २१८९ क्विंटल 24 1912 2040 1950
वडूज २१८९ क्विंटल 50 1950 2000 1975
कळंब (उस्मानाबाद) २१८९ क्विंटल 20 1470 2611 1656
उमरगा २१८९ क्विंटल 4 1500 2100 1500
आखाडाबाळापूर २१८९ क्विंटल 25 1800 2000 1900
पातूर २१८९ क्विंटल 39 1300 1900 1674
भंडारा २१८९ क्विंटल 1 1850 1850 1850
सिल्लोड- भराडी अर्जुन क्विंटल 100 1800 1900 1850
पैठण बन्सी क्विंटल 15 1791 2400 1950
बीड हायब्रीड क्विंटल 41 1811 2475 1991
यावल हायब्रीड क्विंटल 25 1560 2020 1870
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 38 1900 2011 1980
अकोला लोकल क्विंटल 52 1725 1900 1780
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1900 2025 1963
धुळे लोकल क्विंटल 96 1750 1890 1832
सांगली लोकल क्विंटल 288 2100 3000 2550
मालेगाव लोकल क्विंटल 164 1501 2251 2000
चिखली लोकल क्विंटल 165 1400 2000 1700
नागपूर लोकल क्विंटल 548 1916 2178 2113
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 68 1900 2301 2100
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 6 1820 1845 1830
मुंबई लोकल क्विंटल 4442 2000 3600 2800
उमरेड लोकल क्विंटल 314 1700 2600 2100
अमळनेर लोकल क्विंटल 70 1825 1900 1900
भोकरदन लोकल क्विंटल 128 1800 1850 1825
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 94 1500 1700 1600
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 30 1650 1780 1715
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 15 1600 2100 1900
खामगाव लोकल क्विंटल 135 1700 1850 1775
मलकापूर लोकल क्विंटल 78 1705 2030 1850
कोपरगाव लोकल क्विंटल 35 1752 2210 1923
गेवराई लोकल क्विंटल 93 1760 2525 1850
गंगाखेड लोकल क्विंटल 58 2000 2200 2100
तेल्हारा लोकल क्विंटल 50 1700 1775 1720
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 20 1600 2022 1800
लोणार लोकल क्विंटल 75 1840 1875 1857
तुमसर लोकल क्विंटल 65 1870 1870 1870
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 300 2400 2800 2600
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 19 1500 2000 1725
परांडा लोकल क्विंटल 1 1700 1700 1700
पाथरी लोकल क्विंटल 2 1500 1500 1500
शेगाव लोकल क्विंटल 6 1672 1755 1750
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 9 1750 1950 1860
शिरुर नं. २ क्विंटल 1 1600 1600 1600
आष्टी-जालना नं. ३ क्विंटल 3 1800 1800 1800
माजलगाव पिवळा क्विंटल 72 1700 2200 1850
सोलापूर शरबती क्विंटल 1008 2305 3040 2665
अकोला शरबती क्विंटल 20 2100 2200 2150
पुणे शरबती क्विंटल 260 3500 4700 4100
नागपूर शरबती क्विंटल 500 2400 2700 2625

 

Leave a Comment